Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Fant du ikke det du lette etter? Prøv avansert søk for flere søkemuligheter.

Søkeresultater 12 treff samsvarer med søkekriteriene dine.

Abonnér på disse søkeresultatene

Nabovarsel - byggesak
Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes.
Byggetiltak på bebygd eiendom
Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.
Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene ...
Bruksendring
Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan ...
Bolig - oppføring av ny bolig
Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt.
Selvbygger
Drømmer du om å bygge din egen garasje, helårs- eller fritidsbolig, uthus eller tilbygg? Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for ...
Forurenset grunn - bygging og graving
Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt ...
Nedgravde oljetanker
Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi ...
Byggavfall - kildesortering
Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er ...
Driftsbygning i landbruket
Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse.
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.
Bad og våtrom - bygge eller rehabilitere
Ønsker du å få bygget nytt bad eller våtrom i boligen din eller få rehabilitert det gamle badet ditt, må du søke kommunen om tillatelse.