Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Ledig vikariat som flyktningekoordinator

Søknadsfrist: fredag 6.oktober 2017, og tiltredelse mandag 23.oktober 2017.

LEDIG VIKARIAT I 30 % STILLING SOM FLYKTNINGEKOORDINATOR I UTSIRA KOMMUNE

Stillingen rapporterer direkte til rådmannen.

Arbeids-/ansvarsområde:

Flyktningekoordinatoren har ansvar for å samordne kommunens tiltak i forbindelse med planlegging og mottak av flyktninger, og for å sette seg inn i forhold som er viktig å ha god informasjon om for å kunne drive god integrering, herunder:

 •   bistå praktisk ved bosetting og under etablerings- og integreringsfasen.
 • samordne og tilpasse kommunens tjenester innenfor skole, barnehage, helse, kultur og fritid sammen med styringsgruppen for flyktninger. (Oppvekstforum)
 • gi tilrettelagt informasjon om det norske systemet, herunder rettigheter, plikter og økonomisk veiledning
 • informasjons- og saksbehandleroppgaver
 • rådgivning og bistå den enkelte til å bli selvhjulpen i Norge.
 • gi kunnskap om lokalmiljøet, økonomisikring
 • andre oppgaver relatert til mottak av flyktninger.

Kvalifikasjoner:

Vi søker videre etter en person:

 • med samfunnsengasjement og som trives med å jobbe med mennesker.
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedet
 • som trives med teamarbeid og er vant til ansvar for egen læring og utvikling.
 • har grunnleggende datakunnskaper

Ansettelse skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.

Spørsmål og stillingen rettes til:     Katrine Klovning, 52 75 01 25 eller 41 74 22 74

                                                                Bjørn A. Aadnesen, 52 75 01 12 eller 913 12 203

Høring kommunikasjonsplan 2018 - 2021

Er vi beste tilbyder på eget domene 'Utsira' eller 'Utsira kommune'? Sjekk ut våre strategier i ny kommunikasjonsplan 2018 - 2021. Kom gjerne med innsill. Frist for høringsinnspill: 8. oktober 2017

Planen blir liggende ute til offentlig høring i perioden 15. september til 8. oktober.

Forslag til kommmunikasjonsplan klikk på bildet for plan


 

Høringsinnspill sendes til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira  eller på epost post@utsira.kommune.no

Kan du tenke deg å skape liv i og rundt Utsira fyr?

 

Mulighet for kreativ, strukturert person!

Utsira kommune har i dag leieavtale med Kystverket fram til 31.12.17 for forvaltning av Utsira fyr og fyranlegg. Nå skal avtalen fornyes. Utsira kommune ønsker å gjøre dette sammen med en 3. partner som kan være med å utvikle livskraft, glede og energi ved Utsira fyr!

Fyranlegget må samtidig tas vare på i samsvar med fredningsbestemmelser og være åpent for allmenheten. Utsira fyr er Utsiras viktigste «ikon», kulturminne og reiselivslokalitet. Fyreanlegget er fredet av Riksantikvaren og er i Kystverkets eie. Fyrtårnet er intakt med original linse fra Barbier & Bernhard. I tillegg følger mye bygningsmasse.

Vi ser gjerne at noen kan få til arbeidsplasser, eller næring rundt fyrområdet og bygningene der, innen gitte rammer. Vi ønsker å komme i dialog med noen som har kreativitet og er struktur- ert nok til å få noe til på Utsira fyr. I Norges minste kommune Utsira, på «øya i havet» Utsira!

Har du det i deg?

Litt mer om leieavtalens omfang

Ta kontakt med:

Utsira kommune ved rådmann Bjørn Aadnesen eller ass. rådmann Arnstein Eek.

Telefon 52 75 01 00/913 12 203.

Frist for å melde sin interesse settes til 12. oktober 2017.  Søknad sendes til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira eller post@utsira.kommune.no

Uke 37 høstsesongen er i gang

Kommuneskilt er på plass i nord og sør
 

Gikk du glipp av #NRKsommer og besøk av sommerbåten til Utsira? Se sendingene her og vårt fotogalleri fra den store folkefesten

Solveig Egeland bygger i disse dager en ny plasthytte ala Håbet på Utsira i Oslo. Mer om hyttene til Solveig Egeland på http://www.oceanhope.no/ 
Nytt kulturår for Rogaland sin kulturkommune i 2013. Kom gjerne med dine datoer til i kulturkalenderen.

UKE 40 og 41 i 2015 gav oss mye oppmerksomhet med sjeldne fugler og gjennomføring av 'Bombeuka', samt Sildaloftets flotte initiativ sammen med Røde Kors Rogaland med 'Ferie for alle' :-) Her er et knippe av det som har blitt servert på NRK og TV Haugaland: Bombeuka NRK , Ferie for alle TV Haugaland og Bombeuka TV Haugaland 

Følg med på kulturkalenderen vår. Eller den kommunale Outlook-kalenderen vår, for de som ikke har plass til å laste ned pdf.   

Street-art i høstlige omgivelser kan gi helt nye opplevelser. Vi minner om vårt Street-art kart og presentasjon av artistene på denne siden.

Les mer om Rutebåten på våre hjemmesider. Det er også mulig å følge båten på Facebook og web-kamera

Følg med på langtidsvarsel for Utsira, stedet som har minst nedbør i Rogaland.  

Vi minner om vår side med viktige nummer: 

Nødnummer Nødnummer

 Nasjonalt legevaktnummer

Her finner du tidligere fotos fra vår karusell

Har du gode og aktuelle foto fra Utsira? .. og ønsker å dele disse på vår hjemmeside. Send foto til post@utsira.kommune. Merk epost med 'til fotokarusell'

Her er vår dagbok med nyhetsartikler fra tidligere.   
 

Ordførerlogg for august

Stortingsvalget 2017

I morgen fredag den 08.09 er siste dagen en kan forhåndsstemme. Opp imot en tredjedel av Utsiras innbyggere har benyttet muligheten til å forhåndsstemme. Så har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen førstkommende mandag, oppfordrer jeg deg til å ta turen innom Siratun i morgen. Utsira kommune har historisk hatt en veldig god valgdeltakelse, og har flere år vært på topp i landet med høyeste valgdeltakelse i forbindelse med både kommunevalg og stortingsvalg. Jeg blir ofte spurt om hva jeg tror er grunn til den store oppslutningen. Jeg ble intervjuet om dette temaet senest i forrige uke. Artikkelen kan du lese her: http://www.ks.no/kommunespeilet/samfunn-og-demokrati/her-stemmer-alle/

De siste årene har forhåndstemmeantallet vært slik:

 

Forhåndstemmer

Stemmeberettigede

Stortingsvalget 2013

64 stk

157 stk

Kommunevalget 2015

63 stk

161 stk

Stortingsvalget 2017

54 stk (pr. 07.09.17)

147 stk

De to siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen på Utsira vært på 92,5% og 91,1 %. Dette gjenspeiler at Sirabuen ser viktigheten av å bidra i samfunnet, engasjere seg og å si hva de mener. Jeg håper og oppfordrer alle stemmeberettiga til bruker stemmeretten sin også i år. Godt valg!

valgdel ordførlogg

valg orflogg parti

 

Utsira II Vindkraftverk

Solvind AS ønsker å sette opp tre vindturbiner på det allerede regulerte område for vindkraftproduksjon i kommuneplan 2012-2022 for Utsira kommune. Søknaden er inne til behandling hos NVE og svar forventes i løpet av høsten. Det har vært folkemøte på Utsira, og høringsfristen var 20. August. Utsira formannskap fikk utsatt høringsfristen til 04. September, og gjorde her følgende enstemmig vedtak: «Utsira formannskap er positive til at Solvind AS gis konsesjon til bygging av Utsira II vindkraftverk

Vindmøller er et omdiskutert tema. Politisk, på Utsira, har det vært liten og ingen motstand mot utbygging av den eksisterende vindparken, og generelt opplever vi å få positive tilbakemeldinger om vindkraft på Utsira fra egne innbyggere. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle innbyggerne, naturligvis, men de som virker å være mest imot vindkraft på Utsira er våre hyttegjester og Haugesund Turistforening.

Befaring til Fitjar

Jeg inviterte formannskapet og gruppelederne til å bli med på befaring til Fitjar og Midtfjellet vindmøllepark forrige mandag. Pga. kort varsel, var det bare Tove Grimsby som kunne bli med. Bakgrunnen for befaringen var at jeg ville oppleve vindmøller på samme størrelse som de vi evt. kan komme til å se på Utsira om noen år. Jeg har alltid vært positiv til vindkraft, men det er greit å vite hva en snakker om når en argumenterer for det.

Vi fikk låne kommunebilen, så vi kjørte miljøvennlig, i hvert fall fra vi kjørte av Utsirabåten J

En erfaring vi gjorde oss i forhold til El-bil kjøring var at det kreves god planlegging. Vi fikk litt panikk da vi innså at vi ikke kom langt fra Fitjar uten å lade opp bilen. Vanlig lader hadde vi med, men bilen ble ikke ladet mye de knappe 2 timene vi var på befaring. Så etter litt stress og latter fant vi etter en times leiting en hurtigladestasjon på Stord. El-bil er å anbefale og god å kjøre, men rekkevidden skal man ikke ta lett på.

Vi ble tatt godt imot hos Midtfjellet vindpark, der vi fikk en orientering om prosessen fram mot bygging av parken deres, som består av 44 vindmøller og vi ble guidet rundt i bil i vindmølleparken.

Utsira vindpark og Midtfjellet kan ikke sammenlignes da det er mer enn 10 ganger mer vindmøller det er snakk om, men vi fikk i hvert fall oppleve det å stå nedenfor ei sammenlignbar vindmølle og høre lyden av dem. Jeg kan ikke si at de føltes større ut enn de vi har i dag. Å stå nedenfor noe så stort, om det er snakk om 50- eller 80 meter, så kan ikke jeg merke forskjellen på det. Du føler deg uansett liten i forhold, men det var ikke av skremmende. Tvert imot gjorde turen at jeg ble mer overbevist om at vindkraft er passende å ha på Utsira.  Samtidig har jeg respekt for at ikke alle synes at dette er positivt, og en kan aldri vite hvordan det vil bli før de evt. står der og vi har levd med dem. Men samfunnsgevinstene for den kommende vindparken på Utsira er store, og som flere av mine medpolitikere har sagt «vi har ikke råd til å si nei til et så stort utbyggingsprosjekt».

I saksutredningen til formannskapet stod følgende: «Et grovt anslag viser at Utsira samfunnet vil få tilført 33 mill i løpet av 25 års driftstid på anlegg. Med årlige tilførsler på kr 1,2 til 1,3 mill kr, hvorav kr 800.000,- utgjør eiendomsskatt til kommunen. 

Oppgradering av nye vindturbiner og utvidelse av eksisterende vindkraftproduksjon på Utsira har vært et langsiktig mål for Utsira kommune. Utsira kommune har store ambisjoner om å framstå som nullutslippskommune innen 2020 i energi og klimaplan. Kommunen har også ønsker om å bli et utstillingsvindu for fornybar energi på Haugalandet. Mange av våre framtidige prosjekt vil også være avhengige at vi får en aktør som er villig til å satse på fornybar vindkraftproduksjon. Dette gjelder blant annet medfinansiering av ny sjøkabel ut til Utsira. Synergieffekt av å ha en grønn kraftprodusent på Utsira kan også ha stor betydning opp mot framtidige prosjekter som elektrifisering av ny rutebåt, ladestasjoner osv.»

Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har sendt inn positive høringsuttalelser, så får vi ser hva andre høringsinstanser gjør, og hvilket vedtak som kommer fra NVE til slutt i høst. Vi venter i spenning.

Driftsmøte Kolombus

Styret i Rutebåten Utsira og Kolombus har årlige driftsmøter, og som representant for eier av Rutebåten, Utsira Kommune, inviteres jeg til å delta på møtene. Siden jeg ble ordfører for 5 år siden har de samme sakene stått på agendaen før møtet. Nå etter 5 år, kunne Kolombus endelig hake av alle punkter. Mye er altså på plass, som helårsrute, varslesystem på endret anløp, oppmerking på kaiområdene, reservasjon og billettbestilling på nett, skilting og mye mer. Det er godt å se når ting faller på plass, så takk til styret i Rutebåten og Kolombus for innsatsen for å gjøre det bedre for våre reisende.

Besøk av Fylkesmannen og åpning av Magnhild Meltveit Kleppas veg

Fylkesmannen og hennes «mannskap» var sist på besøk på Utsira for 2 år siden, og med nye folk i ledelsen var det tid for et nytt besøk for å høre hvordan det står til i Rogalands minste kommune. Med på møtet var Ordfører, varaordfører og gruppeledere, samt rådmann og hans lederteam. Vi fikk presentert utfordringer og status fra de ulike avdelingene, og fortalt om pågående prosjekter og forhåpentligvis kommende næringsetableringer på Utsira, som Utsira Laks. Tilbakemeldinger ble gitt fra Fylkesmannens side og hun refererte igjen til at det vises å være fremtidstro på Utsira. I anledning besøket nyttet vi sjansen til å åpne veien som Magnhild har fått kalt opp etter seg.  Vi hadde invitert hele øya, og var kanskje litt sent ute med invitasjonen til at alle fikk det med seg, det beklager vi, men det ble allikevel et godt oppmøte. Takk til korpset som stilte opp i regnværet, det gjorde inntrykk på Fylkesmannen. Etterpå hadde vi en fin samling i skolen med kake og kaffe.

Åpningen av Magnhild Meltveit Kleppas veg var også avslutting av et langvarig prosjekt med overgang fra matrikkeladresser til gateadresser. Det finnes nå 10 ulike vegnavn og 190 adresseverdige bygg i kommunen.

Konica Minolta cup

Førstkommende lørdag er jeg invitert til å spille fotballcup i Haugarhallen. FK Haugesund arrangerer sponsorturnering, og de skal ha et «kjendislag» med i cupen. Jeg er derfor forespurt og skal spille sammen med Knut Netland, Tore Lillenes, Per Steinar Lie, Kristoffer Froestad, Arve Kambe, Mika Nurmi, Randi Kvaløy og Jarle Nilsen. Jeg har ikke spillt fotball på noen år, så det kan bli interessant. Men jeg har alltid vært veldig glad i å spille fotball, så jeg gleder meg og er glad for å bli invitert med. Kom gjerne å hei på laget vårt om du er i byn J

Ha ei fin helg, og ikke glem å bruke stemmeretten din!

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

Utsira kommune

August

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 31

 

Tilvenning BHG

Tilvenning BHG

Kontordag

Kontordag

Uke 32

Kontordag

Kontordag

Kontordag

Kraftjazz

Fri

Uke 33

Planleggingsdager:

Skole og BHG

14.-16.08

Kontordag

Kontordag

Uke 34

Fri

Kontordag

Styremøte Haugesund Teater

Intervju Stavanger Aftenblad

Møte med

Fylkesmannen

Åpning av MMKs veg

Kontordag

Uke 35

Befaring til Fitjar og Midtfjellet Vindpark

Gruppemøte Rogaland Arbeiderparti

Fri

Driftsmøte Kolombus og  Rutebåten Utsira AS

Politiråd

 

 

Politikk

Klikk på bildet for en rask snarvei til det politiske liv på Utsira og info om valg 2015
Politikk

Ordfører Marte Eide Klovning

Stortingsbygningen  Lenke til Stortingsvalg 2017

Gjeldende møteplan med saksframlegg og møteprotokoller  Tidligere møteplaner/protokoller

Møtereglement for politiske utvalg 2016-2019

Fremme egen sak via minsak.no?

2% av inbyggertall utgjør få underskrifter for å fremme egen sak i Utsira Kommune. Les artikkel i Aftenposten om tjenesten fra KRD. Inbyggere i kommunen er velkommen til å bruke tjenesten. Vi overvåker saker fra minsak.no

Kontaktpersoner for de ulike politiske utvalg: 

Kommunestyre

Formannskap

Ordførerlogg. Følg med på ordføreren sine gjøremål 

Ordførerskifte  - Fra pressemelding i juni og overtakelsessermoni i august.

Politikerenes Styreverv finnes i KS sitt

http://www.styrevervregisteret.no/images/img/logo_svr.gif  Oversikt over våre politikere i Styrevervregisteret.

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Se KS filmen 'Der liv leves' - med mange fine innslag fra Utsira

Til politikk og valg

 

Velkommen til åpning av Magnhild Meltveit Kleppas veg

Utsira Kommune har nå fått på plass kommuneskilt og adresseskilt i hele kommunen. Vi har invitert Magnhild Meltveit Kleppa til å foreta endelig skilting av Magnhild Meltveit Kleppas veg.

Alle er hjertelig velkommen til offisiell åpning av vegen i morgen Torsdag 24. august kl. 16.00 utenfor Siratun. Utsira Musikkorps deltar med korpsinnslag og etterpå vil det bli kaffe og kake i Sirakompasset.

Åpningen av Magnhild Meltveit Kleppas veg betyr også avslutting av et langvarig prosjekt med overgang fra matrikkeladresser til gateadresser. Det finnes nå 10 ulike vegnavn og 190 adresseverdige bygg i kommunen. Les mer om adresseprosjektet her.

Vel møtt til åpning , kake og korpsmusikk :-)

 

Adressenavn - gateadresser i Utsira Kommune

Innen 2015 må alle kommuner ha innført adressenavn. Utsira Kommune ble den andre kommunen i Rogaland med 100% dekning på gateadresser. Takket være godt samarbeid med Karmøy Kommune.

Innen 2015 er det lovpålagt gjennom matrikkellova at alle hustander skal ha veiadresser. Formålet er at adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger som det er viktig å finne fram til. Gateadresser fører også til at det blir enklere for myndigheter å knytte person til bo og arbeidsadresse. Adressene vil også bli benyttet til aktuell informasjon i private og offentlige arkiver.

I slutten av 2011 vedtok formannskapet å opprette en komité for prosjektet som bestod av ordfører Jarle Nilsen, varaordfører Marte Eide Klovning, leder av eldrerådet Jostein Nilsen og sekretær Arnstein Eek. I komiteens første møte kom det forslag til 30 ulike vei-navn for å bevare flest mulig vei-navn på stikkveier og garder på Utsira Dette ble senere redusert til 10 forskjellige vei-navn da man fant ut at for mange navn på Utsira ville være krevende både opp i mot gjennomføring og kostnader.

De siste ble blant de første :-) 

Utsira Kommune fikk mye oppmerksomhet omkring arbeidet med adressering av adresseverdige objekter. Med stor pågang fra hovedstadspressen. Øya uten adresser nrk.no ,  Her har ingen adresser vg.no ,  osv

Etter behandling i kommunestyre i november 2015 ble de endelige gatenavn for Utsira seende slik ut: 

Gatenavn på Utsira klikk for en større versjon

Mesta er nå i gang med skilting av gatenavn og kommuneskilt

I dag startet Mesta AS opp med gjennomføring av skilting på Utsira.

I disse dager blir det sluttført arbeidet med gjennomføring av skiltplan for utsira kommune. Mesta setter nå opp skiltfundamenter, slik at det blir enklere å finne fram til de ulike gatenavn.

Det vil også komme egne kommuneskilt på kai i Nordvikvågen og i Sørevågen. Det er mange som har etterspurt kommuneskilt, fordi mange reiser rundt og samler på foto av kommuneskilt i Norge.

Les mer om adressenavn og prosessen med gatenavn her...

De ulike adressenummer på ulike hus kan du finne ved å søke på seeiendom.no

mesta AS oppsetting av gateskilt

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall til offentlig ettersyn – Valg 2017

Stortingsvalg 2017


Utsira kommune
Stortingsvalget 2017

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 2017 mandag den 11. september.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

                                                    1. Kommuneadministrasjonen Siratun.

                                                                 2. Utsira Folkebibliotek

Manntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 13. juli til og med valgdagen 11. september 2017.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Det er mulig å avlegge tidligstemme i administrasjonen fra den 1. juli og fram til forhåndstemmegivningen starter den 10. august 2017. 

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira  12. juli 2017

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre

Ordførerlogg juni 2017

Juni er en travel måned. Mye skal vedtas før alle kan gå på ferie. Derfor blir det mange Generalforsamlinger og møter. Heldigvis er jeg så heldig og får hjelp fra administrasjonen til å representere kommunen i noen av dem, så jeg slipper å reise så mye. Jeg skriver ikke om hvert møte i denne loggen, da jeg i skrivende stund har ferie, og heller burde vært hjemme og pakket til årets sommerutflukt. Dere får heller bli oppdatert om de ulike sakene i neste logg, men litt vil jeg si.

Siradagane var en flott opplevelse i år, med rekordbesøk og nydelig vær. Tusen takk til Anders Klovning og Tove Grimsby som stod i front og gjorde en fantastisk jobb for å gi så mange en minneverdig opplevelse. Tusen takk til alle dere andre som var med i planlegging, og ikke minst som stilte opp å gjorde den jobben som kreves for å dra dette i land. Det er utrolig viktig at så mange som mulig stiller opp til dugnad denne ene helga i året, uten dere hadde det ikke latt seg gjennomføre. Ikke bare var det sirabuer som bidrog med det ene og det andre, men også tilreisende hyttefolk og slektninger stilte opp. Det setter vi stor pris på her ute. Vi er få hender og har bruk for alle vi kan få, i hvert fall under et slikt arrangement.

Siradagane 2017

Endelig er oppmerkingen for kjørefelt på plass på Garpaskjærkaien på plass, HURRA! Det var vel jammen meg på tide J Men takk til Karmsund Havnevesen og Haugesund kommune som endelig ble enige om området og takk til Statens vegvesen for jobben med å få det hele i boks.

Oppmerking på Garpaskjer foto: Rutebåten Utsira

Takk for innsatsen til dere som bidrar med deres fritid for å engasjere dere i Utsirasamfunnet, politisk og gjennom verv i lag og foreninger. Dere bidrar stort til et levende samfunn gjennom hele året. Takk til dere som møter våre hyttegjester og turister og tar dem vel imot hver dag, spesielt i sommersesongen. Det er menneskene en treffer på som gir det lille ekstra til de som besøker oss.

Nyt sommeren med det været vi får, og gled dere over å ha fri og kunne drive rundt fra hus til hus og drikke kaffi med gode venner og familie. Det er i hvert fall det jeg liker best å gjøre når jeg har fri, og det jeg setter aller mest pris på ved å bo på Utsira.

Vi sees rundt omkring, god sommer!

 

Uke 22

 

 

 

Telefonmøte Fylkestingsgruppa

Perimsjon med LJ

Siradagane

Uke 23

Andre Pinsedag

Formannskapsmøte

Møte med samfunnsutviklingsgruppa

Kontordag

Perimsjon med LJ

Uke 24

Generalforsamling Haugaland Kraft

Fylkesting

Fylkesting

Telefonmøte med LNVK

Befaring tomter

Formannskapet

Perimsjon med LJ

Uke 25

Kommunestyremøte

Åpent møte om samfunnsutvikling med Dag Jørun Lønning

Folkemøte NVE og Solvind

Møte med NVE og Solvind

FRI

(Generalforsamling Munor, Arnstein representerte kommunen)

Perimsjon med LJ

Uke 26

FRI

Generalforsamling MET senteret, Atle representerte kommunen)

Møte ang. forbedring av skilting ifbm. turisme

Generalforsamling

Denstinasjonsselskapet Haugesund og Haualandet

FRI

Perimsjon med LJ

 

 

En sommerhilsen med siste nytt fra de ulike avdelinger

Vi har sammenfattet denne korte 'Siralappen' og sendt den ut som C-post til våre husstander. Det finnes ennå noen som ønsker håndfaste A4 print fra kommunen.

Her er sommerlappen i pdf-format, til de som vil ha raske, digitale nyheter på skjerm.

 

Vi er i gang med Snegledugnaden 2017

Vi fortsetter snegledugnaden fra 2016, for å bli helt kvitt svarteliste-arten brunskogsnegl på Utsira. Fjorårets innsats har satt brunskogsneglen kraftig tilbake på Utsira. Men enkelte mer grisgrendte områder har oppsving slik som Ambarskleiv, Austre deler av Austrheim, fyrbakken og lignende steder.

Vi har nå kjøpt inn nye pakker med nemaslug og delt disse inn i følgende gårdspakker Nordvik, Hovland/Austrheim (kontakt Arnstein), Skare/Kommuneale arealer (kontakt Atle), og Klovning/Kvalvik. Løpende informasjon og tips om de ulike gårdspakkenen finnes på vår lukkede facebookgruppe Snegledugnaden på Utsira.

Nemaslugen skal ikke brukes som anvist på pakke da det er mer effekt ved å benytte oppskrifter fra fjorårets snegledugnad.

Det har nå blitt litt størrelse på første generasjon av brunskogsnegl, så det er på tide å sette igang før disse klekker egg. Hver brunskopgsneg kan legge opptil 400 egg. Vi tar også sikte på en senere aksjon i september for å ta knekken på generasjon to som legger egg og går til ovvervintring i oktober.

Brunskogsnegl Arion vulgaris er en fremmed art på Utsira som har komt til øya i 2003 (trolig som egg i plantepotte fra fastlandet). Arten har opprinnelse fra Iberiahalvøya, men har tilpasset seg det Norske klima og med sine mange egg og agressive levesett (spiser alt i hager og egne artsfrender) har den fått masseopptreden enkelte områder hvor arten kan herje fritt. Utsira Kommune har utarbeidet en egen svarteliste over fremede arter som har blitt introdusert til utsira via menneskelig aktivitet. Enkelte fremmede arter kan gjøre stor skade på vår natur. Se svarteliste over uønskede arter på Utsira.

årets første fangst

Legg gjerne inn dine funn av brunskogsnegl i artsobservasjoner.no. Her er rapporterte funn av brunskogsnegl på Utsira fra 2000 til 2017.

Åpning av fotoutstillingen Walls

På søndag den 18. juni var det åpning av Christine Urdal sin fotoutstilling Walls.

 Tove Helen Grimsby fra Utsira Fellesliste stod for selve åpningen av 'Walls', sommerns første fotoutstilling i Fyrmesterboligen (Fyrgalleriene). Etter åpning ble det kunstnersamtale mellom Christine Urdal og Arnstein Eek. Der vi kom nærmere inn på tankene bak utstillingen Walls og Christine sitt kunstneriske uttrykk.

Fotoutstillingen innbyder mye til betrakteren og bør oppleves.

Utstillingen vil stå åpen i løpet av fyrguidene sin åpningstid fra kl 12.00 til 15.00 hver dag fram til den 5. juli.

Les mer om sommerens fotoutstillinger ved Utsira Fyr

Åpning av fotoutstilling

Kunstnersamtale

På onsdag stenges FM sambandet

Så var dagen her plutselig.. På onsdag den 21. juni stenges FM nettet for Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agderfylkene. Da er det Dab-radio og data-nett som gjelder

KVA BETYR DET FOR DEG?
Det digitale radioskiftet for dei riksdekkjande kanalane blir gjennomførte fylkesvis. Mange lokalradioar sender som før på FM. Du kan høyre
på digitale radiosendingar via DAB+, internett og tv.RADIOAPPARATET: Ein DAB+-radio kan ta inn FM-sendingar. Vil du behalde FMradioen
din, kan DAB+-adapter vere ei løysing. For hjelp til å velje radioutstyr, ta kontakt med ein elektronikkforhandlar. KANALSØK: Om du flytter radioen til ein annan stad, bør du gjere eit nytt kanalsøk. Då vil radioen kunne ta inn tilgjengelege kanalar. Hugs også å trekkje ut antenna før kanalsøket slik at du får best mogeleg signalmottak.

NB Mange lokalradioer vil fortsatt sende på FM nettet...

RADIO I BIL
Har du bil utan digitalradio, kan du byte ut heile radioen eller få ettermontert ein adapter. Spør ein forhandlar om råd.
For å sikre best mogeleg signalmottak er det viktig med ei god og korrekt montert antenne. Ein del radiokanalar blir sende regionvis. Har
bilradioen din ein automatisk frekvensskiftefunksjon, byte radioen mellom regionane for deg - i motsett tilfelle må du søkje manuelt.

RETUR AV RADIOAR
Gamle apperater kan leveres på EE avfall i Miljøstasjonen ved Gamleskolen

DAB

 

 

Folkemøte Utsira II

Det inviteres til folkemøte i Sirakompasset på tirdag 20. juni kl 18.00

Høring i NVE - Høringsfrist 20. august 2017

 

Utsira II

Tiltakshaver:
SOLVIND PROSJEKT AS
Sakstype(r) Vind
Saksnummer 201305775;201703459
Status Høring
Utsira
Søkt produksjon
45,00 GWh
Søkt effekt
15,00 MW
 

 

Høringsfrist: 20.08.2017

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad i medhold av energiloven § 3-1 for etablering av Utsira II vindkraftverk i Utsira kommune, Rogaland fylke. Tiltakshaver, Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW. Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW.

Søknad om konsesjon med konsekvensutredning sendes herved på høring. Gjennom høringen ønsker NVE å få innspill på etableringen av det nye vindkraftverket, og om virkningene av tiltaket er tilstrekkelig utredet.

NVE inviterer til møter om saken. Det inviteres til åpent folkemøte om saken Tirsdag 20 juni kl 18.00 på Sirakompasset. NVE inviterer også kommunen og regionale myndigheter til møte om saken onsdag 21 juni kl 10.00 i Utsira kommune - møterom Studierommet.

Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW

Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW. NVE fastsatte utredningsprogram for dette tiltaket 3.7.2014.

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Fotomontasje

 

 

Ordførerlogg for mai

Utsira Laks

Utsira Laks er gitt tillatelse for grunnarbeidet og vei til det planlagte oppdrettsanlegget. Ellers er vi veldig spente på om Utsira Laks blir en realitet, vi håper og krysser fingrene. Vi kan ikke annet enn å være optimistiske med tanke på at dette kan gi oss titalls med nye arbeidsplasser. Vi vet at det gjøres et grundig arbeid nå for å få på plass investorer og aktuelle kunder, men vet at vi ikke får noe svar antageligvis før etter sommerferien.

Samfunns- og næringsutvikling

I Desember sa vi opp avtalen med Haugaland Vekst. Haugaland Vekst har fungert (og vil fungere til 1.1.2019) som vår næringsavdeling. Vi vil fortsatt være en del av Haugaland Vekst i 2019, men da som medlem av regionrådet.

Vi ønsker å se på en annen måte å arbeide med næringsutvikling, og har i den sammenheng opprettet en Samfunns- og næringsutviklingsgruppe, bestående av formannskapet og gruppeledere. Vi vil bruke god tid og se på ulike måter for hvordan Utsira kommune best kan arbeide med nærings- og samfunnsutvikling, og har til nå hatt 3 møter, og invitert ut ulike ressurser for inspirasjon og råd. Den 19. Juni har vi invitert ut professor i bygdeutvikling, Dag Jørun Lønning, til et åpent møte for alle som har interesse av stedsutvikling. Vi håper mange tar turen. Se våre Facebooksider, postkassen eller våre hjemmesider for mer informasjon.

Enøk prosjektet

Som dere nok har lagt merke til, så er det mye som kommer ut av 1. etasjen i Siratun om dagen. Kommunestyret vedtok i April å starte del 2 i Enøk Siratun. Del 1 var Sirahallen, som ble rehabilitert i 2013. Del 2, Siratun, ble utsatt pga. økonomi. Nå ser vi at det er på høy tid, økonomien er bedre og vi har utsatt det ut lenge nok. Prosjektet koster oss 5,7 mill. kr, 4 mill. kr er tatt opp i lån og resten er betalt med årsoverskuddet fra fjorårets regnskap. Prosjektet er planlagt ferdig i Januar 2018.

Enøk nytt ventilasjonsanlegg

Rutebåten Utsira AS

Utsira kommune har ikke hatt en eierstrategi for Rutebåten Utsira, og har nå satt i gang en prosess for få det på plass. Kommunestyret ser behovet for å ha en eierstrategi for å videreutvikle god styring mellom kommunen og styret.

Den gjeldende avtalen for Rutebåten Utsira med Rogaland Fylkeskommune gjennom Kolumbus gjelder frem til 31.12.24. Kolumbus har som mål at all buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi innen 2024, og Utsira kommune har som mål å bli en nullutslippskommune innen 2020. Det har derfor vært naturlig at en ser på en mer miljøvennlig løsning for båten som skal gå mellom Utsira og fastlandet. Utredninger er gjort, med statlig tilskudd, og rapporten, som ble utført av Wartsila ble presentert på Generalforsamling til Rutebåten Utsira. Her ble flere løsninger presentert, både utbedringer på eksisterende båt og ny elektrisk ferje. Det blir en spennende prosess å følge for å se hvilket båttilbud vi har til og fra øya vår i 2024.

Utsira Fyrstasjon

Utsira kommune har vedtatt å legge deler av driften på Utsira Fyrstasjon ut til private. Mye spennende og godt arbeid er gjort de siste 10 årene med Utsira fyrstasjon, og mye av det kulturelle som skjer på Utsira gjennom året, har sitt utspring herfra, gjennom Kunstnerboligen og Fyrgalleriet.

Vi ser at det er et enda større potensiale for driften, men administrasjonen har ikke kapasitet til å bruke mer tid på det. Derfor er det vedtatt at vi lyser ut driften til private aktører i en fremleieavtale. Dette er klargjort med Kystverket, i og med at det er de som eier fyrstasjonen, og vi har en leieavtale med dem.

Utsira kommune ønsker en god dialog med en evt. ny driver, og forbeholder seg retten til å beholde driften slik den er i dag, dersom det ikke kommer den rette søkeren.

Vi håper at dette kan ende i mer aktivitet på Utsira fyrstasjon og at noen kan ha dette som en helårsarbeidsplass.

Følg med og del når utlysningen kommer.

God helg!

 

Mai

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

18

1. Mai Fri Dag

Kontor

Kontor

Kontor

Permisjons-dag med LJ

19

Kontor

Permisjonsdag

med LJ

Kontor

Kontor

General-forsamling Rutebåten

20

Formannskapsmøte

Kontor

17. Mai

Kontor

Kriseledelsen

Permisjons-dag med LJ

21

Folkevalgtopplæring:

Folkevalgtprogrammet «Den handlekraftige kommunen»

Kontordag

Kontordag

Innbygger-møte

Kristihimmelfartsdag

Permisjons-dag med LJ

22

Oppstartsmøte Eierstrategi Utsira kommune

Kommune-økonomidagen, Fylkesmannen og KS, Stavanger

Permisjons-dag med LJ

 

 

Åpent møte med Dag Jørund Lønning

Utsira kommune inviterer til

åpent møte for alle som er interessert i stedsutvikling

MANDAG 19. JUNI KL:19:00

Sted: Allrommet, Siratun

Vi får besøk av Professor dr.philos. Dag Jørun Lønning, som er rektor ved Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling.

 

Dag Jørund lønning 

«Lønning har spesialkompetanse på nyskaping som fenomen, og har fokusert spesielt på identitetsbygging/nyskaping og moglege implikasjonar og potensial for bygdesamfunn. Han har gjennom ei rekkje publikasjonar og prosjekt søkt medvite etter nye utviklingsrom for bygda/distrikta, og vore leiande i Noreg når det gjeld forsking på natur- og kulturbasert nærings- og stadutvikling. Lønning har elles brei kompetanse på landbruks- og distriktspolitikk både i Noreg og i Europa, og har lang erfaring med internasjonalt forskings- og utviklingssamarbeid.

Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han vart kåra til Årets norske landbruksbloggar i 2014 og Årets norske bygdeprofil i 2015. Både i 2015 og 2016 stod han på Nationen og Bondebladet si liste over «Dei 100 mektigaste i norsk landbruk».

 

Enkel servering.

Vel møtt!

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2017

Årets tellinger ble gjennomført den 1 juni. Tellingene viser en fortsatt svak oppgang i hekkende toppskarv og flere hekkende måker siden siste år....

Årets tellinger viser en svak oppgang i antall hekkende toppskarv og fortsatt stabilt for alkefugl. Det virker som om Spannholmane har vært spart for de verste predasjoner fra kråke, ravn og vandrefalk i år. Som tidligere år er det mye sjødammer fra sjøsprøyt som har gjort mange av hekkeplassene uegnet til hekking. Vi ser også samme trend med flere hekkende måkefugl de seneste år. Det er fortsatt store mengder med mytende og rastende (ikke hekkende) svartbak, svartand og ærfugl i området.

Telledata fra Spannholmanen fra 1992 til 2017

Fjorårets spesielle 'gulbeinlomvi' under tellingen i 2016 på Spannholmane var fortsatt på plass. Men var nå blitt enda hvitere i drakten.

 'gulbein-lomvi' en sjelden variant. foto: Isak Grimsby Foto 2016: Isak Grimsby 'Gulbeinlomvien' i 2017 Foto: 2017 Atle

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.

Utsira Kommune med egen app

Hele kommunen i en app... Utsira Kommune har nettop lansert appen ' Utsira kommune ' . Last ned appen og bli med på å utforme hvordan Utsira Kommune kan bli bedre på brukermedvirkning.

Appen er tilgjenglig på:

null

https://www.apple.com/euro/global/elements/itunesmodule/facebook_appstore_icon.png Søk på Utsira Kommune i appstore.

 

Nyheter vil bli publisert fortløpende med push-varsler. Du vil på sikt få kunne være med å komme med innpill via Borgermelding (egen app). Appen baserer seg på Bacon-teknologi, så det er mulig å plassere ut målrettede informasjons-punkter ut i terrenget. Vi er i startfasen med denne appen og vi håper at flest mulig blir med på å ta appen i bruk.

Fra kommune-appen