Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Svømlangt resultater 2015

Svøm-langt kampanjen 2015, Svøm til Rhodos, er over.

Resultater - Svøm langt 2015 – Rhodos.

Totalt 7 deltakere leverte inn svømmekort. Antall svømte meter 79975 i kampanjen fra januar til 31. mars 2015

 

Videre til nasjonal trekning: Silje Klovning og Hildegunn Eek

 Svømlangt til Kreta 2016. Pågår fra 1. januar til 31. mars 2016 

null

Svømmehallen ligger der enda ;-) Svømming gjør godt for hele kroppen :-) 

Vel blåst juleavslutning

Torsdag var det juleavslutning i Sirakompasset. Elevene imponerte stort med syngespillet 'Lussi', en førjulsfortelling skrevet av Tor Karseth.

På tross av ukjente tekster og sanger så klarer elevene å fengsle oss i en spennende fortelling med mange flotte sanger om hvordan man verner seg mot Lussi på Lussi-natt. 

Takk til elevene for en fantastisk framføring og til Trude, Jorunn og Knut for god bistand.

lussi- spillet

.. og jaggu kom nissefar og nissemor.

I dag er det siste skoledag og endelig juleferie for elevene :-) 

Første skoledag i 2016 blir Mandag 4. januar til vanlig oppstartstid kl 08.30

Skoleruten 2015/2016 Skoleruten 2015 - 2016

God Juleferie

 

Kuriosa om stoler og bord på Allrom

I kommende museumsstafett-runde i regi Haugalandsmuseene vil Haugesund Billdegalleri vise en utstilling fra Dysthe Design.
 
Vår eminente kulturøkolog Arnstein Eek har sans for kvalitet og kulturminner fra alle tidsepoker. Han er også vår mann som arbeider opp mot museumstafetten i regi Haugalandsmuseene
 
Innkjøpsansvarlig når Allromet skulle møbleres før åpningen i 1984 var Jostein Nilsen. Han hadde gjort grundig arkivarbeid så det var mulig å fastslå at møbleringen på Allrom og i Folkebiblioteket stammer fra Dysthe Design.   
 

1965 - "Laminette"

 

Møre Lenestolfabrikk A/S
- Innkjøpt av Victoria and Albert Museum, London, Røskha Museet, Gøteborg, og Kunstindustrimuseet i Oslo.
- Merket for God Design 1986 og 89. - Klassikerprisen 1994
- Referansefoto: Interiør fra Soria Moria, Det norske legesenteret, Oslo.

Kvalitet varer.. Skjebnen til Allrommet sine stoler og bord kunne vært annerledes. I stedet for vraking og kasting ble stolene trekt om når Allrommet ble renovert (her kan vi også takke Arnstein og folkevalgte opp gjennom tidene). 

Det finnes en million av stolene, men..hvor mange har overlevd 1980-tallet, oljealderen og bruk-og kast-samfunnet? ...

Kunngjøring av vedtatte gateadresser på Utsira

Utsira Kommunestyre vedtok i k-sak 61/15 den 26. november 2015 endelige gateadresser og vei navn på Utsira.

Den digitale hverdag vil bli enklere med endelige gateadresser og husnummer på alle husstander og feriehus på Utsira. De fleste digitale tjenester er lenket opp mot gateadresser/veiadresser. Entydige gateadresser for alle adresserverdige bygg er viktig for nødetatene (Ambulanse, Politi, Brann og redningsetat), Posten, Taxi og de som driver med varelevering. Kommunene har fått frist til innen utgangen av 2015 med å gå over fra Matrikkeladresser med gårdsnummer og bruksnummer til entydige gateadresser.

De framtidige gateadresser til de ulike adresseverdige bygg vil bli slik:

Endelige gateadresser i kommunen klikk for større utgave

Hus-nummereringen vil bli etter avstandsadresseprinsippet med start i sør mot nord, med partall på venstre side og oddetall på høyre side av veien. Ved å måle avstand fra veiens startpunkt er det mulig å anslå hvilket husnummer de ulike hus/feriehus vil få. (ved mange stikkveier kan det bli justeringer i husnummer). Er avstand fra startpunkt 0-100 meter vil disse få husnummer mellom 1-10, 250-350 meter husnummer 25-35, 1 km - 1,1 km husnummer 100-110,.. osv. Utsira sin lengste gate vil bli Utsiraveien som går fra kai i sør til kai i nord er 2,1 km lang. Les mer om diskusjon i saksframlegg 61/15.

De ulike adresseverdige eiendommer vil bli tilskrevet med endelig tildelt adressenummer og regler for skilting av husnummer i løpet av vårparten. 

Denne høringen gjelder i første omgang Endringer som er gjort i Utsiraveien, Nynorskveien og forlegning av Fyrveien. Valgte gatenavn er endelige og må påklages til kommunestyre for omgjøring og fylkesmann for endring. Les mer om kommunen sin tjeneste om adressetildeling

Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager sendes med begrunnelse til post@utsira.kommune.no, eller pr post til Utsira Kommune postboks 63, 5547 Utsira. 

 

 

 

 

Hvem er det som leser på våre hjemmesider?

Siden oppstart av den nye portalen i 2011 har vi hatt sporing på våre sider. Piwik-sporingen kan si oss det meste om hvordan våre sider leses.

Kommunale hjemmesider er ikke akkurat de hotteste sider å lese. Men mange finner mye nyttig lesestoff på våre hjemmesider. Vi har en fast menighet som er inne å ser på postlister, politiske møter og ulike temasider. 

De siste år har vi ikke klart å holde like bra tritt med spennende nyhetssaker og mye av nyhetsstoffet går direkte ut på våre fb-sider. Samtidig opplever vi at Utsira blir mer attraktivt som reisemål. Folk vil vite mer om overnatting, rutebåt og hva man kan gjøre på Utsira. Selv om kommunen ikke har lagt om så mye på turist-sidene så er det disse som øker treff til våre hjemmesider. Utsira Reiseliv er også med i flere nettverk som bidrar til treff på våre hjemmesider. 

sidevisninger

Implementering av mer mobilvennlige sider (med 'meny-hamburger') i vår, har ført til at det er flere som leser våre hjemmesider på mobil og nettbrett.

Systemer som laster opp vår hjemmeside 

.. Og det er heller ikke noe overraskelse i at de fleste av våre lesere kommer inn via våre facebook-sider. Men nå utgjør dette hele 98% av de som leser kommunen sine hjemmesider. 

 Facebook-dominans

Det jobbes med økonomiplan 2016-2019

Rådmannen sitt forslag er overlevert formannskap...

Her kan du følge arbeidet med økonomiplan for Utsira Kommune. Normalt løp for rullerende økonomiplan er: Konsekvensjustert budsjett i mai/juni, rådmannens forslag 1 oktober og endelig vedtak i kommunestyre i desember.

Rådmannen har nå lagt fram sitt forslag til økonomiplan 2016-2019. Talldel og tekstdel. Utsira Formannskap regner med å legge ut sitt forslag til offentlig ettersyn 17. november.

Første år i økonomiplan er bindende budsjett for neste år (2016) Les mer om budsjett her

--- 

Gjeldende vedtatt økonomiplan 2015-2018. Ble behandlet i kommunestyre 18. desember 2014 

Se filer nedenfor:

 

Nytt kommunestyre for Utsira Kommune

Utsira Kommune har fått ny politisk ledelse. Våre nye folkevalgte representanter hadde konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015. Bildet har med vararepresentanter for Frode Skare og Arvid Hansen.

Ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste beholdt sine verv fra forrige kommunestyreperiode. Kommunestyret 2016 - 2019 består av 6 representanter fra Utsira Fellesliste og 5 representanter fra Utsira Bygdeliste. 

Se møteprotokoll fra konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015 med oppnevning av representanter til de ulike styre og råd. 

Vi takker for innsatsen til representanter som har hatt verv i forrige valgperiode og ønsker velkommen til nye representanter fra Utsira Fellesliste og Utsira Bygdeliste. 

 Kommunestyre 2016 - 2019

Fv. Håvard Nordvik (FL), Vibeke Thomassen (BL), Tove Helen Grimsby (FL), Vebjørn Botn (BL) vara for Arvid Hansen, Marte Eide Klovning (ordfører FL), Geir Helge Rasmussen (BL), Daniella de Vreeze (BL), Irene Klovning (BL), Maria Vorre (FL) vara for Frode Skare, Tor Erling Skare (vara FL), Bjørn Sandmo (FL). 

 

Kampanje eFaktura og AvtaleGiro

Lei av regninger i posten? De ulike kommuner på Haugalandet kjører nå en felles kampanje for å få flere til å gå over til eFaktura/AvtaleGiro. De som har avtale med Utsira Kommune i perioden 1. oktober til 31. januar deltar i trekning om 1500,- i reisekort med rutebåten MS Utsira

Opprett eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra kommunene på Haugalandet* i kampanjeperioden 1.oktober 2015 til 31. januar 2016, og vær med i trekningen av flotte premier!

eFaktura

Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du slipper å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale regningen, det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato på en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger. Du kan velge å bli varslet på epost hver gang du mottar en ny regning i nettbanken.

Når du betaler neste regning fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en eFaktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen, og neste regning vil da sendes elektronisk rett i din nettbank i stedet for i posten.

Du kan også logge deg inn i din nettbank, og finne din kommune som tilbyder av eFaktura i nettbanken. Finn frem en tidligere tilsendt regning fra kommunen og finn din eFaktura-referanse.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro trekkene gjøres av banken.

Når du betaler din neste regning fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert

Har du ikke nettbank, ta kontakt din bank direkte for å opprette AvtaleGiro. Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro. Kommunene tilbyr også kombinasjonen av eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil si at regningen blir betalt automatisk på forfallsdato og eFaktura vil fungere som varsel for betalingen. Regningen sendes direkte til nettbanken din og lagres der.

* Kampanjen gjelder for disse kommunene:

haugalandet

For mer informasjon om kampanjen gå inn på http://kampanje.efaktura.no/haugalandet/

Du kan også gå inn på din kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Kommunene på Haugalandet*

 

Søknadsfrist SMIL og Dreneringstiltak

Søknadsfrist på SMIL midler og dreneringstiltak fra årets pott er 29. oktober 2015.

Søknader til årets pott på kr 150.000 i SMIL og 10.000,- i dreneringstiltak må være levert landbrukskontoret på Utsira innen 29. oktober i år. Midlene er i hovedsak forbeholdt bønder som driver husdyrhold og skjøtter landskapet på Utsira, men det finnes også muligheter for ferdselstiltak, kulturminne og biologisk mangfold. 

Vi er også interessert i å få inn planer for større prosjekt som ønskes realisert i 2016. 

Lenke til søknadsskjema SMIL og Dreneringstiltak. 

Ta kontakt med miljø- og plansjef for mer informasjon om ordningen. 

SFO sin kokebok

Før høstferien har SFO ved Utsira Skole hatt fokus på mat fra naturen. Vi høster ute og tilbereder inne.

Se kokeboka vår som pdf-fil

Atle og Safiya har hatt ansvar for tirsdagsgruppa i SFO som har hatt fokus på mat i matfylket Rogaland. Vi kan anbefale alle oppskriftene og særlig nypesuppa var bedre enn forventet. Prosjektet er en del av utsira Kommune sin markering av friluftslivets år 2015 #få15. Vi håper at kokeboka vil inspirere Sirabuen til å ta seg en tur ut i naturen på jakt etter bær og sopp. 

Senere i høst er planen å tilberede mat ute i naturen, turmat på bål og stormkjøkken, hvis vi skal lete etter mat senhøst så må vi finne det i fjæra eller ute i sjøen. Det blir også enkle hybelretter innendørs og ønsker fra elevene. 

Bjørnebær, nype og rognebæra står fine til et godt stykke ut i oktober, .. nyt bærene eller la fuglene få resten. 

Flere bilder fra SFO-Kokkene 

PhotoPhoto

Snart klart for TV-Aksjonen 2015

Søndag 18. oktober er det klart for TV-aksjonen som i år går til Regnskogfondet.

Regnskogsfondet jobber for å sikre vår jordklodes viktigste lunger og bevare stammefolkene som bor regnskogene. Jordklodens regnskoger er truet av avskogning, landbruk, mineralutnytting mv. Regnskogenesom har eksistert i over 60 millioner år er i dag sterkt truet og har blitt halvert i utstrekning siden 2. verdenskrig. 

 I Utsira Kommune er det formannskapet som normalt er bøssebærere på selve aksjonsdagen søndag den 18. oktober. Det finnes mange andre måter å gjøre en innsats for regnskogsfondet. Sjekk ut på blimed.no  

Kommuner, skoler og næringsliv kan også delta i kommunekampen giverstafett.no 

Kom bli med! Gjør en forskjell... for Regnskogsfondet 

 http://www.giverstafett.no/image/1forside-m-kred-getty-images.jpeg?fh=287&fw=360

 

 

Viktige datoer i ungdomsskolen

Gjelder skoleåret 2015/16

 

19.11.15               prøvemuntlig norsk

25.11.15               tent bokmål

27.11.15               tent matematikk

01.12.15               tentamen sidemål

03.12.15               tentamen engelsk

 

Skriftlige eksamener er ferdige 27.05.16

 

Muntlig eksamen 09.06.15

Har du rom for en til?

Bufetat ønsker å rekruttere nye fosterhjem, da det er barn i regionen vår som trenger et trygt fosterhjem.

Har du vurdert om har rom for en til? .. og om dette er noe for deg og din familie? 

Vil du vite mer om det å være et fosterhjem? Klikk deg inn på fosterhjem.no

Her er lenken til vår fosterhjemstjeneste:

 

Haugesund: http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Haugesund/  

 

fosterjem

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2015

Kunngjøring fra valgstyret i Utsira kommune

 valg 2015

FORHÅNDSTEMMEGIVNING

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fram til fredag 11. September 2015 mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndstemmegivning søndag 6. september 2015 mellom kl 1400 – 1600.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Husk å gjøre det i god tid slik at vi mottar stemmesedlene som blir sendt gjennom posten i tide.

Da må du huske å ta med valgkortet som du har fått tilsendt i posten.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør, og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 14.9.15 og heller ikke kan forhåndsstemme  kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen onsdag 9. september 2015.

STEMMEGIVNING PÅ VALGDAGEN

Valgdagen er mandag 14. september 2015, og du kan avlegge stemme på Allrommet, Siratun mellom kl 0900 – kl 1800.

Utsira 2. september 2015

 

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre

116117 - Nasjonalt legevaktnummer

I dag 1. september innføres nytt felles nasjonalt legevaktnummer. Så nå trenger du bare å huske 116117 dersom du ikke får tak i fastlegen din.

Hvem ringer jeg dersom jeg trenger legehjelp? 

1) I arbeidstid (kontortid) ringer jeg til min fastlege. Husker du ikke nummeret eller hvem som er fastlegen din? Da kan du logge deg inn her eller se fylkesvis oversikt.

2) utenfor kontortid, på reisefot eller ikke mulig å nå fastlegen din; ring 116117 som kobler deg automatisk opp til nærmeste Legevaktsentral.

Nasjonalt legevaktnummer

 

Et felles legevaktnummer er opprettet som et ledd i EU-tilpasning, på sikt vil nummeret være gjeldende i hele Europa. 116117 er allerede innført i Tyskland og Østerrike. Legevakttjenesten er et tjenestetilbud til de som ikke får tak i fastlegen sin, eller trenger lege der de er. Les mer om tjenesten i vår tjenestekatalog

NB. Dersom det er behov for akutt legehjelp og hurtig ambulanse,.. så er nummeret fortsatt 113

 

Høring - Vei- og gatenavn på Utsira

Høring gjelder påklagd navnevalg i forbindelse med innføring av vegnavn /gateadresser i Utsira Kommune. Nordevågen ønskes skrevet Nordrevågen av Stedsnavntjenesten. Frist for høring er 23. oktober 2015.

I forbindelse med innføring av veinavn på Utsira har Utsira kommunestyre den 19.11.13 vedtatt at en vei i Nordvik skal hete Nordevågen.

Stedsnavntjenesten har slått fast at veien bør hete Nordrevågen. Bakgrunnen for at de ønsker å ha en r ekstra i stadnavnet er at det er brukt r i Austra og Vestramarka.

På bakgrunn av denne uenigheten må Utsira kommune gjennomføre en lokal høring og sende innkomne merknader til Statens Kartverk.

36 oppsittere til vei/gateadresse er tilskrevet med brev. Øvrige kan også la seg høre i saken. 

Dersom du ønsker å la deg høre i denne saken sender du eventuelle uttalelser vedrørende navnesaken til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira eller post@utsira.kommune.no

Innen 23 oktober 2015.

Etterpå sluttbehandler Utsira kommunestyre høringen og oversender saken til Statens Kartverk for endelig avgjørelse.

Se tidligere behandling av gatenavn/veiadresser i 2013    samt tjeneste Adressetildeling

 

Med vennlig hilsen

Arnstein Eek

saksbehandler

Dyretall pr juli 2015

Dyretall baserer seg oppgitte dyr i søknad om produksjonstillskudd med søknadsfrist den 20. august. Hele syv husdyrbrukere leverte inn søknader innen fristen. Alle søkte via papirløs ordning på altinn.no

Husdyrtellinger pr 1.juli levert inn av våre 7 bønder viser at landbruksnæringa på Utsira er i fortsatt i god vekst. For første gang har det vært over 1000 dyr i marka.  

Fullstendig oversikt over innrapporterte dyretall fra Utsira pr 1. juli 2015

Dyreslag 
2014 2015 Endring
Ammekyr 
30 26 -4
Øvrige storfe
27 49 +22
Søyer + vær
354
402 +48
Lam 
475 539 +64
Hest
1 +1
Sum 886 1017 +131

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige snaubeitede Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

En stund siden vi hadde hest i landbruks statistikken.

Hesten foretrekker å henge med ku-venner i stedet for rideturer. 

 

Snegle-dugnad i Barnehagen

Utsira Barnehage plukket inn over 150 Brunskogsnegler i dag. Brunskogsneglen kommer opprinnelig fra Iberia (Spania), hører ikke naturlig hjemme på Utsira og har havnet på Utsira Kommune sin svarteliste (uønskede arter som gjør skade på vår natur).

August er en fin tid for å knerte flest mulig brunskogsnegl Arion vulgaris. De voksne brunskogsneglene skal snart legge egg (i september) som klekkes i oktober. De voksne sneglene dør mens de små ny-klekkede brunskogsneglene overvintrer. Hver brunskogsnegl kan legge opptil 400 egg. 

Les mer om brunskogsnegl og andre fremmede arter som gjør skade på vår natur i Utsira Kommune sin Svarteliste. Selve svartelista med presentasjon av fremmede arter og nærmere om hvordan de ulike arter kan bekjempes

Alle som har svartelistede arter på sin eiendom har et ansvar for å hindre videre spredning av arten. Noen arter som brunskogsneg og sitkagran krever større dugnader for at man skal lykkes med å bekjempe videre spredning. 

Dagens dugnad i barnehagen har spart oss for opptil 60.000 klekkede egg i oktober! 

Snegledugand i Barnehagen

Takk for innsatsen :-) 

 

 

Besøk av NRK Sommerbåten

MS Sjøkurs og #NRKsommer var innom Nordvikvågen 28. - 29. juli.

Sirabuer, Siravenner, Gjester og Feriefolk møtte opp i stort antall og var med på å skape fine rammer omkring NRK Sommer, Reiseradioen og NRK Rogaland sitt flotte arrangement på Utsira. 

Det ble en folkefest fra ankomst, sending og avreise..

Se vårt fotoalbum fra happeningen (foto:Atle Grimsby) 

Photo

Se reisen minutt for minutt Haugesund - Utsira

Sendingen fra Utsira 

Reiseradioen sin sending fra Utsira.

NRK Sommer laget også denne flotte videoen fra Utsira der de har samlet sine droneturer over øya

Reisen minutt for minutt Utsira - Finnøy 

Vi må også trekke fram flinke Frida som skapte en ny trend med innsamlingsaksjoner på Sommerbåten. Hennes cafe gav over 5000,- til Sykehusbarna :-) 

Haddy N'jie (fra hennes fb-side) 

En fryd å legge til kai på Utsira. Frida og Karoline viderefører øyas stolte dugnads-tradisjon og har laget kaker til inntekt for barn på sykehus. Takk for at vi blir tatt så godt imot! ‪#‎nrksommer‬ ‪#‎utsira‬

Nye byggeregler fra 1 juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen.

Ny veiviser på nett hjelper deg med å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene.

Skal du bygge garasje, anneks eller lysthus?

Anneks som kan brukes til kontor eller atelier

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge.

Tiltakshavers ansvar

Merk at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Disse tiltakene kan oppføres uten søknad:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at

  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
  • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m2

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015

Levegg

  • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
  • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.

Antenner

  • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

  • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

  • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.
Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken

Frister for saksbehandling

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Fra 1. juli 2015 skal byggesøknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Når bygget er ferdig:

Gi beskjed til kommunen når garasjen eller hageboden er ferdigbygd, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Asker Kommune har laget en fin sak om de nye byggereglene

Husk at det er du som selvbygger som er ansvarlig for at bygg er i samsvar meg kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og ikke i konflikt med linjer og andre nedgravde traseer.