Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Vel blåst juleavslutning

Torsdag var det juleavslutning i Sirakompasset. Elevene imponerte stort med syngespillet 'Lussi', en førjulsfortelling skrevet av Tor Karseth.

På tross av ukjente tekster og sanger så klarer elevene å fengsle oss i en spennende fortelling med mange flotte sanger om hvordan man verner seg mot Lussi på Lussi-natt. 

Takk til elevene for en fantastisk framføring og til Trude, Jorunn og Knut for god bistand.

lussi- spillet

.. og jaggu kom nissefar og nissemor.

I dag er det siste skoledag og endelig juleferie for elevene :-) 

Første skoledag i 2016 blir Mandag 4. januar til vanlig oppstartstid kl 08.30

Skoleruten 2015/2016 Skoleruten 2015 - 2016

God Juleferie

 

Da er økonomiplan, budsjett og nye betalingssatser i havn.

Det ble enighet om økonomiplan 2016-19, budsjett 2016 og kommunale avgifter i kommunestyre den 14. desember

Det nye kommunestyret har vedtatt sitt første budsjett 2016, økonomiplan 2016 - 2019 og avgifter/kommunale betalingssatser for 2016

Kommunestyre 2016 - 2019

Det politiske 2. halvår 2015 er over og møteplan for 1. halvår 2016 finnes her. 

Da kan våre politisk valgte ta en velfortjent juleferie fram til første formannskap den 25. januar og første kommunestyre den 8. februar. 

Takk for innsatsen til sittende og avtroppende medlemmer. 

Kuriosa om stoler og bord på Allrom

I kommende museumsstafett-runde i regi Haugalandsmuseene vil Haugesund Billdegalleri vise en utstilling fra Dysthe Design.
 
Vår eminente kulturøkolog Arnstein Eek har sans for kvalitet og kulturminner fra alle tidsepoker. Han er også vår mann som arbeider opp mot museumstafetten i regi Haugalandsmuseene
 
Innkjøpsansvarlig når Allromet skulle møbleres før åpningen i 1984 var Jostein Nilsen. Han hadde gjort grundig arkivarbeid så det var mulig å fastslå at møbleringen på Allrom og i Folkebiblioteket stammer fra Dysthe Design.   
 

1965 - "Laminette"

 

Møre Lenestolfabrikk A/S
- Innkjøpt av Victoria and Albert Museum, London, Røskha Museet, Gøteborg, og Kunstindustrimuseet i Oslo.
- Merket for God Design 1986 og 89. - Klassikerprisen 1994
- Referansefoto: Interiør fra Soria Moria, Det norske legesenteret, Oslo.

Kvalitet varer.. Skjebnen til Allrommet sine stoler og bord kunne vært annerledes. I stedet for vraking og kasting ble stolene trekt om når Allrommet ble renovert (her kan vi også takke Arnstein og folkevalgte opp gjennom tidene). 

Det finnes en million av stolene, men..hvor mange har overlevd 1980-tallet, oljealderen og bruk-og kast-samfunnet? ...

Kunngjøring av vedtatte gateadresser på Utsira

Utsira Kommunestyre vedtok i k-sak 61/15 den 26. november 2015 endelige gateadresser og vei navn på Utsira.

Den digitale hverdag vil bli enklere med endelige gateadresser og husnummer på alle husstander og feriehus på Utsira. De fleste digitale tjenester er lenket opp mot gateadresser/veiadresser. Entydige gateadresser for alle adresserverdige bygg er viktig for nødetatene (Ambulanse, Politi, Brann og redningsetat), Posten, Taxi og de som driver med varelevering. Kommunene har fått frist til innen utgangen av 2015 med å gå over fra Matrikkeladresser med gårdsnummer og bruksnummer til entydige gateadresser.

De framtidige gateadresser til de ulike adresseverdige bygg vil bli slik:

Endelige gateadresser i kommunen klikk for større utgave

Hus-nummereringen vil bli etter avstandsadresseprinsippet med start i sør mot nord, med partall på venstre side og oddetall på høyre side av veien. Ved å måle avstand fra veiens startpunkt er det mulig å anslå hvilket husnummer de ulike hus/feriehus vil få. (ved mange stikkveier kan det bli justeringer i husnummer). Er avstand fra startpunkt 0-100 meter vil disse få husnummer mellom 1-10, 250-350 meter husnummer 25-35, 1 km - 1,1 km husnummer 100-110,.. osv. Utsira sin lengste gate vil bli Utsiraveien som går fra kai i sør til kai i nord er 2,1 km lang. Les mer om diskusjon i saksframlegg 61/15.

De ulike adresseverdige eiendommer vil bli tilskrevet med endelig tildelt adressenummer og regler for skilting av husnummer i løpet av vårparten. 

Denne høringen gjelder i første omgang Endringer som er gjort i Utsiraveien, Nynorskveien og forlegning av Fyrveien. Valgte gatenavn er endelige og må påklages til kommunestyre for omgjøring og fylkesmann for endring. Les mer om kommunen sin tjeneste om adressetildeling

Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager sendes med begrunnelse til post@utsira.kommune.no, eller pr post til Utsira Kommune postboks 63, 5547 Utsira. 

 

 

 

 

Hvem er det som leser på våre hjemmesider?

Siden oppstart av den nye portalen i 2011 har vi hatt sporing på våre sider. Piwik-sporingen kan si oss det meste om hvordan våre sider leses.

Kommunale hjemmesider er ikke akkurat de hotteste sider å lese. Men mange finner mye nyttig lesestoff på våre hjemmesider. Vi har en fast menighet som er inne å ser på postlister, politiske møter og ulike temasider. 

De siste år har vi ikke klart å holde like bra tritt med spennende nyhetssaker og mye av nyhetsstoffet går direkte ut på våre fb-sider. Samtidig opplever vi at Utsira blir mer attraktivt som reisemål. Folk vil vite mer om overnatting, rutebåt og hva man kan gjøre på Utsira. Selv om kommunen ikke har lagt om så mye på turist-sidene så er det disse som øker treff til våre hjemmesider. Utsira Reiseliv er også med i flere nettverk som bidrar til treff på våre hjemmesider. 

sidevisninger

Implementering av mer mobilvennlige sider (med 'meny-hamburger') i vår, har ført til at det er flere som leser våre hjemmesider på mobil og nettbrett.

Systemer som laster opp vår hjemmeside 

.. Og det er heller ikke noe overraskelse i at de fleste av våre lesere kommer inn via våre facebook-sider. Men nå utgjør dette hele 98% av de som leser kommunen sine hjemmesider. 

 Facebook-dominans

Offentlig høring Økonomiplan 16-19 og budsjett 2016

            Utsira, den 23.11.2015

Kunngjøring

 okonomiplan 

Offentlig høring: Økonomiplan og budsjett

Formannskapet la i møte den 17. november 2015, i henhold til kommuneloven §44 og 45 ut formannskapet sitt forslag til

·        økonomiplan 2016-2019 og

·        kommunebudsjett for 2016 inkludert forslag til gebyrer og avgifter,

til offentlig høring. Høringsinnspill kan sendes kommunen ved rådmannen, post@utsira.kommune.no, eller pr post til Utsira Kommune, pb 63 5547 Utsira. Høringsperioden er 14 dager.

Kommunestyret har møte 17. desember. Høringsdokumentene kan lastes ned på kommunens internettsider, eller lånes i kommuneadministrasjonen. Mer om budsjett og økonomiplan

Rune Solevåg

Økonomisjef

saksbehandler

Høring - betalingssatser og kommunale avgifter

Betalingssatser for kommunale avgifter/tjenester for 2016 vil bli behandlet i formannskap den 7. desember og endelig vedtak i kommende kommunestyre.

Les forslag til kommunale satser i 2016 

null

Høringsinnspill må være inne en uke før behandling i formannskap den 7 desember 2015

Kan sendes pr epost til post@utsira.kommune.no  eller pr brev til Utsira Kommune, pb 63, 5547 Utsira 

innspill merkes 'høring betalingssatser 2016'

 

Det jobbes med økonomiplan 2016-2019

Rådmannen sitt forslag er overlevert formannskap...

Her kan du følge arbeidet med økonomiplan for Utsira Kommune. Normalt løp for rullerende økonomiplan er: Konsekvensjustert budsjett i mai/juni, rådmannens forslag 1 oktober og endelig vedtak i kommunestyre i desember.

Rådmannen har nå lagt fram sitt forslag til økonomiplan 2016-2019. Talldel og tekstdel. Utsira Formannskap regner med å legge ut sitt forslag til offentlig ettersyn 17. november.

Første år i økonomiplan er bindende budsjett for neste år (2016) Les mer om budsjett her

--- 

Gjeldende vedtatt økonomiplan 2015-2018. Ble behandlet i kommunestyre 18. desember 2014 

Se filer nedenfor:

 

Nytt kommunestyre for Utsira Kommune

Utsira Kommune har fått ny politisk ledelse. Våre nye folkevalgte representanter hadde konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015. Bildet har med vararepresentanter for Frode Skare og Arvid Hansen.

Ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste beholdt sine verv fra forrige kommunestyreperiode. Kommunestyret 2016 - 2019 består av 6 representanter fra Utsira Fellesliste og 5 representanter fra Utsira Bygdeliste. 

Se møteprotokoll fra konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015 med oppnevning av representanter til de ulike styre og råd. 

Vi takker for innsatsen til representanter som har hatt verv i forrige valgperiode og ønsker velkommen til nye representanter fra Utsira Fellesliste og Utsira Bygdeliste. 

 Kommunestyre 2016 - 2019

Fv. Håvard Nordvik (FL), Vibeke Thomassen (BL), Tove Helen Grimsby (FL), Vebjørn Botn (BL) vara for Arvid Hansen, Marte Eide Klovning (ordfører FL), Geir Helge Rasmussen (BL), Daniella de Vreeze (BL), Irene Klovning (BL), Maria Vorre (FL) vara for Frode Skare, Tor Erling Skare (vara FL), Bjørn Sandmo (FL). 

 

Kampanje eFaktura og AvtaleGiro

Lei av regninger i posten? De ulike kommuner på Haugalandet kjører nå en felles kampanje for å få flere til å gå over til eFaktura/AvtaleGiro. De som har avtale med Utsira Kommune i perioden 1. oktober til 31. januar deltar i trekning om 1500,- i reisekort med rutebåten MS Utsira

Opprett eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra kommunene på Haugalandet* i kampanjeperioden 1.oktober 2015 til 31. januar 2016, og vær med i trekningen av flotte premier!

eFaktura

Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du slipper å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale regningen, det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato på en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger. Du kan velge å bli varslet på epost hver gang du mottar en ny regning i nettbanken.

Når du betaler neste regning fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en eFaktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen, og neste regning vil da sendes elektronisk rett i din nettbank i stedet for i posten.

Du kan også logge deg inn i din nettbank, og finne din kommune som tilbyder av eFaktura i nettbanken. Finn frem en tidligere tilsendt regning fra kommunen og finn din eFaktura-referanse.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro trekkene gjøres av banken.

Når du betaler din neste regning fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert

Har du ikke nettbank, ta kontakt din bank direkte for å opprette AvtaleGiro. Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro. Kommunene tilbyr også kombinasjonen av eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil si at regningen blir betalt automatisk på forfallsdato og eFaktura vil fungere som varsel for betalingen. Regningen sendes direkte til nettbanken din og lagres der.

* Kampanjen gjelder for disse kommunene:

haugalandet

For mer informasjon om kampanjen gå inn på http://kampanje.efaktura.no/haugalandet/

Du kan også gå inn på din kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Kommunene på Haugalandet*

 

Søknadsfrist SMIL og Dreneringstiltak

Søknadsfrist på SMIL midler og dreneringstiltak fra årets pott er 29. oktober 2015.

Søknader til årets pott på kr 150.000 i SMIL og 10.000,- i dreneringstiltak må være levert landbrukskontoret på Utsira innen 29. oktober i år. Midlene er i hovedsak forbeholdt bønder som driver husdyrhold og skjøtter landskapet på Utsira, men det finnes også muligheter for ferdselstiltak, kulturminne og biologisk mangfold. 

Vi er også interessert i å få inn planer for større prosjekt som ønskes realisert i 2016. 

Lenke til søknadsskjema SMIL og Dreneringstiltak. 

Ta kontakt med miljø- og plansjef for mer informasjon om ordningen. 

SFO sin kokebok

Før høstferien har SFO ved Utsira Skole hatt fokus på mat fra naturen. Vi høster ute og tilbereder inne.

Se kokeboka vår som pdf-fil

Atle og Safiya har hatt ansvar for tirsdagsgruppa i SFO som har hatt fokus på mat i matfylket Rogaland. Vi kan anbefale alle oppskriftene og særlig nypesuppa var bedre enn forventet. Prosjektet er en del av utsira Kommune sin markering av friluftslivets år 2015 #få15. Vi håper at kokeboka vil inspirere Sirabuen til å ta seg en tur ut i naturen på jakt etter bær og sopp. 

Senere i høst er planen å tilberede mat ute i naturen, turmat på bål og stormkjøkken, hvis vi skal lete etter mat senhøst så må vi finne det i fjæra eller ute i sjøen. Det blir også enkle hybelretter innendørs og ønsker fra elevene. 

Bjørnebær, nype og rognebæra står fine til et godt stykke ut i oktober, .. nyt bærene eller la fuglene få resten. 

Flere bilder fra SFO-Kokkene 

PhotoPhoto

Snart klart for TV-Aksjonen 2015

Søndag 18. oktober er det klart for TV-aksjonen som i år går til Regnskogfondet.

Regnskogsfondet jobber for å sikre vår jordklodes viktigste lunger og bevare stammefolkene som bor regnskogene. Jordklodens regnskoger er truet av avskogning, landbruk, mineralutnytting mv. Regnskogenesom har eksistert i over 60 millioner år er i dag sterkt truet og har blitt halvert i utstrekning siden 2. verdenskrig. 

 I Utsira Kommune er det formannskapet som normalt er bøssebærere på selve aksjonsdagen søndag den 18. oktober. Det finnes mange andre måter å gjøre en innsats for regnskogsfondet. Sjekk ut på blimed.no  

Kommuner, skoler og næringsliv kan også delta i kommunekampen giverstafett.no 

Kom bli med! Gjør en forskjell... for Regnskogsfondet 

 http://www.giverstafett.no/image/1forside-m-kred-getty-images.jpeg?fh=287&fw=360

 

 

Viktige datoer i ungdomsskolen

Gjelder skoleåret 2015/16

 

19.11.15               prøvemuntlig norsk

25.11.15               tent bokmål

27.11.15               tent matematikk

01.12.15               tentamen sidemål

03.12.15               tentamen engelsk

 

Skriftlige eksamener er ferdige 27.05.16

 

Muntlig eksamen 09.06.15

Har du rom for en til?

Bufetat ønsker å rekruttere nye fosterhjem, da det er barn i regionen vår som trenger et trygt fosterhjem.

Har du vurdert om har rom for en til? .. og om dette er noe for deg og din familie? 

Vil du vite mer om det å være et fosterhjem? Klikk deg inn på fosterhjem.no

Her er lenken til vår fosterhjemstjeneste:

 

Haugesund: http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Haugesund/  

 

fosterjem

Vi trenger hjelp til å huse våre nye flyktning-familier

I kommunestyresak 46/15 ble det vedtatt å ta i mot ytterligere to flyktningfamilier utover allerede vedtatte en familie i vedtak i 2013. Hvor en familie allerede er bosatt i kommunen.

Se saksframlegg fra fra sist behandling av forespørsel fra IMDI Sak 46/15 

I forbindelse med motak av de to nye familier er Utsira Kommune interessert i å inngå leieavtaler med private om bortleige til flyktningformål. Vår egne planer for utbygging av nye boligtomter vil dra ut i tid og ikke stå ferdig til tidsrom Utsira Kommune har forpliktet seg til i perioden 2015 til 2016. 

Vi håper at det er noen som er interessert i å leie ut til våre nye sirabuer. Utsira Kommune er interessert i lengre leieforhold. Ta kontakt med Bjørn Ådnesen eller Arnstein Eek for nærmere informasjon om leieforhold og leieavtale av ulike leieobjekt i kommunen. 

mvh

Bjørn Ådnesen

rådmann

 

 

 

 

 

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2015

Kunngjøring fra valgstyret i Utsira kommune

 valg 2015

FORHÅNDSTEMMEGIVNING

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fram til fredag 11. September 2015 mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndstemmegivning søndag 6. september 2015 mellom kl 1400 – 1600.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Husk å gjøre det i god tid slik at vi mottar stemmesedlene som blir sendt gjennom posten i tide.

Da må du huske å ta med valgkortet som du har fått tilsendt i posten.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør, og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 14.9.15 og heller ikke kan forhåndsstemme  kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen onsdag 9. september 2015.

STEMMEGIVNING PÅ VALGDAGEN

Valgdagen er mandag 14. september 2015, og du kan avlegge stemme på Allrommet, Siratun mellom kl 0900 – kl 1800.

Utsira 2. september 2015

 

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre

116117 - Nasjonalt legevaktnummer

I dag 1. september innføres nytt felles nasjonalt legevaktnummer. Så nå trenger du bare å huske 116117 dersom du ikke får tak i fastlegen din.

Hvem ringer jeg dersom jeg trenger legehjelp? 

1) I arbeidstid (kontortid) ringer jeg til min fastlege. Husker du ikke nummeret eller hvem som er fastlegen din? Da kan du logge deg inn her eller se fylkesvis oversikt.

2) utenfor kontortid, på reisefot eller ikke mulig å nå fastlegen din; ring 116117 som kobler deg automatisk opp til nærmeste Legevaktsentral.

Nasjonalt legevaktnummer

 

Et felles legevaktnummer er opprettet som et ledd i EU-tilpasning, på sikt vil nummeret være gjeldende i hele Europa. 116117 er allerede innført i Tyskland og Østerrike. Legevakttjenesten er et tjenestetilbud til de som ikke får tak i fastlegen sin, eller trenger lege der de er. Les mer om tjenesten i vår tjenestekatalog

NB. Dersom det er behov for akutt legehjelp og hurtig ambulanse,.. så er nummeret fortsatt 113

 

Høring - Vei- og gatenavn på Utsira

Høring gjelder påklagd navnevalg i forbindelse med innføring av vegnavn /gateadresser i Utsira Kommune. Nordevågen ønskes skrevet Nordrevågen av Stedsnavntjenesten. Frist for høring er 23. oktober 2015.

I forbindelse med innføring av veinavn på Utsira har Utsira kommunestyre den 19.11.13 vedtatt at en vei i Nordvik skal hete Nordevågen.

Stedsnavntjenesten har slått fast at veien bør hete Nordrevågen. Bakgrunnen for at de ønsker å ha en r ekstra i stadnavnet er at det er brukt r i Austra og Vestramarka.

På bakgrunn av denne uenigheten må Utsira kommune gjennomføre en lokal høring og sende innkomne merknader til Statens Kartverk.

36 oppsittere til vei/gateadresse er tilskrevet med brev. Øvrige kan også la seg høre i saken. 

Dersom du ønsker å la deg høre i denne saken sender du eventuelle uttalelser vedrørende navnesaken til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira eller post@utsira.kommune.no

Innen 23 oktober 2015.

Etterpå sluttbehandler Utsira kommunestyre høringen og oversender saken til Statens Kartverk for endelig avgjørelse.

Se tidligere behandling av gatenavn/veiadresser i 2013    samt tjeneste Adressetildeling

 

Med vennlig hilsen

Arnstein Eek

saksbehandler

Dyretall pr juli 2015

Dyretall baserer seg oppgitte dyr i søknad om produksjonstillskudd med søknadsfrist den 20. august. Hele syv husdyrbrukere leverte inn søknader innen fristen. Alle søkte via papirløs ordning på altinn.no

Husdyrtellinger pr 1.juli levert inn av våre 7 bønder viser at landbruksnæringa på Utsira er i fortsatt i god vekst. For første gang har det vært over 1000 dyr i marka.  

Fullstendig oversikt over innrapporterte dyretall fra Utsira pr 1. juli 2015

Dyreslag 
2014 2015 Endring
Ammekyr 
30 26 -4
Øvrige storfe
27 49 +22
Søyer + vær
354
402 +48
Lam 
475 539 +64
Hest
1 +1
Sum 886 1017 +131

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige snaubeitede Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

En stund siden vi hadde hest i landbruks statistikken.

Hesten foretrekker å henge med ku-venner i stedet for rideturer.