Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

intern utlysning assistent/fagarbeider i barnehagen

Intern utlysning: Vikariat assistent/ fagarbeider i barne og - ungdomsarbeiderfaget 40 %, Utsira barnehage

Arbeidsgiver: Utsira kommune

     Stillingstittel: assistent/ fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget

     Sted: Utsira kommune

     Frist: 21. august 2018

     Varighet: vikariat

    

Fra og med 03.09.18- 31.12.18 søker vi etter assistent/ fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 40 % stilling. Arbeidstiden er 15 timer fordelt på onsdag og torsdag.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte

·         Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen

·         Være raus og tydelig.

·         Bidra i planleggingen av den daglige virksomheten og ha ansvar for gjennomføringen.

Kvalifikasjoner:

·           Bestått test i norsk – Høyere nivå (Bergenstesten), eller ha avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

·         Godkjent politiattest

Egenskaper

·         Faglige ambisjoner og hjerte for å jobbe i barnehage

·         Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

·         Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling

·         Løsningsorientert og fleksibel

·         Høy tilstedeværelse og en positiv holdning

·         Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne

·         Liker nye utfordringer og jobber godt under press.

·         God helse slik at du kan være en aktiv voksen med barna.

Vi tilbyr

·         Stillingsbrøk: 40 %

·         Lønn etter avtaleverket

·         Faglig og personlig utvikling

·         IA bedrift

Søknad sendes til barnehagen@utsira.kommune med kopi til post@utsira.kommune.no. Spørsmål rettes til styrer Marlin Eriksen tlf.: 99510303

Uke 28 - Stille kveld i Nordvikvågen

Her er telledata fra årets sjøfugloppsyn på Spannholmane .
 

Her er Skoleruten for 2018/19.  

NB Skolestart torsdag den 16. august

 

Gikk du glipp av #NRKsommer og besøk av sommerbåten til Utsira? Se sendingene her og vårt fotogalleri fra den store folkefesten

Solveig Egeland bygger i disse dager en ny plasthytte ala Håbet på Utsira i Oslo. Mer om hyttene til Solveig Egeland på http://www.oceanhope.no/ 
Nytt kulturår for Rogaland sin kulturkommune i 2013. Kom gjerne med dine datoer til i kulturkalenderen.

UKE 40 og 41 i 2015 gav oss mye oppmerksomhet med sjeldne fugler og gjennomføring av 'Bombeuka', samt Sildaloftets flotte initiativ sammen med Røde Kors Rogaland med 'Ferie for alle' :-) Her er et knippe av det som har blitt servert på NRK og TV Haugaland: Bombeuka NRK , Ferie for alle TV Haugaland og Bombeuka TV Haugaland 

Følg med på kulturkalenderen vår. Eller den kommunale Outlook-kalenderen vår, for de som ikke har plass til å laste ned pdf.   

Street-art i høstlige omgivelser kan gi helt nye opplevelser. Vi minner om vårt Street-art kart og presentasjon av artistene på denne siden.

Les mer om Rutebåten på våre hjemmesider. Det er også mulig å følge båten på Facebook og web-kamera

Følg med på langtidsvarsel for Utsira, stedet som har minst nedbør i Rogaland.  

Vi minner om vår side med viktige nummer: 

Nødnummer Nødnummer

 Nasjonalt legevaktnummer

Her finner du tidligere fotos fra vår karusell

Har du gode og aktuelle foto fra Utsira? .. og ønsker å dele disse på vår hjemmeside. Send foto til post@utsira.kommune. Merk epost med 'til fotokarusell'

Her er vår dagbok med nyhetsartikler fra tidligere.   
 

Politikk

Klikk på bildet for en rask snarvei til det politiske liv på Utsira og info om valg 2015
Politikk

Ordfører Marte Eide Klovning

Stortingsbygningen  Lenke til Stortingsvalg 2017

Gjeldende møteplan med saksframlegg og møteprotokoller  Tidligere møteplaner/protokoller

Møtereglement for politiske utvalg 2016-2019

Fremme egen sak via minsak.no?

2% av inbyggertall utgjør få underskrifter for å fremme egen sak i Utsira Kommune. Les artikkel i Aftenposten om tjenesten fra KRD. Inbyggere i kommunen er velkommen til å bruke tjenesten. Vi overvåker saker fra minsak.no

Kontaktpersoner for de ulike politiske utvalg: 

Kommunestyre

Formannskap

Ordførerlogg. Følg med på ordføreren sine gjøremål 

Ordførerskifte  - Fra pressemelding i juni og overtakelsessermoni i august.

Politikerenes Styreverv finnes i KS sitt

http://www.styrevervregisteret.no/images/img/logo_svr.gif  Oversikt over våre politikere i Styrevervregisteret.

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Se KS filmen 'Der liv leves' - med mange fine innslag fra Utsira

Til politikk og valg

 

Vi har oppdatert fremmedartslista vår

Den gamle 'svartelista' vår ble revidert sist i 2012. Siden den gang, har det blitt registrert flere nye fremmede planter, som er spredt ut i vår natur. Vi har også fått ny kunnskap med en ny Nasjonal fremmedartsliste 2018 som kom ut i juni i år.

Utsira kommune var Norges første kommune med egen fremmedartsliste (svarteliste) i 2007.

En fremmedartsliste er en oversikt over fremmede arter som kan gjøre skade på vårt opprinnelige natur- og kulturlandskap. De fremmede artene er ofte introdusert fra andre kontinent via mennesker som prydplanter, parkfugler, eller ubevisst via handel, transport og ballast. Fra Utsira er vi mest kjent med kampen mot brunsnegl (Iberia skogsnegl) og forvillede frøskudd fra 1980 tallets sitkagranplantninger. 

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland.

Denne utgaven av fremmedartsliste for Utsira Kommune vil være oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø, justert etter nasjonal fremmedartsliste 2018. Nye høyrisiko-arter siden 2007 er Parkslirekne, Kjempespringfrø og Japansk drivtang! Nye høyrisiko-arter siden 2012 er: blåleddved, klistersvineblom, Spansk kjørvel, mørk jordhumle og ribbesåtemose.

Fremmede risiko-arter som har blitt fjernet fra Utsira, siden 2007 er: Villkanin. Bekjempede arter siden 2012 er: kjempespringfrø og hagelupin.

Dersom alle gjør en innsats i egen hage, eller tenker seg godt om før man kvitter seg med hageavfallet, så er det mulig å bli kvitt plagsomme fremmede arter som truer vårt eget verneverdige naturmiljø.

Klikk på lenke eller bilde for oppdatert fremmedartsliste 2018 for Utsira kommune

Klistersvineblom, en ny fremmed art som sprer seg raskt 
Klistersvineblom - en ny fremmed art fra Vest-Asia som utkonkurerer vårt eget stedegne åkerugress og lokal veikantflora.

 

 

Økende skogbrannfare

På grunn av langvarig tørke og økt fare for skogbrann, så er det gjeninnført utvidet forbud mot åpen ild utover generelt bålforbud innen hele IKS området på Haugalandet, også Utsira.

Skogbrannfare yrvarsel på yr.no

 

- Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, er faren for brann fortsatt stor da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjef Dag Botnen.

Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tida og over alt.

Bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er for eksempel gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt. Men en må være aktsom - den som utfører aktiviteten er ansvarlig for brannsikkerheten.

Å gjøre opp ild omfatter også bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger. Stranda vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis en likevel ønsker å tenne bål eller grille, må en søke om tillatelse fra kommunen. Slik forholdene er nå, er det så tørt at slike tillatelser stort sett ikke vil bli gitt. 

Grilling

- Brannvesenet frarår generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig, sier brannsjef Dag Botnen. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage hvis de plasseres forsvarlig.

Les mer om brannsikkerhet på sikkerhverdag.no.

Ved brann: ring 110

Ledig engasjement som kjøkkenmedarbeider i prøveprosjekt

Det er ønske om å starte opp prøveprosjekt med enkel skolelunsj til elevene ved Utsira skole. 2 gangs utlysning. ny søknadsfrist er satt til 13. juli

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning ønsker Utsira kommune å innføre enkel skolelunsj på Utsira skole som et prøveprosjekt f.o.m. 1. september 2018. Det er ønskelig at barnehagens og skolens lunsj blir samkjørt, men bespisning vil skje adskilt. Arbeidstiden vil være fra ca. 09.30 til 11.30 alle skoledager,- mao. to timer fem dager i uken. I tillegg gis det 2 timer i uken til planlegging, forberedelse og etterarbeid. Stillingen vil følge skoleruten.

Vi søker personer med erfaring fra profesjonell matlaging ( som har god kjennskap til formelle regler og krav på området), og personlig egnethet vil vektlegges.

Lønn etter gjeldende tariff.

Politiattest må legges fram før tiltredelse.

Nærmere opplysninger kan fås hos oppvekstsjef Arna Leidland, tlf: 52 75 01 28

Søknadsfrist: 20.06.2018

Søknaden sendes til Utsira skole, 5547 Utsira, eller pr e-mail: post@utsira.kommune.no

Pedagogisk leder 50%, Utsira barnehage - 2. gangs utlysning

Arbeidsgiver: Utsira kommune Stillingstittel: Pedagogisk leder Sted: Utsira kommune Frist: 15. juli 2018 Varighet: fast

Litt om oss i Utsira barnehage

I august 2010 ble vi samlokalisert med skolen i nytt bygg som fikk navnet sirakompasset.

Vi er en en-avdelingsbarnehage der alle barna mellom 0- 6 år er samlet. For at alle barna skal få aldersadekvate utfordringer, deler vi gruppen ved behov i løpet av dagen.

Vi liker å leke ute, og går ofte tur til fyret, tårngammen, ringmerkeskogen, toppene, stranda, eventyrskogen og løypene i marka.

Vi jobber temabasert, hvor vi lager en aktivitesplan med et bestemt tema over to- tre måneder om gangen. Temaer vi har fordypet oss i er: Havet, fugler, planting, eventyr, bøker, musikk og eksperimenter. Vi er inspirert av Trude Brendeland og vi jobber gjerne med tema gjennom «magiske samlingstunder» som er med på og gi gode inntrykk med estetiske opplevelser.

Fra og med 03.09.18 søker vi etter pedagogisk leder i 50 % stilling. Dette med forbehold om at barnehagen får tilslag om midler til økning i bemanning fra kommunestyret.

Arbeidsoppgaver:

·         Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet

·         Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte

·         Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen

·         Være raus og tydelig.

·         Bidra i planleggingen av den daglige virksomheten og ha ansvar for gjennomføringen, og bidra med aktivitesplaner og forberedelse av foreldresamtaler.

Kvalifikasjoner:

·         Godkjent barnehagelærerutdanning

·         Grunnleggende datakunnskaper

·        Bestått test i norsk - Høyere nivå (Bergenstesten), eller avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 delprøve i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

·         Godkjent politiattest

Utdanning

·         Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Egenskaper

·         Faglige ambisjoner og hjerte for å jobbe i barnehage

·         Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

·         Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling

·         Løsningsorientert og fleksibel

·         Høy tilstedeværelse og en positiv holdning

·         Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne

·         Liker nye utfordringer og jobber godt under press.

·         God helse slik at du kan være en aktiv voksen med barna.

Vi tilbyr

·         Stillingsbrøk: 50%

·         Lønn etter avtaleverket + (20. 000 kr i lokale tillegg)

·         Faglig og personlig utvikling

·         IA bedrift

Søknad sendes til barnehagen@utsira.kommune med kopi til post@utsira.kommune.no. Spørsmål rettes til styrer Marlin Eriksen tlf.: 99510303.

Barnehagen aktiviteter ute

Opphevet - totalforbud mot åpen ild på hele Haugalandet

110-sentralen innførte bålforbud/forbud mot bruk av åpen ild i 13 ulike kommuner på Haugalandet. Dette gjaldt også på Utsira. Innført 25. mai - Opphevet 14. juli
Det er nå sammen med andre kommuner innført totalforbud mot ild. - It is now ban of all types of fire in the whole area of Haugalandet. Not banned anymore.

Bålforbud – Utsira brann og redningsvesen går nå sammen med de andre kommunene på Haugalandet og innfører totalforbud mot å gjøre opp ild.

Finvær og tørt i terrenget gjør at det innføres totalforbud med umiddelbar virkning og inntil det kommer nedbør av betydning.

Yr.no har også gått ut med varsel om meget stor gress- og lyngbrannfare for hele sør-Norge, med økende fare ut over helgen.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann og branner i utmark. Ni av ti slike branner forårsakes av mennesker og deres aktivitet.

Forskrift om brannforebygging § 3 pålegger alle krav til aktsomhet:
«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.»

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2018

Årets tellinger på Spannholmane ble gjort den 1 juni som tidligere år. Årets tellinger er trolig de dårligste tellinger siden Utsira kommune overtok sjøfugloppsyn i 1992.

Det var lite sprut og aktivitet under årets tellinger på Spannholmane. Langvarig solsteik i forkant av telling, samt trolig hekkende kråke-par på holmen og næringsmangel, har nok hatt innvirkning på årets lave tellresultat. Det var også lite rastende og varslende fugl ved ankomst av holmen.

Alke og lomvi var trolig de artene som hadde mest stabile antall, ellers så var det nedgang på samtlige arter. Lunde ble kun registrert med to individer på sjø utenfor Spannolmane og ikke aktiv i koloni. Kun ett reir med toppskarv hadde klekket egg, ellers så var samtlige reir med store egg-kull og trolig jevne i klekketidspunkt.

Se telledata fra Spannholmane fra 1992-2018.

og tidligere oppsummereringer fra ulike tellinger nedenfor:

LEDIG VIKARIAT SOM LÆRER PÅ UTSIRA SKOLE

Utsira kommune er landets minste kommune med ca 200 innbyggere. Øya ligger 18 km. ut i havet, og bilferjen fra Haugesund tar ca.75 minutt. Den går 4 ganger daglig. Vi har et trygt og godt oppvekstmiljø og full barnehagedekning. Det er mulig med mange ulike fritidsaktiviteter både i svømme – og idrettshallen, flere offentlige og private forsamlingslokaler, to serveringssteder og flotte turstier. På mange måter er Utsira mulighetens øy, og kommunen arbeider med flere nye spennende prosjekter. Bli med på laget, bli lærer i Sirakompasset du også!

2 gangs utlysning:

Stillingen er ledig fra 01.08.2018. Skolen er en 1 — 10 skole med 22 elever. Stillingen rapporterer til rektor. Skolen og barnehagen flyttet inn i nytt, storslått bygg – SIRAKOMPASSET – januar 2011.

For nærmere opplysninger: www.utsira.kommune.no

Vi søker etter en lærer i inntil 100 % stilling som gjerne har realfaglig bakgrunn og er utviklingsorientert, tydelig, forutsigbar og synlig med evne og vilje til å:

·         Framstå som tydelig leder for gruppen.

·         Inspirere og samarbeide med personalet, elever og foresatte om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Søkere må ha pedagogisk utdanning eller tilsvarende. Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju.

Vi kan tilby:

·         et positivt og utviklingsrettet arbeidsmiljø

·         en utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling/-utdanning

·         et samfunn med mange muligheter for den som vil

Kommunen kan være behjelpelig med barnehageplass. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende regelverk.

Nærmere opplysninger om stillingen og kommunen kan fås hos oppvekstsjef/ rektor Arna Leidland, mob.48388289 / arna.leidland@utsira.kommune.no 

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges/ettersendes.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med CV sendes til Utsira kommune, Postboks 64, 5547 Utsira, eller helst på e-post: post@utsira.kommune.no innen 20.06.2018

Søknad om kulturmidler

Midler for 2018 er fordelt. Ny søknadsrunde med lokale kulturmidler til lag/foreninger og kulturliv på Utsira vil ha søknadsfrist 15. februar 2019. Utlysning i januar.

Nytt av året er at søknadspott er øket med 25.000,- og at det er totalt 75.000,- til fordeling i kulturmidler 2018.

Utsira kommune har barn og ungdom som prioritert gruppe. Søknad kan skje via enkeltarrangement innen for de ulike søknadsbolker, eller til drift, som skissert i søknadsskjema (skjema som pdf, skjema i word). Se retningslinjer for fordeling av kulturmidler

plakat utlysning kulturmidler 2018 full størrelse

Til fyret, halvveis

Kristen Rønnevik gir oss i sommer en kulturopplevelse langs Fyrveien. Prosessen med å flytte et uthus fra Haugesund har startet. Kunstprosjektet skjer i regi av On the Edge - En kjede av fyr. Bli med å delta! Oppføringen av bygget vil være midlertidig i 3-4 måneder. Kunstner vil være tilstede tirsdag og fredag denne uke. Åpningsarrangement med kunstner til stede den 13. mai.

UTSIRA FYR
Kristen Rønnevik
TIL FYRET, HALVVEIS
Kristen Rønnevik skal flytte et uthus fra Haugesund til Utsira. Uthuset
er for de som bor på Utsira og besøkende. Tradisjonen med
å flytte hus i Norge går langt tilbake. Tidligere da materialer var en
mangelvare og kostbare, var det ikke uvanlig at hus ble demontert
og flyttet. Man flyttet huset til der hvor det var arbeid å få. Kristen
Rønnevik ønsker å gjøre det motsatte i dette prosjektet. Det er viktig
at uthuset skal tilhøre fellesskapet. Uthuset skal være stasjon
for hvite sykler uten grenser. Her skal publikum kunne låne sykler
gratis for å utforske øya. Syklene er tunge å trø, noe som medfører
at en må gå av sykkelen når en kommer til en bratt bakke, og
man er tvunget til å sanse langsommere. Lokalbefolkningen skal
involveres i prosjektet.
Uthuset har fått sitt eget motto: «Det er det samme hvem du er,
eller hvor du kommer fra, kom inn å vær velkommen med aktsomme
bevegelser.»
Kristen Rønnevik (f. 1977) bor og arbeider i Haugesund. Han arbeider
ofte med å skape sosiale arenaer og møter der bevissthet om
lokal natur og miljø kan bli større. Deltagelse og dialog er viktige
elementer i hans verk.

on the edge 2018

Tidligere arbeider - blant annet : Grønn Au Pair

Den store strandryddedagen

Takk for innsatsen til alle som var med på å rydde strender på den store strandryddedagen torsdag 3. mai 2018. Strandrydde uka varer ut til søndag. Så det er ennå mulig å få med naboen på en strandryddedugnad. Kontaineren står enda på kai i Sørevågen.

Utsira Skole gorde en stor forskjell da hele skolen var med på å fjerne hele 41 sekker med plast og annet skrot fra strendene rundt Helganes. Strandryddedagen ble en fin aktivitetsdag for skolen, med god tid til rydding og grilling.

https://gfx.nrk.no/f-16S41kj9pHOYwUgo6GTwuwoHqbDSpHASBSeFfgX0LQ Resultater er raportert til NRK Rogaland og er lagt inn i ryddeportalen til Hold Norge rent

Kystlaget Utsira hadde også en god aksjon 'Synnan i miljo' i Sørevågen. Det rapporteres om god oppslutning og mye garnrester som er kilt fast inne i mellom steinblokkene i moloen.

Kystlaget Utsira sitt bilde.  https://scontent.fsvg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.10.320.320/p320x320/431515_429518610452362_1223896892_n.png?_nc_cat=0&oh=b4d8b3e38048d660056a55772c0d1793&oe=5B933279Du kan se bilder fra Kystlaget Utsira sin strandryddedag på facebook. 

Strandryddedag og ryddeaksjoner i mai 2018

Det er mange som har planlagt å rydde strender og langs veiene på Utsira nå i mai. Vi har satt ut en kontainer på kaien i Sørevågen til de som ønsker å levere plastavfall og annen rape fra strandryddeaksjoner. Plasten dreper dyr og fugleliv i havet.

Støtt opp om Kystlaget Utsira sin ryddeaksjon 'Synnan i moljo' på torsdag den 3 mai kl 16.00 - 18.00. Sjekk ut facebook eventet for mer informasjon. Utsira Skole og administrasjonen har ryddedag den 3. mai på ulike lokaliteter i løpet av skoledagen/arbeidsdag.

Vi oppfordrer ryddeakjsonister om å legge inn ryddeaksjoner inn i ryddeportalen til holdnorgerent.no. Det er også mulig å legge inn områder som bør ryddes. Eller gi oss et vink på post@utsira.kommune.no

Det nytter å rydde

Slik så det ut langs de fleste strender på Utsira i år 2000...

null

Vi har ryddet strender siden tidenes morgen, først verdifulle havvrekster til plank og ved, ...siden plast og rape som ligger til spott og spe.

Første fokus på forsøplingen langs strendene på Utsira var Viggo Ree sine nitidige søppelregistreringer på 1970-tallet. Resultater fra 1974 ble publisert i Fauna. Siden gikk Utsira Skole og Utsira kommune igang med nærmest årlige ryddeaksjoner fra 1990-tallet og utover.

Vi fikk 'Håbet' av Solveig Egeland i 2011, den første grønne hytta (oceanhope.no) i regi småhytter.no 

Slik ser det ut i Øygarden i Hordaland i dag etter nærmest 50 år uten rydding av strender. Sjekk ut innslag fra NRK Hordaland om "Skrekkens øy" nord på Øygarden i Hordaland.  

Vi anbefaler også Planet Plast - Der Line Elvsåshagen vil redde hvalene, fiskene og fuglene som dør av plasten i havet.

Støtt opp om våre ryddeaksjoner, lag din egen ryddeaksjon, eller gi oss et tips om hvor vi bør rydde nå i mai.

Lykke til :-)

 

Lykke til Ihne!

På søndag braker det løs for Ihne Klovning som er sendt videre til Fylkesfestival på Tysværtun i Ung Kultur Møtes (UKM- tidligere Ungdommens Kulturmønstring)

Følg med på helgas program for Fylkesfestival i Tysvær. Event på Facebook

Utsira kommune arrangerte lokal mønstring i Sirakompasset den 16. mars med to svært dyktige deltakere,.. Ihne Klovning og Mathilde Egeskog i kategorien pop. To fantastiske innslag som gav juryen utfordringer. Juryen valgte å sende Ihne videre til fylkesfestivalen. Takk for innsatsen begge to. Vi er stolt av dere.

Her er info om Ihne sitt innslag på Fylkesfestivalen.

Det er nøyaktig 20 år siden sist vi sendte ungdom fra Utsira kommune til Fylkesmønstring i Tysvær i 1998! Vi søkte i våre arkiver,.. og der dukket Black-Zombie og Mar-Maids plutselig opp. Som bestod av hhv Vidar, Vegard, Marius og Marianne, samt Marte, Maren og Marianne med egen komponert låt og koregrafert dans. Det er litt usikkert om hvem og om begge gruppene deltok sammen på mønstringen? Noen som har foto til arkivet?

Billetter til UKM forstillingane 14-15.april 2018

UKM deltakere og reiseledere har gratis entrè til forestillingane. Billetter til publikum selges på tysvertunet.kulturhus.no  Voksne 100,-  Barn (inntil 20 år) 30,-

På søndag krysser vi alle våre fingre og tær.. Lykke til Ihne!

Folkemøte 3 - Boligbygging og samfunn..

Det gode sted å bo.. ikke bygge. Strategier og verdier i boligmasse. Samt ulike utfordringer og veiskiller i de ulike sektorer i Utsira Kommune.

Velkommen til åpent møte på Allrom på Siratun  mandag 16.april, kl. 17:00.

Kommunen sin rolle som samfunnsbygger og tilrettelegger for ulike tjenester. Hvor går veien inn i framtiden? Vi skal tenke 12 år fram i tid i denne revisjonen av kommuneplan for Utsira 2019-2031.

 Hele kommuneplanprosessen kan du følge på kommuneplan - siden

 

Opprenskning av Veito

Håvard Nordvik og Landbrukservice Erik Sandmo Eriksen er i gang med et større opprenskningsprosjekt i Veito fra kirkegården til ytre Hølen i Nordvikvågen. Prosjektet er støttet med SMIL-midler som et biologisk mangfold- og kulturminnetiltak.

Åpne veiter og åpne vannspeil i Kulturlandskapet (jordbrukslandskapet) begynner å bli en mangelvare. I eldre tider var det flere åpne steinsatte veiter (grøfter) på Utsira. De fleste har blitt lagt i rør og er lukket igjen. Åpent vannspeil i dyrkingslandskapet gir rasteplasser for gressender, riksefugl og vadere. Samt nye områder for biologisk mangfold for innsekter og urter som liker åpent vannspeil.

Veito har vært gjengrodd i de siste 30 år med metervis av sand, slam og takrør, alle gamle kisteveiter som leder ut til Veito har blitt tettet til og det har vært umulig å drenere ut vann fra dyrka marka til tilgrensende gårdsbruk. Høg vannstand har trolig også trengt inn i kommunale avløpsgrøfter som har medført til slamming og dårligere drenering av akutt overflatevann. 

Vi er sikker på at prosjektet vil få til store positive verdier for landbruket, kultuminnevernet og biologisk mangfold i dyrkingslandskapet.

Les mer om SMIL midler i landbruket eller ta kontakt med landbrukskontoret

før etter 1føretter 2

Det blir spennende å følge med i effekter av tiltaket både for bilogisk mangfold og drenering av landbruksjord.

Folkemøte nr. 2 - Revidering av kommuneplan 2019-2031. TEMA: Næringsutvikling

Vi ønsker velkommen til folkemøte om NÆRINGSUTVIKLING på Allrommet mandag 9.april, kl. 17:00. Spesielt velkommen til de som driver eller har planer om å drive næringsvirksomhet på Utsira! Møte er ellers åpnet for alle som har interesse for næringsutvikling.

Møtet innledes med en orientering av næringsplanarbeidet ved Vidar Vorraa, Haugaland Vekst.
Deretter vil det bli innspill på 2x10 min. med lokale næringsaktører.

For at næringsutvikling skal skje er politikere og kommunes administrasjon avhengig av tilbakespill fra næringslivet for å bidra til en slik utvikling - på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er en gylden anledning til å spille inn forventninger til kommunens rolle i næringsplanarbeidet.

Påskelappen er ute i postkasssen

C-post utsendelsen finner du her i digital form....

Vi har fordelt kulturmidler for 2018

Utsira kommune her fordelt kr 75.000,- til foreningsliv på Utsira