Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Idrett og korona

11. mai la regjeringen frem nye retningslinjer for idrett i forbindelse med covid-19 epidemien. Smittevernveilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltagere og tilskuere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19.

Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett. NIF skal sammen med de enkelte særforbundene utarbeide råd og anbefalinger som er tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Idrettslagene og foreningene er selv ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

NB Påbudet om stenging av «treningssentre og lignende» står fast, (til 15. juni) dette er et annet nasjonalt vedtak enn forbudet mot organisert trening. Det er også viktig å sjekke ut smittevernstiltak og tenke på kontaktflater og begrense utstyr.

Alle har likevel ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Smittevernveilederen for idrett kan du lese her

 • Det er nå åpnet for arrangement på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter på viss vilkår, men det blir ikke anbefalt aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltagere på tvers av geografiske områder.
 • For ordinære treninger blir det anbefalt samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene blir holdt fra hverandre, og de enkeltvis og samla kan holde seg til smittevernrådene.
 • Idrettshaller kan åpne, men det er forbud mot å bruke garderobene i hallene. 
 • Fra 1. juni 2020 åpnes det for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Det er også laget anbefalinger for paraidrett. Les mer her

Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Folkehelseinstituttet har også laget råd for arrangementer av lengre varighet, som dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette inkluderer for eksempel leirskole, sommerleir, treningsleir og sommerskoler. Les mer om planlegging, risikovurdering og organisering av dette her

På Utsira

På Utsira kan idrettslag åpne opp for aktivitet i tråd med smittevernveilederen, og det er ikke lenger behov for egenerklæring for dette. Idrettshaller (minus garderober) kan også åpnes, og det anbefales at det gjøres risikovurderinger og settes i verk tiltak beskrevet i veilederen.

God oppslutning omkring strandryddeaksjon

Strandrydding har vært et kjærkomment avbrekk i en tid med mye fokus på korona. Nærmere 800-900 kg strandryddeavfall og en km strand har blitt ryddet siden påskeaksjonen startet på Utsira.

I dag ble den fullstappede kontaineren til Ragn Sells sendt inn til byen, fullastet med strandrydde avfall. Strandrydde-aksjonen er i samarbeide med Friluftsrådet Vest.

De fleste aksjonene er lagt inn i ryddeportalen - det nye kartet på https://ryddenorge.no/Fra ryddeportaltn

Det finnes også flere fotos fra ulike ryddeakjoner i ryddekartets historikk-del.

Strandrydde avfall på vei him fra Vestremarkje

Vi håper på å få ut en ny kontainer senere i sommer/høst når hekkesesongen for fugler er over. Strandrydding har vært en kjekk aktivitet for små familie- og vennegrupper på Utsira.

Det er ennå mulig å kartlegge områder som dere mener at andre/dere selv bør rydde neste gang det kommer en strandrydde-aksjon på Utsira.

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Utsira kontrollutvalg er i gang med plan for forvaltningsrevisjon og de er interessert i innspill fra deg.

Kontrollutvalet skal laga plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2024
Kvar vår etter eit kommuneval skal Kontrollutvalet laga ein plan for
forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for valperioden, no 2020 - 2024.
Planen skal opp i kommunestyret til hausten. Det er nemleg Kommunestyret
som til sist vedtek planen.

Først skal det settast opp ein oversikt over kva ein ser på som dei mest
risikoutsette og viktige områda av den kommunale verksemnda. Kontrollutvalet
vil i samråd med administrasjonen i kommunen forsøke yttarlegare å sirkla inn
risiko- og forbetringsområder. Kontrollutvalet skal så drøfta framlegget før
utvalet lagar til ei innstilling til kommunestyret.

Er det saker/ting Utsira Kontrollutvalg bør granske nærmere på?

Om du har innspel skriv til: post@kontrollutvalgene.no
eller brev til:
Utsira Kontrollutval
v/Haugaland Kontrollutvalssekretariat IKS,
P.b. 57, 5575 AKSDAL

Hele utlysingsbrevet til Utvalgsleder ved Lodvar Mathiassen her

Krisetiltak for næringslivet

Utsira kommune deltar via skape.no og bedriftene på Utsira har tre timer gratis rådgivning. Det kan være nytig å søke råd nå.

Korona-tiltak i næringslivet

 • Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. Les mer her
 • Søknadsskjema for foretak med vesentlig omsetningsfall finner du her
 • Støtteordninger for landbruk og landbruksbaserte næringer finner du her
 • Søk om prosjektmidler fra Forskningsrådet hvis du har et innovasjonsprosjekt her
 • Innovasjon Norge tilbyr oppstartsfinansiering, innovasjonstilskudd og flere tilbud som følge av koronaepidemien. Se mer her.
 • EØS-borgere, som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Les mer her.

Se samlesiden for hva kommunen gjør for næringslivet i koronaepidemien her

Sist oppdatert 24. april kl. 10.16

Skape.no

 
Vi oppfordrer våre næringslivsaktører å følge med på https://skape.no/ Her har dere tre timer gratis rådgivning. Bruk tiden nå dersom du trenger råd om krisetiltak eller andre besriftsrealterte problem.
 
Skape.no kjører gratis webinarer ut mai måned. Følg med

Fra Haugaland Vekst:

Korona-situasjonen med tilhørende nasjonale smittetiltak og restriksjoner har skapt utfordringer for næringslivet. Noen bedrifter er mer rammet enn andre og det er ulike behov. For å gjøre noe med dette er det blitt presentert mange gode tiltak nasjonalt og det finnes mange gode hjelpere som ønsker å bidra til å bedre situasjonen for bedriftene lokalt. For å koordinere dette arbeidet er det derfor blitt tatt et felles initiativ fra kommunene i regionen om å tilby navigasjonshjelp til bedriftene gjennom det apparatet de allerede har.

 Det finnes mye informasjon om regjeringens tiltakspakker fra ulikt hold, men en del bedrifter er likevel usikre på hvordan de skal navigere i denne informasjonen for å finne det som er aktuelt for dem. Vi håper dette tilbudet kan gjøre det enklere for bedriftene i vår region, sier Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst.

Se også vår samleside: Koronasituasjonen – nyttig informasjon for kommuner og næringslivlitt

mer

tekst
Omløpsfoto 2019

Kartverket har lagt ut bilder fra omløpsfotograferingen på Norge i bilder den 20. april. Det er mange endringer å spore siden kommunen sitt siste ortofoto fra 2012.

Sjekk ut nye kartbilder som ble tatt 5. oktober 2019 i regi Kartverket. Bildene har 25 cm oppløsning og er ikke fult så skarpe som normale ortofoto med oppløsning på 5-10 cm. Utsira kommune sin siste ortofoto-serie er fra 2012 i 0,1 m og vi tar sikte på nye detaljerte foto i 2021.

Bildene ligger ute på: https://www.norgeibilder.no/

Velg 'Rogaland 2019' for nyeste bilder. Her ser dere bla nye omsorgsboliger på Hovland.

Flyfoto 2019 klikk for større bilde

Det har også skjedd store endringer ute i Austremarka der vi tar tilbake kystlyngheia etter sitkagranas ukontrollerte spredning.

Sitkagranfjerning Klikk for større versjon

Enjoy...

 

Strandrydding i påsken

Siden vi lagde miljøtips med strandrydding i mars så har ryddeportalen.no blitt til ryddenorge.no. Det har også blitt korona-restriksjoner på hvordan vi rydder, med maksimum 5 personer og 2 meters avstand.

Vi har satt en kontainer ved Cognacen på Brakko i Sørevågen. Denne er beregnet for små strandryddelag på under fem personer som holder fornuftig avstand. Kontaineren vil bli stående over påsken.

Før ryddeaksjon:

Ryddelagene må melde inn hvor de vil rydde.

Dette kan gjøres direkte i ryddenorge.no eller melding til Tove Helen Grimsby / Atle

Gi beskjed om hvor mange sekker/hansker de ønsker

-----

Etter rydde-aksjonen:

Meld fra om hvor du ryddet, hvor mange som deltok og hvor mange sekker/kg.

Send gjene med noen bilder på messenger til Atle Grimsby

Eller du kan levere rapport selv i ryddenorge.no. Her er det også mulig å legge inn flere data om ulike søpplefraksjoner. Dersom du rapporterer selv er Utsira kommune interessert i ryddekode som genereres fra system.

Det er også mulig å opprette en bruker i ryddenorge.no og rapportere inn områder med mye søppel.

Lykke til!

Vi har nå fordelt kr 75.000,- til kultulivet på Utsira

Utsira kommmune har nå fordelt kulturmidler for 2020. Vi fikk innn 12 ulike søknader fra 8 ulike kulturaktører.

Utsira Musikkorps feirer 60 års jubileum i år og er trolig den foreningen på Utsira med sterkest barne- og ungdomsprofil på Utsira. Utsira kommune har fordelt midlene slik:

fordeling 2020 a klikk for større

Kjære Sirabuer og våre siravenner.

Dagene går, og vi har nå levd med restriksjoner i over 3 uker, og vi har ingen smittetilfeller per dags dato i vår kommune. Prognosene sier at vi skal bli smittet over tid, men det er viktig at en drar det ned på et nivå som er håndterbart for helsevesenet. Vi vil uansett takke for at folk forholder seg til retningslinjene som er gitt fra nasjonale myndigheter.

Formannskapet samlet seg, digitalt, i går for å diskutere situasjonen vi står i og veien videre. Vi er enige om å avholde et ordinært formannskapsmøte den 16. April, og så får vi se om vi kan avholde møtet på allrommet slik vi pleier eller om det må holdes digitalt. Vi avventer ny informasjon fra regjeringen innen ukeslutt. Det er mye arbeid som skulle vært i full sving, som nå ikke får like mye oppmerksomhet, men alle gjør sitt for å holde hjulene i gang. Hver dag kommer ny informasjon, nye retningslinjer, forskrifter, råd og anbefalinger, og administrasjon og kriseledelsen bruker mye tid på å holde seg oppdatert på dette.

Det er inngripende tiltak som er iverksatt nasjonalt, men det er også lagt til rette for at de som trenge hjelp skal få det. Skolene er stengt inntil videre, men ikke for alle. Barn og unge med særskilte behov skal tas vare på og kriseledelsen i Utsira kommune oppfordrer foresatte til å ta kontakt med rektor Arna Leidland, mobil 48388289, eller barnehagestyrer Marlin Eriksen, mobil 99510303, så snart dere opplever at hjemmeundervisning eller omsorgssituasjonen i hjemmet oppleves utfordrende. Snakk også gjerne med kontaktlæreren deres om eventuelle utfordringer. Har du spørsmål om andre ting som vi kan hjelpe deg å besvare, så ring 99219494 eller besøk Helse Norge sine hjemmesider på www.helsenorge.no, her kan du ringe eller chatte for å få svar på nærmest alle spørsmål du måtte ha.

Vi opplever alle nå, på ulike måter, en annerledes og for mange krevende hverdag. Jeg håper at vi hver og en husker på dette, og bidrar på en positiv måte til å gjøre hverdagen lettere for hverandre. Vi gjør alle det beste vi kan i en utfordrende tid, og klarer vi å hjelpe og heie på hverandre, så vil vi komme ut av dette med et sterkere samhold.

Det nærmer seg påskeferie, den beste ferien i året, i hvert fall for meg. Alle komme him, det er lys i alle hus, og det er folk ute på veiene og i marka. Tenk om det hadde bodd så mange her hele året?

Denne påsken blir annerledes for oss alle, men jeg er sikker på at påsken neste år derfor vil bli en høydare. Det er en klar anbefaling fra myndighetene om å unngå fritidsreiser som ikke er helt nødvendige, så i år anbefales det å ta påskeferien hjemme. Vi gleder oss til Utsira igjen yrer av liv fra glade gjester og siravenner. Inntil da skal vi gjøre vårt ytterste for å ivareta øya og innbyggerne våre.

Et tips til en fin og nyttig påskeaktivitet er strandrydding. Utsira kommune inviterer våre innbyggere til å bidra til å rydde øya vår for søppel og vi vil komme med mer informasjon om dette på Utsira kommune sin Facebookside, så følg med. Vi gjør oppmerksom på at en ikke skal samles flere enn fem stykker og at en må huske å følge rådene som er gitt, men dette vil bli informert om ytterligere på Facebooksiden. Strandrydding var også en del av miljøtipset i mars

Til slutt vil jeg oppfordre alle og enhver til å ta seg en tur ut, helst hver dag. Det hjelper på kropp og sinn, og vil du ikke, eller kan du ikke komme deg ut for å gå, ta med deg en stol og sett deg i solveggen. Frisk luft er god medisin. Last ned app og delta på Utsira sine TellTur-løyper.

Med ønske om en god påskeferie til dere alle sammen!

Med vennlig hilsen

Marte Eide Klovning

Ordfører

TellTur på Utsira

Utsira ble medlem av Friluftsrådet Vest i 2020 og har blitt en del av telltur-kommunene på Haugalandet. Vi har opprettet fem turmål på Utsira. Fra og med 1. april blir turene aktive i appen 'Norgeskart friluftsliv'. Det er premiering på Haugalandet og på Utsira. God tur og husk å holde avstand. Det skal ikke åpnes postkasser med turbøker.

TellTur 

TellTur er friluftsrådenes landsomfattende turportal, der du kan finne nye turmål og registrere turene dine elektronisk. Ved å bli bruker på TellTur kan du holde oversikt over turene dine og samtidig konkurrere med deg selv og andre om å nå stadig nye turmål, sanke poeng og være med i konkurranser.

I 2015 ble alle medlemskommunene i Friluftsrådet Vest med i TellTur: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord Sveio, Tysvær og Vindafjord. I 2020 ble også Utsira kommune medlem av Friluftsrådet Vest og dermed med i TellTur. Så nå kan du gå tur og telle poeng i alle våre 13 medlemskommuner.

TellTur kan tilbyr til enhver tid omlag 130 ulike turmål i regionen. Her skulle det være noe for enhver smak, fra lette nærturer i lavlandet ved kysten til mer krevende toppturer i indre strøk. Du finner oversikt over kommuner, turmål, beskrivelser, kart og gradering på nettsidene til TellTur (www.telltur.no)

Mer om telltur og friluftsliv på https://www.frivest.no/

Her er våre turmål:

Tellturer

Slik gjør du:

først må du registrere deg på telttur.no , så last ned appen Norgeskart friluftsliv i Google play eller appstore (trenger ikke å kjøpe denne)

Velg telttur (gratis ut 2020)

Norgeskart friluftsliv

 

God tur! Spørsmål kontakt Atle

 

 

 

Miljøtips i mars

Vi fortsetter med noen små enkle miljøtips i hverdagen...

Hima i huset: Fortsett med gode miljøvalg i hverdagen

Vi gjør egentlig mange skritt i rett retning, fortsett med å ta gode miljøvalg. En undersøkelse fra Norstadt blandt 1014 Nordmenn viser at mange tar miljø og klimutfordringer på allvor. Ta testen, er det noe du også kan svare ja på?

berekraftige valg i hverdagen  Større utgave

Ute i verden: Rydd en strand

Strandsonen rundt Utsira er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, leker, plastposer, tauverk, gamle dekk, bokser og glasskår. Mye av dette kommer fra oss og de som bor rundt Nordsjølandene. Din innsats til månedens utfordring er et viktig bidrag i en stor dugnad for alle verdens hav og livet som finnes i dem. For hver gjenstand du rydder, bidrar du til et renere hav, renere havbunn, finere strender og mindre farlig avfall på avveie. Det finnes mange forslag til aksjonsdatoer på holdnorgerent.no med aksjoner som; Før fuglene kommer, strandryddeuka: 27. april – 3. mai, Strandryddedagen: lørdag 2. mai og Hold høsten ren: september.

Utsira kommune har fått inn strandryddeposer og hansker. Opprett din egen/dine venners, lag/foreeningers aksjon. Ta kontakt med Arvid for avtale om henting av søppel og inviter folket med på din aksjon. Her kan du opprette aksjon i ryddekart, slik at kommunen får ryddekode og refusjon for henting av søppel. Det er også mulig å melde inn områder som vi bør rydde.

Utsira-samfunnet har lange tradisjoner med rydding av havvrekster. Viggo Ree var en av de første med fokus på forsøplingen, med sine søppelregistreringer fra 1972 og utover. Solveig Egeland og Utsira skole bygde den første Håbet hytta i Småvågane (bygget av plast fra havet) i regi oceanhope.no

Sortere: Vi ser på isopor

Vi har fått noen spørsmål om isopor. Tidligere kunne isopor leveres inn som plastavfall, men sorteringsanleggene fikk problemer med isopor som smuldret seg opp. Derfor skal isopor brekkes opp og kastes som restavfall fra husholdninger. Det er også mulig å leverer større fraksjoner tilbake til butikk. Større fraksjoner som ikke går ned i restavfall må leveres til gjenvinningsstasjon.

Les om isopor på HIM sine sider

Utvidet dugnad

Melding fra ordfører...

Kjære Sirabuer!

Da har vi fått vite at regjeringen viderefører alle tiltak. Det vil si at vi skal fortsette å følge de nasjonale retningslinjene og tiltak til over påske, i første omgang til den 13. April. Regjeringen vil komme tilbake til om tiltak kan mykes opp eller om det må ytterligere innstramminger til innen denne datoen. Det kan blir justeringer av tiltakene i perioden, men hovedgrepene vil stå fast. 

Så inntil videre oppfordres vi til å fortsette å vaske hendene, hoste i albuen og holde avstand. Hold 2 meters avstand innendørs og ikke være flere enn 5 personer utendørs, dette gjelder ikke familie. For mer informasjon om tiltakene se: www.regjeringen.no 

Politisk har det ikke blitt avholdt møter de siste to ukene, i påvente av svar på hvor lenge dette varer. Nå blir det ytterligere 3 uker med de samme restriksjonene og vi må nå gjøre en ny vurdering for hvilke møter det er behov for å avholde, da digitalt. Regjeringen har lagt godt til rette for at vi skal kunne gjøre vedtak uten at det krever fysisk tilstedeværelse av medlemmer. 

Kriseledelsen har daglige møter der vi vurderer situasjonen fortløpende. Per dags dato er det ikke påvist noen smittetilfeller i kommunen vår. Vi har oppdateringer fra de ulike etatene, og tilbakemeldingene er at ting går greit. Vi ser at det er ulike tiltak som blir iverksatt i kommunene i landet, men vi forholder oss til de nasjonale føringene. Det har ikke blitt oppfordret til å gjøre egne smittevernstiltak.

Kommunene har ukentlige møter med Fylkesmannen og får gode råd herfra, og muligheten til å stille spørsmål. Dette har vært nyttig i de situasjonene vi har vært usikre på tolkningen av noen av tiltakene som er kommet fra nasjonalt hold. Ordfører har ellers ukentlig møte med Haugalandsordførerne, og rådmannen med rådmannskollegiet. Her deles råd og ideer. 

Det ble i dag igjen poengtert at vi rådes generelt til å unngå unødvendige fritidsreiser og at hytteforbudet opprettholdes. Jeg vet at mange kunne tenke seg å ta påskeferien på Utsira, og både næringsliv og innbyggerne skulle ønsket dere hjertelig velkommen, hadde vi nå levd i en normal hverdag. Vi håper dere kommer tilbake når denne unntakstilstanden er under kontroll og det fra nasjonalt hold er åpnet opp for dette. For vi setter pris på hver og en av dere som velger å bruke tiden deres sammen med oss her ute. 

Husk at ingen har fasiten på hva som er det riktige å gjøre, men dersom alle blir med på denne dugnaden og følger de nasjonale retningslinjene, så gjør vi i hvert fall alle det beste vi kan gjøre for å komme best mulig ut av denne situasjonen. 

Med vennlig hilsen

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

Kjære Sirabuer

Ordfører skriv til befolkning om arbeidet med Korona-virus i Utsira kommune...

Kriseledelsen i Utsira kommune har daglige møter. Her er ledelsen i administrasjonen og politikere representert, samt kommunelege og politikontakt ved behov. Disse har foregått delvis med fysisk oppmøte i starten og har nå gått over til å bli digitale. Fra i dag vil alle deltagerne delta via en videokonferanseløsning.

Vi vurderer situasjonen fra dag til dag. Dette er en situasjon som ingen har vært i tidligere, og vi ser at det er utfordrende å skulle ta valg som alle er fornøyde med. Dette ser vi også fra nasjonale myndigheter som kritiseres for vurderinger de gjør og ikke gjør. Slik vil det være når en ikke har en fasit på hvordan en skal håndtere krisen som landet, og verden er i. Men vi vil alle hverandre vel og gjør vårt for å sikre våre innbyggere. Utsira kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene og forskriftene som er bestemt og vedtatt. Vi ber våre innbyggere ha tillit og respekt for de avgjørelsene som blir tatt. Vi blir stilt ovenfor nye spørsmål, råd og retningslinjer hver dag.

Utsira har per i dag ingen tilfeller med påvist smitte. Vi har derimot noen få som er i karantene på grunn av utenlandsreiser. Vi opplever at innbyggerne våre samarbeider og viser hensyn i den situasjonen vi er i. Det samme gjelder vårt kollektivtilbud, Rutebåten Utsira, og vår dagligvarebutikk Joker. Her har vi en god dialog.

Kriseledelsen gjør de nødvendige forberedelsene og arbeider daglig med å forberede beredskapen i vår kommune på eventuelle smittetilfeller. Det er blitt, og blir, sendt ut informasjon til våre innbyggere som går nærmere inn på tiltak vi som kommune gjør for å følge opp de råd og retningslinjer som er gitt, og råd og retningslinjer som våre innbyggere bes følge.

Det er viktig at vi respekterer og følger de vedtakene og rådene som er gitt fra myndighetene, slik at vi så snart som mulig kan komme tilbake til det som bare for et par uker siden var en normal hverdag.

I tillegg til at folk er redde og bekymret for liv og helse har vi også en bekymring blant det private næringslivet. Her ute er det i hovedsak reiselivsbedriftene som går inn i en vanskelig tid og vi håper at de nasjonale tiltakspakkene som er kommet, og kommer, vil kunne bidra til at de klarer seg og kan stå klare til å ta imot gjester til øya vår når den tid kommer.

Vi ser at de fleste kommunene gjennomfører nødvendige møter digitalt, og det vil også vi gjøre i tiden fremover. Politisk skulle vi hatt et formannskapsmøte den 23. Mars, men vi har valgt å utsette dette, da det ikke var noen saker som var kritiske å få vedtatt. Det er litt utfordrende å skulle gjennomføre gruppemøter i forkant av et slikt møte, da ikke alle har de nødvendige digitale løsningene, men jeg vil ta en ny vurdering, i samråd med formannskapsmedlemmene etter den 26. Mars. Da vet vi mer om hvor lenge dette kan vare.

Vi må prøver å leve tilnærmet normalt, men ta ekstra hensyn til din egen helse dersom du vet du er i risikogruppen. Vi må ta hensyn til hverandre. Vi er et sårbart samfunn og det er mange med viktige roller i en beredskapssammenheng her ute, så vi trenger de ressursene vi har.

Jeg ser det dukker opp hjelpesider på Facebook og i andre kanaler, i andre kommuner. Vi har ikke tatt initiativ til slike sider, men dersom noen ser behov for dette kan hvem som helst starte en slik. Vi er heldige som er et lite og oversiktlig samfunn. Innbyggerne her ute er vant til å stille opp og ta i et tak for å hjelpe hverandre, fortsett med det. Vi skal ikke være så mye fysisk sammen, men ta vare på hverandre på andre måter. Har du eller vet du om noen som trenger hjelp i disse tidene eller har spørsmål ring gjerne til vårt sentralbord på 99219494, så svarer vi deg så godt vi kan. Her er oppdatert side om korona-virus i Utsira kommune.

Takk for at dere samarbeider og tar hensyn. Det er viktig at vi trekker i samme retning og står sammen i denne vanskelige situasjonen.

Med vennlig hilsen

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

 

Oppdatering om Koronavirus i Utsira kommune

Oppdatert varsel om korona-virus med stengte kulturarrangement, skoler og barnehager fram til 26. mars 2020

C- post til husstandene

Gode Sirabuer

HELSESEKTOREN – INFORMASJON

Er du syk og mistenker koronasmitte skal du ringe din egen fastlege for å avtale prøvetaking og oppfølging. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117

Har du fått karantene fordi du har vært i utlandet eller i kontakt med smittet må du under overfarten tilbake til Utsira sitte i bilen og ta deg direkte hjem.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Vi har stengt sykehjemmet for besøk for å beskytte våre pasienter.

KULTUR OG SERVERINGSNÆRINGEN– KONSEKVENSER I FORBINDELSE MED CORONA SMITTE

Helsedirektoratet har i ettermiddag fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd om drastiske tiltak i forbindelse med Coronamitte.

Utsira kommune følger de nasjonale føringene.

Dette gjelder foreløpig fram til 26. mars 2020

·       Alle kulturarrangementer avlyses.

·       Svømme og idrettshallen stenges for all aktivitet.

·       Biblioteket er stengt fra torsdag 12. mars 2020 kl 1800.

·       Treningssenteret stenges.

·       Alle offentlige forsamlingslokaler vil være stengte for alle aktiviteter.

·       Alle større private arrangement som f.eks bursdager ol anbefales avlyst eller utsatt.

·       Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Dette er Helsedirektoratets føring.

De som har opprettet egen side på helsenorge.no har fått eget varsel via https://helsenorge.no/koronavirus

Torsdag 12.03 Stengte Skoler og Barnehager til 26. mars

Utsira barnehage og skole er stengt fra og med kl. 18.00 i dag til og med 26. mars. Elevene skal imidlertid ha tilgang til læringsaktiviteter i perioden. Vi ber foreldre hente bøker, div. utstyr og forslag til læreplaner på skolen fra og med kl. 13.00 i morgen. Lærerne vil i tillegg være i kontakt med elevene på Teams. Ta kontakt med rektor hvis dere har noen spørsmål.

Utsira kommune oppdaterer nytt om korona-viruset på vår kriseinfo-side

 

Vil du å bli meddommer - Utsira?

Vi trenger hjelp til å finne lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlemmer – eller har du noen kandidater du vil foreslå? Frist 23. mars 2020

Er du interessert i å melde deg som lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlemmer – eller har du noen kandidater du vil foreslå? Les mer om kravene og hvordan du melder deg som kandidat. Dette er en veldig betydningsfull samfunnsoppgave, og det er viktig med en bred representasjon av kommunens innbyggere.

Frist for å melde interesse for vervet er 23. mars. Vervet gjelder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

meddommere

Utsira kommune skal velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer: 1 kvinne og 1 mann i hvert utvalg

 • 2 lagrettemedlemmer til lagmannsretten – Meddommere i Gulating lagmannsrett dømmer sammen med fagdommere
 • 2 meddommere til tingretten  – Meddommere i Haugaland tingrett skal sammen med fagdommere dømme i straffesaker.
 • 2 jordskiftedommere til jordskifteretten  – Meddommerne avgjør, sammen med jordskiftedommeren, hvilke løsninger som skal velges for bruk av eiendommer og bruksrettigheter, og eventuelt avsi dom i tvister.
 • 2 skjønnsmedlemmer  – Skjønnsmedlemmer er langt på vei en type sakkyndige meddommere. De kan delta både i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i rettslige skjønn. Det er Rogaland fylkeskommune (fylkestinget) som oppnevner skjønnsmedlemmer ut fra forslag fra Utsira kommune. Det er i liten grad behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og det er derfor et krav at de som blir oppnevnt er særlig kyndig innen et spesielt fagområdet. Dette kan være kompetanse innenfor fagområder som jord-/skogbruk, plan- og reguleringsprosesser, bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap. Dersom du ønsker å bli oppnevnt som skjønnsmedlem må du oppgi hvilken av disse fagområdene du har kompetanse innen. 

HVEM KAN VÆRE MEDDOMMERE? 

Lovverket (domstollovens § 70) stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

 • Folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen (den dagen kommunestyret oppnevner)
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret de tre siste årene før valgdagen
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
 • Snakker og forstår norsk.
 • Personlig egnet
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.I tillegg er en utelukket fra valg som meddommer dersom en har blitt idømt ubetinget fengselsstraff, forvaring m.v., slik det går frem av domstolloven §72. Kommunen vil gjennomføre vandelskontroll.
  Domstoladministrasjonen opplyser at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om meddommere og skjønnsmedlemmer har normal digital kompetanse. Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen.

Søknadsfrist 23. mars 2020.

Er du interessert tar du kontakt med Arnstein Eek i Utsira kommune.

Mer informasjon:
www.domstol.no

Mer informasjon om det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten finner du på https://www.domstol.no/meddommere/

Mer informasjon om å være jordskiftemeddommer finner du på https://www.domstol.no/jordskiftemeddommer/

Mer informasjon om skjønnsmedlem finner du her:  https://www.domstol.no/verktoy/juridisk-ordliste/s/Skjonnsmenn/

 

Har du spørsmål kan disse rettes til Utsira kommune v/Arnstein Eek, 99219495 eller arnstein.eek@utsira.kommune.no

Utsira 10. mars 2020

 

Arnstein Eek

Saksbehandler

 

 

Ekstremvarsel Elsa

Fra kl 23.00 i natt til kl 03.00 i morgen er det ventet ekstremt høy vannstand med varsel opp mot 2 meter over normalnull 2000 og 1 meter over beregnet tidevann. Det ble høyt og bratt, men heldigvis vestlig vind og mindre påtrykk i havnene.

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Område Gjelder for Vestlandet sør for Stad.

elsa

[met.no]

Anbefaling Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvenser Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Tidsperiode

Tidslinje

 1. Mandag 10. februar kl. 23:00 - faren øker
 2. Tirsdag 11. februar kl. 03:00 - faren over
Rødt - ekstrem fare

Les mer om farenivåene på hjelp.yr.no

tidevann edna mer data fra sehavnivå

Data sier 2,01 over tidevann-null og 80-100 cm over beregnet tidevannstopp på 106 cm så dette kan bli hefigere en Didrik-varsel som ble sendt ut i januar. Vind er fra vestlig sektor så det vil ikke bli ekstra påtrykk i havner i nord og sør.

Vi må tydligvis venne oss til flere ekstremvarsel omkring høy vannstand ved fullmåne:

Elsa i Nordvikvågen

 

Miljøtips i februar

Månedens enkle miljøtips i hverdagen...

Utsira kommune har som mål å bli nullutslippskommunen i 2030 og det har vært et politisk ønske om å framstå mer tydelig på tema. Derfor presenterer vi tre månedlige miljøtips under denne fanen. Miljøtips legges også inn på forsiden av vår hjemmeside og på kommune-appen vår.

Hima i huset:

Du skal 'ikkje brenne hål i dagen' heter det her på Sira. Eller med andre ord; slukk lyset på dagtid!

Før var det store penger, men det er ennå penger å spare på å slukke lyset: Ved å bytte til led-pærer eller sparepærer kan man spare så mye som 2000 kroner i året på strømregningen. Det til tross for at de energieffektive pærene er dyrere i innkjøp.

Heldigvis er det slutt på de gamle klare 100 W - 25 W pærene som brann hål i dagen før EU direktiv fra 2009.

Men det er forskjell på LED lys glødelamper og halogenlamper. TV2 har en fin artikkel om lyspærer

Ute i Verden:

Mikroplast fra dekk - Visste du at den største kilden til utslipp av milkroplast kommer fra bildekk?

Rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år, og rundt halvparten havner i havet. 2250 tonn av dette kommer fra slitasje av bildekk, ifølge Miljødirektoratet. En fersk rapport fra Sintef viser at når det først havner i havet, legger 90 prosent av det seg på bunnen blant sedimentene. Å fjerne denne plasten er nesten umulig. Derfor er det viktig å unngå at plasten havner der i utgangspunktet.

Det regnes ca en kilo masse pr bildekk i dekkets levetid. På Utsira er det registrert 61 personbiler, og med fire dekk så blir 244 kilo mikroplast i veikanten og ut i sjøen fra Utsira hvert 3-4 år.

Beste tiltak er å ikke kjøre bil. På Utsira trenger vi egentlig bare en sykkel.

Lese mer om tema: Flott artikkel i Teknisk Ukeblad og Naturvernforbundet 

mikroplast

Sortere riktig:

Telys - aluminium på avveie? Vet du at blikket som omkranser våre telys skal i grønn dunk, sammen med ikke pantbar glass og hermetikk-bokser? Vi samler inn grønn dunk seks ganger årlig fra husstandene på Utsira. Neste tømming av glass og metallemballasje er 26. mars. Sjekk tømmekalender fra HIM.

Av aluminiumen i telysene som selges i Norge blir under 30 prosent levert tilbake til fabrikken. Så telysholdere i restavfallet er ressurser på avveie.

 null foto flickr earthhour
 
 

Kan din bedrift løse Utsira sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter. Invitasjon til samskapings workshop på Utsira 17. februar 2020. Søknadsfrist 29. mars 2020. Se søknadsdokumenter nedenfor.

Interesert i å delta i spennende innovasjonskonkurranse, og kjekk samhandlingsworkshop? Sjekk ut direktelenke på doga.no med innovasjonskonkurranse mellom Krødsherad og Utsira 

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut blant 19 gode søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Invitasjon til næringslivet

Har din virksomhet den innovative løsningen vi er ute etter, knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling?

Nå inviterer vi fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører (innen f.eks. teknologi, IKT, innovasjon, design, arkitektur, konstruksjon, byplanlegging/stedsutvikling, transport/mobilitet, miljø/klima, energi, kunst og sosialt entreprenørskap) til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene til Utsira og Krødsherad kommune.

Ved å delta i konkurransen har du muligheten til å:

• utforske nye partnerskap, samarbeids- og forretningsmodeller
• arbeide med komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking
• inngå dialog med kommunene i en tidlig fase
• gå i front for smart og bærekraftig stedsutvikling
• oppnå både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Som et ledd i konkurransen inviterer vi potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som vil kunne gi unik innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Utsira kommune: Et levende testsenter

Utsira kommune er opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet. Utsira skal bli mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende, gjennom å satse på bærekraftig næringsutvikling basert på rike og ekstreme naturressurser.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

DOGA VimeoKlikk for film på vimeo

Varslet høy vannstand - Ekstremvær Didrik

Uten kraftig påtrykk av vind heldigvis.... Onsdag ble det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden var på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Metrologene på yr.no har gått ut med ekstremvarsel og gitt navn til ekstremvær Didrik som følge av ekstrem høy vannstand i kombinasjon med sterk vind.

På sehavnivå.no finnes det prognoser som sier at vannstanden vil stå ekstremt høyt i natt, opptil 80-90 cm over normalt nivå. Mer detaljerte data på sehavnivå.no 

vannstand sehavnivå.no

Det er ventet at sjøen vil presse opp gulv i sjøhus, og at båter i fortøning må ha tilsyn under veste flo. Størst påtrykk er ventet inn i Sørevågen, da vinden vil komme fra SØ retning og over til SV etter flo i natt.

Didrik ekstrem

Didrik live

Uten kraftig vind, og sjøen knapt over kaikant

 

 

 

Høring økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2020-2023, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2020 legges ut til høring med høringsfrist 17. desember

 

OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette 

følgende dokumenter ut til offentlig høring:

Økonomiplan 2020-2023

Kommunebudsjett 2020

Betalingssatser og gebyrer 2020

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider 

www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket. Andre 

som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens 

servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost 

post@utsira.kommune.no. 

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig 

vedtak i kommunestyret 19. desember 2019.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning 

Lei av regninger i posten?

E-faktura er et smart alternativ!

Utsira Kommune tilfredstiller EHF-standard og deltar i samarbeid med kommuner i Hardanger, Sunnhordaland og på Haugalandet.

Les mer om kommunesamarbeidet i Hardanger, Sunnhordaland og Haugalandet. Kommunesamarbeidet har valgt å bruke Sendregning AS  som aksesspunkt for mottak av efaktura for kommunene. Vi anbefaler også denne nyhetsartikkelen fra Bømlo Kommune som har hatt en sentral rolle i samarbeidet. Dersom det er noen av våre storkunder innen regninger som er interessert i å vite mer om ordningen så vil SendregningAs og kommunesamarbeidet invitere til daglige webinar i uke 35 og 36. Bestlll time her: http://innkjop.stord.kommune.no

https://www.flekkefjordsparebank.no/wps/wcm/connect/6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4c/eFaktura.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4cVi fikk vår første e-fakturakunde i mars i år og vi oppfordrer alle til å krysse av for efaktura neste gang du betaler en regning fra Utsira Kommune i nettbanken. E-faktura kunder får neste regning papirløst inn på nettbanken. Du kan se faturaen som pdf ved å klikke på forstørrelsesglass, eller lagre denne på egen maskin eller inn i ditt regnskap. 

Elektronisk faktura (via difi.no)

Informasjon om elektronisk faktura, fakturaportal og adresseregisteret ELMA.

Elektronisk faktura, kreditnota og purring
Elektronisk faktura, kreditnota og purring er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden.
Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.
Faktura, kreditnota og purring skal ikke være en pdf-fil. 

Miljøhensyn
Det offentlige har i dag ca.11 millioner fakturaer pr. år som vil kunne bli sendt elektronisk. Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purring vil spare miljøet for papir og forsendelse av dokumenter med postens fly- og biltransport. CO2-utslippene vil bli mindre, og mengden papiravfall redusert. 

Spar tid og ressurser
Utsira Kommune sparer tid og ressurser på ikke-manuell håndtering av dokumenter, og vi vil i stedet kunne bruke tid på kontroll, oppfølging og kunderettet arbeid.

Standardformat
Ved bruk av standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF) vil Utsira Kommune kunne sende og motta dokumenter likt slik at dokumentflyten går mer smidig og etterarbeidet på kontrollsiden blir enklere.

Leveransested
Bruken av aksesspunkt vil gjøre utvekslingen enklere. Både utsteder og mottaker vet at dokumentene ikke blir borte under transporten, og at de kun trenger å forholde seg til ett sted for å levere/hente dokumentene sine.