Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Ordførerlogg Januar 2016

Bomtur til Rennesøy

Etter en fin og lang juleferie brukte jeg første dag på jobb til å planlegge og organisere de kommende møter og reiser i kalenderen. Dagen etter reiste jeg avgårde på årets første møte; Styremøte i Regionalplan for kommuner med sjøareal, som skulle være på Finnøy. Da jeg hadde kommet meg på ferja mellom Bokn og Rennesøy så jeg på møteinnkallingen for å sjekke hvor på Finnøy møtet skulle være. Joda, møtet skulle være på Judaberg den 05.02, kl. 10:00.. hmm.. i dag er det 05.01!!! Å nei! Feil måned! For en nedtur!

Det var bare å snu og forklare dama i billettluka, som lurte på hva jeg holdt på med, at jeg hadde tatt en bomtur og gjerne ville kjøpe en billett hjem igjen. 11 timer bortkastet dag. Det var mange som fikk seg en god latter den dagen.

Helårsrute

Som ordfører har jeg møte og talerett i alle kommunale organer, men bare stemmerett der jeg er valgt medlem. Derfor deltar jeg ofte på styremøtene til Rutebåten Utsira, noe jeg finner svært interessant. Rutebåten Utsira fikk tildelt 500 000 kr til økt rute fra fylkestinget før jul. Derfor ble det den 06. Januar avholdt strategimøte for planleggingen av ny helårsrute. Forslaget er sendt ut på høring og alle forslag vil bli behandlet i møte i styret i Rutebåten i Februar. Jeg gleder meg til den blir iverksatt, og så får vi jobbe videre med å få tildelt resten av beløpet som trengs for å få «sommer hele året».

LNVK

Ellers ble jeg i 2015 valgt som styremedlem i LNVK (Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner). Styremøtet ble avholdt første uka i Januar og dreide seg i hovedsak om å få laget en høringsuttalelse i forbindelse med Finansdepartementet forslag om å endre eiendomsskatt på verk og bruk. Regjeringens forslag har møtt massiv motstand og kritikk fra mange hold. Samtlige kommuneorganisasjoner som har avgitt høringsuttalelse går imot forslaget. Kommunene mener forslaget bryter den samfunnskontrakten som er inngått mellom staten og den enkelte vertskommune som har avstått sine naturverdier i tillit til forespeilede eiendomsskatteinntekter.

Solamøtet

Solamøtet ble brukt til å få tak i aktuelle personer som kan bidra med hjelp til å få på plass ny sjøkabel til øya. Både Utsira Laks og Solvind er aktører som, dersom de etablerer seg her ute, har større behov for kraft enn det som det i dag er kapasitet til med eksisterende sjøkabel. Ordfører og Rådmann har vært i flere møter denne måneden ang. dette, og vi ser at vi er nødt til å arbeide godt politisk mot fylkeskommunen og staten for å få dekket store deler av kostnadene.

Øykommunerådet

Ellers avsluttet denne måneden med et Oslobesøk for et møte med Øykommunerådet. Vi 10 øykommunene som gikk sammen i forbindelse med utredningsarbeidet av kommunereformen, arbeider nå med en felles høringsuttalelse i forbindelse med det nye inntektssystemet som er ute på høring. Slik det ser ut i første omgang er ikke vi de store taperne, vi har blitt hørt i avstandsargumentet vårt, men usikkerheten ligger i hva som blir størrelsen på det som skal erstatte småkommunetilskuddet (i dag får alle kommuner som er under 3200 innbyggere en fast sum på 5,4 mill.). Nå foreslås det å kutte antall tilskudd og operere med to, et Nord-Norge tilskudd og et Sør-Norge tilskudd. Kriteriene for å motta et slikt tilskudd er endret noe og størrelsen på beløpet en kan motta er ikke bestemt. Derfor noe usikkert her. Samtidig uttalte lederen for kommunal- og forvaltningskomiteen på stortinget at øyer og steder som Utsira ikke vil tape på dette nye forslaget, han uttalte oss nærmest som vinnerne. Så vi får vente å se hva som vil komme. Vi skal i hvert fall la oss høre.

Lokalsamfunnsforeningen

Jeg er også valgt inn som nytt styremedlem i Lokalsamfunnsforeningen, som arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner. Vi hadde styremøte i etterkant av øykommunemøtet, og arrangerte et seminar om kommunereform og inntektssystemet dagen etter. Her var det blant annet en debatt mellom Trygve Slagsvold Vedum(Sp), Helge A. Njåstad(Frp) og Martin Kolberg(Ap). Det viktigste som kom frem i denne debatten var at Arbeiderpartiet tydelig sa at deres standpunkt er at de ikke vil slå sammen kommuner med tvang. Det må skje frivillig. «Modellen vil strupe de små kommunene. Dette gjør regjeringen for å tvinge fram sammenslåinger. Derfor er vi også imot forslaget til nytt inntektssystem som regjeringen nå har foreslått.»

Kontordag

Kontordagene bruker jeg til å planlegge møter, organisere kalender, møter og reiser, skrive reiseregninger, forberede meg til møter, svare på mail, skrive taler, innlegg ol. Ellers blir det noen møter på kontoret og ellers dialog med rådmann omkring saker som er på dagsorden og saker som skal til behandling.

Jeg har ikke klart å holde en fast kontordag, men er flink til å bruke Public-kalenderen til å legge inn hvor jeg er og når jeg skal være på kontoret. Så ta kontakt dersom du ønsker et møte, eller stikk innom. Hvis jeg ikke er på kontoret kan noen fra administrasjonen lett finne ut hvor jeg er og når jeg kommer tilbake.

Marte Eide Klovning

Ordfører

Utsira kommune

 

JaNUAR 2016

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kontordag

Bomtur til Rennesøy

Strategisamling Rutebåten Utsira

Fri

Styremøte i LNVK

Solamøtet

Møte med Rogalandsbenken

Hjemme med sykt barn. Hjemmemøte ang. Filmfestivalen i Hgsd og Utsira.

Hjemme med sykt barn.

Fri

Folkevalgt-opplæring

Fri

Kontordag

Kontordag, møte med Utsira reiseliv og møte med Haugaland Vekst.

Kontordag

Formannskapsmøte

Haugesund:

Møte med Haugaland Vekst

Møte med Haugaland Kraft

Oslo:

Møte i Øykommunerådet

Møte i Lokalsamfunnsforeningen

Oslo:

Seminar: Kommunereform og inntektssystemet

Fri

 

 

Det ble med Fase A - men kraftig uvær og høy vannstand 5-6. desember

Avsluttende melding om øket overvåkning: Fra torsdag ettermiddag ventes fortsatt nordvestlig full storm, og perioder med sterk storm på kysten av Rogaland og Vest-Agder. Det er også sannsynlig med vindkast på omkring 35 m/s over land. Men den sterkeste vinden holder seg til havs og på kysten, og situasjonen bedømmes derfor ikke som ekstrem. Det kan bli høy vannstand.

Oppsummering: Bilder fra uværet som ikke fikk noe navn 5-6 desember

Fase A betyr at det kan komme et snarlig Fase B varsel om ekstremvær der været vil bli navnsatt. 

Kan bli ekstremvær på Sør- og Østlandet

Kart (Foto: yr.no/kart)

STORM: Det er sjelden det blir storm innover land på Sør- og Østlandet, men i morgen kan det blir full storm og perioder med sterk storm langs Sørlandskysten og sør i Rogaland. Ytre Oslofjord kan få liten storm.

Foto: yr.no/kart

Meteorologisk institutt øker overvåkingen av stormsenteret som treffer Sør-Norge på torsdag. Det kan utvikle seg til et ekstremvær.

Avsluttende melding - nær men ikke ekstremvær

Kraftig uvær i og . Ikke vurdert som ekstremvær, men opp mot.

Følg utviklingen på yr.no 

 

NB Vannstandsmåliger langt over beregnet tidevann. Varsel 30-60 cm over normal høyvann. 

 

 

Vannstandvarsel

Bildealbum fra nær ekstremvarsel-dagene i perioden 5-6 desember 2013  

Fase B - Ekstremværvarsel Nina

Værsituasjonen for har vært overvåket en stund.. så det kan bli kraftig vind igjen fra vestlig retning fra lørdag til søndag. Som oftest etter en storm kommer springflo og høye bølger.

Oppsummering: Samfunnet er godt rustet og vant med kraftig vind. Nina var oppe i orkan styrke og rutebåt måtte innstille. Ingen vesentlige skader med unntak av et par tak som måtte stroppes. 

 Meterologisk institutt har oppgradert varsel og kriseinfo.no bekrefter iverksatt fase B og gitt navnet Nina til uværet som kommer inn på lørdag. Ekstemværvarselet Nina ser ut til å treffe litt lenger nord fra lørdag ettermiddag og utover. Skalk lukene og følg med på mulig sprignflo.

null

OBS-varsel for RogalandnullI morgen, lørdag, ventes vestlig full storm 25 m/s med vindkast på 30-35 m/s i Rogaland og Hordaland. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal sørvest eller vestlig sterk storm 30 m/s med vindkast på 35-45 m/s, kan hende orkan 33 m/s ytterst på kysten. Lørdag ventes høye bølger innnull mot kysten, det kan bli opp mot 10-12 meter signifikant bølgehøyde. 

Fylkesmannen gikk ut med obs-varsel på torsdag. Men det ser ikke ut til å nå statusnull som ekstremvær 

NRK Rogaland melder om at tall fra Sola tyder på det har blitt hyppigere frekvens i januar-stormene de sistenull år. 

Animasjon fra yr.no

Animasjon laget av meteorologene
 

 

Nedjustert Ekstremvarsel Tor for Rogaland

Været ventes å treffe Utsira fra fredag ettermiddag 29. januar. Foruten høy vannstand i nord og sør så gav den nedjusterte varslet lite skade med unntak av et tak i Nordvik.

Oppsummering: leserfoto på fb sørevågen i haugalandnytt tilstandsrapport fra Nordvik 

Varselsymbol

 

Ekstremvarsel (Nedjustert varsel for Rogaland TORSDAG kveld kl 23.00).

  • NavnTor
  • OmrådeOppland og Hedmark Buskerud Rogaland (nedjustert varsel for  Rogaland) Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag
  • FaseB
  • Tidspunkttorsdag 28. januar kl 12:20

Rogaland

Fredag ettermiddag er det venta sørvest full og kan hende sterk storm på kysten av Rogaland, med vindkast på 35-40 m/s inn over land. Vinden er venta å vere sterkast nord for Boknafjorden. Det blir høye bølger inn mot kysten. Signifikant bølgehøyde er venta å bli 7-11 meter, høgst i nord.

Beskrivelse av værsituasjonen:

 

Eit lågtrykk er tidleg på fredag venta å utvikle seg til ein orkan i havområdet rundt Shetland. Fredag ettermiddag og kveld er lågtrykket venta å flytte seg inn i den nordlege delen av Nordsjøen og seinare mot Vestlandet og Trøndelag. Lågtrykksbana er framleis noko usikker, og dette kan ha påverknad på vindstyrke og område som blir råka. Frå fredag ettermiddag er det venta sørvest storm på strekninga Rogaland-Trøndelag, med fare for orkan på store deler av strekninga og vindkast inn over land på 35-45 m/s. Det er også venta vestleg kraftig vindkast I utsatte områder nord for Mjøsa i Oppland og Hedemark, samt i indre deler av Buskerud. 

 

 

Veltet tre og prognose for vindkast

KRAFTIGE SAKER: Prognosene viser at det kan blåse sørvestlig orkan langs kysten. I innlandet kan det bli kraftige vindkast. Ting kan fly gjennom luften og trær kan knekke, sier meteorologen. Bildet viser et tre som gav etter for Dagmars krefter i 2011.

Foto: Montasje NRK/MET

 

Innspill på helhetlig kulturplan

Utsira Formannskap vedtok i f- sak 8/16 den 25.01 å legge ut kulturplan 2016-2019 på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 25. februar 2016

Fullført siden sist revidert plan 2008-2012:

 Rogaland sin Kulturkommune og videre nominert til Norges kulturkommune i 2013. 

 Ferdig bygget Kulturscene i Sirakompasset.

 Etablert kinodrift i regi av Bygdekinoen

 Ferdig ballbinge

 Klatretårn i Tarzanløypa

Det er nødvendig med en oppdatering av gjeldende plan som er gjeldende fram til 2012. Utsira kommune har behov for en ny gjennomgang etter at vårt nye kulturbygg. Kulturplan er en delplan til kommuneplan 2012-2022 og et grunnlagsdokument til videre arbeide med kultur i kommunen.
 
Kulturplanen skal revideres en gang i hver valgperiode og det medfølgende handlingsprogram skal rulleres årlig innen mai måned. Del A og B til planen skal vedtas av Kommunestyre for å ha gyldighet inn mot eksterne søknadsmidler. Del B - handlingsprogrammet 2016 skal om mulig ha en prioritert liste dersom det kommer inn flere tiltak under høring av planen.
 
Del A - Statusdel kulturplan 2016 til 2019 (rulleres en gang i valgperiode)
 
 
Høringer til Kulturplan 2016 - 2019 og medfølgende handlingsprogram 2016 merkes kulturplan og sendes til:
 
Pr epost til: post@utsira.kommune.no 
 
Pr post til Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira 
 
Vi har også lavterskel-høringsinnspill via denne facebooksiden: https://www.facebook.com/Revisjon-Helhetlig-Kulturplan-2015-2019 
 
Frist for innkomne høringer er satt til 25. februar 2016
 
 

Dyretall pr 1 januar

Innen søknadsfristen i dag så har 7 husdyrbruk levert inn søknad om produksjonstilskudd. Husdyrtall oppgitt i søknad gir oss en fersk statistikk over ståda i landbruket på Utsira. Vi har hatt en firedobling i produksjonsdyr (vinterfora) i løpet av de fem siste år.

Det er fortsatt god vekst i produksjonsdyr (vinterfora dyr)

Det er flere ti-år tilbake i tid siden vi var så mange husdyrbrukere og for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt er det nå 547 vinterfora dyr på Utsira i 2016. Tidligere januar-tall: 445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Den fortsatte veksten i vinterfora dyr på Utsira skyldes i hovedsak Villsau-satsning i Utsira Villsaulag, og vekst i kvitsau. Det skilles ikke lenger på villsau og kvitsau. Ammekuproduksjonen er fortsatt stabil.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2016

Dyreslag 
2015 2016 Endring 
Ammekyr 
22 23 +1
Øvrige storfe 23 24 +1
Søyer villsau/kvitsau
346
376 +30
Lam  villsau/kvitsau
54 150 +96
Hest 0 1 +1
Sum 445 572 +127

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg

Svømlangt resultater 2015

Svøm-langt kampanjen 2015, Svøm til Rhodos, er over.

Resultater - Svøm langt 2015 – Rhodos.

Totalt 7 deltakere leverte inn svømmekort. Antall svømte meter 79975 i kampanjen fra januar til 31. mars 2015

 

Videre til nasjonal trekning: Silje Klovning og Hildegunn Eek

 Svømlangt til Kreta 2016. Pågår fra 1. januar til 31. mars 2016 

null

Svømmehallen ligger der enda ;-) Svømming gjør godt for hele kroppen :-) 

Vel blåst juleavslutning

Torsdag var det juleavslutning i Sirakompasset. Elevene imponerte stort med syngespillet 'Lussi', en førjulsfortelling skrevet av Tor Karseth.

På tross av ukjente tekster og sanger så klarer elevene å fengsle oss i en spennende fortelling med mange flotte sanger om hvordan man verner seg mot Lussi på Lussi-natt. 

Takk til elevene for en fantastisk framføring og til Trude, Jorunn og Knut for god bistand.

lussi- spillet

.. og jaggu kom nissefar og nissemor.

I dag er det siste skoledag og endelig juleferie for elevene :-) 

Første skoledag i 2016 blir Mandag 4. januar til vanlig oppstartstid kl 08.30

Skoleruten 2015/2016 Skoleruten 2015 - 2016

God Juleferie

 

Kuriosa om stoler og bord på Allrom

I kommende museumsstafett-runde i regi Haugalandsmuseene vil Haugesund Billdegalleri vise en utstilling fra Dysthe Design.
 
Vår eminente kulturøkolog Arnstein Eek har sans for kvalitet og kulturminner fra alle tidsepoker. Han er også vår mann som arbeider opp mot museumstafetten i regi Haugalandsmuseene
 
Innkjøpsansvarlig når Allromet skulle møbleres før åpningen i 1984 var Jostein Nilsen. Han hadde gjort grundig arkivarbeid så det var mulig å fastslå at møbleringen på Allrom og i Folkebiblioteket stammer fra Dysthe Design.   
 

1965 - "Laminette"

 

Møre Lenestolfabrikk A/S
- Innkjøpt av Victoria and Albert Museum, London, Røskha Museet, Gøteborg, og Kunstindustrimuseet i Oslo.
- Merket for God Design 1986 og 89. - Klassikerprisen 1994
- Referansefoto: Interiør fra Soria Moria, Det norske legesenteret, Oslo.

Kvalitet varer.. Skjebnen til Allrommet sine stoler og bord kunne vært annerledes. I stedet for vraking og kasting ble stolene trekt om når Allrommet ble renovert (her kan vi også takke Arnstein og folkevalgte opp gjennom tidene). 

Det finnes en million av stolene, men..hvor mange har overlevd 1980-tallet, oljealderen og bruk-og kast-samfunnet? ...

Kunngjøring av vedtatte gateadresser på Utsira

Utsira Kommunestyre vedtok i k-sak 61/15 den 26. november 2015 endelige gateadresser og vei navn på Utsira.

Den digitale hverdag vil bli enklere med endelige gateadresser og husnummer på alle husstander og feriehus på Utsira. De fleste digitale tjenester er lenket opp mot gateadresser/veiadresser. Entydige gateadresser for alle adresserverdige bygg er viktig for nødetatene (Ambulanse, Politi, Brann og redningsetat), Posten, Taxi og de som driver med varelevering. Kommunene har fått frist til innen utgangen av 2015 med å gå over fra Matrikkeladresser med gårdsnummer og bruksnummer til entydige gateadresser.

De framtidige gateadresser til de ulike adresseverdige bygg vil bli slik:

Endelige gateadresser i kommunen klikk for større utgave

Hus-nummereringen vil bli etter avstandsadresseprinsippet med start i sør mot nord, med partall på venstre side og oddetall på høyre side av veien. Ved å måle avstand fra veiens startpunkt er det mulig å anslå hvilket husnummer de ulike hus/feriehus vil få. (ved mange stikkveier kan det bli justeringer i husnummer). Er avstand fra startpunkt 0-100 meter vil disse få husnummer mellom 1-10, 250-350 meter husnummer 25-35, 1 km - 1,1 km husnummer 100-110,.. osv. Utsira sin lengste gate vil bli Utsiraveien som går fra kai i sør til kai i nord er 2,1 km lang. Les mer om diskusjon i saksframlegg 61/15.

De ulike adresseverdige eiendommer vil bli tilskrevet med endelig tildelt adressenummer og regler for skilting av husnummer i løpet av vårparten. 

Denne høringen gjelder i første omgang Endringer som er gjort i Utsiraveien, Nynorskveien og forlegning av Fyrveien. Valgte gatenavn er endelige og må påklages til kommunestyre for omgjøring og fylkesmann for endring. Les mer om kommunen sin tjeneste om adressetildeling

Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager sendes med begrunnelse til post@utsira.kommune.no, eller pr post til Utsira Kommune postboks 63, 5547 Utsira. 

 

 

 

 

Hvem er det som leser på våre hjemmesider?

Siden oppstart av den nye portalen i 2011 har vi hatt sporing på våre sider. Piwik-sporingen kan si oss det meste om hvordan våre sider leses.

Kommunale hjemmesider er ikke akkurat de hotteste sider å lese. Men mange finner mye nyttig lesestoff på våre hjemmesider. Vi har en fast menighet som er inne å ser på postlister, politiske møter og ulike temasider. 

De siste år har vi ikke klart å holde like bra tritt med spennende nyhetssaker og mye av nyhetsstoffet går direkte ut på våre fb-sider. Samtidig opplever vi at Utsira blir mer attraktivt som reisemål. Folk vil vite mer om overnatting, rutebåt og hva man kan gjøre på Utsira. Selv om kommunen ikke har lagt om så mye på turist-sidene så er det disse som øker treff til våre hjemmesider. Utsira Reiseliv er også med i flere nettverk som bidrar til treff på våre hjemmesider. 

sidevisninger

Implementering av mer mobilvennlige sider (med 'meny-hamburger') i vår, har ført til at det er flere som leser våre hjemmesider på mobil og nettbrett.

Systemer som laster opp vår hjemmeside 

.. Og det er heller ikke noe overraskelse i at de fleste av våre lesere kommer inn via våre facebook-sider. Men nå utgjør dette hele 98% av de som leser kommunen sine hjemmesider. 

 Facebook-dominans

Det jobbes med økonomiplan 2016-2019

Rådmannen sitt forslag er overlevert formannskap...

Her kan du følge arbeidet med økonomiplan for Utsira Kommune. Normalt løp for rullerende økonomiplan er: Konsekvensjustert budsjett i mai/juni, rådmannens forslag 1 oktober og endelig vedtak i kommunestyre i desember.

Rådmannen har nå lagt fram sitt forslag til økonomiplan 2016-2019. Talldel og tekstdel. Utsira Formannskap regner med å legge ut sitt forslag til offentlig ettersyn 17. november.

Første år i økonomiplan er bindende budsjett for neste år (2016) Les mer om budsjett her

--- 

Gjeldende vedtatt økonomiplan 2015-2018. Ble behandlet i kommunestyre 18. desember 2014 

Se filer nedenfor:

 

Nytt kommunestyre for Utsira Kommune

Utsira Kommune har fått ny politisk ledelse. Våre nye folkevalgte representanter hadde konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015. Bildet har med vararepresentanter for Frode Skare og Arvid Hansen.

Ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste beholdt sine verv fra forrige kommunestyreperiode. Kommunestyret 2016 - 2019 består av 6 representanter fra Utsira Fellesliste og 5 representanter fra Utsira Bygdeliste. 

Se møteprotokoll fra konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015 med oppnevning av representanter til de ulike styre og råd. 

Vi takker for innsatsen til representanter som har hatt verv i forrige valgperiode og ønsker velkommen til nye representanter fra Utsira Fellesliste og Utsira Bygdeliste. 

 Kommunestyre 2016 - 2019

Fv. Håvard Nordvik (FL), Vibeke Thomassen (BL), Tove Helen Grimsby (FL), Vebjørn Botn (BL) vara for Arvid Hansen, Marte Eide Klovning (ordfører FL), Geir Helge Rasmussen (BL), Daniella de Vreeze (BL), Irene Klovning (BL), Maria Vorre (FL) vara for Frode Skare, Tor Erling Skare (vara FL), Bjørn Sandmo (FL). 

 

Kampanje eFaktura og AvtaleGiro

Lei av regninger i posten? De ulike kommuner på Haugalandet kjører nå en felles kampanje for å få flere til å gå over til eFaktura/AvtaleGiro. De som har avtale med Utsira Kommune i perioden 1. oktober til 31. januar deltar i trekning om 1500,- i reisekort med rutebåten MS Utsira

Opprett eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra kommunene på Haugalandet* i kampanjeperioden 1.oktober 2015 til 31. januar 2016, og vær med i trekningen av flotte premier!

eFaktura

Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du slipper å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale regningen, det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato på en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger. Du kan velge å bli varslet på epost hver gang du mottar en ny regning i nettbanken.

Når du betaler neste regning fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en eFaktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen, og neste regning vil da sendes elektronisk rett i din nettbank i stedet for i posten.

Du kan også logge deg inn i din nettbank, og finne din kommune som tilbyder av eFaktura i nettbanken. Finn frem en tidligere tilsendt regning fra kommunen og finn din eFaktura-referanse.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro trekkene gjøres av banken.

Når du betaler din neste regning fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert

Har du ikke nettbank, ta kontakt din bank direkte for å opprette AvtaleGiro. Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro. Kommunene tilbyr også kombinasjonen av eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil si at regningen blir betalt automatisk på forfallsdato og eFaktura vil fungere som varsel for betalingen. Regningen sendes direkte til nettbanken din og lagres der.

* Kampanjen gjelder for disse kommunene:

haugalandet

For mer informasjon om kampanjen gå inn på http://kampanje.efaktura.no/haugalandet/

Du kan også gå inn på din kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Kommunene på Haugalandet*

 

Søknadsfrist SMIL og Dreneringstiltak

Søknadsfrist på SMIL midler og dreneringstiltak fra årets pott er 29. oktober 2015.

Søknader til årets pott på kr 150.000 i SMIL og 10.000,- i dreneringstiltak må være levert landbrukskontoret på Utsira innen 29. oktober i år. Midlene er i hovedsak forbeholdt bønder som driver husdyrhold og skjøtter landskapet på Utsira, men det finnes også muligheter for ferdselstiltak, kulturminne og biologisk mangfold. 

Vi er også interessert i å få inn planer for større prosjekt som ønskes realisert i 2016. 

Lenke til søknadsskjema SMIL og Dreneringstiltak. 

Ta kontakt med miljø- og plansjef for mer informasjon om ordningen. 

SFO sin kokebok

Før høstferien har SFO ved Utsira Skole hatt fokus på mat fra naturen. Vi høster ute og tilbereder inne.

Se kokeboka vår som pdf-fil

Atle og Safiya har hatt ansvar for tirsdagsgruppa i SFO som har hatt fokus på mat i matfylket Rogaland. Vi kan anbefale alle oppskriftene og særlig nypesuppa var bedre enn forventet. Prosjektet er en del av utsira Kommune sin markering av friluftslivets år 2015 #få15. Vi håper at kokeboka vil inspirere Sirabuen til å ta seg en tur ut i naturen på jakt etter bær og sopp. 

Senere i høst er planen å tilberede mat ute i naturen, turmat på bål og stormkjøkken, hvis vi skal lete etter mat senhøst så må vi finne det i fjæra eller ute i sjøen. Det blir også enkle hybelretter innendørs og ønsker fra elevene. 

Bjørnebær, nype og rognebæra står fine til et godt stykke ut i oktober, .. nyt bærene eller la fuglene få resten. 

Flere bilder fra SFO-Kokkene 

PhotoPhoto

Snart klart for TV-Aksjonen 2015

Søndag 18. oktober er det klart for TV-aksjonen som i år går til Regnskogfondet.

Regnskogsfondet jobber for å sikre vår jordklodes viktigste lunger og bevare stammefolkene som bor regnskogene. Jordklodens regnskoger er truet av avskogning, landbruk, mineralutnytting mv. Regnskogenesom har eksistert i over 60 millioner år er i dag sterkt truet og har blitt halvert i utstrekning siden 2. verdenskrig. 

 I Utsira Kommune er det formannskapet som normalt er bøssebærere på selve aksjonsdagen søndag den 18. oktober. Det finnes mange andre måter å gjøre en innsats for regnskogsfondet. Sjekk ut på blimed.no  

Kommuner, skoler og næringsliv kan også delta i kommunekampen giverstafett.no 

Kom bli med! Gjør en forskjell... for Regnskogsfondet 

 http://www.giverstafett.no/image/1forside-m-kred-getty-images.jpeg?fh=287&fw=360

 

 

Viktige datoer i ungdomsskolen

Gjelder skoleåret 2015/16

 

19.11.15               prøvemuntlig norsk

25.11.15               tent bokmål

27.11.15               tent matematikk

01.12.15               tentamen sidemål

03.12.15               tentamen engelsk

 

Skriftlige eksamener er ferdige 27.05.16

 

Muntlig eksamen 09.06.15

Har du rom for en til?

Bufetat ønsker å rekruttere nye fosterhjem, da det er barn i regionen vår som trenger et trygt fosterhjem.

Har du vurdert om har rom for en til? .. og om dette er noe for deg og din familie? 

Vil du vite mer om det å være et fosterhjem? Klikk deg inn på fosterhjem.no

Her er lenken til vår fosterhjemstjeneste:

 

Haugesund: http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Haugesund/  

 

fosterjem

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2015

Kunngjøring fra valgstyret i Utsira kommune

 valg 2015

FORHÅNDSTEMMEGIVNING

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fram til fredag 11. September 2015 mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndstemmegivning søndag 6. september 2015 mellom kl 1400 – 1600.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Husk å gjøre det i god tid slik at vi mottar stemmesedlene som blir sendt gjennom posten i tide.

Da må du huske å ta med valgkortet som du har fått tilsendt i posten.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør, og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 14.9.15 og heller ikke kan forhåndsstemme  kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen onsdag 9. september 2015.

STEMMEGIVNING PÅ VALGDAGEN

Valgdagen er mandag 14. september 2015, og du kan avlegge stemme på Allrommet, Siratun mellom kl 0900 – kl 1800.

Utsira 2. september 2015

 

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre