Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Fant du ikke det du lette etter? Prøv avansert søk for flere søkemuligheter.

Søkeresultater 5 treff samsvarer med søkekriteriene dine.

Abonnér på disse søkeresultatene

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.
Avlastning
Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller ...
Psykiske helsetjenester
Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.
Pleie i livets sluttfase
Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase.
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov