Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Dyretall fra mars

I en større undersøking med intervju til alle bøner i Rogaland, der man spør om hvordan det ser ut på bruket om 15 år fram i tid. Utsira er litt for liten til å havne i statistikken. Men melleom 35-25% av bøndene innen ameku og sau tror ikke at de driver med det samme om 15 år. Men mange har tro på stor vekst i tilleggsnæringer på bruket. Mye innen entrepenørskap og transport. Les data fra undersøkelsen her:

Med flere bruk og flere besetninger vil det også bli større utfordringer til hvordan vi organiserer bruk av felles beiter slik at disse får hviletid med gjenvekst av gras og best mulig smittevern mot innvoldsparasitter.

Landbrukskontoret vil samle bøndene i sosialt lag sammen med Landbrukskontoret på Karmøy den 28. mars.

Vi er tilbake med normale søknadsrunder på produksjonstilskudd i mars og oktober. Innen søknadsfristen var det syv produsenter som søke om Produksjonstilskudd for husdyrhold. I forbindelse med søknad er det oppgitt antall vinterforede dyr på Utsira pr 1. mars 2021.

Dyreslag 
2021 2023 Endring 
Ammekyr 
27 36 + 9
Øvrige storfe 48 59 +11
Sau
412 454 +42
Sum 487
519 +32

Vi ser positive resultater med veskt innen de flese produksjoner og god utnytting av velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg

 

Stilling ledig som daglig leder Utsira Frivillighetssentral

2 åring engasjement i 100% stilling som daglig leder av Utsira Frivillighetssentral. Søknadsfrist 1. april 2023

Om stillingen

Utsira Frivilligsentral søker daglig leder i et 2 års engasjement i 100 % stilling.
Stillingen og frivillighetssentralen er nyopprettet, og daglig leder får en unik mulighet til å være med å etablere og utforme egen jobb og trivelstilbud til befolkningen. Sentralen vil bli vil bli lokalisert på Siratun sammen med kommuneadministrasjonen, bibliotek, menighetskontor, sjukehjem, helsetjenester, idrettshall, og svømmehall. Siratun ligger i umiddelbar nærhet til Sirakompasset som hvor kulturscene, skole, SFO og barnehage er lokalisert.

Frivilligsentralens oppgave er å skape en arena som fremmer den frivillige innsatsen i kommunen samt koordinere og følge opp det frivillige arbeidet. Sentralen skal være et kontaktsenter for alle som ønsker å ta del i frivillig virksomhet uavhengig av økonomisk status eller etnisk tilhørighet. Arbeidsområdet er kompetansebygging, tilrettelegging av aktiviteter, sosiale og kulturelle treff, hjelp til selvhjelp, arrangement, integrering og folkehelse. Det er utarbeidet egne vedtekter for sentralen.

Ansvarsområde for daglig leder:
Daglig drift og ledelse av sentralen (budsjett, regnskap, saksbehandling, søknads- og rapporteringsarbeid)
Planlegging og koordinering av aktiviteter i samarbeid med øvrig administrasjon i kommunen, og lag og foreninger på Utsira.
Rekruttering og oppfølging av frivillige
Kontakt med ulike samarbeidspartnere

Arbeid med integrering av flyktninger


Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdanning, helst på høyskolenivå
God framstillingsevne muntlig og skriftlig
Relevant arbeids/ledelseserfaring, men unge nyutdannede er også aktuelle
Evne/vilje til å løse praktiske oppgaver og situasjoner
Erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid
Evne til å samarbeide, engasjere, motivere og koordinere selvstendig og målrettet
Egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:
Meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver iet spennende lokalsamfunn

Lønn etter avtale.
Selvstendig stilling

Variert og fleksibel arbeidstid basert på noe ettermiddags og kveldsarbeid

Tiltredelse etter avtale.

Pensjonsordning tilknyttet KLP.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

 


Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser sendes til
Utsira Kommune, Postboks 63, 5547 Utsira eller post@utsira.kommune.no

Søknadsfrist 01.04.2023

Lærer i inntil 100% stilling

Søknadsfrist 26.03.2023
Arbeidsoppgaver
 • Planlegge undervisning og tilrettelegging for elever på ulike nivå
 • Kontinuerlig planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet
 • Samarbeid i ulike team, og arbeide for en helhetlig skole
 • Aktivt prøve ut metoder og utvikle undervisningen
 • Inkludere elevene i skolehverdagen gjennom elevdemokrati
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter, samt elevenes læringsmiljø
 • Arbeide i tråd med skolens digitale utvikling
 • Aktiv deltakelse i det videre arbeidet med LK 20
 • Arbeide for innføring og gjennomføring av tverrfaglige temadager

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse ihht. opplæringsloven
 • Årsenheter i varierte fag, gjerne fremmedspråk
 • Du har kunnskap om og/eller erfaring med sårbare elever
 • Du er en dyktig klasse/gruppeleder
 • Du har god kompetanse i grunnleggende ferdigheter og LK20
 • Du behersker ulike læringsstrategier og gjennomfører tilpasset opplæring
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Du har et positivt menneskesyn og er ambisiøs
 • Du er resultatbevisst og utviklingsorientert
 • Du har goder samarbeidsevner og god relasjons-kompetanse i arbeidet med kollegaer, elever og foresatte
 • Du er en trygg og tydelig klasseleder som respekterer elever og naturlig følger tett opp
 • Du er fleksibel med stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • · Engasjerte kollegaer med høye faglige ambisjoner
 • · Faglig utfordringer og utviklingsmuligheter
 • · Lønn etter tariff og avtaleverk

Vi oppfordrer søkere med annen, relevant kompetanse også til å søke. Personer som søker ansettes i 100% vikariat i skolen, med mulighet for forlengelse. Ansettelse fra 01.08.2023 og ansettes i Utsira kommune.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Utsira Kommune
Adresse:
5547 Utsira
Hjemmeside:
https://www.utsira.kommune.no

Har du lyst til å jobbe i Utsira kommune? Utsira skole er en 1-10 skole med 22 elever som ligger godt plassert i hjertet av øya.

Utsira gir Energi, og i skolen er vi opptatt av at vi både befinner oss midt i naturen og midt i havet. Vi har fokus på gjenbruk, natur og miljø. For oss er det også viktig med Lesing for alle, både elever og ansatte.

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy). Skjoldblad er kommuneblomst, og gulbrynsanger er kommunefugl. Utsira ble egen kommune i 1924, tidligere lå den under den tidligere kommunen Torvastad.

Det går båt til øya fra fastlandet (Haugesund), denne turen tar ca. 70 min. Det er to fergeleier på øya; Sørevågen på sørsiden og Nordevågen i nord. Mellom fergeleiene går fylkesvei 911 som er 2,9 km lang utenom fergestrekningen.

Om søknaden:

Nærmere opplysninger om stillingen og kommunen kan fås hos oppvekstsjef/ rektor Joakim Lund, mob. 930 08 438 / joakim.lund@utsira.kommune.no 

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges/ettersendes.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med CV sendes til Utsira kommune, Postboks 64, 5547 Utsira, eller helst på e-post: post@utsira.kommune.no Søknadsfrist 26. mars 2023 

 

 

Leder for næring, miljø og teknikk

 
Utsira er en øy og kommune i Rogaland 18 km vest for Karmøy, 70 minutter med ferje fra Haugesund. Vi er Norges minste målt i folketall, og nest minste i landareal. Skjoldblad er kommuneblomst og gulbrynsanger er kommunefugl. Utsira er et fuglekikkereldorado og hele øya er utvalgt kulturlandskap UKL. Norges pilot på flytende havvind «Utsira Nord» er under utvikling i våre havområder.

Er du vår nye allsidige med-leder og kollega? Det er spennende tider på Utsira nå med satsinger innen havneutvikling, akvakultur, natur- og kulturbasert reiseliv og ikke minst følger av nasjonal flytende havvindpilot Utsira Nord.
 
Ansvarsområdet for stillingen kan tilpasses noe til den vi ansetter, men kan inkludere landbruk og fiske, miljøvern, arealplan, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg inkludert havn, veg, vann og avløp, alle kommunale bygg og digitale verktøy. Dess mer erfaring og kompetanse du har innen flere av disse områdene, dess bedre. Interesse og evner til for å lære resten er også viktig.
 
NMT-sjefen er en av 3 ledere med personalansvar i kommunedirektørens ledergruppe. Den er leder for alle fagarbeidere innen teknisk drift og rengjøring, og kan også få personalansvar innen landbruk, næring, miljøvern og arealplan og tilgrensede fagområder. De to andre lederne er rektor/oppvekstsjef og helse/omsorgssjef. God intern støtte og effektivt samarbeid på tvers av avdelingene, er en av våre smådriftsfordeler som vi vil utvikle videre.
 
Vi har et folketall på veg opp og et samfunn med framtidstro. Men vi er den aller minste norske kommunen i folketall. Vi får mye positiv oppmerksomhet fra media, forskning og forvaltning. At vi får lokaldemokrati og samfunn til å fungere godt på tross av at vi er bare vel 200 innbyggere på ei lita øy i Nordsjøen, gjør oss til en ideell kommune for piloter og studier innen mange fagområder.

Hvem trenger vi? Vi vil ha en ny dyktig medleder og samarbeidende kollega som vil bruke hele seg sammen med oss. Vi tilpasser og fordeler arbeid etter våre evner og styrker. Og vi lærer ved å gjøre ting sammen. Vi er åpne for ulike typer høyere utdanning, og trenger noen med bredde som forstår både lokalsamfunnet og offentlig virksomhet. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner, økonomiforståelse og godt humør er viktig. Det er en styrke om du har erfaring innen flere av disse fagområdene: byggeledelse og byggvedlikehold, IKT, VAR og annen kommunalteknikk inkludert arealplanlegging og byggesak. Innen de sist nevnte områdene, kan det også bli aktuelt med en rådgiverstilling. Oppgi i søknaden om du er interessert i den om du ikke får lederjobben.
 
 Vi tilbyr - Spennende og varierte arbeidsoppgaver – aldri en lik dag på jobb - Tett og direkte kontakt med innbyggere, næringsliv og gjester fra media, forvaltning og akademia - Et spennende arbeidsfellesskap med kreative og allsidige arbeidsvenner - Lønn på kommunalsjefsnivå – og oppgaver på alle nivå - En av tre avdelingsledere i ledergruppen og tett daglig kontakt med kommunedirektør m/stab - Et liv i et mikrosamfunn der alle teller og vi har mot til å teste nytt
 
Nærmere opplysninger om stillingen og kommunen kan fås hos kommunedirektør May Britt Jensen, tlf 46934768, may@utsira.kommune.no. Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. I lederstillinger er det individuell lønnsfastsettelse.
 
Søknad med CV og vitnemål leveres/sendes innen 20. mars 2023 til post@utsira.kommune.no. Husk å be om unntak fra offentlig søkerliste om du trenger det.

 

 

Eiendomsskatteliste 2023 Utsira kommune

Eiendomsskattelisten 2023 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2023.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2023 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2023 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2023.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker (innen 12. april).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

Klage sendes:

Utsira kommune v/ eiendomsskattekontoret Pb 63 5547 UTSIRA Eller via epost til post@utsira.kommune.no Utsira,

26. januar 2023

Utsira kommunekasse

Rune Solevåg

 

Hovland rundt til støtte for Diabetesforbundet

Elevene ved Utsira Skole, barna i barnehagen, voksenopplæringen og noen foreldre hadde aktivitetsdag med gå-sykle rundtur til inntekt for Diabetesforbundet.

Kjekk aktivitetsdag med rundtur rundt Hovland og kafe med salg av lapper og kaffi resulterte i hele  18.900,- til forskning i regi Diabetesfondet.

movi

MOVI ASA sponset aksjonen med 100,- pr runde rundt Hovland. Runden var på 1,5 km. Elevene og barnehagebarna løp, gikk og syklet hele 121 runder, så støttebeløpet til MOVI AS ble hele 12.100,-

Kafesalget til voksenopplæringen gav også hele 6800,- til aksjonen under sSkolen sin aktivitetsdag.

Godt jobbet til alle involverte!

Aktivitetsdag god innsats

Vi har åpnet dagsturhytta - Vindbalhytta

Etter en flott åpningssermoni, er det endelig klart for bruk av Vindbalhytta på Klovningsneset.

Legg deg til i fb-gruppa til Vindbalhytta for å få oppdatering om hytta eller post et bilde fra hytta. Trenger du lesestoff i høstmørket? Her finner du årets siralapper.

Siste: om korona-viruset    Vi har oppdatert gatekunstkartet og informasjon av ny kunstner

Gikk du glipp av 17. mai TV-innslag fra TV Haugaland? - Innslag fra Utsira kan du se via vår YouTube- kanal
 
Trenger du et miljøtips? Her er våre månedlige miljøtips. 
 
Ordføreren sin kalender finner du her
 
Arrangementer ut over sommeren finner du i kulturkalenderen. Kalenderen oppdateres jevnlig....    ...  ....
 
Annet lesestoff:
 
Her er telledata fra fjorårets sjøfugloppsyn på Spannholmane .

Her er Skoleruten for 2018/19.  

Gikk du glipp av #NRKsommer og besøk av sommerbåten til Utsira? Se sendingene her og vårt fotogalleri fra den store folkefesten

Solveig Egeland bygger i disse dager en ny plasthytte ala Håbet på Utsira i Oslo. Mer om hyttene til Solveig Egeland på http://www.oceanhope.no/ 
Nytt kulturår for Rogaland sin kulturkommune i 2013. Kom gjerne med dine datoer til i kulturkalenderen.   

UKE 40 og 41 i 2015 gav oss mye oppmerksomhet med sjeldne fugler og gjennomføring av 'Bombeuka', samt Sildaloftets flotte initiativ sammen med Røde Kors Rogaland med 'Ferie for alle' :-) Her er et knippe av det som har blitt servert på NRK og TV Haugaland: Bombeuka NRK , Ferie for alle TV Haugaland og Bombeuka TV Haugaland 

Følg med på kulturkalenderen vår. Eller den kommunale Outlook-kalenderen vår, for de som ikke har plass til å laste ned pdf.   

Street-art i høstlige omgivelser kan gi helt nye opplevelser. Vi minner om vårt Street-art kart og presentasjon av artistene på denne siden.

Les mer om Rutebåten på våre hjemmesider. Det er også mulig å følge båten på Facebook og web-kamera

Følg med på langtidsvarsel for Utsira, stedet som har minst nedbør i Rogaland.  

Vi minner om vår side med viktige nummer:   

Nødnummer Nødnummer

 Nasjonalt legevaktnummer

Her finner du tidligere fotos fra vår karusell

Har du gode og aktuelle foto fra Utsira? .. og ønsker å dele disse på vår hjemmeside. Send foto til post@utsira.kommune. Merk epost med 'til fotokarusell'

Her er vår dagbok med nyhetsartikler fra tidligere.   
 

Politikk

Klikk på bildet for en rask snarvei til det politiske liv på Utsira og info om ulike valg
Politikk

Ordfører Marte Eide Klovning

Ordfører sin side

Gjeldende møteplan med saksframlegg og møteprotokoller  Tidligere møteplaner/protokoller

Møtereglement for politiske utvalg 2016-2019

Fremme egen sak via minsak.no?

2% av inbyggertall utgjør få underskrifter for å fremme egen sak i Utsira Kommune. Les artikkel i Aftenposten om tjenesten fra KRD. Inbyggere i kommunen er velkommen til å bruke tjenesten. Vi overvåker saker fra minsak.no

Kontaktpersoner for de ulike politiske utvalg: 

Kommunestyre

Formannskap

Kontrollutvalg

Ordførerlogg. Følg med på ordføreren sine gjøremål 

Ordførerskifte  - Fra pressemelding i juni og overtakelsessermoni i august.

Politikerenes Styreverv finnes i KS sitt

http://www.styrevervregisteret.no/images/img/logo_svr.gif  Oversikt over våre politikere i Styrevervregisteret.

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Se KS filmen 'Der liv leves' - med mange fine innslag fra Utsira

Til politikk og valg

 

Informasjon om bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri nyttårsaften i tidsrommet mellom kl. 18.00 den 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar.

Fyrverkeri kan sendes opp de fleste steder, men vi anbefaler å ta hensyn til mennesker, dyr og bygninger/kjøretøy. Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri i Sand sentrum i Suldal kommune eller i området med tett trehusbebyggelse i Skudeneshavn i Karmøy kommune.

Kart over Sand (PNG, 642KB). Kart over Skudeneshavn (PNG, 619KB).

 

Gode råd for bruk av fyrverkeri:

 • Forbered fyrverkerioppskytingen.
 • Sjekk at fyrverkeriet ikke er skadet.
 • Les bruksanvisningen nøye og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Fyrverkeriet må stå stødig, og skal ikke kunne velte.
 • Beskytt øynene - bruk beskyttelsesbriller.
 • Hold god avstand - anbefalt sikkerhetsradius er minst 25 meter.
 • Bruk tennstav for å antenne fyrverkeriet.
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna.
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.
 • Ikke tenn på fyrverkeri 2 ganger! Fyrverkeri skal bare tennes på én gang. Dersom du prøver igjen kan eksplosivene bli tent før du rekker å komme deg unna. Dersom fyrverkeriet ikke antennes etter første forsøk, vent minst 30 minutter, dynk med vann og lever det tilbake til forhandler.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Bruk av stjerneskudd

 • Stjerneskudd skal brukes utendørs.
 • Ikke tenn flere stjerneskudd samtidig. Tennes flere samtidig kan flammene bli store, brenne svært hurtig og gjøre skade.
 • Bruk beskyttelsesbriller – gjelder også barn. Beskyttelsesbriller fås der hvor det selges fyrverkeri.
 • Ikke vift stjerneskuddet foran ditt eget eller andres ansikt
 • Ikke gi fyrverkeri til barn – det er 18 års grense for kjøp og bruk av fyrverkeri også stjerneskudd, men det finnes stjerneskudd og andre fyrverkeriartikler som er godkjent for personer under 18 år. Disse kan brukes av barn og bør kun brukes hvis voksne passer på at det brukes riktig og at bruksanvisningen følges nøye.

Bjørnis med stjerneskudd

 

Klart for skimesterskap på Fotballbanen

Flott NRK-gjeng på Utsira i dag! Mange Sirabuer fikk besøk av trivelige Eli Kari Gjengedal. Bli med å lag stemning når det arrangeres Siramesterskap på ski ved Utsira Stadion i morgen.

Vi håper også at mange kan møte opp å hjelpe til med å klargjøre skiløypa på Hovland fra kl 10:00 i morgen. Vær-Eli er på Utsira å lager værprogram. Programmet vil gå på NRK til høsten 2013 

Eli Kari Gjengedal presiserer at hun ønsker å se flest mulig Sirabuer med ski på føtene i morgen. Ikke bare skoleelevene men også voksne. NRK sitt Utsiramesterskap på ski går av stabelen kl 13.00.

Møt opp!  HISTORIKK NRK - Se innslaget om Utsiramesterskap på ski

Kari Gjengedal inviterer til Utsiramesterskap på ski

Offentlig høring av Økonomiplan 2023-2026 budsjett 2023 og komunale gebyr 2023

Dokumentene ligger ute til offentlig høring fra 30. november til 15. desember 2022

Gjeldende dokumenter til høringen:

Økonomiplan 2023-2026

Budsjett 2023

Kommunale avgifter og gebyrer

 

    UTSIRA KOMMUNE

                                                                                   Formannskapets høringsforslag

Forslag økonomiplan  Klikk for lenke

 

Offentlig fra 30.11-15.12.2022

Formannskapet legger med dette ut forslag til kommunale budsjetter for 2023, 2023-2026 og forslag til kommunale gebyrer og avgifter til offentlig ettersyn.

Høringsforslag mottas gjerne skriftlig til post@utsira.kommune.no, Utsira kommune 5547 UTSIRA. Våre politikere er ellers ombudsmenn på vanlig måte.

Dokumentene legges ut på kommunens nettsider www.utsira.komune.no , på Utsira folkebibliotek og i kommunens serviceskranke – Utsiravegen 112.

                                                                       RS 29.11.2022

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner kvartal 2

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil åpne for neste søknadsrunde 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Vi vil åpne for neste søknadsrunde 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende etter vi har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

Søknadsfristen for perioden april-juni 2022 var den 7. september 2022, klokken 13.00. Det er utbetalt nesten 60 millioner kroner til 4361 organisasjoner i strømstøtte for denne perioden.

Her kan du se oversikt over søkere, søknadsbeløp og tildelt beløp for perioden april-juni 2022. 

Illustrasjon strømstøtte

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret.
 • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
 • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Er du usikker på om dere kan søke? Se ofte stilte spørsmål og svar om ordningen.

Hvilke kostnader blir kompensert?

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører. Se eksempel på hvordan du beregner månedlig strømstøtte.

Hva kan ikke kompenseres?

Følgende blir ikke kompensert i denne ordningen:

 • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
 • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket. 
 • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.
 • Gassutgifter.

Forskriften leser du her.

 

UTLYSNING TILKALLINGSVIKAR I BARNEHAGE OG SKOLE

Ønsker du å være tilkallingsvikar i Utsira barnehage og skole? Frist: snarest!

barnehagen

-        Arbeidsoppgaver: Bistå til læring i klasserommet eller til enkeltelever, vikar i SFO, lage til skolelunsj eller vær engasjert i det som skjer i barnehagen; lek, måltid, aktiviteter, påkledning og praktiske gjøremål.

Vi trenger deg som:

-        Er omsorgsfull.

-        Er glad i å være aktiv ute og inne.

-        Har godt humør og gode samarbeidsevner, er fleksibel, kreativ og kan bidra inn med dette ovenfor barn og ansatte.

-        Er fleksibel.

Noen ganger vet vi noen dager i forveien når det er behov for vikar, men vi har også behov for noen som er fleksibel og kan stille opp på kort varsel.

Søkere må:

-        Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Frist: snarest

Timelønn etter tariff.

Vi hører gjerne fra deg! Si gjerne noe om du kan være vikar på noen områder fremfor andre, og om du er ledig en eller flere dager.

Søknad rettes til post@utsira.kommune.no

Spørsmål rettes til rektor Joakim Lund tlf: 930 08 438, Styrer Marlin Eriksen tlf 995 10 303.

Oppstartsmelding og høring av planprogram Områdeplan Sørevågen

I forbindelse med tettstedsprosjektet har Utsira kommune ønsker om å utvikle Møteplass Sør i tettstedsområdet vårt i Sørevågen. En områdeplan er en detaljregulerig av området der vi ønsker å stimulerer gode møteplasser, næringsmuligheter og stake ut framtiden til Sørevågen.

Planavgrensning:

Planavgrensing

Plandokumenter:

Oppstartsmelding - Høringsbrev, sendt til involverte grunneiere

Planprogram for O-1 Områdeplan Sørevågen - Planprosesen

Innenfor høringsfristen er det mulig å komme med innspill både til områdeplanen og planprogrammet. Har du forslag til hvordan arealene innenfor planavgrensningen skal utnyttes i fremtiden, setter vi pris på dine innspill om dette så tidlig som mulig i planprosessen.

Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart er den 01.11.2022.

Det blir også muligheter i høringer senere av forslag til plan.

Vis til vårt referansenr: 22/00182 i oversendelsen som sendes på e-post til post@utsira.kommune.no eller til:  
Utsira kommune, Postboks 63 N-5547 UTSIRA. 

Vi ønsker bred medvirkning og vil derfor holde et åpent kafedialog-møte med varm mat for alle. Møtet vil holdes på Allrommet  Siratun den 26. september klokken 16.00.

Vi vil også ha «åpne kontordager» hvor hjemmelshavere i området og andre som vil komme med innspill til hvordan området kan utvikles, kan ta en prat med oss i administrasjonen.

Åpen kontordag avholdes på Konjakken den 27. september mellom klokken 10.00 – 16.00 og på Kafèen inne på Joker den 30. september mellom klokken 10.00 og 16.00.

Vi ser fram til dialog og samarbeid videre om planen for «Møteplass Sør»!

 

Utsira scene & amfi - Du kan leie!

Utsira scene & amfi er det offisielle navnet på kulturbiten, med nettopp scene og amfi, i Sirakompasset. Denne delen kan leies ut til lag, foreninger og bedrifter. Det er rektor som står for utleien.

US&A, er det offisielle navnet på kulturbiten med nettopp scene og amfi i Sirakompasset.

Anlegget byr på mye fint utstyr når det kommer til lyd, lys, projektor og scenetepper. Bord og stoler til 80 personer kan settes i amfi, eller oppe ved kjøkkenet. Også kjøkkenet kan lånes.

Betjening av utstyret, er enklere enn de fleste tror! Anlegget kan leies utenom skolens brukstider. På kommunens nettsider er det lagt ut informasjon om 

1) Rutiner for betjening av AV-anlegg,

 2) Reglement for utleie

 3) faktark med tekniske spesifikasjoner for utstyr i Sirakompasset.

Strandryddeuka 2022

Strandryddeuka er Norges største kollektive ryddedugnad og ville ikke vært mulig uten landets frivillige

I år er det Frivillighetens år og Strandryddeuka er et av signalarrangementene som markerer hva frivillighet kan få til.

Under Strandryddeuka bidrar barnefamilier, vennegjenger, studenter, bondelag, fiskerinæringen, friluftsråd, lag og foreninger, kommuner, avfallsselskap og mange, mange flere til en ren og vakker natur. Alt du trenger er et par hansker, sekk eller pose og en plan for avfallshåndtering før man går ut og plukker søppel. Registrer gjerne ryddeaksjonen din i rydde-portalen; https://ryddenorge.no/

Trenger du ryddeutstyr som sekker og hansker, kan du ta kontakt med kommunen, Friluftsrådet Vest eller Strandryddeaksjon Haugalandet. Vi kan også hjelpe med henting av avfall fra rydding langs strender. For å kunne levere avfallet gratis ved HIM sine mottak må ryddeaksjonen registreres i rydde-portalen, og du må ha med rydde-koden du får for aksjonen når du skal levere avfallet. Ta gjerne kontakt med kommunen v/Atle Grimsby for hjelp med registrering.

Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alt fra små til store aksjoner bidrar til en renere natur. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også! Følge gjerne Strandryddeaksjon Haugalandet på facebook.

I Strandryddeuka legges det opp til ulike temadager hver dag. Man trenger ikke å følge disse, men de kan være til inspirasjon. Les mer og se program på Strandryddeuka sine nettsider. Eller du kan se hvilke aksjoner en skal ha på bildene nederst.

 

 

 

Sjøfugltellinger Spannholmane 2022

I år klaffet det med besøk på første ideelle telledato den 1. juni. Med disp fra Statsforvalteren, ble det et ytterligere besøk, sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) den 22 juni for montering av gps-sporing og lyslogger på 19 lomvier.

Som i de siste år så er det mindre fart i toppskarvhekkingen på Spannholmane. Samtidig er det mer økning av toppskarv andre steder på Utsira slik som på Beiningen. Lomvien ser ut til å ha god hekkesuksess på Spannholmane med hele 41 synlige reir og hele 146 voksne fugl i koloni og på sjø like ved hekkeområdet. Massedøden i 2021 ser ikke ut til å ha satt dype spor i vår koloni. Klikk på lenke for alle telledata fra Spannholmane fra 1992 til 2022 (tall i parantes gjelder besøk nr 2 i koloni).

 Lomvi med gps-tracker og lyslogger større bilde -lomvi med gps-sender og lyslogger.

Norsk Institutt for Naturforskning deltar i et toårig prosjekt finanasiert av Equinor for å finne ut mer om hvor lomviene på Spannholmane finner føde til ungene og hvor de oppholder seg i vintermånedene. Utsira kommune ved Miljø- og jordbrukssjef, deltok som kjentmann og fangstmann i kolonien. Under andre besøk den 21. juni var det også flere lunder tilstede på land i hekkekolonin på Spannholmane. 

Det er registrert noen få flytende havsuler rundt om kring i havområdene rundt Utsira. Disse skal ikke håndteres da de trolig av svært smittsom fugleinfluensa. Dersom de driver i land kan man ta kontakt med mattilsynet. Les mer om fugleinfluensaen på mattilsynet sine sider. Smittede fugler kan i verste fall smitte mennesker. Shetland har hatt et stort utbrudd på hekkende havsuler og storjo som eter kadaver av havsuler. Splitterner er påvirket nede på kontinentet, og seneste dager er det også påvist smitte på havørn som eter døde havsuler.

HUSK ilandstigningsforbud, samt å holde 50 meter avstand fra sjøfuglreservatet i fredningstid 15. april - 1. august. Sjøfuglene trenger ro i hekketid.

 

Turist på Utsira?

Utsira.no har fått ny drakt og vil snart bli lansert som våre nye reiselivs- og næringssider. Siden er fortsatt under konstruksjon, men ta en smugtitt og gi oss gjerne en tilbakemelding.

Opplev Utsira på vår nye hjemmeside på utsira.no

 Sommer nummer 2022 av Siralappen

Ønsker du å senke dine skuldre, komme vekk fra støy og mas.., eller komme inn under huden på det ramsalte samfunnet to mil vest i havet.

Da skal du klikke deg inn på våre turistsider som ligger på utsira.no

Vi har snøfrie og stormfulle vinterdager, blomstrende og grønne vårdager, svale sommernetter, skiftende høstdager og hverdagsliv i et komplett kystsamfunn.

nullnullnull

Gi mening til Utsira kommune

Våre folkevalgte ønsker å teste ut "Gi mening" appen for å forsterke innbyggermedvirkningen for Sirabuen. Last ned appen, registrer deg og bekreft at du er bosatt i komunen. Bli med! Vi trenger flere meninger.
Kjære innbygger

Vi i Utsira kommune ønsker å styrke medvirkningen og lytte enda mer til deg som innbygger i vår kommune. Dine meninger og innspill er svært viktige for at vi sammen kan skape et best mulig samfunn – for alle.

Nå kan du enkelt, raskt og anonymt gi din mening til oss folkevalgte i kommunen.

Ved å laste ned appen «Gi mening» fra App Store eller Google Play vil du med jevne mellomrom motta korte spørsmål fra din ordfører.

NB! For å bli medlem av samfunnet «Utsira mener» i appen må du registrere deg i dette skjemaet

Eller skanne denne qr-koden

gi mening app     gi mening qr

Registrer deg før 6. juni. Kort tid etter kommer første undersøkelse i din app.

Uttestingen av «Gi mening» vil i første omgang foregå gjennom juni måned. Til høsten planlegges det for å utvide innbyggerpanelet og forsterke innbyggermedvirkningen med «Gi mening».

PS! Denne metoden for innbyggermedvirkning skal ikke erstatte andre måter for dialog med deg, men er ment som et supplement for å lytte litt mer og oftere.

Hva er «Gi mening»?

«Gi mening» er først og fremst en app som du laster ned til smarttelefonen din. Denne appen er en digital plattform, som forenkler og stimulerer dialogen mellom folk og folkevalgte.  Målet er å gi folkevalgte mer innsikt i innbyggernes meninger, og gjøre innbyggere mer fornøyde og deltagende gjennom å bli sett og hørt mer - ikke minst de som gjerne holder seg unna de åpne diskusjonsflatene på internett.

Via «Gi mening» kommuniserer du direkte med ordfører og folkevalgte.

Effektiv, respektfull og engasjerende dialog

Mer enn 3 av 4 innbyggere i Norge sier at de aldri eller nesten aldri bruker åpne fora i sosiale medier til politiske ytringer (ref. «Kollektiv handling i digitale medier», Institutt for samfunnsforskning). Samtidig sier flertallet at de er opptatt av politiske saker og spørsmål, og at de setter pris på å bli sett og hørt. Dette betyr at likegyldigheten ikke er vår tids utfordring, men egenskapene til enkelte medier. Sosiale medier kan ofte framstå som ekkokammere og digitale gapestokker. Undersøkelser om hatefulle ytringer  viser urovekkende resultater.

«Gi mening» er verktøy og metoder som ikke setter noen i forlegenhet, og som eliminerer mulighetene for netthets. Det gjelder både for folkevalgte som stiller spørsmål, og for folk som svarer. I «Gi mening» er dine svar og innspill 100 % anonyme.

I «Gi mening» er alle svar og innspill 100% anonyme. Når du laster ned appen og registrerer deg første gang får du noen korte bli-kjent spørsmål. Dersom det er få medlemmer med i samfunnet (som f.eks. Utsira mener) vil anonymiteten allikevel være ivaretatt. Dette skyldes at det ikke er mulig å filtrere svar mot personlige opplysninger ved færre enn 10 personer. Utviklerne av løsningen har heller ikke mulighet til å gjøre dette.

Så støtt opp om dette initiativet!

Stort sett stor trivsel og tilfredshet blant våre innbyggere

Men vi trenger også din mening, for det er du som er eksperten her! Last ned appen 'Gi mening' og delta i Utsira kommune sine spørreundersøkelser


 

Kjære innbygger. Tusen takk for dine oppfatninger om trivsel og tilfredshet i vår kommune. Dine ærlige tilbakemeldinger er viktig for at vi kan utvikle vårt øysamfunn til det beste for alle. Det er godt å se at trivselen som innbygger på Utsira stort sett er høy. Når det gjelder hva vi bør fokusere mer på for å øke bosettingen i kommunen, er det bedre tilrettelegging for næringsetablering som utmerker seg. Vi har de senere årene engasjert en næringsutvikler som er i full gang med dette arbeidet, og mye spennende og viktig arbeid er i gang, i samarbeid med Utsira Næringsforum og de etablerte næringsaktørene i vår kommune. Utsira formannskap vedtok i går en strategi for Utsira Nord «for hvordan vi vil nytte nasjonal pilot for flytande havvind og dei geografiske fortrinna våre til å skape nye arbeidsplasser, auka inntekter og postiv samfunnsutvikling for Utsirasamfunnet». Mer informasjon om dette vil bli gitt i et folkemøte etter sommeren. Om kort tid vil det komme en ny undersøkelse her i Gi mening-appen. Vi håper du vil delta også i den undersøkelsen, og også oppfordre andre innbyggere til å melde seg inn i samfunnet «Utsira mener». Link til påmeldingsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Ha en riktig fin dag videre!

Marte

ordfører

Her finner du mer om hvordan du deltar i Utsira-panelet i Gi mening - appen.