Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Barnehageplass med oppstart i august?

Frist for søknad 1. mars 2020

1. mars er søknadsfrist for barnehageplass i Utsira barnehage med oppstart i august.

Søknadskjema finner du på barnehagens nettside: https://www.minbarnehage.no/utsirabhg"

Direkte til søknadsskjema (klikk på vedlegg)

Søknader sendes via kontaktskjema til Utsira barnehage,..

via mail på post@utsia.kommune.no, ..

eller pr post til: Utsira Barnehage, Magnhild Meltveit Kleppa veg 8, 5547 Utsira  

Utlysning av kulturmidler 2020

Da er det klart for en ny søknadsrunde med lokale kulturmidler til lag/foreninger og kulturliv på Utsira. Søknadsfrist 20. februar 2020.
Søknadspott utgjør hele kr. 75.000,- til fordeling i kulturmidler 2020.NB Utvidet frist 20. februar

Utsira kommune har barn og ungdom som prioritert gruppe. Søknad kan skje via enkeltarrangement innen for de ulike søknadsbolker, eller til drift, som skissert i søknadsskjema (skjema som pdf, skjema i word). Se retningslinjer for fordeling av kulturmidler

Utlysning poster 2020 klikk for større tekst

Ekstremvarsel Elsa

Fra kl 23.00 i natt til kl 03.00 i morgen er det ventet ekstremt høy vannstand med varsel opp mot 2 meter over normalnull 2000 og 1 meter over beregnet tidevann. Det ble høyt og bratt, men heldigvis vestlig vind og mindre påtrykk i havnene.

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Område Gjelder for Vestlandet sør for Stad.

elsa

[met.no]

Anbefaling Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvenser Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Tidsperiode

Tidslinje

  1. Mandag 10. februar kl. 23:00 - faren øker
  2. Tirsdag 11. februar kl. 03:00 - faren over
Rødt - ekstrem fare

Les mer om farenivåene på hjelp.yr.no

tidevann edna mer data fra sehavnivå

Data sier 2,01 over tidevann-null og 80-100 cm over beregnet tidevannstopp på 106 cm så dette kan bli hefigere en Didrik-varsel som ble sendt ut i januar. Vind er fra vestlig sektor så det vil ikke bli ekstra påtrykk i havner i nord og sør.

Vi må tydligvis venne oss til flere ekstremvarsel omkring høy vannstand ved fullmåne:

Elsa i Nordvikvågen

 

Vårligt i skodde-havet

Full blomstring i Herberg
Trenger du et miljøtips? Her er våre månedlige miljøtips.
 
Ordføreren sin kalender finner du her
 
Arrangementer ut over sommeren finner du i kulturkalenderen. Kalenderen oppdateres jevnlig....    ...  ....
 
Annet lesestoff:
 
Her er telledata fra fjorårets sjøfugloppsyn på Spannholmane .

Her er Skoleruten for 2018/19.  

 

Gikk du glipp av #NRKsommer og besøk av sommerbåten til Utsira? Se sendingene her og vårt fotogalleri fra den store folkefesten

Solveig Egeland bygger i disse dager en ny plasthytte ala Håbet på Utsira i Oslo. Mer om hyttene til Solveig Egeland på http://www.oceanhope.no/ 
Nytt kulturår for Rogaland sin kulturkommune i 2013. Kom gjerne med dine datoer til i kulturkalenderen.

UKE 40 og 41 i 2015 gav oss mye oppmerksomhet med sjeldne fugler og gjennomføring av 'Bombeuka', samt Sildaloftets flotte initiativ sammen med Røde Kors Rogaland med 'Ferie for alle' :-) Her er et knippe av det som har blitt servert på NRK og TV Haugaland: Bombeuka NRK , Ferie for alle TV Haugaland og Bombeuka TV Haugaland 

Følg med på kulturkalenderen vår. Eller den kommunale Outlook-kalenderen vår, for de som ikke har plass til å laste ned pdf.   

Street-art i høstlige omgivelser kan gi helt nye opplevelser. Vi minner om vårt Street-art kart og presentasjon av artistene på denne siden.

Les mer om Rutebåten på våre hjemmesider. Det er også mulig å følge båten på Facebook og web-kamera

Følg med på langtidsvarsel for Utsira, stedet som har minst nedbør i Rogaland.  

Vi minner om vår side med viktige nummer: 

Nødnummer Nødnummer

 Nasjonalt legevaktnummer

Her finner du tidligere fotos fra vår karusell

Har du gode og aktuelle foto fra Utsira? .. og ønsker å dele disse på vår hjemmeside. Send foto til post@utsira.kommune. Merk epost med 'til fotokarusell'

Her er vår dagbok med nyhetsartikler fra tidligere.   
 

Miljøtips i februar

Månedens enkle miljøtips i hverdagen...

Utsira kommune har som mål å bli nullutslippskommunen i 2030 og det har vært et politisk ønske om å framstå mer tydelig på tema. Derfor presenterer vi tre månedlige miljøtips under denne fanen. Miljøtips legges også inn på forsiden av vår hjemmeside og på kommune-appen vår.

Hima i huset:

Du skal 'ikkje brenne hål i dagen' heter det her på Sira. Eller med andre ord; slukk lyset på dagtid!

Før var det store penger, men det er ennå penger å spare på å slukke lyset: Ved å bytte til led-pærer eller sparepærer kan man spare så mye som 2000 kroner i året på strømregningen. Det til tross for at de energieffektive pærene er dyrere i innkjøp.

Heldigvis er det slutt på de gamle klare 100 W - 25 W pærene som brann hål i dagen før EU direktiv fra 2009.

Men det er forskjell på LED lys glødelamper og halogenlamper. TV2 har en fin artikkel om lyspærer

Ute i Verden:

Mikroplast fra dekk - Visste du at den største kilden til utslipp av milkroplast kommer fra bildekk?

Rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år, og rundt halvparten havner i havet. 2250 tonn av dette kommer fra slitasje av bildekk, ifølge Miljødirektoratet. En fersk rapport fra Sintef viser at når det først havner i havet, legger 90 prosent av det seg på bunnen blant sedimentene. Å fjerne denne plasten er nesten umulig. Derfor er det viktig å unngå at plasten havner der i utgangspunktet.

Det regnes ca en kilo masse pr bildekk i dekkets levetid. På Utsira er det registrert 61 personbiler, og med fire dekk så blir 244 kilo mikroplast i veikanten og ut i sjøen fra Utsira hvert 3-4 år.

Beste tiltak er å ikke kjøre bil. På Utsira trenger vi egentlig bare en sykkel.

Lese mer om tema: Flott artikkel i Teknisk Ukeblad og Naturvernforbundet 

mikroplast

Sortere riktig:

Telys - aluminium på avveie? Vet du at blikket som omkranser våre telys skal i grønn dunk, sammen med ikke pantbar glass og hermetikk-bokser? Vi samler inn grønn dunk seks ganger årlig fra husstandene på Utsira. Neste tømming av glass og metallemballasje er 26. mars. Sjekk tømmekalender fra HIM.

Av aluminiumen i telysene som selges i Norge blir under 30 prosent levert tilbake til fabrikken. Så telysholdere i restavfallet er ressurser på avveie.

 null foto flickr earthhour
 
 

Kan din bedrift løse Utsira sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter. Invitasjon til samskapings workshop på Utsira 17. februar 2020. Søknadsfrist 29. mars 2020. Se søknadsdokumenter nedenfor.

Interesert i å delta i spennende innovasjonskonkurranse, og kjekk samhandlingsworkshop? Sjekk ut direktelenke på doga.no med innovasjonskonkurranse mellom Krødsherad og Utsira 

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut blant 19 gode søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Invitasjon til næringslivet

Har din virksomhet den innovative løsningen vi er ute etter, knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling?

Nå inviterer vi fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører (innen f.eks. teknologi, IKT, innovasjon, design, arkitektur, konstruksjon, byplanlegging/stedsutvikling, transport/mobilitet, miljø/klima, energi, kunst og sosialt entreprenørskap) til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene til Utsira og Krødsherad kommune.

Ved å delta i konkurransen har du muligheten til å:

• utforske nye partnerskap, samarbeids- og forretningsmodeller
• arbeide med komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking
• inngå dialog med kommunene i en tidlig fase
• gå i front for smart og bærekraftig stedsutvikling
• oppnå både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Som et ledd i konkurransen inviterer vi potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som vil kunne gi unik innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Utsira kommune: Et levende testsenter

Utsira kommune er opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet. Utsira skal bli mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende, gjennom å satse på bærekraftig næringsutvikling basert på rike og ekstreme naturressurser.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

DOGA VimeoKlikk for film på vimeo

Politikk

Klikk på bildet for en rask snarvei til det politiske liv på Utsira og info om ulike valg
Politikk

Ordfører Marte Eide Klovning

Ordfører sin side

Gjeldende møteplan med saksframlegg og møteprotokoller  Tidligere møteplaner/protokoller

Møtereglement for politiske utvalg 2016-2019

Fremme egen sak via minsak.no?

2% av inbyggertall utgjør få underskrifter for å fremme egen sak i Utsira Kommune. Les artikkel i Aftenposten om tjenesten fra KRD. Inbyggere i kommunen er velkommen til å bruke tjenesten. Vi overvåker saker fra minsak.no

Kontaktpersoner for de ulike politiske utvalg: 

Kommunestyre

Formannskap

Kontrollutvalg

Ordførerlogg. Følg med på ordføreren sine gjøremål 

Ordførerskifte  - Fra pressemelding i juni og overtakelsessermoni i august.

Politikerenes Styreverv finnes i KS sitt

http://www.styrevervregisteret.no/images/img/logo_svr.gif  Oversikt over våre politikere i Styrevervregisteret.

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Se KS filmen 'Der liv leves' - med mange fine innslag fra Utsira

Til politikk og valg

 

Varslet høy vannstand - Ekstremvær Didrik

Uten kraftig påtrykk av vind heldigvis.... Onsdag ble det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden var på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Metrologene på yr.no har gått ut med ekstremvarsel og gitt navn til ekstremvær Didrik som følge av ekstrem høy vannstand i kombinasjon med sterk vind.

På sehavnivå.no finnes det prognoser som sier at vannstanden vil stå ekstremt høyt i natt, opptil 80-90 cm over normalt nivå. Mer detaljerte data på sehavnivå.no 

vannstand sehavnivå.no

Det er ventet at sjøen vil presse opp gulv i sjøhus, og at båter i fortøning må ha tilsyn under veste flo. Størst påtrykk er ventet inn i Sørevågen, da vinden vil komme fra SØ retning og over til SV etter flo i natt.

Didrik ekstrem

Didrik live

Uten kraftig vind, og sjøen knapt over kaikant

 

 

 

Ledig stilling sykepleier eller vernepleier

Søknadsfrist 20. februar 2020

Utsira kommune søker autorisert sykepleier eller vernepleier

Siratun sykestue er kommunens helse- og omsorgssenter og har 8 senger.  Alle helse- og omsorgstjenester administreres fra Siratun. Sykepleierne arbeider i todelt turnus med arbeid hver 4 helg. Det er knyttet beredskapsvakter til stillingen som deles mellom sykepleierne.

På sykehjemmet har vi en arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, inkludert kjøkkendrift.

Vi verdsetter deg som setter utvikling- og kvalitet høyt.

Vi søker deg som:

·        Kan arbeide selvstendig

·        Har erfaring fra, og vil bidra til utviklingsarbeid innen helse og omsorg.

·        Kan lære og dele arbeidserfaring med andre

·        Kan godt norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig

·        Har sertifikat for bil.

 

Vi tilbyr:

·        Raus bakvaktsordning

·        Pensjonsordning gjennom KLP

·        Hjelp til å skaffe bolig eller overnattingsmuligheter for pendlere.

·        Mulighet for tilrettelegging av turnus.

·        Egne nøkkel til idrett- og svømmehall

·        Plass i god barnehage eller nær og god oppfølging i en liten god skole

·        Kjekke kollegaer og det gode liv på øya i havet!

 

Spreke oppdatert sykepleiere som ønsker å arbeide på pensjonsvilkår er velkomne til å ta ekstravakter

 

Søknadsfrist 20.2.2020

Nærmere opplysninger; Helse- og omsorgssjef Bente Pettersen, tlf: 90 55 31 71 / 99219498

Søknader med CV sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira, fortrinnsvis på epost til post@utsira.kommune.no 

Eller til Utsira kommune

v/ helse og omsorgssjefen

5547 Utsira

     

Tilkallingsvikar ved tilfeldig fravær

Siratun sykehjem har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

Den vi ser etter må like å jobbe med mennesker, og være engasjert, fleksibel og interessert.

Politiattest må fremvises.

Kontakt:

Hvis dette er noe for deg og vil du vite mer om hva det innebærer å jobbe på Siratun ta kontakt med Bente Pettersen på tlf. 99219498 / 90553171

Høring økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2020-2023, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2020 legges ut til høring med høringsfrist 17. desember

 

OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette 

følgende dokumenter ut til offentlig høring:

Økonomiplan 2020-2023

Kommunebudsjett 2020

Betalingssatser og gebyrer 2020

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider 

www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket. Andre 

som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens 

servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost 

post@utsira.kommune.no. 

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig 

vedtak i kommunestyret 19. desember 2019.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning 

Lei av regninger i posten?

E-faktura er et smart alternativ!

Utsira Kommune tilfredstiller EHF-standard og deltar i samarbeid med kommuner i Hardanger, Sunnhordaland og på Haugalandet.

Les mer om kommunesamarbeidet i Hardanger, Sunnhordaland og Haugalandet. Kommunesamarbeidet har valgt å bruke Sendregning AS  som aksesspunkt for mottak av efaktura for kommunene. Vi anbefaler også denne nyhetsartikkelen fra Bømlo Kommune som har hatt en sentral rolle i samarbeidet. Dersom det er noen av våre storkunder innen regninger som er interessert i å vite mer om ordningen så vil SendregningAs og kommunesamarbeidet invitere til daglige webinar i uke 35 og 36. Bestlll time her: http://innkjop.stord.kommune.no

https://www.flekkefjordsparebank.no/wps/wcm/connect/6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4c/eFaktura.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4cVi fikk vår første e-fakturakunde i mars i år og vi oppfordrer alle til å krysse av for efaktura neste gang du betaler en regning fra Utsira Kommune i nettbanken. E-faktura kunder får neste regning papirløst inn på nettbanken. Du kan se faturaen som pdf ved å klikke på forstørrelsesglass, eller lagre denne på egen maskin eller inn i ditt regnskap. 

Elektronisk faktura (via difi.no)

Informasjon om elektronisk faktura, fakturaportal og adresseregisteret ELMA.

Elektronisk faktura, kreditnota og purring
Elektronisk faktura, kreditnota og purring er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden.
Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.
Faktura, kreditnota og purring skal ikke være en pdf-fil. 

Miljøhensyn
Det offentlige har i dag ca.11 millioner fakturaer pr. år som vil kunne bli sendt elektronisk. Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purring vil spare miljøet for papir og forsendelse av dokumenter med postens fly- og biltransport. CO2-utslippene vil bli mindre, og mengden papiravfall redusert. 

Spar tid og ressurser
Utsira Kommune sparer tid og ressurser på ikke-manuell håndtering av dokumenter, og vi vil i stedet kunne bruke tid på kontroll, oppfølging og kunderettet arbeid.

Standardformat
Ved bruk av standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF) vil Utsira Kommune kunne sende og motta dokumenter likt slik at dokumentflyten går mer smidig og etterarbeidet på kontrollsiden blir enklere.

Leveransested
Bruken av aksesspunkt vil gjøre utvekslingen enklere. Både utsteder og mottaker vet at dokumentene ikke blir borte under transporten, og at de kun trenger å forholde seg til ett sted for å levere/hente dokumentene sine.

 

Utsira kommune videre i innovasjonskonkurranse

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA tidligere i høst til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Her er de tre som har vunnet første fase av konkurransen.

Utsira kommune er en av tre kommuner som er videre i prosess, sammen med Krødsherad og Asker kommune. Les kunngjøring av vinnere av innovasjonskonkurranse på doga.no

Formålet med innovasjonskonkurransen er å utforske nye og smarte måter å jobbe på for å løse utfordringer knyttet til by- og stedsutvikling og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling.

Konkurransen skal også bidra til at prinsippene og målbildene i det nasjonale smartby-veikartet blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

– Det at responsen var så god viser at det er en stor interesse for å eksperimentere og samarbeide på tvers. Vi trenger gode modeller for hvordan kommuner, næringsliv og andre aktører kan jobbe sammen for å løse utfordringer relatert til by- og stedsutvikling, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Juryen har valgt ut de tre kommunene blant annet fordi de mener at prosjektene har potensial for bærekraftig næringsutvikling og skalering. Les mer om om konkurransen og kriteriene her.

De tre nominerte kommunene vil få videre oppfølging fra flere nasjonale aktører for å spisse tema videre inn mot en endelig kåring i juni 2020. Marte og Rune er våre lokale prosjektkoordinatorer politisk og administrativt.

Les mer om tema

- prosjektinformasjon fra prosektleder C-post rundskriv til husstandene

Melding om stenging av Matrikkel og Grunnbok

Flere fylker og kommuner skal slås sammen og få nye fylkes og kommunenummer pr 01.01.2020. For Utsira blir det ingen endringer, med fortsatt kommunenummer 1151. .., men:
Av tekniske årsakar ved overgangen til mange nye kommunenummer på nasjonalt nivå vil det bli gjort følgjande grep:
  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

 
Matrikkel og Grunnbok går som normalt med nye oppdaterte fylkes-/kommunenummer fra første virkedag i 2020.

Dyretall i oktober

Syv husdyrprodusenter har levert inn søknad om produsksjonstilskudd og RMP innen fristen den 15. oktober i år. Landbruksdiretoratet har hatt et overgangsår med tre søknadsomganger og ulike telletidspunkt for antall husdyr i de ulike kommuner. Det er også gjort en del endringer i hvordan vi teller sau, lam og værer i løpet av de ulike år. Likevel,.. siste år med fullstenig telling og sammenligningsgrunnlag er fra januar 2017 med totalt 562 vinterfora dyr på Utsira. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Her er siste telling pr 1 oktober 2019

Dyreslag 
2019 mars
2019 okt
Endring 
Ammekyr 
33 30 -3
Øvrige storfe 38 37 -1
Søyer villsau/kvitsau
404
464 +60
vær villsau/kvitsau
11
14 +4
Hest 1 1 0
Sum 487
547 +60
Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

Vi har hatt en vekst i saueholdet i løpet av de siste årene, men prisene har fått en kraftig knekk, samt manglende etterspørsel etter ull. Veldig bra at en av våre sauebønder Geir Helge Rasmussen setter fokus på dette. Les mer i NRK Rogaland.

https://gfx.nrk.no/_oDjoeRvKTEiY_cNggiaMwEA4yPE5gAyIhJC_1uUV-cA.jpg

Geir Helge Rasmussen i fjøset

Internasjonal uro påvirker direkte lommeboka til bonde Geir Helge Rasmussen på Utsira. Han går i minus på ulla han selger.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK

 

 

Endelig valgoppgjør fra Utsira kommune

Marte Eide Klovning fikk fornyet og styrket tillit ved årets kommune og fylkestingsvalg. Utsira Fellesliste ligger an til å få 8 kandidater og Utsira Bygdeliste 3 kandidater i kommunestyret 2019 - 2022.

 

Valgstyret vårt har nettopp telt ferdig og godkjent valgene for 2019.

Av 156 stemmeberettigede har 82,05 % avgitt stemme.

Vi ønsker alle 28 valgte lykke til i kommende periode!

Utsira Fellesliste har fått 8 representanter og Utsira Bygdeliste 3 representanter i kommunestyret.

Konstituerende møte er berammet til førstkommende kommunestyre 

Valgstyret opptelling av valg 

Valgoppgjør

Valgprotokoll

Les mer om Utsira på NRK valg, og pulsen før valget på NRK

Fylkesting for Rogaland  

 

 

 

Kunngjøring av valgting i Utsira kommune

Da gjenstår bare kunngjøring av selve valgdagen og gjennomføring av valget i Utsira kommune. Siste frist for forhåndstemming førstkommende fredag kl 15.00.

                                                                                               Utsira, den 04.09.2019

 Velgerne i Utsira kommune

 

KUNNGJØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 I UTSIRA KOMMUNE

Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget

mandag 9. september 2019.

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2019.

Hvem har stemmerett:

·       Norske statsborgere.

·       Nordiske statsborgere registrert bosatt i Norge senest 30.juni 2019.

·       Øvrige utenlandske statsborgere registrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

·       Alle må ha fylt 18 år innen utgangen av 2019 og må være innført i manntallet.

Valgtinget avholdes på Allrommet, Siratun mandag 9. september 2019 mellom kl 0900 – 1800.

Utsira 3. september 2019

 

Marte Eide Klovning

Leder av valgstyret

Bærekraftige øysamfunn

Nasjoner trenger små samfunn som kan gå forran å vise vei. Utsira, Samsø og King Island trekkes fram som verdifulle bærekraftige øysamfunn.

I en Italiensk artikkel i Solcelle og fornybar-portalen fotovoltaicosulweb.it trekkes Utsira fram som en av de verdifulle øyer hvor man satser sterkt på fornybar energi. 

SAMSO, KING OG UTSIRA: DE TRE ØKOLOGISKE ØYENE I VERDEN                                                          Forfatter Dr. Morena Deriu 

Vi skulle gjerne gitt dere en oversatt versjon men portalen har strenge rettighetsbekyttelse på innholdet. Vi anbefaler derfor interesserte i å åpne denne pekeren i google Chrome (som gjennkjenner fremmede språk og spør om oversettelse) I artikkelen blir verdens eneste fornybarøyer presentert. 

Bildet fra Utsira kan vi gjengi fordi det er 'lånt' via en CreativeCommons lisens fra vår Miljø- og plansjef Foto: Atle Grimsby

null
 
Øysamfunnene presenteres som økologiske øye i artikkel men Bærekraftige øyer er vel mer riktig.. Vi er på god vei og har i alle fall retningen mot..og mål om å være nullutslippkommune i 2020. Vi går mange små grønne skritt og alle kommunale vedtak vurderes opp mot vår grønne profi 
 
Representanter fra Utsira Kommune har hatt møter med sentrale energi-aktører på Samsø i 2010. Vi så da at vi ikke var så langt etter Samsø i tenkning. Det som imponerte oss mest var samfunnets vilje til måloppnåelse.  
 
Photo
Se hele vårt album fra Utsira Kommune sitt besøk til Samsø 

Forhåndstemmegivning

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2019.

FORHÅNDSTEMMEGIVNING

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fra mandag

12 august til og med fredag 6. September 2019 mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndstemmegivning søndag 1. september 2019 mellom kl 1300 – 1400.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Da må du huske å ta med valgkortet som du har fått tilsendt i posten. Det er bare å ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt listene til kommunevalget.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 9.9.19 og heller ikke kan forhåndsstemme kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen fredag 30.08.19.

Utsira 9. august 2019

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall – Valg 2019

 

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall til offentlig ettersyn –

Valg 2019

valg 2015


Utsira kommune
Kommune og fylkestingsvalget

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 mandag den 9. september 2019.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

 

1. Kommuneadministrasjonen Siratun.

                                     2. Utsira Folkebibliotek

Manntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 12. juli til og med valgdagen 9. september 2019.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Det er mulig å avlegge tidligstemme i administrasjonen fra den 1. juli og fram til forhåndstemmegivningen starter den 12. august 2019. 

 

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira 12. juli 2019

Vennlig hilsen

 

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre

Richie the Cat sykler innom alle kommuner i Rogaland

Første etappe er selvfølgelig; Haugesund lufthavn til Utsira

Richard Wiik og Erling K Nilsen har som mål å sykle rundt til alle Rogalands kommunene i løpet av sommeren. Richard Wiik med en keeperredning på guttelaget som setter spor.. ala Peter Bonetti 'the cat' på Chelsea, derav bloggnavnet Rhicie the Cat.

Her er dagens posting fra Utsira Fyr, Sildaloftet og selveste Geir Mobakken

Du kan lese mer om sykkelturen i bloggen Richie the Cat    

Hva er mer naturlig enn å besøke selve kommunesenteret på Siratun, når man skal sykle innom alle kommunene i Rogaland?

Bloggen gir et fint innblikk i utstyr som trengs for en lengre sykkeltur.

Vi ønsker dere en god tur videre :-)