Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Fant du ikke det du lette etter? Prøv avansert søk for flere søkemuligheter.

Søkeresultater 11 treff samsvarer med søkekriteriene dine.

Abonnér på disse søkeresultatene

Skoletilhørighet
Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole.
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut fra egen religion eller livssyn ...
Skolestart
Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt.
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, ...
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme ...
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.
Brukermedvirkning i skolen
Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.
Ordensreglement i grunnskolen
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for grunnskolen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.
Rådgiving i skolen
På den skolen du går, skal det være et tilbud om rådgiving. Du skal få hjelp til å ta avgjørelser som gjelder din videre utdanning og ditt yrkesvalg ...
Den kulturelle skolesekken
Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.  
Leksehjelp i grunnskolen
Elever på 1.- 4. årstrinn har rett til leksehjelp.