Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Offentlig høring av Økonomiplan 2023-2026 budsjett 2023 og komunale gebyr 2023

Dokumentene ligger ute til offentlig høring fra 30. november til 15. desember 2022

Gjeldende dokumenter til høringen:

Økonomiplan 2023-2026

Budsjett 2023

Kommunale avgifter og gebyrer

 

    UTSIRA KOMMUNE

                                                                                   Formannskapets høringsforslag

Forslag økonomiplan  Klikk for lenke

 

Offentlig fra 30.11-15.12.2022

Formannskapet legger med dette ut forslag til kommunale budsjetter for 2023, 2023-2026 og forslag til kommunale gebyrer og avgifter til offentlig ettersyn.

Høringsforslag mottas gjerne skriftlig til post@utsira.kommune.no, Utsira kommune 5547 UTSIRA. Våre politikere er ellers ombudsmenn på vanlig måte.

Dokumentene legges ut på kommunens nettsider www.utsira.komune.no , på Utsira folkebibliotek og i kommunens serviceskranke – Utsiravegen 112.

                                                                       RS 29.11.2022

Lærer med kompetanse i spesialpedagogikk i 100% - 2-årig prosjektstilling

Har du lyst til å jobbe i Utsira kommune? 
Utsira skole er en 1-10 skole med 22 elever som ligger godt plassert i hjertet av øya. Forlenget søknadsfrist 18. desember 2022.

Utsira gir Energi, og i skolen er vi opptatt av at vi både befinner oss midt i naturen og midt i havet. Vi har fokus på gjenbruk, natur og miljø. For oss er det også viktig med Lesing for alle, både elever og ansatte. 

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge undervisning og tilrettelegging for elever med særskilte behov.
 • Kontinuerlig planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Samarbeid i ulike team, og arbeide for en helhetlig skole.
 • Aktivt prøve ut metoder og utvikle undervisningen
 • Inkludere elevene i skolehverdagen gjennom elevdemokrati.
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter, samt elevenes læringsmiljø.
 • Arbeide i tråd med skolens digitale utvikling.
 • Aktiv deltakelse i den videre innføringen av LK 20.
 • Arbeide for innføring og gjennomføring av tverrfaglige temadager.

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent undervisningskompetanse ihht. opplæringsloven.
 • Videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Du har kunnskap om og/eller erfaring med sårbare elever.
 • Du er en dyktig klasse/gruppeleder.
 • Du har god kompetanse i grunnleggende ferdigheter og LK20.
 • Du behersker ulike læringsstrategier og gjennomfører tilpasset opplæring.
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest 

Personlige egenskaper 

 •  Du har et positivt menneskesyn og er ambisiøs.
 • Du er resultatbevisst og utviklingsorientert.
 • Du har goder samarbeidsevner og god relasjons-kompetanse i arbeidet med kollegaer, elever og foresatte.
 • Du er en trygg og tydelig klasseleder som respekterer elever og naturlig følger tett opp.
 • Du er fleksibel med stor arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr 

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Engasjerte kollegaer med høye faglige ambisjoner.
 • Faglig utfordringer og utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter tariff og avtaleverk.

Vi oppfordrer søkere med annen, relevant kompetanse også til å søke. Personer som søker ansettes i prosjektstillingen fortløpende og ansettes i Utsira kommune. 

Om arbeidsgiveren 

Utsiraer en øy og en kommuneiRogaland. Den ligger ute iNordsjøen, utenforKarmøy, 18 km vest forHaugesund. Kommunen erNorgesminste målt i folketall, og nest minste i areal (etterKvitsøy).Skjoldbladerkommuneblomst, oggulbrynsangererkommunefugl. Utsira ble egen kommune i 1924, tidligere lå den under den tidligere kommunenTorvastad. 

Det går båt til øya fra fastlandet (Haugesund), denne turen tar ca. 70 min. Det er to fergeleier på øya; Sørevågen på sørsiden og Nordevågen i nord. Mellom fergeleiene går fylkesvei 911 som er 2,9 km lang utenom fergestrekningen. 

Nærmere opplysninger om stillingen og kommunen kan fås hos oppvekstsjef/ rektor Joakim Lund, mob. 930 08 438 / joakim.lund@utsira.kommune.no   

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges/ettersendes. 

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med CV sendes til Utsira kommune, Postboks 64, 5547 Utsira, eller helst på e-post: post@utsira.kommune.no innen 18.12.2022. 

 

Vi har åpnet dagsturhytta - Vindbalhytta

Etter en flott åpningssermoni, er det endelig klart for bruk av Vindbalhytta på Klovningsneset.

Legg deg til i fb-gruppa til Vindbalhytta for å få oppdatering om hytta eller post et bilde fra hytta. Trenger du lesestoff i høstmørket? Her finner du årets siralapper.

Siste: om korona-viruset    Vi har oppdatert gatekunstkartet og informasjon av ny kunstner

Gikk du glipp av 17. mai TV-innslag fra TV Haugaland? - Innslag fra Utsira kan du se via vår YouTube- kanal
 
Trenger du et miljøtips? Her er våre månedlige miljøtips. 
 
Ordføreren sin kalender finner du her
 
Arrangementer ut over sommeren finner du i kulturkalenderen. Kalenderen oppdateres jevnlig....    ...  ....
 
Annet lesestoff:
 
Her er telledata fra fjorårets sjøfugloppsyn på Spannholmane .

Her er Skoleruten for 2018/19.  

 

Gikk du glipp av #NRKsommer og besøk av sommerbåten til Utsira? Se sendingene her og vårt fotogalleri fra den store folkefesten

Solveig Egeland bygger i disse dager en ny plasthytte ala Håbet på Utsira i Oslo. Mer om hyttene til Solveig Egeland på http://www.oceanhope.no/ 
Nytt kulturår for Rogaland sin kulturkommune i 2013. Kom gjerne med dine datoer til i kulturkalenderen.

UKE 40 og 41 i 2015 gav oss mye oppmerksomhet med sjeldne fugler og gjennomføring av 'Bombeuka', samt Sildaloftets flotte initiativ sammen med Røde Kors Rogaland med 'Ferie for alle' :-) Her er et knippe av det som har blitt servert på NRK og TV Haugaland: Bombeuka NRK , Ferie for alle TV Haugaland og Bombeuka TV Haugaland 

Følg med på kulturkalenderen vår. Eller den kommunale Outlook-kalenderen vår, for de som ikke har plass til å laste ned pdf.   

Street-art i høstlige omgivelser kan gi helt nye opplevelser. Vi minner om vårt Street-art kart og presentasjon av artistene på denne siden.

Les mer om Rutebåten på våre hjemmesider. Det er også mulig å følge båten på Facebook og web-kamera

Følg med på langtidsvarsel for Utsira, stedet som har minst nedbør i Rogaland.  

Vi minner om vår side med viktige nummer: 

Nødnummer Nødnummer

 Nasjonalt legevaktnummer

Her finner du tidligere fotos fra vår karusell

Har du gode og aktuelle foto fra Utsira? .. og ønsker å dele disse på vår hjemmeside. Send foto til post@utsira.kommune. Merk epost med 'til fotokarusell'

Her er vår dagbok med nyhetsartikler fra tidligere.   
 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner kvartal 2

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil åpne for neste søknadsrunde 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Vi vil åpne for neste søknadsrunde 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende etter vi har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

Søknadsfristen for perioden april-juni 2022 var den 7. september 2022, klokken 13.00. Det er utbetalt nesten 60 millioner kroner til 4361 organisasjoner i strømstøtte for denne perioden.

Her kan du se oversikt over søkere, søknadsbeløp og tildelt beløp for perioden april-juni 2022. 

Illustrasjon strømstøtte

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret.
 • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
 • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Er du usikker på om dere kan søke? Se ofte stilte spørsmål og svar om ordningen.

Hvilke kostnader blir kompensert?

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører. Se eksempel på hvordan du beregner månedlig strømstøtte.

Hva kan ikke kompenseres?

Følgende blir ikke kompensert i denne ordningen:

 • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
 • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket. 
 • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.
 • Gassutgifter.

Forskriften leser du her.

 

UTLYSNING TILKALLINGSVIKAR I BARNEHAGE OG SKOLE

Ønsker du å være tilkallingsvikar i Utsira barnehage og skole? Frist: snarest!

barnehagen

-        Arbeidsoppgaver: Bistå til læring i klasserommet eller til enkeltelever, vikar i SFO, lage til skolelunsj eller vær engasjert i det som skjer i barnehagen; lek, måltid, aktiviteter, påkledning og praktiske gjøremål.

Vi trenger deg som:

-        Er omsorgsfull.

-        Er glad i å være aktiv ute og inne.

-        Har godt humør og gode samarbeidsevner, er fleksibel, kreativ og kan bidra inn med dette ovenfor barn og ansatte.

-        Er fleksibel.

Noen ganger vet vi noen dager i forveien når det er behov for vikar, men vi har også behov for noen som er fleksibel og kan stille opp på kort varsel.

Søkere må:

-        Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Frist: snarest

Timelønn etter tariff.

Vi hører gjerne fra deg! Si gjerne noe om du kan være vikar på noen områder fremfor andre, og om du er ledig en eller flere dager.

Søknad rettes til post@utsira.kommune.no

Spørsmål rettes til rektor Joakim Lund tlf: 930 08 438, Styrer Marlin Eriksen tlf 995 10 303.

Oppstartsmelding og høring av planprogram Områdeplan Sørevågen

I forbindelse med tettstedsprosjektet har Utsira kommune ønsker om å utvikle Møteplass Sør i tettstedsområdet vårt i Sørevågen. En områdeplan er en detaljregulerig av området der vi ønsker å stimulerer gode møteplasser, næringsmuligheter og stake ut framtiden til Sørevågen.

Planavgrensning:

Planavgrensing

Plandokumenter:

Oppstartsmelding - Høringsbrev, sendt til involverte grunneiere

Planprogram for O-1 Områdeplan Sørevågen - Planprosesen

Innenfor høringsfristen er det mulig å komme med innspill både til områdeplanen og planprogrammet. Har du forslag til hvordan arealene innenfor planavgrensningen skal utnyttes i fremtiden, setter vi pris på dine innspill om dette så tidlig som mulig i planprosessen.

Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart er den 01.11.2022.

Det blir også muligheter i høringer senere av forslag til plan.

Vis til vårt referansenr: 22/00182 i oversendelsen som sendes på e-post til post@utsira.kommune.no eller til:  
Utsira kommune, Postboks 63 N-5547 UTSIRA. 

Vi ønsker bred medvirkning og vil derfor holde et åpent kafedialog-møte med varm mat for alle. Møtet vil holdes på Allrommet  Siratun den 26. september klokken 16.00.

Vi vil også ha «åpne kontordager» hvor hjemmelshavere i området og andre som vil komme med innspill til hvordan området kan utvikles, kan ta en prat med oss i administrasjonen.

Åpen kontordag avholdes på Konjakken den 27. september mellom klokken 10.00 – 16.00 og på Kafèen inne på Joker den 30. september mellom klokken 10.00 og 16.00.

Vi ser fram til dialog og samarbeid videre om planen for «Møteplass Sør»!

 

Utsira scene & amfi - Du kan leie!

Utsira scene & amfi er det offisielle navnet på kulturbiten, med nettopp scene og amfi, i Sirakompasset. Denne delen kan leies ut til lag, foreninger og bedrifter. Det er rektor som står for utleien.

US&A, er det offisielle navnet på kulturbiten med nettopp scene og amfi i Sirakompasset.

Anlegget byr på mye fint utstyr når det kommer til lyd, lys, projektor og scenetepper. Bord og stoler til 80 personer kan settes i amfi, eller oppe ved kjøkkenet. Også kjøkkenet kan lånes.

Betjening av utstyret, er enklere enn de fleste tror! Anlegget kan leies utenom skolens brukstider. På kommunens nettsider er det lagt ut informasjon om 

1) Rutiner for betjening av AV-anlegg,

 2) Reglement for utleie

 3) faktark med tekniske spesifikasjoner for utstyr i Sirakompasset.

Strandryddeuka 2022

Strandryddeuka er Norges største kollektive ryddedugnad og ville ikke vært mulig uten landets frivillige

I år er det Frivillighetens år og Strandryddeuka er et av signalarrangementene som markerer hva frivillighet kan få til.

Under Strandryddeuka bidrar barnefamilier, vennegjenger, studenter, bondelag, fiskerinæringen, friluftsråd, lag og foreninger, kommuner, avfallsselskap og mange, mange flere til en ren og vakker natur. Alt du trenger er et par hansker, sekk eller pose og en plan for avfallshåndtering før man går ut og plukker søppel. Registrer gjerne ryddeaksjonen din i rydde-portalen; https://ryddenorge.no/

Trenger du ryddeutstyr som sekker og hansker, kan du ta kontakt med kommunen, Friluftsrådet Vest eller Strandryddeaksjon Haugalandet. Vi kan også hjelpe med henting av avfall fra rydding langs strender. For å kunne levere avfallet gratis ved HIM sine mottak må ryddeaksjonen registreres i rydde-portalen, og du må ha med rydde-koden du får for aksjonen når du skal levere avfallet. Ta gjerne kontakt med kommunen v/Atle Grimsby for hjelp med registrering.

Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alt fra små til store aksjoner bidrar til en renere natur. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også! Følge gjerne Strandryddeaksjon Haugalandet på facebook.

I Strandryddeuka legges det opp til ulike temadager hver dag. Man trenger ikke å følge disse, men de kan være til inspirasjon. Les mer og se program på Strandryddeuka sine nettsider. Eller du kan se hvilke aksjoner en skal ha på bildene nederst.

 

 

 

Sjøfugltellinger Spannholmane 2022

I år klaffet det med besøk på første ideelle telledato den 1. juni. Med disp fra Statsforvalteren, ble det et ytterligere besøk, sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) den 22 juni for montering av gps-sporing og lyslogger på 19 lomvier.

Som i de siste år så er det mindre fart i toppskarvhekkingen på Spannholmane. Samtidig er det mer økning av toppskarv andre steder på Utsira slik som på Beiningen. Lomvien ser ut til å ha god hekkesuksess på Spannholmane med hele 41 synlige reir og hele 146 voksne fugl i koloni og på sjø like ved hekkeområdet. Massedøden i 2021 ser ikke ut til å ha satt dype spor i vår koloni. Klikk på lenke for alle telledata fra Spannholmane fra 1992 til 2022 (tall i parantes gjelder besøk nr 2 i koloni).

 Lomvi med gps-tracker og lyslogger større bilde -lomvi med gps-sender og lyslogger.

Norsk Institutt for Naturforskning deltar i et toårig prosjekt finanasiert av Equinor for å finne ut mer om hvor lomviene på Spannholmane finner føde til ungene og hvor de oppholder seg i vintermånedene. Utsira kommune ved Miljø- og jordbrukssjef, deltok som kjentmann og fangstmann i kolonien. Under andre besøk den 21. juni var det også flere lunder tilstede på land i hekkekolonin på Spannholmane. 

Det er registrert noen få flytende havsuler rundt om kring i havområdene rundt Utsira. Disse skal ikke håndteres da de trolig av svært smittsom fugleinfluensa. Dersom de driver i land kan man ta kontakt med mattilsynet. Les mer om fugleinfluensaen på mattilsynet sine sider. Smittede fugler kan i verste fall smitte mennesker. Shetland har hatt et stort utbrudd på hekkende havsuler og storjo som eter kadaver av havsuler. Splitterner er påvirket nede på kontinentet, og seneste dager er det også påvist smitte på havørn som eter døde havsuler.

HUSK ilandstigningsforbud, samt å holde 50 meter avstand fra sjøfuglreservatet i fredningstid 15. april - 1. august. Sjøfuglene trenger ro i hekketid.

 

Turist på Utsira?

Utsira.no har fått ny drakt og vil snart bli lansert som våre nye reiselivs- og næringssider. Siden er fortsatt under konstruksjon, men ta en smugtitt og gi oss gjerne en tilbakemelding.

Opplev Utsira på vår nye hjemmeside på utsira.no

 Sommer nummer 2022 av Siralappen

Ønsker du å senke dine skuldre, komme vekk fra støy og mas.., eller komme inn under huden på det ramsalte samfunnet to mil vest i havet.

Da skal du klikke deg inn på våre turistsider som ligger på utsira.no

Vi har snøfrie og stormfulle vinterdager, blomstrende og grønne vårdager, svale sommernetter, skiftende høstdager og hverdagsliv i et komplett kystsamfunn.

nullnullnull

Politikk

Klikk på bildet for en rask snarvei til det politiske liv på Utsira og info om ulike valg
Politikk

Ordfører Marte Eide Klovning

Ordfører sin side

Gjeldende møteplan med saksframlegg og møteprotokoller  Tidligere møteplaner/protokoller

Møtereglement for politiske utvalg 2016-2019

Fremme egen sak via minsak.no?

2% av inbyggertall utgjør få underskrifter for å fremme egen sak i Utsira Kommune. Les artikkel i Aftenposten om tjenesten fra KRD. Inbyggere i kommunen er velkommen til å bruke tjenesten. Vi overvåker saker fra minsak.no

Kontaktpersoner for de ulike politiske utvalg: 

Kommunestyre

Formannskap

Kontrollutvalg

Ordførerlogg. Følg med på ordføreren sine gjøremål 

Ordførerskifte  - Fra pressemelding i juni og overtakelsessermoni i august.

Politikerenes Styreverv finnes i KS sitt

http://www.styrevervregisteret.no/images/img/logo_svr.gif  Oversikt over våre politikere i Styrevervregisteret.

Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Se KS filmen 'Der liv leves' - med mange fine innslag fra Utsira

Til politikk og valg

 

Gi mening til Utsira kommune

Våre folkevalgte ønsker å teste ut "Gi mening" appen for å forsterke innbyggermedvirkningen for Sirabuen. Last ned appen, registrer deg og bekreft at du er bosatt i komunen. Bli med! Vi trenger flere meninger.
Kjære innbygger

Vi i Utsira kommune ønsker å styrke medvirkningen og lytte enda mer til deg som innbygger i vår kommune. Dine meninger og innspill er svært viktige for at vi sammen kan skape et best mulig samfunn – for alle.

Nå kan du enkelt, raskt og anonymt gi din mening til oss folkevalgte i kommunen.

Ved å laste ned appen «Gi mening» fra App Store eller Google Play vil du med jevne mellomrom motta korte spørsmål fra din ordfører.

NB! For å bli medlem av samfunnet «Utsira mener» i appen må du registrere deg i dette skjemaet

Eller skanne denne qr-koden

gi mening app     gi mening qr

Registrer deg før 6. juni. Kort tid etter kommer første undersøkelse i din app.

Uttestingen av «Gi mening» vil i første omgang foregå gjennom juni måned. Til høsten planlegges det for å utvide innbyggerpanelet og forsterke innbyggermedvirkningen med «Gi mening».

PS! Denne metoden for innbyggermedvirkning skal ikke erstatte andre måter for dialog med deg, men er ment som et supplement for å lytte litt mer og oftere.

Hva er «Gi mening»?

«Gi mening» er først og fremst en app som du laster ned til smarttelefonen din. Denne appen er en digital plattform, som forenkler og stimulerer dialogen mellom folk og folkevalgte.  Målet er å gi folkevalgte mer innsikt i innbyggernes meninger, og gjøre innbyggere mer fornøyde og deltagende gjennom å bli sett og hørt mer - ikke minst de som gjerne holder seg unna de åpne diskusjonsflatene på internett.

Via «Gi mening» kommuniserer du direkte med ordfører og folkevalgte.

Effektiv, respektfull og engasjerende dialog

Mer enn 3 av 4 innbyggere i Norge sier at de aldri eller nesten aldri bruker åpne fora i sosiale medier til politiske ytringer (ref. «Kollektiv handling i digitale medier», Institutt for samfunnsforskning). Samtidig sier flertallet at de er opptatt av politiske saker og spørsmål, og at de setter pris på å bli sett og hørt. Dette betyr at likegyldigheten ikke er vår tids utfordring, men egenskapene til enkelte medier. Sosiale medier kan ofte framstå som ekkokammere og digitale gapestokker. Undersøkelser om hatefulle ytringer  viser urovekkende resultater.

«Gi mening» er verktøy og metoder som ikke setter noen i forlegenhet, og som eliminerer mulighetene for netthets. Det gjelder både for folkevalgte som stiller spørsmål, og for folk som svarer. I «Gi mening» er dine svar og innspill 100 % anonyme.

I «Gi mening» er alle svar og innspill 100% anonyme. Når du laster ned appen og registrerer deg første gang får du noen korte bli-kjent spørsmål. Dersom det er få medlemmer med i samfunnet (som f.eks. Utsira mener) vil anonymiteten allikevel være ivaretatt. Dette skyldes at det ikke er mulig å filtrere svar mot personlige opplysninger ved færre enn 10 personer. Utviklerne av løsningen har heller ikke mulighet til å gjøre dette.

Så støtt opp om dette initiativet!

Stort sett stor trivsel og tilfredshet blant våre innbyggere

Men vi trenger også din mening, for det er du som er eksperten her! Last ned appen 'Gi mening' og delta i Utsira kommune sine spørreundersøkelser


 

Kjære innbygger. Tusen takk for dine oppfatninger om trivsel og tilfredshet i vår kommune. Dine ærlige tilbakemeldinger er viktig for at vi kan utvikle vårt øysamfunn til det beste for alle. Det er godt å se at trivselen som innbygger på Utsira stort sett er høy. Når det gjelder hva vi bør fokusere mer på for å øke bosettingen i kommunen, er det bedre tilrettelegging for næringsetablering som utmerker seg. Vi har de senere årene engasjert en næringsutvikler som er i full gang med dette arbeidet, og mye spennende og viktig arbeid er i gang, i samarbeid med Utsira Næringsforum og de etablerte næringsaktørene i vår kommune. Utsira formannskap vedtok i går en strategi for Utsira Nord «for hvordan vi vil nytte nasjonal pilot for flytande havvind og dei geografiske fortrinna våre til å skape nye arbeidsplasser, auka inntekter og postiv samfunnsutvikling for Utsirasamfunnet». Mer informasjon om dette vil bli gitt i et folkemøte etter sommeren. Om kort tid vil det komme en ny undersøkelse her i Gi mening-appen. Vi håper du vil delta også i den undersøkelsen, og også oppfordre andre innbyggere til å melde seg inn i samfunnet «Utsira mener». Link til påmeldingsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Ha en riktig fin dag videre!

Marte

ordfører

Her finner du mer om hvordan du deltar i Utsira-panelet i Gi mening - appen.


Revidert SMIL strategi 2022 til 2026

Utsira kommune har vedtatt ny SMIL strategi for tildeling av Spesielle Miljøtilskudd i Landbruket for 2022 til 2026.
SMIL-Strategien skal gi en retning for prioritering av spessielle Miljøtilskudd i Landbruket på Utsira. Stategeien er sendt på høring til Lokale bønder og drivere av landbrukseiendom i Utsira kommune.
 
Nytt i strategien er en motivering til innkomne søknader før 1 juni, slik at man lettere for oversikt over tilgjenglige midler til fordeling.

Fristane kommunen har sett for søking på SMIL-midlar er:

·     Vår: Fortløpande søknader, men mest før 1. juni, då kommunen skal rapportere rapportere bruk/behov

·     Haust: Fortløpande, men mest før 1. september. I november returnerer vi ubrukte midlar.

Vedtak etter SMIL-forskrifta i kommunen vert gjort slik;

·     Tradisjonell SMIL - administrativt av tilsette på landbrukskontoret i Karmøy kommune.

·     UKL ekstra SMIL – lokal styringsgruppe Utvalde kulturlandskap.

 

Som Utvalgt Kulturlandskaps område (UKL) vil Utsira kommune få tilgang til en ekstra pott til fordeling.

 

Det vil også være mulig for eiere av landbrukseiendom å søke på midler via UKL SMIL tiltak på egen eiendom

 

SMIL forside Les revidert SMIL Strategi for 2022 til 2026

 

 

 

 

Refotograferingsprosjektet

Foto til før/etter fotodokumentasjon fra Oscr Puschmann må være inne hos landbrukskontoret innen 20. april 2022

Som UKL område, så har vi også blitt en del av refotograferingsprosjektet uklfoto

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har siden 2010 leid inn landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann, NIBIO, til å refotografere landskapsmotiver i områdene.

Formålet med refotografering av områdene i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er

• å dokumentere den historiske utviklingen i landskapet

• å synliggjøre resultater av gjennomførte tiltak.

Bønder som skal gå i gang med tiltak oppfordres til før og etter foto.

Bildene , gamle skannede fotos skal være av høy oppløsning 3 - 10 MB og foto skal være delbare (ligge ute for allmennheten). 

null

Gjerne foto fra 1960 - 1980 tallet med lav sitkagranskog..

Ta kontakt med Atle Grimsby for kopiering/avfotografering

atle@utsira.kommune.no

KUNNGJØRING EIENDOMSSKATTELISTE 2022

Eiendomsskatt skrives i 2022 ut på kun næringseiendom, kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av særskatteregler for petroleumsvirksomhet.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2022 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2022 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2022.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker (innen 12. april).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser: Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

Klage sendes: Utsira kommune v/ eiendomsskattekontoret Pb 63 5547 UTSIRA Eller via epost til post@utsira.kommune.no Utsira,

2. februar 2022 Utsira kommunekasse

Utsira kommune har nå fordelt kulturmidler og folkehelsemidler for 2022

Nå har vi tro på at koronapandemien er under kontroll og at det er tid for å samle folket til kultur- og folkehelseaktiviteter. Totalt kom det inn 18 ulike søknader på kultur- og folkehelsemidler med søknadsbeløp på over 250000

Vi har fordelt kr 75.000 i kulturmider:

Fordeling kulturmidler 2022  klikk for en større versjon

... og kr 65.500 i folkehelsemidler

fordeling folkehelsemidler2022 klikk for en større versjon

 

 

 

Nye koronamidler til lokalt nærings- og organisasjonsliv

Utsira har fått nye 250.000 kroner til kompensasjon for lokalt organisasjons- og næringsliv som er ramma av smittevernstiltak. Lokal søknadsfrist er 28.februar.

Til næringsdrivende i Utsira

Lag og foreninger i Utsira

Hensikt

Kompensasjonsordningen er økonomiske støttetiltak for lokale organisasjoner og virksomheter i møte med pandemien.

Fordeling

Midlene gis som direkte kompensasjon. I tildelingskriteriene legges vekt på direkte tap av i omsetning for eksempel i form av avlysninger av inntektsgivende arrangement, kostnader/tap knyttet til begrensning av gjester og avbestillinger fra kunder.

Tildelingskriterier

Utsira kommune har tildelt slike midler i 2020 og 2021 og det er samme regler som gjelder. Som søker må du vise hva omsetningsfall har ført til av redusert driftsresultat. Du må også gi egenerklæring for mottatt støtte. Innovasjon og utvikling er viktige for å sikre verdiskaping i dag og frem i tid. De som er blitt forhindret i å igangsette nye prosjekter kan også være aktuell for støtte.

Møte næringsutvikler?

Som ny næringsutvikler ønsker jeg å møte dere så raskt som mulig. Dette for å bli kjent med dere og slik at fordelingen kan foretas av meg og kommunedirektøren innen kort tid. Formannskapet er klageorgan.

Ta kontakt med

Grete Møgster

9777 0305

grete.mogster@utsira.kommune.no

Næringsutvikler

Utsira kommune

26.01.2022

Lenke til søknadsskjema på regionalforvaltning 

 

Siste nytt og informsjon om koronavirus

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen. Oppdatert tirsdag 15. februar 2022. kl 12.00.
Nasjonal informasjonstelefon 81555015 Man-Fre 08.00-15.30.
Kommunal koronatelefon Man-Fre 09.00-11.00 99219496

Lørdag 12. februar - regeringen kastet meteren og munnbindet

Vi tar tilbake hverdagen og regjeringen innfører store lettelser i nasjonale råd. Les oppdaterte råd etter 12. februar

Onsdag 2. februar 2022 - Store lettelser i de fleste nasjoale tiltak.

Meteren opprettholdes der det ikke er mulig å holde meteren, taxi, buss, ferjer og foajeer, Ellers store lettelser i kulturliv og dagligliv. Se endringer på regjeringen.no Ta vaksinen, test deg ved symptomer og varsle nærkontakter

Tirsdag 25. januar 2022 - Nytt smitteregime med selvtesting og selvrapportering

Husk å hente hurtigtestere før skolestart mandag 3. januar - deles ut til lærere/elever/barnehagebarn som ønsker kan hente hurtigtestere i kommuneadministrasjonen fram til og med kl 15.00 torsdag 30. desember 2021.

Onsdag 15. Desember  - ytterligere innskjerpninger Nasjonale råd (gjeldende fra midnatt 15.12.21)

Onsdag 8. desember Oppdatert nye nasjonale råd 7 desember

Fredag 3. desember  Innført ny forskrift gjeldende fra lørdag 4. des - 7. januar

Utsira kommune har sammen med kommunen på Haugalandet vetatt felles forskrift og felles handlingsmønster på Haugalandet. Les mer om munnbindforskrift og andre felles råd

Fredag 12. november

eneste smitte-fri kommune i Norge, men reiseråd og annet er stadig under endring, ..så sjekk jevnlig oppdateringer om nasjonale råd på fhi.no Nasjonale anbefalinger etter pressekonferanse:

 • Kommuner kan ta i bruk koronasertifikat for å hindre nedstegning.
 • Uvaksinerte personer over 18 år som bor sammen med en som er smittet av korona, får nå plikt til å teste seg
 • Uvaksinert helsepersonell bør testes to ganger i uka og bruke munnbind
Det vil trolig komme felles anbefalinger fra Haugalandet de nærmeste dager, så det kan være lurt å holde meteren, ha på munnbind der du ikke kan og legge vekk håndhilsingen igjen. Selvtester ligger utenfor helsestasjon på Siratun.

Onsdag Mandag 25. oktober

Ennå smitte-fri kommune, men reiseråd og annet er stadig under endring, ..så sjekk jevnlig oppdateringer om nasjonale råd på fhi.no

Torsdag 22. juli

Utsira kommune sendte ut en reminder på kommune-appen med fortsatt koronahensyn, nå som vi har delta-variant og sommerstemning.

• Syke personer skal holde seg hjemme

• God hygiene

• Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

• Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind. Ut å reise i sommer? Her er oppdaterte reiseregler for utenlandsturer

Onsdag 26. mai 2021 - Nasjonalt vaksineprogram.

Utsira kommune følger Nasjonalt vaksineprogram. Forventet vaksinering i de ulike grupper. Når Utsira får 'mindre doser' betyr det ingen doser. Fra uke 30 vil det bli flere doser. Nytt: Studenter bosatte i kommunen som skal reise utenlands, i studier, kan ta kontakt for prioritering i vaksinekø. Gjelder studenter som skal ha to doser før studiestart i utlandet.

Onsdag 4. mai lettelse i karanteneregler for vaksinerte

Fra og med midnatt 3 mai ble det innført lettelser i karanteneregler for fullvaksinerte.

Mandag 26 april 2021 - Gjenåpningsplan fra 16 april mer her

Mandag 12. april 2021 - Følger Nasjonal forskrift åpning kjøpesenter osv.

Utsira kommune følger nå Nasjonal forskrift  forsatt handle lokalt innen kommunen, unngå unødvendige reiser og munnbind der det ikke er mulig å holde 2meten. Skoler og Barnehager på gult nivå. Varslet endringer 14. april. 

Tirsdag 16. mars - Ny nasjonal forskrift for hele Yttre Haugalandet.

Utsira kommune tilslutter seg ny strengere Nasjonal forskrift sammen med de andre kommunene på Haugalandet. Forskriften vil gjelde fra midnat og fram til 11. april 2021. Dersom vi skal få kontroll på situasjonen på Haugalandet må flest mulig holde seg i ro og unngå flest mulig nærkontakter. Vi beholder gult nivå i Utsira skole, voksenopplæring utgår i perioden. Testing i røde dager i påsken gjøres på legevakt i byen.

Torsdag 11. mars 2021 - Ny regional forskrift for hele Haugalandet

Utsira kommunestyre vedtok i dag at de ville slutte seg til de andre kommunen på Haugalandet med egen lokal forskrift. Dette betyr en del innskjerpelser med bla sjenkestopp, nedstengt kulturliv,..mm. Organiserte aktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan fortsette så fremt man klarer å opprettholde nasjonale føringer. Les hele forskriften her. Forskriften er gjeldende fra 12.-26.mars 2021.

Tirsdag 19. januar 2021 - Fortsatt lock-down, men noen lettelser

Det har blitt lettelser med inntil fem personer på besøk i private hjem,.. forutsatt at man kan holde meteren og har god håndhygiene. Ungdomsskolen er nede på gult nivå igjen. Her er oppdatert informasjon om nasjonale anbefalinger og regler på helsenorge

Mandag 4. Januar 2021 - Nye Anbefalinger for hele landet

Nye nasjonale anbefalinger medfører at Utsira Skole - ungdomsskolen er på rødt nivå. All kulturaktivitet, inkludert Bygdekinovisninger utsatt visning foreløpig til 18. januar. Ikke gå på besøk og ikke unødvendige reiser. Siste nasjonale råd i sin helhet på helsenorge.no

Mandag 30 November - Oppdatert om reiseråd og nasjonal anbefaling i jula

Siste anbefalinger og reiseråd på helsenorge.no, samt oppdatert info om hurtigtest. Presisert i helsedirektoratet - julebesøk

Tirsdag 10. november - innskrening av reiseaktivitet

Smitten er på vei opp og regjeringen i samråd med FHI har bedt om minst mulig unødvendige reiser og samlinger av større grupper i våre egne hjem. Siste presiseringer finner du her.

Torsdag 28. oktober - Presisering nye nasjonale tiltak

Maks 50 personer private arrangement, unngå mange nye nærkontakter, maks 5 besøkende gjester i familie, 1 meters regel på kafe/pub og kollektivtransport. Les hovedtrekk i nye Nasjonale retningslinjer her

Mandag 12. oktober - koronaåpning av Sirahallen

Mindre grupper på opptil 10 personer i faste kohorter kan nå kvittere ut nøkler til svømme og idrettshall. Inn/ut kvittering i administrasjonen sin åpningstid. Les nye regler for utlån her.

Onsdag 30. september - munnbind under karantenetransport, sirahall status

MS Utsira har endret til nasjonale reiseråd for reisende fra røde områder (krav om munnbind i karantene). Se 'Reiser du i karantene?' fra rutebåten.  Utsira kommune har forsøkt å få til gradvis åpning av SIrahallen med eget smitteregime og dagsutlån i arbeidstid. Grunnet problem med kloring og temperatur blir dette utsatt til etter høstferien.

Mandag 15 . juni - nye reiseråd

Det er åpnet opp for nye reisemål. I denne forbindelse er det nyttig å følge med på nye innreiseregler og reiseråd:

Vedr. åpning av svømmehaller og treningssentre - Utsira fortsatt stengt

Mandag 11. mai - Nye smittevernsregler for idretten og oppmying i kulturlivet - 50 personer og 1 meters avstand

Fra mandag den 11. mai er det mulig med fysisk aktivitet i hall og utendørs - Dette gjelder ikke treninssenter og førnøyelsesparker som blir stengt til 15. juni. Les mer om oppmykning i idrettsliv.

Onsdag 22. april - Oppheving av hytteforbud, oppstartede barnehager og klargjøring av skoler

Tirsdag 21 april ble hytteforbud opphevet og i dag fikk vi en presisering der unødvendige fritidsreiser er fjernet. Flere utleiere på Utsira vil nå vurdere en myk oppstart av overnatting og kafedrift, der man klarer to-meters regel og grupper under fem personer. Tannlegetjenester og andre en til en tjenester er også i myk oppstart. Her er en fin oppdatert side fra regjeringen.no med spørsmål og svar på de fleste tema om korona.

Onsdag 15. april - Nasjonale retningslinjer åpner opp enkelte tjenester

 • 20.apr barnehager kan åpne gradvis.
 • 27.apr småskolen 1.-4.klasse kan starte opp + SFO
 • 20.apr. overnatting på fritidshytter er lovlig igjen.
 • 20.apr. helsefaglig virksomhet en-en kontakt kan starte opp, ivareta smittevernhensyn.
 • 27.apr. Videregående skoler, yrkesfagelever VG2 og VG3.
 • Senest 27.april andre en-en kontakt, frisører og hudpleie osv. kan starte opp, tenk smittevern.
 • Kulturarr. Inkl svømme- idrettshaller er fortsatt nedstengt fram til 15. juni

Tirsdag 31. 03. påskehilsen - en anerledes påske

Ordfører skriv i forkant av påske, med oppdatert korona-informasjon. En annerledes påske (lenke). Formannskap blir avholdt på digital løsning den 16. april, info om skole og barnehage, samt medling til besøkende. Vi har også publisert tellTur som bli aktiv fra og med 1. april og tips om strandrydding.

Fredag 27.03 Hold 2 meter avstand og ikke mer enn 5 personer

Koronaloven fastsatt i statsråd. Utsira har fått påpluss i krisepakke. Krisestab samles daglig på teams men samles kun ved behov i helgene. Kriseteam-korona består av: Marte Eide Klovning (ordfører), Tove H. Grimsby (vara ordfører), Geir Helge Rasmussen (BLU), Bjørn Aadnesen (leder kriseteam, rådmann), Stig Lillesund (kommuneoverlege), Bente Pettersen (Helse og omsorg), Arvid Helgesen (drift), Rune Solevåg (økonomi), Arnstein Eek og Atle Grimsby (stab/beredskap) og Frode Skare (MS Utsira). Eventuelle tilreisende må belage seg på at offentlige toaletter er stengt og følge nasjonale råd og retningslinjer.

 altblirbra #altblirbra tilslutt. Vi har vår egen 'regnbue' i kompassrosa som er kunstnerisk utsmykning av Christian Sunde, utenfor Sirakompasset. Mange barn tegner regnbuer med #altblirbra på Instagram nå for tiden. 

Tirsdag 24. 03 Følger nasjonale råd og henstillinger

Utsira kommune følger nasjonale råd og henstillinger, intet nytt vedr. smittesituasjon. Kommunelegen har presisert om hygieneråd, karantene og isolasjon i kommune app. Haugesund kommune har opprettet eget korona-nummer 48106331 som også er åpen for Sirabuen.., så hvis du lurer på noe, ring! Videre framdrift blir bestemt ut fra dagens pressemelding 

Onsdag 18. 03 - Helse og omsorgssjef forskjell på karantene og isolasjon 

Helse- og omsorgssjef har publisert reiseråd og orientert om forskjell på karantene og isolasjon i vår kommune app. Unngå unødvendig reising. Reiser MS Utsira skal fortrinnsvis skje i bil for å unngå å smitte mannskap ombord på rutebåten. Nå oppfordres flest mulig å holde seg hjemme. Les mer om karantene og isolasjon på helse.no

Onsdag 18. 03 - Ordfører informer om status og takk for velvilje

Skriv til befolkning på Utsira - ordfører informerer om staus og takk for at Sirabuen stiller så positivt opp Nasjonale føringer for arbeidet med å hindre rask spredning av Koronavirus.

Mandag 16. 03 - Normalisering og stengt rådhus.

Kriseledelse samles daglig 13.30 via nett/møte. Spørsmål vedrørende korona-håndtering i kommunen kan rettes til vårt sentralbord på  99219494. Vi forholder oss til nasjonale føringer og vi ber om at ingen prøver seg med myndighetsutøvelse overfor tilreisende eller arbeidsfolk som har klarert sitt arbeidesforhold og vurdert sin smitterisiko her ute.

Utsira kommune er på jakt etter ekstra krefter med helsefaglig bakgrunn som kan gjøre en innsats for oss ved behov. Vi ønsker å registrere mulige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere. Ta kontakt med Bete Pettersen på tlf 90553171

Ekstra oppdatert? Vi minner om pressekonferanse justis- og beredskapsdept. kl 16.30 i dag

Fredag 13. 03 - Fellesløft i arbeidsliv NHO, LO, NAV og Fylke

Det er en krevende situasjon vi står i. I Rogaland deltar NHO i flere samarbeid med LO, fylkesmann, fylkeskommune og NAV, og trepartssamarbeidet fungerer godt i en beredskapssituasjon. Det er å forvente at dere opplever økt pågang fra bedrifter fra og med neste uke. Om det kan være til hjelp, må dere gjerne bruke NHOs målrettede informasjonsside for bedrifter med både råd, telefon og chat. Rådene vi gir vedrørende det å være arbeidsgiver oppdateres i tråd med de endringene som kommer, inkludert dagens tiltak fra regjeringen. https://www.nho.no/

I tillegg har NAV Rogaland følgende relevant informasjon til bedriftene:

Lenke til info om permittering: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Lenke til markedsteamene: https://www.nav.no/no/lokalt/rogaland/relatert-informasjon/marknadsteama-i-rogaland

Fredag 13.03 - Fritidsreiser og hyttefolket

Beredskapsledelsen henviser til regjeringens anbefaling om at en unngår i størst mulig grad fritidsreiser, og gir denne anbefalingen videre for personer med fritidsbolig på Utsira

Torsdag 12.03 C-skriv til husstandene

Vi ber om at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig. Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager har ikke risiko for koronavirus. Undersøk derfor om du har vært i områder med smitterisiko før du kontakter helsetjenesten.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar via fhi.no eller her, ring informasjonstelefon: 815 55 015

Torsdag 12.03: Forbud arrangement fram til 26. mars

Vi stenger nå ned alle kulturarrangement i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser. Dette gjelder også Bygdekinoens virksomhet.

I førsteomgang alle kulturaktiviteter fra i dag torsdag 12. mars fra kl 18.00 til og med torsdag 26. mars.

Fra helsenorge.no: (Pålegg gjelder alle kommunale og private aktører)

Forbud mot arrangementer

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

•    Kulturarrangementer inkludert Bibliotek

•    Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

•    Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

•    Treningssentre

•    Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

•    Svømmehaller, badeland og liknende

Oppdatert på korona-viruset? Sjekk ut siste nytt på https://helsenorge.no/koronavirus

Torsdag 12.03 Stengte Skoler og Barnehager til 26. mars

Utsira barnehage og skole er stengt fra og med kl. 18.00 i dag til og med 26. mars. Elevene skal imidlertid ha tilgang til læringsaktiviteter i perioden. Vi ber foreldre hente bøker, div. utstyr og forslag til læreplaner på skolen fra og med kl. 13.00 i morgen. Lærerne vil i tillegg være i kontakt med elevene på Teams. Ta kontakt med rektor hvis dere har noen spørsmål.

Vi vil i denne forbindelse minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjon på en god måte.

Hvordan forebygge smitte - råd fra Folkehelseinstituttet

For reisende:

Travelers corona  Klikk for en større versjon

Informasjon til barn og unge:

Hermine spørvideo

 

 

 

Koronatiltak og anbefalinger

Vi har kastet meter'en og munnbind...

 

 • Ring informasjonstelefon 815 55 015 for gjeldende regler dersom du er usikker eller har spørsmål om korona.

Vi følger nasjonale råd og regler.

Her finner du nasjonale anbefalinger og forskrifter (regjeringen.no)

Regjeringen fattet vedtak om endringer i koronatiltakene lørdag den 12. februar. Alle endringene gjelder fra klokken 10.00 lørdag 12. februar 2022.

Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, klokken 10.00

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Her kan du lese mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Her kan du se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.