Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.

Hvis du derimot er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:

 • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)

 • Uvaksinerte

 • Personer i risikogrupper

 • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer, er nærkontakt eller ved smitteutbrudd. Du kan hente selvtester hver dag

  Du kan få gratis selvtester i administrasjonen på Siratun, eller på legekontoret.

  Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test.

  Personer som tester positivt skal registrere selvtesten på legekontoret. . Dette er viktig for at kommunen skal ha en oversikt over smittesituasjonene.

   

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Ring/eller send sms til Utsira legekontor på tlf 99 21 94 96 og informer om testresultatet

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.

 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.