Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Adressenavn - gateadresser i Utsira Kommune

Innen 2015 må alle kommuner ha innført adressenavn. Utsira Kommune ble den andre kommunen i Rogaland med 100% dekning på gateadresser. Takket være godt samarbeid med Karmøy Kommune.

Innen 2015 er det lovpålagt gjennom matrikkellova at alle hustander skal ha veiadresser. Formålet er at adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger som det er viktig å finne fram til. Gateadresser fører også til at det blir enklere for myndigheter å knytte person til bo og arbeidsadresse. Adressene vil også bli benyttet til aktuell informasjon i private og offentlige arkiver.

I slutten av 2011 vedtok formannskapet å opprette en komité for prosjektet som bestod av ordfører Jarle Nilsen, varaordfører Marte Eide Klovning, leder av eldrerådet Jostein Nilsen og sekretær Arnstein Eek. I komiteens første møte kom det forslag til 30 ulike vei-navn for å bevare flest mulig vei-navn på stikkveier og garder på Utsira Dette ble senere redusert til 10 forskjellige vei-navn da man fant ut at for mange navn på Utsira ville være krevende både opp i mot gjennomføring og kostnader.

De siste ble blant de første :-) 

Utsira Kommune fikk mye oppmerksomhet omkring arbeidet med adressering av adresseverdige objekter. Med stor pågang fra hovedstadspressen. Øya uten adresser nrk.no ,  Her har ingen adresser vg.no ,  osv

Etter behandling i kommunestyre i november 2015 ble de endelige gatenavn for Utsira seende slik ut: 

Gatenavn på Utsira klikk for en større versjon

Mesta er nå i gang med skilting av gatenavn og kommuneskilt

I dag startet Mesta AS opp med gjennomføring av skilting på Utsira.

I disse dager blir det sluttført arbeidet med gjennomføring av skiltplan for utsira kommune. Mesta setter nå opp skiltfundamenter, slik at det blir enklere å finne fram til de ulike gatenavn.

Det vil også komme egne kommuneskilt på kai i Nordvikvågen og i Sørevågen. Det er mange som har etterspurt kommuneskilt, fordi mange reiser rundt og samler på foto av kommuneskilt i Norge.

Les mer om adressenavn og prosessen med gatenavn her...

De ulike adressenummer på ulike hus kan du finne ved å søke på seeiendom.no

mesta AS oppsetting av gateskilt

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall til offentlig ettersyn – Valg 2017

Stortingsvalg 2017


Utsira kommune
Stortingsvalget 2017

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 2017 mandag den 11. september.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

                                                    1. Kommuneadministrasjonen Siratun.

                                                                 2. Utsira Folkebibliotek

Manntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 13. juli til og med valgdagen 11. september 2017.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Det er mulig å avlegge tidligstemme i administrasjonen fra den 1. juli og fram til forhåndstemmegivningen starter den 10. august 2017. 

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira  12. juli 2017

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre

Ordførerlogg juni 2017

Juni er en travel måned. Mye skal vedtas før alle kan gå på ferie. Derfor blir det mange Generalforsamlinger og møter. Heldigvis er jeg så heldig og får hjelp fra administrasjonen til å representere kommunen i noen av dem, så jeg slipper å reise så mye. Jeg skriver ikke om hvert møte i denne loggen, da jeg i skrivende stund har ferie, og heller burde vært hjemme og pakket til årets sommerutflukt. Dere får heller bli oppdatert om de ulike sakene i neste logg, men litt vil jeg si.

Siradagane var en flott opplevelse i år, med rekordbesøk og nydelig vær. Tusen takk til Anders Klovning og Tove Grimsby som stod i front og gjorde en fantastisk jobb for å gi så mange en minneverdig opplevelse. Tusen takk til alle dere andre som var med i planlegging, og ikke minst som stilte opp å gjorde den jobben som kreves for å dra dette i land. Det er utrolig viktig at så mange som mulig stiller opp til dugnad denne ene helga i året, uten dere hadde det ikke latt seg gjennomføre. Ikke bare var det sirabuer som bidrog med det ene og det andre, men også tilreisende hyttefolk og slektninger stilte opp. Det setter vi stor pris på her ute. Vi er få hender og har bruk for alle vi kan få, i hvert fall under et slikt arrangement.

Siradagane 2017

Endelig er oppmerkingen for kjørefelt på plass på Garpaskjærkaien på plass, HURRA! Det var vel jammen meg på tide J Men takk til Karmsund Havnevesen og Haugesund kommune som endelig ble enige om området og takk til Statens vegvesen for jobben med å få det hele i boks.

Oppmerking på Garpaskjer foto: Rutebåten Utsira

Takk for innsatsen til dere som bidrar med deres fritid for å engasjere dere i Utsirasamfunnet, politisk og gjennom verv i lag og foreninger. Dere bidrar stort til et levende samfunn gjennom hele året. Takk til dere som møter våre hyttegjester og turister og tar dem vel imot hver dag, spesielt i sommersesongen. Det er menneskene en treffer på som gir det lille ekstra til de som besøker oss.

Nyt sommeren med det været vi får, og gled dere over å ha fri og kunne drive rundt fra hus til hus og drikke kaffi med gode venner og familie. Det er i hvert fall det jeg liker best å gjøre når jeg har fri, og det jeg setter aller mest pris på ved å bo på Utsira.

Vi sees rundt omkring, god sommer!

 

Uke 22

 

 

 

Telefonmøte Fylkestingsgruppa

Perimsjon med LJ

Siradagane

Uke 23

Andre Pinsedag

Formannskapsmøte

Møte med samfunnsutviklingsgruppa

Kontordag

Perimsjon med LJ

Uke 24

Generalforsamling Haugaland Kraft

Fylkesting

Fylkesting

Telefonmøte med LNVK

Befaring tomter

Formannskapet

Perimsjon med LJ

Uke 25

Kommunestyremøte

Åpent møte om samfunnsutvikling med Dag Jørun Lønning

Folkemøte NVE og Solvind

Møte med NVE og Solvind

FRI

(Generalforsamling Munor, Arnstein representerte kommunen)

Perimsjon med LJ

Uke 26

FRI

Generalforsamling MET senteret, Atle representerte kommunen)

Møte ang. forbedring av skilting ifbm. turisme

Generalforsamling

Denstinasjonsselskapet Haugesund og Haualandet

FRI

Perimsjon med LJ

 

 

En sommerhilsen med siste nytt fra de ulike avdelinger

Vi har sammenfattet denne korte 'Siralappen' og sendt den ut som C-post til våre husstander. Det finnes ennå noen som ønsker håndfaste A4 print fra kommunen.

Her er sommerlappen i pdf-format, til de som vil ha raske, digitale nyheter på skjerm.

 

Vi er i gang med Snegledugnaden 2017

Vi fortsetter snegledugnaden fra 2016, for å bli helt kvitt svarteliste-arten brunskogsnegl på Utsira. Fjorårets innsats har satt brunskogsneglen kraftig tilbake på Utsira. Men enkelte mer grisgrendte områder har oppsving slik som Ambarskleiv, Austre deler av Austrheim, fyrbakken og lignende steder.

Vi har nå kjøpt inn nye pakker med nemaslug og delt disse inn i følgende gårdspakker Nordvik, Hovland/Austrheim (kontakt Arnstein), Skare/Kommuneale arealer (kontakt Atle), og Klovning/Kvalvik. Løpende informasjon og tips om de ulike gårdspakkenen finnes på vår lukkede facebookgruppe Snegledugnaden på Utsira.

Nemaslugen skal ikke brukes som anvist på pakke da det er mer effekt ved å benytte oppskrifter fra fjorårets snegledugnad.

Det har nå blitt litt størrelse på første generasjon av brunskogsnegl, så det er på tide å sette igang før disse klekker egg. Hver brunskopgsneg kan legge opptil 400 egg. Vi tar også sikte på en senere aksjon i september for å ta knekken på generasjon to som legger egg og går til ovvervintring i oktober.

Brunskogsnegl Arion vulgaris er en fremmed art på Utsira som har komt til øya i 2003 (trolig som egg i plantepotte fra fastlandet). Arten har opprinnelse fra Iberiahalvøya, men har tilpasset seg det Norske klima og med sine mange egg og agressive levesett (spiser alt i hager og egne artsfrender) har den fått masseopptreden enkelte områder hvor arten kan herje fritt. Utsira Kommune har utarbeidet en egen svarteliste over fremede arter som har blitt introdusert til utsira via menneskelig aktivitet. Enkelte fremmede arter kan gjøre stor skade på vår natur. Se svarteliste over uønskede arter på Utsira.

årets første fangst

Legg gjerne inn dine funn av brunskogsnegl i artsobservasjoner.no. Her er rapporterte funn av brunskogsnegl på Utsira fra 2000 til 2017.

Åpning av fotoutstillingen Walls

På søndag den 18. juni var det åpning av Christine Urdal sin fotoutstilling Walls.

 Tove Helen Grimsby fra Utsira Fellesliste stod for selve åpningen av 'Walls', sommerns første fotoutstilling i Fyrmesterboligen (Fyrgalleriene). Etter åpning ble det kunstnersamtale mellom Christine Urdal og Arnstein Eek. Der vi kom nærmere inn på tankene bak utstillingen Walls og Christine sitt kunstneriske uttrykk.

Fotoutstillingen innbyder mye til betrakteren og bør oppleves.

Utstillingen vil stå åpen i løpet av fyrguidene sin åpningstid fra kl 12.00 til 15.00 hver dag fram til den 5. juli.

Les mer om sommerens fotoutstillinger ved Utsira Fyr

Åpning av fotoutstilling

Kunstnersamtale

På onsdag stenges FM sambandet

Så var dagen her plutselig.. På onsdag den 21. juni stenges FM nettet for Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agderfylkene. Da er det Dab-radio og data-nett som gjelder

KVA BETYR DET FOR DEG?
Det digitale radioskiftet for dei riksdekkjande kanalane blir gjennomførte fylkesvis. Mange lokalradioar sender som før på FM. Du kan høyre
på digitale radiosendingar via DAB+, internett og tv.RADIOAPPARATET: Ein DAB+-radio kan ta inn FM-sendingar. Vil du behalde FMradioen
din, kan DAB+-adapter vere ei løysing. For hjelp til å velje radioutstyr, ta kontakt med ein elektronikkforhandlar. KANALSØK: Om du flytter radioen til ein annan stad, bør du gjere eit nytt kanalsøk. Då vil radioen kunne ta inn tilgjengelege kanalar. Hugs også å trekkje ut antenna før kanalsøket slik at du får best mogeleg signalmottak.

NB Mange lokalradioer vil fortsatt sende på FM nettet...

RADIO I BIL
Har du bil utan digitalradio, kan du byte ut heile radioen eller få ettermontert ein adapter. Spør ein forhandlar om råd.
For å sikre best mogeleg signalmottak er det viktig med ei god og korrekt montert antenne. Ein del radiokanalar blir sende regionvis. Har
bilradioen din ein automatisk frekvensskiftefunksjon, byte radioen mellom regionane for deg - i motsett tilfelle må du søkje manuelt.

RETUR AV RADIOAR
Gamle apperater kan leveres på EE avfall i Miljøstasjonen ved Gamleskolen

DAB

 

 

Folkemøte Utsira II

Det inviteres til folkemøte i Sirakompasset på tirdag 20. juni kl 18.00

Høring i NVE - Høringsfrist 20. august 2017

 

Utsira II

Tiltakshaver:
SOLVIND PROSJEKT AS
Sakstype(r) Vind
Saksnummer 201305775;201703459
Status Høring
Utsira
Søkt produksjon
45,00 GWh
Søkt effekt
15,00 MW
 

 

Høringsfrist: 20.08.2017

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad i medhold av energiloven § 3-1 for etablering av Utsira II vindkraftverk i Utsira kommune, Rogaland fylke. Tiltakshaver, Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW. Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW.

Søknad om konsesjon med konsekvensutredning sendes herved på høring. Gjennom høringen ønsker NVE å få innspill på etableringen av det nye vindkraftverket, og om virkningene av tiltaket er tilstrekkelig utredet.

NVE inviterer til møter om saken. Det inviteres til åpent folkemøte om saken Tirsdag 20 juni kl 18.00 på Sirakompasset. NVE inviterer også kommunen og regionale myndigheter til møte om saken onsdag 21 juni kl 10.00 i Utsira kommune - møterom Studierommet.

Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW

Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW. NVE fastsatte utredningsprogram for dette tiltaket 3.7.2014.

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Fotomontasje

 

 

Ordførerlogg for mai

Utsira Laks

Utsira Laks er gitt tillatelse for grunnarbeidet og vei til det planlagte oppdrettsanlegget. Ellers er vi veldig spente på om Utsira Laks blir en realitet, vi håper og krysser fingrene. Vi kan ikke annet enn å være optimistiske med tanke på at dette kan gi oss titalls med nye arbeidsplasser. Vi vet at det gjøres et grundig arbeid nå for å få på plass investorer og aktuelle kunder, men vet at vi ikke får noe svar antageligvis før etter sommerferien.

Samfunns- og næringsutvikling

I Desember sa vi opp avtalen med Haugaland Vekst. Haugaland Vekst har fungert (og vil fungere til 1.1.2019) som vår næringsavdeling. Vi vil fortsatt være en del av Haugaland Vekst i 2019, men da som medlem av regionrådet.

Vi ønsker å se på en annen måte å arbeide med næringsutvikling, og har i den sammenheng opprettet en Samfunns- og næringsutviklingsgruppe, bestående av formannskapet og gruppeledere. Vi vil bruke god tid og se på ulike måter for hvordan Utsira kommune best kan arbeide med nærings- og samfunnsutvikling, og har til nå hatt 3 møter, og invitert ut ulike ressurser for inspirasjon og råd. Den 19. Juni har vi invitert ut professor i bygdeutvikling, Dag Jørun Lønning, til et åpent møte for alle som har interesse av stedsutvikling. Vi håper mange tar turen. Se våre Facebooksider, postkassen eller våre hjemmesider for mer informasjon.

Enøk prosjektet

Som dere nok har lagt merke til, så er det mye som kommer ut av 1. etasjen i Siratun om dagen. Kommunestyret vedtok i April å starte del 2 i Enøk Siratun. Del 1 var Sirahallen, som ble rehabilitert i 2013. Del 2, Siratun, ble utsatt pga. økonomi. Nå ser vi at det er på høy tid, økonomien er bedre og vi har utsatt det ut lenge nok. Prosjektet koster oss 5,7 mill. kr, 4 mill. kr er tatt opp i lån og resten er betalt med årsoverskuddet fra fjorårets regnskap. Prosjektet er planlagt ferdig i Januar 2018.

Enøk nytt ventilasjonsanlegg

Rutebåten Utsira AS

Utsira kommune har ikke hatt en eierstrategi for Rutebåten Utsira, og har nå satt i gang en prosess for få det på plass. Kommunestyret ser behovet for å ha en eierstrategi for å videreutvikle god styring mellom kommunen og styret.

Den gjeldende avtalen for Rutebåten Utsira med Rogaland Fylkeskommune gjennom Kolumbus gjelder frem til 31.12.24. Kolumbus har som mål at all buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi innen 2024, og Utsira kommune har som mål å bli en nullutslippskommune innen 2020. Det har derfor vært naturlig at en ser på en mer miljøvennlig løsning for båten som skal gå mellom Utsira og fastlandet. Utredninger er gjort, med statlig tilskudd, og rapporten, som ble utført av Wartsila ble presentert på Generalforsamling til Rutebåten Utsira. Her ble flere løsninger presentert, både utbedringer på eksisterende båt og ny elektrisk ferje. Det blir en spennende prosess å følge for å se hvilket båttilbud vi har til og fra øya vår i 2024.

Utsira Fyrstasjon

Utsira kommune har vedtatt å legge deler av driften på Utsira Fyrstasjon ut til private. Mye spennende og godt arbeid er gjort de siste 10 årene med Utsira fyrstasjon, og mye av det kulturelle som skjer på Utsira gjennom året, har sitt utspring herfra, gjennom Kunstnerboligen og Fyrgalleriet.

Vi ser at det er et enda større potensiale for driften, men administrasjonen har ikke kapasitet til å bruke mer tid på det. Derfor er det vedtatt at vi lyser ut driften til private aktører i en fremleieavtale. Dette er klargjort med Kystverket, i og med at det er de som eier fyrstasjonen, og vi har en leieavtale med dem.

Utsira kommune ønsker en god dialog med en evt. ny driver, og forbeholder seg retten til å beholde driften slik den er i dag, dersom det ikke kommer den rette søkeren.

Vi håper at dette kan ende i mer aktivitet på Utsira fyrstasjon og at noen kan ha dette som en helårsarbeidsplass.

Følg med og del når utlysningen kommer.

God helg!

 

Mai

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

18

1. Mai Fri Dag

Kontor

Kontor

Kontor

Permisjons-dag med LJ

19

Kontor

Permisjonsdag

med LJ

Kontor

Kontor

General-forsamling Rutebåten

20

Formannskapsmøte

Kontor

17. Mai

Kontor

Kriseledelsen

Permisjons-dag med LJ

21

Folkevalgtopplæring:

Folkevalgtprogrammet «Den handlekraftige kommunen»

Kontordag

Kontordag

Innbygger-møte

Kristihimmelfartsdag

Permisjons-dag med LJ

22

Oppstartsmøte Eierstrategi Utsira kommune

Kommune-økonomidagen, Fylkesmannen og KS, Stavanger

Permisjons-dag med LJ

 

 

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2017

Årets tellinger ble gjennomført den 1 juni. Tellingene viser en fortsatt svak oppgang i hekkende toppskarv og flere hekkende måker siden siste år....

Årets tellinger viser en svak oppgang i antall hekkende toppskarv og fortsatt stabilt for alkefugl. Det virker som om Spannholmane har vært spart for de verste predasjoner fra kråke, ravn og vandrefalk i år. Som tidligere år er det mye sjødammer fra sjøsprøyt som har gjort mange av hekkeplassene uegnet til hekking. Vi ser også samme trend med flere hekkende måkefugl de seneste år. Det er fortsatt store mengder med mytende og rastende (ikke hekkende) svartbak, svartand og ærfugl i området.

Telledata fra Spannholmanen fra 1992 til 2017

Fjorårets spesielle 'gulbeinlomvi' under tellingen i 2016 på Spannholmane var fortsatt på plass. Men var nå blitt enda hvitere i drakten.

 'gulbein-lomvi' en sjelden variant. foto: Isak Grimsby Foto 2016: Isak Grimsby 'Gulbeinlomvien' i 2017 Foto: 2017 Atle

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.

Utsira Kommune med egen app

Hele kommunen i en app... Utsira Kommune har nettop lansert appen ' Utsira kommune ' . Last ned appen og bli med på å utforme hvordan Utsira Kommune kan bli bedre på brukermedvirkning.

Appen er tilgjenglig på:

null

https://www.apple.com/euro/global/elements/itunesmodule/facebook_appstore_icon.png Søk på Utsira Kommune i appstore.

 

Nyheter vil bli publisert fortløpende med push-varsler. Du vil på sikt få kunne være med å komme med innpill via Borgermelding (egen app). Appen baserer seg på Bacon-teknologi, så det er mulig å plassere ut målrettede informasjons-punkter ut i terrenget. Vi er i startfasen med denne appen og vi håper at flest mulig blir med på å ta appen i bruk.

Fra kommune-appen

 

Ordførerlogg for mars og april

Ordførerlogg Mars og April

Disse to månedene har jeg vært en del borte i forbindelse med teaterstykket «Kvinnekuppet». Jeg får ofte spørsmål om hvordan jeg med 3 barn og ordfører får tid til dette. Vel, jeg har tatt meg tid til det. Mange tidligere ordførere på Utsira har hatt en jobb i tillegg til ordførervervet, oftest med arbeid inne maritime yrker. De har da vært borte halve året, og vært ordfører når de var hjemme. Så da kan vel også jeg ha en liten ekstra jobb for et par måneder i året. Nå er «ekstrajobben» min ferdig.

Dette er tredje gangen jeg er ute på turne med Kvinnekuppet. Mange har sett stykket, ikke minst mange ungdommer. Det har vært med ulike tilbakemeldinger, men for det meste positive. Jeg opplevde at en gutt, som var russ, kom bort og gav meg en klem i Kristiansand og fortalte at stykket «grep han midt i hjertet». Jeg er glad for å kunne få gjøre dette, og fortelle en del av Utsiras historie.

Jeg har, i tillegg til å stå på scenen, også fortalt om historien og prosessen med «Kvinnekuppet» til politikere i Kristiansand, bl. Annet Krf sin kvinnegruppe og KLP i Agder.

Når jeg er borte slik blir det lite tid til møter, så da er det Varaordfører som må stille opp. Det ble en del denne gangen, men en del ble også avlyst pga. mange innstilte turer da Røværfjord gikk i Utsiraruten. Det jeg får gjort er å svare på telefoner og mail, og i tillegg har jeg denne gangen jobbet med å hjelpe Siradagane til å få sponsorer. Så har du og din bedrift anledning og lyst til å støtte opp om årets Siradagar, eller du kan tipse om noen, så hadde det vært flott. Siradagane er kun frivillig arbeid og alle inntekter går til festivalen. Vi håper mange kan bidra og at alle tar turen til årets festival.

Søppelplukking

Det har vært mye fokus på strandrydding rundt om i landet i ulike medier den siste tiden. På Utsira har dette vært fokusert på i flere år. Velforeningen har hatt årlige vårrengjøringer og Kystlaget har hatt strandryddedager. Den offisielle strandryddedagen var nå den 6. Mai. På Utsira var det ikke noe organisert denne dagen, men jeg ser på Facebook og Instagram at flere private har vært og ryddet denne dagen. Takk for det.

Kommuneadministrasjonen skal ha ryddedag den 16. Mai. I tillegg er vi i kontakt med Kystlotteriet for å se om vi kan bli medlemskommune. «Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering

Ellers vil vi som kommune gjerne bidra med å tilrettelegg for at flere plukker gjennom hele året. Vi vil komme tilbake til dette enten i form av Kystlotteriet eller en annen ordning, slik at folk kan hente sekker til å ha plast og annet søppel i og et sted å levere dette.

Fra en av mange ryddeaksjoner i regi Kystlaget Utsira i mars og april

Kommunalpolitisk toppmøte

Et årlig treff for ordførere og varaordførere i hele landet. Årets tema var «Helt innafor», og det ble blant annet diskutert og satt spørsmål ved hvordan vi som kommune kan ta et større ansvar for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet? Dette er et tema jeg gjerne vil at vi tar opp igjen til diskusjon i formannskapet. Vi har tidligere prøvd å få etablert en Frivillighetssentral, som kan være et alternativ. Dette ble det ingenting av da det ikke var nok personer som meldte seg til å ta et større ansvar i organiseringen og etableringen av denne sentralen. Jeg tror vi heller må se på hvordan kommunen kan være pådriver i en slik frivillighetssentral/jobbsentral. 

Erna Solbergs kloke ord for dagen: «Jobb for et større mål enn deg selv».

LVNK

Jeg er nylig valgt til nestleder i LVNK (Landssammenslutningen for vindkraftkommuner). Jeg har tidligere vært styremedlem og vara. LVNK sin hovedoppgave er å jobbe for å sikre gode rammevilkår for vindkraftkommuner. Det har blant annet blitt jobbet for å sikre fortsatt eiendomsskatt, noe som den sittende regjeringen foreslo å fjerne, men som nå er oss fortalt ligger i en skuff, og der bør den ligge. Det er viktig at samfunn der en setter opp vindmøller får noe tilbake. Det er store inngrep i naturen, og de fleste er opptatt av det visuelle momentet med store vindmøller i nærheten, mens noen synes bare det er flott.

Den største og første vindmølleparken i Norge ligger i Smøla kommune. Vindkraftparken har 15 ansatte og 68 vindmøller. Kommunen får inn ca. 10 millioner i eiendomsskatt i året fra parken. Smøla kommune er opptatt av at disse pengene ikke skal gå til drift, men de skal brukes på ting som de ellers ikke hadde hatt råd til uten vindparken. De har blant annet bygget idrettshall og kulturhus for disse pengene, og dette sier de skaper Bolyst!

På konferansen ble det sagt at «vinden puster vannkraften i nakken». Det vil komme til å bli bygget mer vindkraftverk enn vannkraftverk  i Norge fremover. Konsesjoner i NVE blir gitt etter mål om hvor mye som er sagt skal satses på av politikerne, det er derfor et politisk spørsmål om hvor mye som skal produseres. Vassdrag- og energidirektøren i Norge tror at i 2020 vil 10% av all strømmen vi produserer i Norge komme fra vindkraft.

Verden skal slite med å nå togradersmålet uten fornybarenergi!

Øykommunesamarbeid

Øykommunene fortsetter å treffes en gang i halvåret, selv om arbeidet med kommunereformen nå er avsluttet. For denne gang. Vi ser på andre områder hvor vi kan samarbeide og hente inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Denne gangen ble det mye fokus på digitale løsninger innen kommunal sektor, som telemedisin, heving av digital kompetanse i de ulike etatene, nye digitale hjelpemidler i forhold til informasjon til innbyggere osv. Træna hadde også en runde med sin nærings- og utviklingssjef om hvordan de jobber med nærings- og samfunnsutvikling.

MARS

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 9

 

 

(Begravelse)

Kontordag

Kontordag

Uke 10

Kontordag

Kontordag

Kvinnekuppet forestilling i Kristiansand

Hjemreise Kristiansand

Kontordag

Uke 11

Formannskapsmøte

Møte med Tore Nærland

FRI

Møte med Statens Vegvesen, Haugesund

Dialogmøte med skolen

Permisjonsdag med LJ

Uke 12

Øykommune-samarbeid, Oslo

Øykommune-samarbeid, Oslo

FRI

Kontordag

Permisjonsdag med LJ

Uke 13

FRI

Kontordag

Styremøte Haugesund Teater, Haugesund

Kontordag

Permisjonsdag med LJ

 

APRIL

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 14

Nærings- og samfunnsutviklings-møte.

Kommunestyremøte

Kontordag

KS- Toppmøte, Oslo

Årsmøte og konferanse LNVK, Oslo

Permisjonsdag LJ

Uke 15

FRI

Hjemmekontor

Påskeferie

Påskeferie

Påskeferie

Uke 16

Påskeferie

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Uke 17

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Husk søknadsfrist produksjonstilskudd 15. mai 2017

Nytt av søknadsåret er nye enkle skjema og to dyretellinger, telling pr 1. mai og 1. oktober.

skjema produksjonstilskudd

Alle husdyrprodusenter har fått søknadsskjema i meldingsboksen sin på altinn.no. Denne gangen er det kun dyr pr 1. mai som skal legges inn i skjema. Det er ikke mulig å føre inn lam i denne omgangen og kalving gjelder fram til og med den 1. mai.

Ved ferdig utfyllt søknad er det mulig å se ramme for avløsertilskudd (i kontroll av søknad) basert på dyretall og om det er søkt for inneværende år.

Søknaden kan også leveres på 1,2,3 på egen mobil dersom du laster ned altinn-appen.

Altinn app

Neste telledato i 2017 blir den 1 oktober med søknadsfrist den 15. oktober og utbetaling i februar.

Les alt om overgangsåret 2017 og kommende faste telledatoer 1. mars og 1. oktober, med frister 15 mars/oktober fra og med 2018 og framover. Tilskudd fra levert januar-søknad blir betalt ut i juni 2017.

 

Det er NAV Haugesund som nå betjener Sirabuen

Du kan ta kontakt med NAV på tlf 5555 3333 eller ved å bruke tjenesten på nav.no/dittnav

NAV Haugesund har sine lokaler i Øvregata 124 med inngang fra Djupaskarsvegen. Enhetsleder er Merethe P. Haftorsen. NAV har telefonnummer 55 55 33 33.

Formålet til sosialtjenesten er å sikre økonomisk og sosial trygghet for den enkelte gjennom forebyggende virksomhet, veiledning og økonomisk stønad. Sosialtjenesten skal i samarbeid med søker og andre hjelpeinstanser, bidra til å utvikle tilbud som er tilpasset søkerens behov. Målgruppen er innbyggere i Haugesund kommune over 18 år som på grunn av sosiale og/eller økonomiske problemer har behov for ulike tjenester fra sosialtjenesten.

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Gjennom NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tjenestetilbudet til innbyggerne.

Du finner svar på det aller meste på www.nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV.

På nav.no:

 • får du tips og veiledning om å søke jobb
 • finner du ledige stillinger
 • registrerer du deg som arbeidssøker og sender meldekort
 • søker du om stønader, med skriftlig veiledning mens du fyller ut. Her får du også kvittering på at NAV har mottatt saken din
 • endrer du kontonummer og personopplysninger, samt registrere inntekt
 • sjekker du dine utbetalinger
 • beregner du pensjon
 • finner du riktige telefonnummer
 • skriver du til oss på Ditt NAV. Her får du oversikt over dine henvendelser til NAV og svar fra NAV

Hvis du ikke finner svaret på nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. Du kan og chatte direkte med fagpersoner på foreldrepenger, barnetrygd , kontantstøtte, økonomi eller om jobb i utlandet

 

 

Ordførerlogg Februar

Trænatur

Som liten kommune har vi andre utfordringer, behov og muligheter enn store bykommuner. Etter at 10 øykommuner gikk sammen for å samarbeide om utredning i forbindelse med kommunereformen, har jeg, og sikkert mange andre, sett nytten av å ha en god dialog med likestilte øykommuner. Jeg til nå vært på Kvitsøy, den sørligste, og Hasvik, den nordligste, av de 10 øykommunene i «Øykommunesamarbeidet». Nå ville jeg oppleve og lære av Træna kommune. Træna ligger i Nordland og har i underkant av 500 innbyggere. Træna har en årlig musikkfestival med mellom 5-6000 gjester og besøkende i løpet av den ene uka festivalen foregår, som regel i Juli måned. Hele øyas befolkning er med på dugnad og overskuddet av festivalen gir de tilbake til øyas innbyggere ved å sponse ulike andre arrangementer, kjøp inn utstyr til idrettslag osv.

Jeg forhørte meg med Tove Grimsby, leder av Utsira Reiseliv og festivalsjef for Siradagane, Anders Klovning om de ville bli med. Tove ble med, Anders kjenner styreleder for Trænafestivalen, og er jevnlig inne med fisk til mottakene på Trænafiske, så han hadde kanskje sett og hørt nok allerede. J Menighetsrådgiver Katrine Klovning ønsket også å være med, da det har vært et tema å bruke kirken mer til kulturelle arrangementer, som f.eks. under Siradagene. Dette gjør de på Træna. Vi var innom både Kirke, et Kapell og en kirkegård på turen. Ønsker du å høre mer om turen, hva vi så, hva vi lærte og ble inspirert av kan du komme på Kommunestyremøte den 03. April.

Tildeling fra fylket til Utsira Art og Lyd i Havet

Utsira Art og Lyd i Havet(Nytt kulturarrangement) har blitt tildelt midler av Regional- og kulturutvalget i Rogaland Fylkeskommune. Utsirart ble i 2014 tildelt støtte fra fylkeskommunen.

I vurderingen av Utsira Art ser Fylkeskommunen det som «positivt at øya satser på gatekunst, og prosjektet anses som regionalt viktig å få gjennomført.» «Tiltaket bidrar til utvikling av kulturlivet i fylket og tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet»

 Vi gleder oss over tildelingen fra fylket, og ser frem til mange gode nye kulturopplevelser det neste halvåret.

Rutebåten Utsira AS

Rutebåten Utsira skal på verksted fra 18. April og regner med å være borte i 2 uker. Røværfjord vil gå i ruta i mellomtiden. Vi får håpe på godt vær.

Melding fra styreleder i Rutebåten kan fortelle at RKT (Kolumbus) har mottatt 500 000 i støtte til å se på muligheten for å gå over på en hybridløsning på MS Utsira. Denne søknaden skrev styret i Rutebåten Utsira for Kolumbus – men Kolumbus sendte på vegne av styret. «Det er viktig å forstå at det er for utredning og vi er godt i gang med arbeidet. Prosjektansvarlig er godkjent og godt i gang med arbeidet. Mannskapet om bord involveres godt og er gode bidragsytere i arbeidet. Mannen som bygget båten er også koplet på. Hvis utredning viser at vi kan gå over på en mer utslippsvennlig maskin vil vi også søke støtte til den ombygging av motor.» sier styreleder Hege Haukeland Liadal.

Gladnyhet: Ny rute fra 1. April. Endelig er helårsruta på plass, dog med en dag, tirsdagen, med 3 avganger. Dette er nødvendig med tanke på at mannskapet skal få unna litt vedlikehold ol. I løpet av uka. Jeg håper innbyggerne nå er fornøyde og setter pris på det tilbudet vi nå har fått. Vi har arbeidet med saken om mer rute i en mannsalder, og nå når vi har fått det vi ville «sommer hele året», så håper jeg dere gleder dere over dette.

Politisk ser vi på dette som en vunnet sak og vil nå fokusere på andre elementer i forhold til samferdsel, som eks. en mer miljøvennlig båt.

Enøk Siratun

Siratun begynner å bli noen år, og de tekniske anleggene på Siratun er over 30 år. Slike anlegg beregnes å ha en levetid på mellom 15-25 år. Det ble gjort en vurdering av anlegget og laget en SMI-rapport i 2012, som medførte at kommunestyret da rehabiliterte anlegget i Sirahallen, men valgte å utsette Siratun til senere på grunn av økonomi. Nå ser vi at det er på høy tid, blant annet da ventilasjonsanleggene leverer ca. halve luftmengde i forhold til de krav som stilles i dag, men formannskapet har ikke vært enige i valg av prosjektstørrelse og kostnader. Saken skal opp til behandling førstkommende mandag i formannskapet.

«Politikere i utakt med folket»

Jeg sitter i styret i Lokalsamfunnsforeningen, som arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner.

Lokalsamfunnsforeningen arrangerte sammen med Fagforbundet og Politiets Fellesforbund i Februar konferansen «Politikere i utakt med folket».

Temaet for konferansen var det omfattende reformarbeidet som pågår og har pågått i Norge de siste årene og virkningen av reformene for samfunnet og oss som innbyggere.

Politireformen, Nav-reformen og Kommune- og regionreformen ble belyst og hovedfokuset for konferansen var de samlede virkningene alle disse reformene har på samfunnet.

Nå er vi så «heldige» at Fylkesmannen ikke anbefalte sammenslåing for oss, ennå, og Høyre, Frp og Venstre har ikke satt oss på lista over de som kommer til å bli tvangssammenslått i denne omgang. Frivillighetsprinsippet gjaldt tydeligvis ikke for disse kommunene. Selv om vi ikke er under kniven enda, betyr det ikke at det ikke kan skje, dersom reformen får leve videre til høsten. Vi bruker ikke på langt nær så mye tid nå på kommunereformarbeid, men jeg synes det fremdeles er viktig å være oppdatert og være med å kjempe imot denne sentraliseringen som har foregått de siste årene.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Uke 5

 

 

 

Kontordag

Kontordag

 

Styremøte i Lokalsamfunnsforeningen

Uke 6

Konferansen: «Politikere i utakt med folket»

Kontordag

Informasjonsmøte om Enøk-Siratun

(Syke barn)

(Syke barn)

 

 

Uke 7

Kontordag

 

 

Kommunestyremøte

 

Avreise Træna

Ankomst Træna

Øyseminar

Øyhopping

Avreise Træna

Uke 8

 

Kontordag

 

Kontor

Idemyldringsmøte formannskapet

Kontordag

 

 

Uke 9

Kontordag

- Møte med Rådmann

- Møte: «Kvinner i arbeid» fortelle om jobben min

 

 

 

 

 

Mindre endring Reguleringsplan Utsira Laks

Det er foretatt en mindre utvidelse i areal for å gi plass til en ny løsning. Se vedlagt plankart.

Utsira Kommune har ingen innvendinger på mindre endring i arealplan så fremt det ikke kommer naboprotester. 

Involverte høringsinnstanser og naboer er hørt.

Eventuelle høringer sendes:

John Alvseike

Rådgivende Ingeniørfirma

Breidablikkgata 143

5527 Haugesund 

 

 Høringsfrist: 28. februar 2017

 

Kart   høringsbrev til høringsinnstanser/naboer 

Dyretelling i januar

innen søknadsfristen den 20 januar leverte syv husdyrbruk inn søknad om produksjonstilskudd. Husdyrtall oppgitt i søknad gir oss en fersk statistikk over ståda i landbruket på Utsira. Vi har hatt en firedobling i produksjonsdyr (vinterfora) i løpet av de fem siste år.
Vekst i produksjonsdyr (vinterfora dyr) og stabilt med unge brukere, selv om veksten flater ut siste år.

Det er flere ti-år tilbake i tid siden vi var så mange husdyrbrukere og for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt er det nå 562 vinterfora dyr på Utsira i 2017. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Den fortsatte veksten i vinterfora dyr på Utsira skyldes i hovedsak Villsau-satsning i Utsira Villsaulag, og vekst i kvitsau. Det skilles ikke lenger på villsau og kvitsau. Ammekuproduksjonen er fortsatt stabil.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2017

Dyreslag 
2016 2017 Endring 
Ammekyr 
23 26 +3
Øvrige storfe 24 24 0
Søyer villsau/kvitsau
376
372 - 4
Lam/vær villsau/kvitsau
150 139 - 9
Hest 1 1 0
Sum 572 562 - 10

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg

Fase D - Ekstremvarsel 'Vidar'

Fase D for Utsira sin del. Sjøen gikk fra vest så vi fikk ikke så stor bølgevirking som fryktet. Rutebåten går som normalt og søppelinnhenting som normalt. Vindstyrke er på veg ned, men høyeste vannstand er ventet kl 10.00 i dag (torsdag)... Ikke så lenge siden Urd, nå får vi ett nytt navngitt ekstremværvarsel som heter Vidar.

http://www.yr.no/grafikk/yr-warning-obs.png Ekstremvarsel

 • Navn Vidar
 • OmrådeVestlandet sør for Stad
 • Fase Tidspunkt Oppgradert til Fase B onsdag 11. januar kl 10:44 
 • Fase Tidspunkttorsdag 12. januar kl 08:42
 
Høyeste vannstand i nord kl 10.00

Meldingen om ekstremværet «Vidar» gjelder for Vestlandet sør for Stad

Torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å være 70-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for denne vannstanden er rundt 20 år. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk 963 hPa ligger i dag, onsdag, øst for Island. Dette lavtrykket går etter hvert sørøstover og er ventet utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag

Vestlig full storm på kysten av Kraftige vindkast innover land onsdag. Vinden minker utover ettermiddagen

 
 
Tidevannstabell   Varsel er hele 182 mm over normal kl 10.00 i morgen torsdag 12. januar 
 
 
 
 

Ordførerlogg desember 2016

Jeg har vært på noen møter i Desember, og blir invitert til flere julebord, men i år fikk jeg bare til å delta på Eldrerådets(Rådet for eldre- og funksjonshemmet) julebord. Det var veldig hyggelig. Det var stort oppmøte og det ble servert god mat. Jeg vil spesielt takke Eldrerådet i år for en svært god innstats. Dere er synlige og har arrangert mange treff for eldre i løpet av året. Eldrerådet er også aktive med å komme med høringsinnspill og løfte frem synspunkter og behov fra øyas eldre.

Hovedfokus denne måneden har vært arbeid med budsjett og økonomiplan for de neste årene. Planen ble sendt ut på høring den 05. Desember, da med to ulike forslag fra listene. En klarte å komme i møte på de fleste punkter under formannskapsmøtet den 19. Desember, men noen saker var det kke aktuelt å bli enige om. Da vi skulle til behandling av planen på kommunestyremøte samme dag, fikk vi en svært sørgelig beskjed om at kjøpmann og tidligere poltitiker Leif Karsten Klovning var død. Vi valgte derfor å ikke starte en ny debatt rundt økonomiplanen og valgte å stemme over de to fremlagte forslagene, og det ble Utsira Fellesliste sitt forslag som blir liggende som budsjett og økonomiplan for 2017-2020.

Utsira har mistet mange innbyggere i 2016. Hele 8 stykker. Vi er et lite samfunn, alle kjenner alle, og de fleste har et forhold til hverandre. Det preger oss alle å miste så mange i løpet av kort tid. Det har slikt sett vært et tungt år, men samtidig vil jeg rose dere for hvordan dere har støttet hverandre i sorgen. Fordelen med å være et lite samfunn er at vi ser hverandre, og det er mange som gir omsorg og støtter hverandre. Jeg vil også rose de ansatte i Helse- og omsorgsavdelingen. Dere er virkelig profesjonelle, rause og en stor støtte for de som har mistet sine kjære.

Jeg vil takke alle de som gjør en ekstra innsats for Utsirasamfunnet ved å være aktive i lag og foreninger. Dere er gull verdt og gir innhold og glede til Utsiras innbyggere og gjester. Takk til alle politikere som vier sin fritid til å sammen arbeide for et rikere og bedre samfunn på Utsira. Takk til kommunens ansatte for utholdenhet, innsats og omsorg. Dere holder kommunen gående i sorg og glede.

Godt nytt år til dere alle!

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 48

 

 

 

Kvinnekuppet

Kvnnekuppet

Uke 49

Formannskapsmøte

Kontordag

 

Kontordag

 

Kontordag

Uke 50

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kontordag/ Møte med Fylkeskommunen

Kontordag

Rep.skap og Reginorådsmøte Haugaland Vekst, Kårstø

Uke 51

Formannskapsmøte og Kommunestyremøte

Kontordag

Juleferie

 

 

Uke 52