Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Overgrep

Overgrep og vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og et alvorlig trussel mot liv og helse.

Rådgivningsteam for vold og seksuelle overgrep

Kommunen har et Rådgivningsteam for vold og seksuelle overgrep som er tilknyttet barnevernstjenesten. Dette ressursteamet er et lavterskeltilbud i saker der en mistenker vold og/eller seksuelle overgrep. Alle som bor i kommunen kan ta kontakt for rådgivning.

Les mer om Rådgivningsteam for vold og seksuelle overgrep

Krisehjelp

Kommunen tilbyr støtte og hjelp i krisesituasjoner, også kalt psykososial støtte.

Andre offentlige ressurser:

  • Barnehuset i Stavanger, tlf. 51 51 03 30

Se også

Alternative navn: barnehus - barnemishandling - familievold - incest - krisesenter - overgrepsmottak - seksuelle overgrep

Tjenestetilbudet