Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Åpent møte med Dag Jørund Lønning

Utsira kommune inviterer til

åpent møte for alle som er interessert i stedsutvikling

MANDAG 19. JUNI KL:19:00

Sted: Allrommet, Siratun

Vi får besøk av Professor dr.philos. Dag Jørun Lønning, som er rektor ved Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling.

 

Dag Jørund lønning 

«Lønning har spesialkompetanse på nyskaping som fenomen, og har fokusert spesielt på identitetsbygging/nyskaping og moglege implikasjonar og potensial for bygdesamfunn. Han har gjennom ei rekkje publikasjonar og prosjekt søkt medvite etter nye utviklingsrom for bygda/distrikta, og vore leiande i Noreg når det gjeld forsking på natur- og kulturbasert nærings- og stadutvikling. Lønning har elles brei kompetanse på landbruks- og distriktspolitikk både i Noreg og i Europa, og har lang erfaring med internasjonalt forskings- og utviklingssamarbeid.

Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han vart kåra til Årets norske landbruksbloggar i 2014 og Årets norske bygdeprofil i 2015. Både i 2015 og 2016 stod han på Nationen og Bondebladet si liste over «Dei 100 mektigaste i norsk landbruk».

 

Enkel servering.

Vel møtt!

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2017

Årets tellinger ble gjennomført den 1 juni. Tellingene viser en fortsatt svak oppgang i hekkende toppskarv og flere hekkende måker siden siste år....

Årets tellinger viser en svak oppgang i antall hekkende toppskarv og fortsatt stabilt for alkefugl. Det virker som om Spannholmane har vært spart for de verste predasjoner fra kråke, ravn og vandrefalk i år. Som tidligere år er det mye sjødammer fra sjøsprøyt som har gjort mange av hekkeplassene uegnet til hekking. Vi ser også samme trend med flere hekkende måkefugl de seneste år. Det er fortsatt store mengder med mytende og rastende (ikke hekkende) svartbak, svartand og ærfugl i området.

Telledata fra Spannholmanen fra 1992 til 2017

Fjorårets spesielle 'gulbeinlomvi' under tellingen i 2016 på Spannholmane var fortsatt på plass. Men var nå blitt enda hvitere i drakten.

 'gulbein-lomvi' en sjelden variant. foto: Isak Grimsby Foto 2016: Isak Grimsby 'Gulbeinlomvien' i 2017 Foto: 2017 Atle

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.

Utsira Kommune med egen app

Hele kommunen i en app... Utsira Kommune har nettop lansert appen ' Utsira kommune ' . Last ned appen og bli med på å utforme hvordan Utsira Kommune kan bli bedre på brukermedvirkning.

Appen er tilgjenglig på:

null

https://www.apple.com/euro/global/elements/itunesmodule/facebook_appstore_icon.png Søk på Utsira Kommune i appstore.

 

Nyheter vil bli publisert fortløpende med push-varsler. Du vil på sikt få kunne være med å komme med innpill via Borgermelding (egen app). Appen baserer seg på Bacon-teknologi, så det er mulig å plassere ut målrettede informasjons-punkter ut i terrenget. Vi er i startfasen med denne appen og vi håper at flest mulig blir med på å ta appen i bruk.

Fra kommune-appen

 

Ordførerlogg for mars og april

Ordførerlogg Mars og April

Disse to månedene har jeg vært en del borte i forbindelse med teaterstykket «Kvinnekuppet». Jeg får ofte spørsmål om hvordan jeg med 3 barn og ordfører får tid til dette. Vel, jeg har tatt meg tid til det. Mange tidligere ordførere på Utsira har hatt en jobb i tillegg til ordførervervet, oftest med arbeid inne maritime yrker. De har da vært borte halve året, og vært ordfører når de var hjemme. Så da kan vel også jeg ha en liten ekstra jobb for et par måneder i året. Nå er «ekstrajobben» min ferdig.

Dette er tredje gangen jeg er ute på turne med Kvinnekuppet. Mange har sett stykket, ikke minst mange ungdommer. Det har vært med ulike tilbakemeldinger, men for det meste positive. Jeg opplevde at en gutt, som var russ, kom bort og gav meg en klem i Kristiansand og fortalte at stykket «grep han midt i hjertet». Jeg er glad for å kunne få gjøre dette, og fortelle en del av Utsiras historie.

Jeg har, i tillegg til å stå på scenen, også fortalt om historien og prosessen med «Kvinnekuppet» til politikere i Kristiansand, bl. Annet Krf sin kvinnegruppe og KLP i Agder.

Når jeg er borte slik blir det lite tid til møter, så da er det Varaordfører som må stille opp. Det ble en del denne gangen, men en del ble også avlyst pga. mange innstilte turer da Røværfjord gikk i Utsiraruten. Det jeg får gjort er å svare på telefoner og mail, og i tillegg har jeg denne gangen jobbet med å hjelpe Siradagane til å få sponsorer. Så har du og din bedrift anledning og lyst til å støtte opp om årets Siradagar, eller du kan tipse om noen, så hadde det vært flott. Siradagane er kun frivillig arbeid og alle inntekter går til festivalen. Vi håper mange kan bidra og at alle tar turen til årets festival.

Søppelplukking

Det har vært mye fokus på strandrydding rundt om i landet i ulike medier den siste tiden. På Utsira har dette vært fokusert på i flere år. Velforeningen har hatt årlige vårrengjøringer og Kystlaget har hatt strandryddedager. Den offisielle strandryddedagen var nå den 6. Mai. På Utsira var det ikke noe organisert denne dagen, men jeg ser på Facebook og Instagram at flere private har vært og ryddet denne dagen. Takk for det.

Kommuneadministrasjonen skal ha ryddedag den 16. Mai. I tillegg er vi i kontakt med Kystlotteriet for å se om vi kan bli medlemskommune. «Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering

Ellers vil vi som kommune gjerne bidra med å tilrettelegg for at flere plukker gjennom hele året. Vi vil komme tilbake til dette enten i form av Kystlotteriet eller en annen ordning, slik at folk kan hente sekker til å ha plast og annet søppel i og et sted å levere dette.

Fra en av mange ryddeaksjoner i regi Kystlaget Utsira i mars og april

Kommunalpolitisk toppmøte

Et årlig treff for ordførere og varaordførere i hele landet. Årets tema var «Helt innafor», og det ble blant annet diskutert og satt spørsmål ved hvordan vi som kommune kan ta et større ansvar for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet? Dette er et tema jeg gjerne vil at vi tar opp igjen til diskusjon i formannskapet. Vi har tidligere prøvd å få etablert en Frivillighetssentral, som kan være et alternativ. Dette ble det ingenting av da det ikke var nok personer som meldte seg til å ta et større ansvar i organiseringen og etableringen av denne sentralen. Jeg tror vi heller må se på hvordan kommunen kan være pådriver i en slik frivillighetssentral/jobbsentral. 

Erna Solbergs kloke ord for dagen: «Jobb for et større mål enn deg selv».

LVNK

Jeg er nylig valgt til nestleder i LVNK (Landssammenslutningen for vindkraftkommuner). Jeg har tidligere vært styremedlem og vara. LVNK sin hovedoppgave er å jobbe for å sikre gode rammevilkår for vindkraftkommuner. Det har blant annet blitt jobbet for å sikre fortsatt eiendomsskatt, noe som den sittende regjeringen foreslo å fjerne, men som nå er oss fortalt ligger i en skuff, og der bør den ligge. Det er viktig at samfunn der en setter opp vindmøller får noe tilbake. Det er store inngrep i naturen, og de fleste er opptatt av det visuelle momentet med store vindmøller i nærheten, mens noen synes bare det er flott.

Den største og første vindmølleparken i Norge ligger i Smøla kommune. Vindkraftparken har 15 ansatte og 68 vindmøller. Kommunen får inn ca. 10 millioner i eiendomsskatt i året fra parken. Smøla kommune er opptatt av at disse pengene ikke skal gå til drift, men de skal brukes på ting som de ellers ikke hadde hatt råd til uten vindparken. De har blant annet bygget idrettshall og kulturhus for disse pengene, og dette sier de skaper Bolyst!

På konferansen ble det sagt at «vinden puster vannkraften i nakken». Det vil komme til å bli bygget mer vindkraftverk enn vannkraftverk  i Norge fremover. Konsesjoner i NVE blir gitt etter mål om hvor mye som er sagt skal satses på av politikerne, det er derfor et politisk spørsmål om hvor mye som skal produseres. Vassdrag- og energidirektøren i Norge tror at i 2020 vil 10% av all strømmen vi produserer i Norge komme fra vindkraft.

Verden skal slite med å nå togradersmålet uten fornybarenergi!

Øykommunesamarbeid

Øykommunene fortsetter å treffes en gang i halvåret, selv om arbeidet med kommunereformen nå er avsluttet. For denne gang. Vi ser på andre områder hvor vi kan samarbeide og hente inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Denne gangen ble det mye fokus på digitale løsninger innen kommunal sektor, som telemedisin, heving av digital kompetanse i de ulike etatene, nye digitale hjelpemidler i forhold til informasjon til innbyggere osv. Træna hadde også en runde med sin nærings- og utviklingssjef om hvordan de jobber med nærings- og samfunnsutvikling.

MARS

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 9

 

 

(Begravelse)

Kontordag

Kontordag

Uke 10

Kontordag

Kontordag

Kvinnekuppet forestilling i Kristiansand

Hjemreise Kristiansand

Kontordag

Uke 11

Formannskapsmøte

Møte med Tore Nærland

FRI

Møte med Statens Vegvesen, Haugesund

Dialogmøte med skolen

Permisjonsdag med LJ

Uke 12

Øykommune-samarbeid, Oslo

Øykommune-samarbeid, Oslo

FRI

Kontordag

Permisjonsdag med LJ

Uke 13

FRI

Kontordag

Styremøte Haugesund Teater, Haugesund

Kontordag

Permisjonsdag med LJ

 

APRIL

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 14

Nærings- og samfunnsutviklings-møte.

Kommunestyremøte

Kontordag

KS- Toppmøte, Oslo

Årsmøte og konferanse LNVK, Oslo

Permisjonsdag LJ

Uke 15

FRI

Hjemmekontor

Påskeferie

Påskeferie

Påskeferie

Uke 16

Påskeferie

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Uke 17

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Husk søknadsfrist produksjonstilskudd 15. mai 2017

Nytt av søknadsåret er nye enkle skjema og to dyretellinger, telling pr 1. mai og 1. oktober.

skjema produksjonstilskudd

Alle husdyrprodusenter har fått søknadsskjema i meldingsboksen sin på altinn.no. Denne gangen er det kun dyr pr 1. mai som skal legges inn i skjema. Det er ikke mulig å føre inn lam i denne omgangen og kalving gjelder fram til og med den 1. mai.

Ved ferdig utfyllt søknad er det mulig å se ramme for avløsertilskudd (i kontroll av søknad) basert på dyretall og om det er søkt for inneværende år.

Søknaden kan også leveres på 1,2,3 på egen mobil dersom du laster ned altinn-appen.

Altinn app

Neste telledato i 2017 blir den 1 oktober med søknadsfrist den 15. oktober og utbetaling i februar.

Les alt om overgangsåret 2017 og kommende faste telledatoer 1. mars og 1. oktober, med frister 15 mars/oktober fra og med 2018 og framover. Tilskudd fra levert januar-søknad blir betalt ut i juni 2017.

 

Det er NAV Haugesund som nå betjener Sirabuen

Du kan ta kontakt med NAV på tlf 5555 3333 eller ved å bruke tjenesten på nav.no/dittnav

NAV Haugesund har sine lokaler i Øvregata 124 med inngang fra Djupaskarsvegen. Enhetsleder er Merethe P. Haftorsen. NAV har telefonnummer 55 55 33 33.

Formålet til sosialtjenesten er å sikre økonomisk og sosial trygghet for den enkelte gjennom forebyggende virksomhet, veiledning og økonomisk stønad. Sosialtjenesten skal i samarbeid med søker og andre hjelpeinstanser, bidra til å utvikle tilbud som er tilpasset søkerens behov. Målgruppen er innbyggere i Haugesund kommune over 18 år som på grunn av sosiale og/eller økonomiske problemer har behov for ulike tjenester fra sosialtjenesten.

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Gjennom NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tjenestetilbudet til innbyggerne.

Du finner svar på det aller meste på www.nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV.

På nav.no:

 • får du tips og veiledning om å søke jobb
 • finner du ledige stillinger
 • registrerer du deg som arbeidssøker og sender meldekort
 • søker du om stønader, med skriftlig veiledning mens du fyller ut. Her får du også kvittering på at NAV har mottatt saken din
 • endrer du kontonummer og personopplysninger, samt registrere inntekt
 • sjekker du dine utbetalinger
 • beregner du pensjon
 • finner du riktige telefonnummer
 • skriver du til oss på Ditt NAV. Her får du oversikt over dine henvendelser til NAV og svar fra NAV

Hvis du ikke finner svaret på nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. Du kan og chatte direkte med fagpersoner på foreldrepenger, barnetrygd , kontantstøtte, økonomi eller om jobb i utlandet

 

 

Ordførerlogg Februar

Trænatur

Som liten kommune har vi andre utfordringer, behov og muligheter enn store bykommuner. Etter at 10 øykommuner gikk sammen for å samarbeide om utredning i forbindelse med kommunereformen, har jeg, og sikkert mange andre, sett nytten av å ha en god dialog med likestilte øykommuner. Jeg til nå vært på Kvitsøy, den sørligste, og Hasvik, den nordligste, av de 10 øykommunene i «Øykommunesamarbeidet». Nå ville jeg oppleve og lære av Træna kommune. Træna ligger i Nordland og har i underkant av 500 innbyggere. Træna har en årlig musikkfestival med mellom 5-6000 gjester og besøkende i løpet av den ene uka festivalen foregår, som regel i Juli måned. Hele øyas befolkning er med på dugnad og overskuddet av festivalen gir de tilbake til øyas innbyggere ved å sponse ulike andre arrangementer, kjøp inn utstyr til idrettslag osv.

Jeg forhørte meg med Tove Grimsby, leder av Utsira Reiseliv og festivalsjef for Siradagane, Anders Klovning om de ville bli med. Tove ble med, Anders kjenner styreleder for Trænafestivalen, og er jevnlig inne med fisk til mottakene på Trænafiske, så han hadde kanskje sett og hørt nok allerede. J Menighetsrådgiver Katrine Klovning ønsket også å være med, da det har vært et tema å bruke kirken mer til kulturelle arrangementer, som f.eks. under Siradagene. Dette gjør de på Træna. Vi var innom både Kirke, et Kapell og en kirkegård på turen. Ønsker du å høre mer om turen, hva vi så, hva vi lærte og ble inspirert av kan du komme på Kommunestyremøte den 03. April.

Tildeling fra fylket til Utsira Art og Lyd i Havet

Utsira Art og Lyd i Havet(Nytt kulturarrangement) har blitt tildelt midler av Regional- og kulturutvalget i Rogaland Fylkeskommune. Utsirart ble i 2014 tildelt støtte fra fylkeskommunen.

I vurderingen av Utsira Art ser Fylkeskommunen det som «positivt at øya satser på gatekunst, og prosjektet anses som regionalt viktig å få gjennomført.» «Tiltaket bidrar til utvikling av kulturlivet i fylket og tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet»

 Vi gleder oss over tildelingen fra fylket, og ser frem til mange gode nye kulturopplevelser det neste halvåret.

Rutebåten Utsira AS

Rutebåten Utsira skal på verksted fra 18. April og regner med å være borte i 2 uker. Røværfjord vil gå i ruta i mellomtiden. Vi får håpe på godt vær.

Melding fra styreleder i Rutebåten kan fortelle at RKT (Kolumbus) har mottatt 500 000 i støtte til å se på muligheten for å gå over på en hybridløsning på MS Utsira. Denne søknaden skrev styret i Rutebåten Utsira for Kolumbus – men Kolumbus sendte på vegne av styret. «Det er viktig å forstå at det er for utredning og vi er godt i gang med arbeidet. Prosjektansvarlig er godkjent og godt i gang med arbeidet. Mannskapet om bord involveres godt og er gode bidragsytere i arbeidet. Mannen som bygget båten er også koplet på. Hvis utredning viser at vi kan gå over på en mer utslippsvennlig maskin vil vi også søke støtte til den ombygging av motor.» sier styreleder Hege Haukeland Liadal.

Gladnyhet: Ny rute fra 1. April. Endelig er helårsruta på plass, dog med en dag, tirsdagen, med 3 avganger. Dette er nødvendig med tanke på at mannskapet skal få unna litt vedlikehold ol. I løpet av uka. Jeg håper innbyggerne nå er fornøyde og setter pris på det tilbudet vi nå har fått. Vi har arbeidet med saken om mer rute i en mannsalder, og nå når vi har fått det vi ville «sommer hele året», så håper jeg dere gleder dere over dette.

Politisk ser vi på dette som en vunnet sak og vil nå fokusere på andre elementer i forhold til samferdsel, som eks. en mer miljøvennlig båt.

Enøk Siratun

Siratun begynner å bli noen år, og de tekniske anleggene på Siratun er over 30 år. Slike anlegg beregnes å ha en levetid på mellom 15-25 år. Det ble gjort en vurdering av anlegget og laget en SMI-rapport i 2012, som medførte at kommunestyret da rehabiliterte anlegget i Sirahallen, men valgte å utsette Siratun til senere på grunn av økonomi. Nå ser vi at det er på høy tid, blant annet da ventilasjonsanleggene leverer ca. halve luftmengde i forhold til de krav som stilles i dag, men formannskapet har ikke vært enige i valg av prosjektstørrelse og kostnader. Saken skal opp til behandling førstkommende mandag i formannskapet.

«Politikere i utakt med folket»

Jeg sitter i styret i Lokalsamfunnsforeningen, som arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner.

Lokalsamfunnsforeningen arrangerte sammen med Fagforbundet og Politiets Fellesforbund i Februar konferansen «Politikere i utakt med folket».

Temaet for konferansen var det omfattende reformarbeidet som pågår og har pågått i Norge de siste årene og virkningen av reformene for samfunnet og oss som innbyggere.

Politireformen, Nav-reformen og Kommune- og regionreformen ble belyst og hovedfokuset for konferansen var de samlede virkningene alle disse reformene har på samfunnet.

Nå er vi så «heldige» at Fylkesmannen ikke anbefalte sammenslåing for oss, ennå, og Høyre, Frp og Venstre har ikke satt oss på lista over de som kommer til å bli tvangssammenslått i denne omgang. Frivillighetsprinsippet gjaldt tydeligvis ikke for disse kommunene. Selv om vi ikke er under kniven enda, betyr det ikke at det ikke kan skje, dersom reformen får leve videre til høsten. Vi bruker ikke på langt nær så mye tid nå på kommunereformarbeid, men jeg synes det fremdeles er viktig å være oppdatert og være med å kjempe imot denne sentraliseringen som har foregått de siste årene.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Uke 5

 

 

 

Kontordag

Kontordag

 

Styremøte i Lokalsamfunnsforeningen

Uke 6

Konferansen: «Politikere i utakt med folket»

Kontordag

Informasjonsmøte om Enøk-Siratun

(Syke barn)

(Syke barn)

 

 

Uke 7

Kontordag

 

 

Kommunestyremøte

 

Avreise Træna

Ankomst Træna

Øyseminar

Øyhopping

Avreise Træna

Uke 8

 

Kontordag

 

Kontor

Idemyldringsmøte formannskapet

Kontordag

 

 

Uke 9

Kontordag

- Møte med Rådmann

- Møte: «Kvinner i arbeid» fortelle om jobben min

 

 

 

 

 

Mindre endring Reguleringsplan Utsira Laks

Det er foretatt en mindre utvidelse i areal for å gi plass til en ny løsning. Se vedlagt plankart.

Utsira Kommune har ingen innvendinger på mindre endring i arealplan så fremt det ikke kommer naboprotester. 

Involverte høringsinnstanser og naboer er hørt.

Eventuelle høringer sendes:

John Alvseike

Rådgivende Ingeniørfirma

Breidablikkgata 143

5527 Haugesund 

 

 Høringsfrist: 28. februar 2017

 

Kart   høringsbrev til høringsinnstanser/naboer 

Dyretelling i januar

innen søknadsfristen den 20 januar leverte syv husdyrbruk inn søknad om produksjonstilskudd. Husdyrtall oppgitt i søknad gir oss en fersk statistikk over ståda i landbruket på Utsira. Vi har hatt en firedobling i produksjonsdyr (vinterfora) i løpet av de fem siste år.
Vekst i produksjonsdyr (vinterfora dyr) og stabilt med unge brukere, selv om veksten flater ut siste år.

Det er flere ti-år tilbake i tid siden vi var så mange husdyrbrukere og for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt er det nå 562 vinterfora dyr på Utsira i 2017. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Den fortsatte veksten i vinterfora dyr på Utsira skyldes i hovedsak Villsau-satsning i Utsira Villsaulag, og vekst i kvitsau. Det skilles ikke lenger på villsau og kvitsau. Ammekuproduksjonen er fortsatt stabil.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2017

Dyreslag 
2016 2017 Endring 
Ammekyr 
23 26 +3
Øvrige storfe 24 24 0
Søyer villsau/kvitsau
376
372 - 4
Lam/vær villsau/kvitsau
150 139 - 9
Hest 1 1 0
Sum 572 562 - 10

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg

Fase D - Ekstremvarsel 'Vidar'

Fase D for Utsira sin del. Sjøen gikk fra vest så vi fikk ikke så stor bølgevirking som fryktet. Rutebåten går som normalt og søppelinnhenting som normalt. Vindstyrke er på veg ned, men høyeste vannstand er ventet kl 10.00 i dag (torsdag)... Ikke så lenge siden Urd, nå får vi ett nytt navngitt ekstremværvarsel som heter Vidar.

http://www.yr.no/grafikk/yr-warning-obs.png Ekstremvarsel

 • Navn Vidar
 • OmrådeVestlandet sør for Stad
 • Fase Tidspunkt Oppgradert til Fase B onsdag 11. januar kl 10:44 
 • Fase Tidspunkttorsdag 12. januar kl 08:42
 
Høyeste vannstand i nord kl 10.00

Meldingen om ekstremværet «Vidar» gjelder for Vestlandet sør for Stad

Torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å være 70-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for denne vannstanden er rundt 20 år. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk 963 hPa ligger i dag, onsdag, øst for Island. Dette lavtrykket går etter hvert sørøstover og er ventet utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag

Vestlig full storm på kysten av Kraftige vindkast innover land onsdag. Vinden minker utover ettermiddagen

 
 
Tidevannstabell   Varsel er hele 182 mm over normal kl 10.00 i morgen torsdag 12. januar 
 
 
 
 

Ordførerlogg desember 2016

Jeg har vært på noen møter i Desember, og blir invitert til flere julebord, men i år fikk jeg bare til å delta på Eldrerådets(Rådet for eldre- og funksjonshemmet) julebord. Det var veldig hyggelig. Det var stort oppmøte og det ble servert god mat. Jeg vil spesielt takke Eldrerådet i år for en svært god innstats. Dere er synlige og har arrangert mange treff for eldre i løpet av året. Eldrerådet er også aktive med å komme med høringsinnspill og løfte frem synspunkter og behov fra øyas eldre.

Hovedfokus denne måneden har vært arbeid med budsjett og økonomiplan for de neste årene. Planen ble sendt ut på høring den 05. Desember, da med to ulike forslag fra listene. En klarte å komme i møte på de fleste punkter under formannskapsmøtet den 19. Desember, men noen saker var det kke aktuelt å bli enige om. Da vi skulle til behandling av planen på kommunestyremøte samme dag, fikk vi en svært sørgelig beskjed om at kjøpmann og tidligere poltitiker Leif Karsten Klovning var død. Vi valgte derfor å ikke starte en ny debatt rundt økonomiplanen og valgte å stemme over de to fremlagte forslagene, og det ble Utsira Fellesliste sitt forslag som blir liggende som budsjett og økonomiplan for 2017-2020.

Utsira har mistet mange innbyggere i 2016. Hele 8 stykker. Vi er et lite samfunn, alle kjenner alle, og de fleste har et forhold til hverandre. Det preger oss alle å miste så mange i løpet av kort tid. Det har slikt sett vært et tungt år, men samtidig vil jeg rose dere for hvordan dere har støttet hverandre i sorgen. Fordelen med å være et lite samfunn er at vi ser hverandre, og det er mange som gir omsorg og støtter hverandre. Jeg vil også rose de ansatte i Helse- og omsorgsavdelingen. Dere er virkelig profesjonelle, rause og en stor støtte for de som har mistet sine kjære.

Jeg vil takke alle de som gjør en ekstra innsats for Utsirasamfunnet ved å være aktive i lag og foreninger. Dere er gull verdt og gir innhold og glede til Utsiras innbyggere og gjester. Takk til alle politikere som vier sin fritid til å sammen arbeide for et rikere og bedre samfunn på Utsira. Takk til kommunens ansatte for utholdenhet, innsats og omsorg. Dere holder kommunen gående i sorg og glede.

Godt nytt år til dere alle!

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 48

 

 

 

Kvinnekuppet

Kvnnekuppet

Uke 49

Formannskapsmøte

Kontordag

 

Kontordag

 

Kontordag

Uke 50

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kontordag/ Møte med Fylkeskommunen

Kontordag

Rep.skap og Reginorådsmøte Haugaland Vekst, Kårstø

Uke 51

Formannskapsmøte og Kommunestyremøte

Kontordag

Juleferie

 

 

Uke 52

 

 

 

 

 

 

 

Fase D Ekstremværet 'Urd' over og ut

Rutebåten ble innstilt fra midtturen på mandagen men går nå fra tirsdags morgen som normalt. Uværet Urd gjorde ikke noen nevneverdig skade, springfloen gikk høg i Nordvikvågen kl 21.00.

Fylkesmannen beredskap

Søndagens obs varsel blir avløst av ekstemvarsel som innebefatter mye vind og nedbør. Full storm og muligens orkan i kastene fra mandag 26. desember klokka 12.00 og full styrke fra kl 18.00 og utover kvelden. Les varsel https://www.yr.no/spesialvarsel/ekstrem.html 

Vindkast under ekstremværet UrdRUTEBÅTEN på Facebook https://www.facebook.com/Rutebåten-Utsira-102660846478040/

Vestlandet sør for Stad

Mandag ettermiddag økning til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35-45 m/s innover land, tidlig på kvelden dreiende nordvest, minkende sent om kvelden. Det ventes også høye bølger langs kysten. Signifikant bølgehøyde er ventet å være mellom 11 og 13 m, med maksimal bølgehøyde 20-25 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75-90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

Beskrivelse av værsituasjonen:

I ettermiddag, søndag, ligger et stormsenter rett øst for Island. Dette stormsenteret går nordøstover frem til mandag morgen, deretter går det sørøstover og kommer inn på kysten av Møre og Romsdal mandag ettermiddag

Søknadsfrister i 2017

Landbruskdirektoratet legger om på søknadskjema og søknadsfrister. 2017 vil bli et overgangsår med hele tre ulike rapporteringer/søknadsomganger.

Overgangsåret 2017

 

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017?

I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

 • Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
 • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist)
 • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar 2018.

Når skal jeg søke om hva i 2017?

 

Dato

Hva skjer på disse  datoene?

Hva kan jeg søke om tilskudd for?

1. januar 2017

Telledato for siste registrering i gammelt søknadsskjema.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2016

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2016

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

20. januar 2017

Søknadsfrist gammelt søknadsskjema.

1. mai 2017

Telledato for første registrering i nytt søknadsskjema.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 

- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

- (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal).

15. mai 2017

Søknadsfrist for første registrering i nytt søknadsskjema.

 

Juni 2017

Utbetaling etter søknad pr. 1.1.2017

 

 

1. oktober 2017

Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

- (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal).

 

15. oktober 2017

Søknadsfrist for andre registrering i nytt søknadsskjema

10. januar 2018

Frist for å etterregistrere opplysninger

- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember

- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober

- Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember

- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.

 

Februar 2018

Utbetaling etter søknad pr. 1.5 og 1.10 2017

 


Fra og med 2018, blir første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.


Utbetaling for januarsøknad vil bli i juni. Vi regner med at det også blir en utbetaling i februar 2017 for MRP og produksjonstilskudd søknad i august 2016.

 

Fra og med 1. januar 2017 er det mulig å logge seg inn på altinn.no og søke i gammelt søknadsskjema med frist den 15. januar (som tidligere). 

Ny nettresurs fra BUF Dir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ute med ny nettressurs.

Foreldrehverdag.no - ny nettressurs med kvalitetssikrede råd

Svært mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid.

- Foreldrerollen kan være utfordrende, og mange av oss føler usikkerhet i blant. Vi vet at foreldrene er svært viktige for barns utvikling og det utvikles hele tiden ny kunnskap om hva som er viktig for barn. Foreldre er opptatt av å finne god informasjon om små og store spørsmål, men vi ser at den gode, kvalitetssikrede kunnskapen lett drukner i informasjonsmylderet på nettet. I Foreldreskapsundersøkelsen 2015 oppga nesten halvparten av foreldrene at de ville benyttet en statlig tilgjengelig nettside med faglige råd – om det fantes. Jeg er derfor glad for at vi nå kan tilby denne nettressursen med kvalitetssikrede råd til alle foreldre som en ekstra støtte i hverdagen. Jeg skulle gjerne hatt slike råd i hverdagen da jeg oppdro mine fire barn, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Sjekk ut Foreldrehverdag.no

 

Høring forskrift om feiing og tilsyn av brannobjekter

Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg, Utsira kommune

Hensikten med denne saken er å få på plass en lokal forskrift om gebyrordning slik at den blir i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

I Forskrift om brannforebygging er det også kommet inn krav om feiing i hytter/fritidsboliger, og det gis med denne lokale forskriften anledning for å kunne ta inn gebyr basert på samme praksis som for boliger.

Karmøy kommune har også tatt initiativ til at forslaget til lokal forskrift også kan bli tatt opp til vurdering i de andre kommunene i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Se forslag til forskrift og saksframlegg 

Det foreslås en høringsfrist fram til 15. feb. 2017

Høring sendes post@utsira.kommune.no 

Eller pr post: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira.

Lokal forskrift om feiing og tilsyn

Formannskap vedtok i formannskap 25. januar å legge ut lokal forskrift om feiing og tilsyn. Høringsfrist er satt til 6 uker og innspill innen 10. mars 2016

Det er nå utarbeidet forslag til lokal forskrift knyttet til feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Utsira Kommune. 

I forslaget til forskrift legger vi oss på samme praksis som i vår nabokommune karmøy. i dette ligger en vurdering av at det er opp til brannsjefen å ta stilling til om også fritidsboliger og hytter skal omfattes av forskriften. I dette ligger en vurdering av eiendommens ildsted, fyringen sin art og omfang. 

Les forskriften 

Saksframlegg 

Høringer sendes til: post@utsira.kommune.no 

eller pr post til : Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira 

sendinger merkes: 'høring lokal forskrift om feiing'

Høringsfrist 10. mars 

Photo: Pipe i snø CC Sergiu Bacioiu, Romania   

 

Ordførerlogg November

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Forslag til Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 ble lagt frem av Rådmannen onsdag 02. November. Forslaget ble presentert for formannskapet, gruppelederne og fagforeningene. Arbeidet frem mot høring har foregått hver for seg i de to listene. To forslag er lagt ut til høring, så vil det vise seg om en kan enes om et felles resultat på kommunestyremøtet den 19. Desember. Vi fikk det til i fjor, men det kan se vanskeligere ut i år.

KS Høstkonferansen

KS (Kommunenes sentralforbund) avholder årlig en høstkonferanse og en vårkonferanse. Jeg prøve å delta på begge, da det pleier å være nyttige temaer som er på dagsorden, samtidig som en treffer andre ordførere i fylket. Hovedtema denne gangen var frivillighet og arbeidsmarked, statsbudsjett og arbeidsmarkedstiltak gjennomført i kommunal regi. Det har ved flere anledninger blitt snakket om å opprette en frivillighetssentral i kommunen, men vi har ikke klart å etablere en på grunn av at ingen vil ta ansvar for organiseringen, men mange meldte seg til tjeneste for å utføre oppgaver så det står ikke på det. Nå har vi fått noen nye tips til hvordan dette kan la seg løse, så vi får se om vi kommer et steg videre etter jul.

Eiermøte Haugaland Kraft

Haugaland Kraft kan vise til et godt år, som skyldes kraftpriser og nett. Selskapet foretar store investeringer, spesielt i fiber og nett. Ellers ble det orientert om hva som skjer i de ulike undergruppene, Nettvirksomheten, Fiber, Prosjekt, Energi og Haugaland Næringspark. De er «på» i Haugaland kraft, og må stadig tenke nytt da teknologien og behov stadig endrer seg. I frykt av å avsløre noen hemmeligheter så utdyper jeg ikke mer av hva som ble sagt på møtet, og så får vi vente i spenning på hva som kommer derfra de neste årene. Utsira kommune eier 0,41% i Haugaland Kraft og får årlig et utbytte tilsvarende det det koster kommunen å leie Fiber til øya, ca. 400 000,-.  Dette er kanskje en gode ikke alle Sirabuer vet om at de får «sponset» av kommunen? Vi har kontrakt ut 2017, så nå skal avtalen snart reforhandles.

Kommunereform

Etter at Fylkesmann Magnhild M. Kleppa kom med sin tilrådning til stortinget om kommunestruktur i Rogaland, har vi ventet på å få et møte med henne for å få litt mer utdypende forklaring på hva som ble lagt til grunn for tilrådningen. Vi fikk til et videokonferansemøte nå i November. Utsira «gikk fri» i tilrådningen, men for nå, og blei oppfordra sammen med flere andre kommuner å føre en videre prosess. «Arbeid videre for å lage nye kommuner». Vi informerte Fylkesmannen om at vårt arbeid med kommunereformen er over, og at vi ikke kom til å gjøre noen nye utredninger. Vi står ved kommunestyrets vedtak om å forbli egen kommune, og så venter vi på stortingsvedtaket til våren. Hvis alle de partiene som har sagt at «frivillighet skal legges til grunn» virkelig mener dette, så kan vi være trygge på en fortsatt kommunestatus.

Fylkesmannen så at vi har utfordringer i forhold til beliggenheten vår, og at det i utgangspunktet, sammen med vårt vedtak, var grunnlaget for deres tilrådning. Ellers ville Fylkesmannen høre mer om øykommunesamarbeidet, og syntes dette er et spennende samarbeid. Vi bør se på hvordan vi best kan løse fremtidens tjenester på best mulig måte, og bør sammen med de andre øykommunene være aktive med i rollen for å få til gode interkommunale tjenester, for det er vi avhengige av nå vi er så små.

Andre temaer som ble diskutert var, behovet for ny sjøkabel, næringsarealer, næringsetablering, kulturlandskap, omsorgsboliger og utdanning. Fylkesmannen konkluderte med at «på Utsira er det FRAMTIDSTRU!»

Fylkestinget og Rutebåten Utsira

Da er det bekreftet fra posisjonen i fylket at Utsiraruten får mer midler til økt rute med halvårseffekt i 2017 på 250 000kr og 500 000 de neste årene. Det vil si at vi endelig har kommet i mål med kampen om helårsruta «sommer hele året». Det har vært en lang kamp, og det måtte et politisk skifte til for å klare det, men den som venter …

Forslaget skal vedtas i Fylkestinget den 13. Desember, men seieren er allerede tatt ut i media. Nrk og Haugalandsavisene og -radio ringte samme dag som forslaget ble lagt ut til høring. Men vi kan nok berolige oss med at det skal mye til for at det forsvinner ut igjen, da dette forslaget er støttet og lagt frem av alle partiene på fylket unntatt Høyre.

I tillegg er det lagt inn en tekstdel som sier at fylket skal utrede et alternativt anløpssted for Rutebåten Utsira. Dette har vi ved flere anledninger i møte med Fylkesordfører og -varaordfører tatt til orde for, men uten at det har skjedd noe. Nå er det presset seg frem politisk, og vi venter i spenning på resultatet på hvor det er mest fornuftig for båten vår å gå.

Kvinnekuppet

Jeg har vært borte 8 dager i forbindelse med øving til teaterstykket «Kvinnekuppet». Kvinnekuppet skal ut på turne igjen, denne gangen skal vi spille på skoler på Sørlandet og ha kveldsforestillinger på Kilden Teater i Kristiansand. Jeg kommer til å bli borte nesten alle ukedagene i Januar til dette prosjektet, men er tilgjengelig på mobil og mail, og flytter de møtene jeg kan til Februar.

Jeg ønsker alle en fredelig juletid og et godt nytt år!

 

 

Marte Eide Klovning, Ordfører.

 

Ordførerlogg oktober

Sykemeldt

Som dere ser i ukesrapporten nedenfor, har jeg vært lite tilstede i vervet mitt denne måneden. Jeg har hatt en operasjon med påfølgende problemer, som har gjort at jeg har vært mye innlagt på sykehus. Nå har jeg vært frisk i 2 uker, og satser på at helsa holder.

Helårsrute

Ny helårsrute trådte i kraft den 01. Oktober. Dette er et resultat av de 500 000 kr som ble bevilget fra Fylkestinget ved fjorårets budsjettbehandling. Det er uttrykt delte meninger om den nye ruta, noen dager har fått et jevnt over bedre tilbud, mens noen dager er svært begrenset. Tanken med en helårsrute var å få lik rute, med påfølgende bedre forutsigbarhet for de reisende. Problemet er bare at vi ikke er i mål med det som var utgangspunktet, vi fikk ikke tildelt nok midler fra fylket. Så styret i Rutebåten har jobbet frem denne helårsruta med de midlene de fikk til disposisjon, og funnet mer midler ved å kutte ned på åpningstiden noen dager og kuttet noen avganger på helligdager. Nå er ny søknad sendt til Fylkeskommunen om ytterligere 500 000kr, for å få de siste avgangene på plass til en fullstendig helårsrute. Vi får håpe posisjonen i fylket innvilger søknaden og gir oss siste rest, slik at vi kan endelig komme i mål med en årelang kamp for et bedre rutetilbud.

Garpaskjærkaien

En annen sak som har pågått i årevis er trafikksikkerheten på Garpaskjærkaien. Tidligere ordfører, Jarle Nilsen, hadde fokus på saken i flere år, og jeg tok opp saken da jeg begynte i mitt verv. Svaret i starten var at det først måtte på plass et venterom, så kunne en ut ifra dens beliggenhet merke opp felt for biler, gående osv. Venterommet på Garpaskjær var på plass i 2013, men det skulle vise seg å ikke være så enkelt å male opp noen striper ... Uklarheter omkring eierforholdene på kaien og fremtidige planer for bruken av området har gjort at det enda ikke kommet noen oppmerking.

Men nå ser det ut for at det er fremgang i saken. Det har vært møte mellom Havnevesenet og Statens vegvesen, der det ble besluttet at Havnevesenet skal utarbeide en avtale som skal gjelde arealet som i dag disponeres av trafikken som går til og fra Rutebåten. Statens vegvesen skal jobbe videre med skilt- og oppmerkingsplan for oppstillingsplasser, trafikkskille og informasjon til de vegfarende. Når dette er på plass og signert av fylkeskommunen vil Statens vegvesen bestille og utføre tiltak.

Styret i Rutebåten har uttrykt bekymring for de reisende på grunn av de uoversiktlige forholdene på Garpaskjærskaien, så nå håper vi at dette snarlig kan komme i orden.

Sjøkabelen

Det er jobbet politisk for å informere rikspolitikere om saken. Informasjon er sendt ut til alle stortingspolitikere for Rogaland og møter er avtalt. Vi avventer informasjon fra Utsira Laks før vi kan jobber videre med dialog opp imot en kommende søknad til departement og fylkeskommunen

Det er avtalt et informasjons- og utvekslingsmøte med Utsira Laks, Utsira kommune og Haugaland Kraft den 18. November.

Tv-aksjonen 2016

Årets Tv aksjon gikk til Røde kors, og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Jeg vet ikke om det var ny rekord for Utsira, men det var i hvert fall beste av de 5 siste årene. Utsira gav totalt 73 456,-, som på 200 innbyggere blir 376,28 per person. Vi ble nr. 1 i fylket og nr. 2 Nasjonalt, etterfulgt av Svalbard. Dere er gode som gir så mye. Det blir jo til at en gir ved flere anledninger, på skolearrangement, i kirka, på konsert og i bøssene, så dere har virkelig vist dere å være rause. Takk for innsatsen og givergleden.

Regionrådsmøte

3-4 ganger i halvåret møtes ordførerne og rådmenn fra Haugalandet for å diskutere aktuelle regionale saker. Dette ble tidligere kalt Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet. Nå er alle kommunene medlemmer i Haugaland Vekst IKS og administrasjonen er sekretariat for regionrådet.

I August i år ble Haugesund International School åpnet i Haugesund. De holder midlertidig til i lokaler ved Rossabø skole. En slik skole gjør bedrifter på Haugalandet mer konkurransedyktige i forhold til å tiltrekke kompetent arbeidskraft fra internasjonale miljøer, spesielt innen den maritime næringen.

Parallelt med kommunereformen har regionreformen gått sin gang. Regjeringen legger opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med 10 regioner. Kommunene skal høres, og dette pågår i disse dager. Arbeidsgruppen(AU) i regionrådet ønsket at regionrådet sammen med samarbeidsrådet for Sunnhordaland skulle komme med en felles uttalelse til reformen, da om å støtte en ny Vestlandsregion med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere av ordførerne mente at det var vanskelig å behandle denne saken i regionrådet før en hadde behandlet saken i kommunene, og en valgt derfor å vente med saken til en kunne se om kommunene er noen lunde omforent til å kunne sende felles uttalelse.

Ellers har vi en runde der ordførerne orienterer om aktuelle saker i sin kommune. Jeg informerte om Utsira Laks, Utsira 2 Vindmølleprosjektet, utfordringen med strømbehovet og at vi arbeidet med å få fullført helårsruten.

Andre saker som var på agendaen; var Statnett og Haugaland Kraft orienterer om sentralnettprosjektet, konseptvalgutredningen, traséer og stasjonsalternativer mv, Delprosjekt E 134 og ny Seljestad – Røldal-tunnel, Status om flyplassen, fengsel, Velferdsteknologi m.m. Er du interessert i å lese protokollen for dette møtet, og andre regionrådet har hatt kan du følge denne lenken her:  http://haugalandvekst.no/regionsrad/

Informasjonsmøte nærpolitireformen

Ikke bare har den blå blå regjeringen satt i gang omfattende arbeid med kommunereform og regionreform, de har også en nærpolitireform gående. Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres, og reformens mål er ..å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Flere har tatt til ordet om tittelen på reformen er helt på sin plass når reformen ser mer ut for å flytte politiet vekk fra folk og legge ned politikontorer i distrikene, enn å få flere politi synlige i samfunnet.  Men meningen skal i hvert fall være at politiet skal være der folk bor, innbyggere skal ha like rettigheter og lik kvalitet i bygd og by, og politiet skal ha god lokalkunnskap.

En del av reformen var å redusere antall politidistrikt fra 28 til 12. Utsira hører under Sør-Vest politidistrikt, som er en fusjon av Rogaland politidistrikt og haugaland- og Sunnhordaland politidistrikt.  Vi har ikke lensmannskontor på øya, forståelig nok, men får hvert halvår besøk av Lensmannen i Karmøy og Utsira, som avholder politiråd sammen med kommunens ledelse. Dette fungerer greit. Egentlig finnes det et minimumskrav om at kommunene skal få «besøk» av politiet minst en gang i uka. Det kan vi vel si aldri har skjedd her ute, og ikke at det kanskje er behov for det heller, men vi forventer oss et mer synlig politi her ute med den nye reformen, og vi har presisert at vi er opptatt av at det skal legges mer innsats ned i forebyggende arbeid. Vi skal la oss høre innen den 01. Desember.

 

Marte Eide Klovning

Ordfører

  

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 40

Informasjonsmøte ang. nærpolitireformen, Karmøy Rådhus.

Kontordag

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Uke 41

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

 

 

Uke 42

Formannskapsmøte

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Uke 43

Kontordag

 

Kontordag

 

Regionrådsmøte

 

   

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Derfor får nå kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet starter i november 2016 og varer i to år fremover.

 HPV smitter svært lett seksuelt og de fleste av oss blir smittet en eller flere ganger, særlig mens vi er unge. Som regel forsvinner viruset av seg selv, men hos noen vil enkelte typer HPV gi celleforandringer som kan utvikles til kreft. De som har hatt en forbigående HPV-infeksjon, er ikke beskyttet (immun) mot ny smitte. Det er derfor nyttig å vaksinere seg uansett om man har hatt ingen, èn eller flere seksualpartnere.

Vaksineringen vil foregå på Utsira Helsestasjon . Ta kontakt på telefon 52750126 for bestilling av time. 

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser og blir gitt i løpet av 6-12 måneder. Programmet starter 1. november 2016. Vaksinasjon må påbegynnes senest to år fra programmets oppstart, og siste dose må være tatt innen 1.7.2019.

Litt mer om HPV-vaksinen og HPV
Vaksinen som tilbys i det to-årige vaksineprogrammet til unge kvinner heter Cervarix. Den beskytter mot HPV typene 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av livmorhalstilfellene. Effekten er sannsynligvis langvarig, kanskje livslang. Oppfølging av vaksinerte har vist at de fortsatt har beskyttelse så lenge studiene har pågått (9 år). Vaksinen settes som sprøyte i overarmen. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide venter med å ta vaksinen. Vaksinen i innhentingsprogrammet beskytter ikke mot kjønnsvorter.

Alle dosene kvinnene får blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK. Alle kan sjekke hvilke vaksiner de har fått på nettjenesten Mine vaksiner www.helsenorge.no 

HPV som forårsaker kreft gir ingen symptomer før det utvikles sykdom. Årlig får 3 000 kvinner, mange ganske unge, påvist celleforandringer som medfører at deler av livmorhalsen må fjernes for å forebygge utvikling til kreft. Omlag 300 kvinner i Norge utvikler livmorhalskreft, og 65–100 kvinner dør av kreftformen. Det tar vanligvis fra 10 år og oppover å utvikle livmorhalskreft. Nær 40 prosent er yngre enn 45 år når de får diagnosen. 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine 

HPV vaksine

 

Ordførerlogg September 2016

Tilbake igjen

Da var jeg tilbake på jobb. Takk til Tor Erling og Tove som har fungert mens jeg har vært i permisjon. Det er alltid litt skremmende å komme tilbake, vi arbeider på ulike måter, og en har mistet litt kontrollen, men det er heldigvis greit å komme på plass igjen. Ting tar tid i den kommunale sektoren, så heldigvis er det ikke skjedd all verdens mens jeg var borte, men mye godt arbeid er allikevel gjort. Samtidig har det vært sommerferie. Tor Erling ønsker å følge opp noen saker videre, da spesielt arbeidet med å få finansiert og lagt ny sjøkabel til øya. Så her legge vi inn alle krefter.

Besøk fra Krf, Ap og Sp

Det har vært en del besøk i August og September. Stortings- og fylkespolitikere fra Krf, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært på Utsiravisitt. Det setter vi stor pris på. Det gir oss anledning til å ta opp saker som står på agendaen, og de blir kjent med Utsira på nært hold. De får et inntrykk av hvordan vi lever her ute, hvordan kommunen er bygget opp og de får kjenne på bølgene under overfarten til og fra øya. Det er nyttig når vi frir til fylket om midler til mer ruteforbindelse, det er nyttig når vi snakker om avstandsulemper i forbindelse med kommunereformen til stortingspolitikerne og det er nyttig når vi snakker om det levende samfunnet som sviver og går her ute i vest.

Hovedbudskapet til alle partiene var at vi trenger næringsetableringer for å flere arbeidsplasser, og igjen flere innbyggere. Vi må ha flere private arbeidsplasser, gjerne statlige arbeidsplasser, men vi siktet til etableringen av Utsira Laks, og da er vi avhengige av at det legges ny sjøkabel.

Haugaland Kraft og sjøkabel

Jeg, Tor Erling og Rådmann Bjørn var i møte med Haugaland Kraft i forrige uke. Agendaen var å få Haugaland Kraft til å få bedre forståelse for de uforholdsmessig store kostnadene anleggsbidraget vil gi nye etablerere på Utsira. Dette hadde de full forståelse for, men, som tidligere står de fast på at de må behandle sine eiere og kunder likt. De har et regelverk og en eierstrategi å forholde seg til og skulle det gjøres en ekstrabevilgning til Utsira måtte det i tilfellet tas av utbytte til eierkommunene. Det kan vi alle enes om at er et dødt løp. Vi ba også om de kunne vurdere restverdien av den eksisterende kabelen på ny, men heller ikke dette ville de vurdere på nytt da de mente at disse beregningene var gjort så presist som mulig av flinke fagfolk i Haugaland Kraft. Et annet moment som ble tatt opp var forskjellen mellom å legge strømkabel på land i forhold til i sjø, men når det gjelder anleggsbidraget var det ingen forskjell om kabelen legges på land eller i sjø.

Vi har da fått avklart disse spørsmålene, uten positivt resultat, så nå må arbeidet fortsette politisk. Vi har informert ordførerne på Haugalandet om saken, og de sier at de vil støtte oss så langt det lar seg gjøre, men at de vil dele utbyttet sitt med oss kan vi nok se langt etter J

Jeg har bedt Rogalandsbenken på Stortinget om et møte, så vi får håpe at de har tid til oss. Vi reiser til Oslo så snart vi får komme.

Ellers venter vi på finansieringsplan og forretningsplan fra Utsira Laks, og en detaljprosjektering og planlegging av legging av ny kabel fra Haugaland Kraft, før vi kan sende av gårde en søknad om del finansiering til Fylkeskommunen og Olje- og energidepartementet. Prosjektet er anslått å koste rundt 30 millioner kroner.

Tv- aksjonen

Tv-aksjonen i år går til Røde Kors og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å si at jeg håper sirabuen tar godt imot årets bøssebærere, som dere alltid gjør, og samtidig vil jeg oppfordre våre bedrifter og organisasjoner til å gå inn på www.giverstafetten.no å gi sin støtte. Utsira kommune har i år gitt 5500 kr.

Samrådsmøte med Solvind

Møtet var initiert av Solvind der kommunen og andre interessenter var invitert til en oppdatering av prosjektet Utsira 2. Solvind skal nå i gang med konsekvensutredning og konsesjonssøknad. Det ble informert om status for prosjektet, som nå planlegges med 3 nye turbiner i stedefor de meldte 5. Tiltaket vil på grunn av justeringen være mer i tråd med den vedtatte kommuneplanen og mindre problematisk i forhold til støy. Det ble vist til rapporter som er bestilt og kildehenvisninger for rapportene ble lagt frem.

Kommunereformen

I forrige uke kom Fylkesmann Magnhild M. Kleppa med sin tilrådning til stortinget om kommunestruktur i Rogaland. Utsira «gikk fri» for nå, men blei oppfordra sammen med flere andre kommmuner å føre en videre prosess. «Arbeid videre for å lage nye kommuner».

«Dei mest aktuelle kommunane for vidare dialog:

•Bjerkreim og Lund (Sokndal og Eigersund)

•Hjelmeland (Strand/Forsand)

•Bokn (Tysvær)

•Utsira (Haugesund/Karmøy)

•Randaberg, Sola og Kvitsøy («Nye Stavanger»

Hva Fylkesmannen mener vi i praksis bør gjøre etter hennes forslag nå er lagt frem får hun svare på når vi treffer henne til møte i løpet av oktober. Men, vi har gjort vårt vedtak, og det er det vi forholder oss til. Vi har brukt nok tid og penger på denne reformen, og vil nå bruke energien vår på å utvikle kommunen vår og ikke avvikle den.

Høst

Hummer sesongen er i gang for fullt med ivrige voksne og barn. Fuglefolket er ankommet, la oss håpe de finner noen sjeldenheter, jeg hører for øvrig rykter om at de stikker av til de andre nærliggende øyene som Kvitsøy og Røvær.. Det ryktes at det kan ha noe med at vårt fyrlys er slukket og at fuglene derfor ikke finner øya vår i mørket. I så fall er det en god grunn til å sende brev til Kystverket om «situasjonen». Lys i fyret er uansett et håp og ønske hele året.

Vi ønsker Røde kors med «Ferie for alle» velkommen i neste uke og våre egne skoleelever god høstferie.. Nyt denne fine måneden, det ser ut til at vi er heldige med været.

Mvh

Marte Eide Klovning

 

Ordfører