Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Boliger og virksomheter skal være tilknyttet det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan kreve at private stikkledninger skal rehabiliteres for å hindre forurensning.

Generelt

Beskrivelse

Boliger og virksomheter skal være tilknyttet det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan kreve at private stikkledninger skal rehabiliteres for å hindre forurensning. Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, det vil si både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.

Pris

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret. Gjeldende satser finnes her.

Partnere

Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget og rapporterer utslippsdata til fylkesmannen. Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Regelverk

Søknad

Se samtlige relevante søknadsskjema her

Klage

Får du pålegg om tilknytning eller rehabilitering av privat stikkledning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-07-02 13:35:25

Se også

Kontaktinformasjon

arkivert under: