Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Boligpolitiske ordninger på Utsira

Spesielle boligpolitiske tiltak i kommunen

Etablerertilskudd:

Førstegangsetablerere på Utsira kan søke etablerertilskudd for ny bolig/leilighet på inntil kr 200.000,-

Les retningslinjer for etablerertilskudd til førstegangsetablerere på Utsira.

Boligpolitisk plan:

Utarbeides i løpet av 2015

Utsira Kommune har hatt en ordning med 'Prøvebo på Utsira'. Denne ble tatt bort i forbindelse med Økonomiplan 2015.  

 

 

 

Endring i reglement for mottak av etablerertilskudd

I kommunestyre sak 82/14 den 18. desember 2014 ble det vetatt å gjøre endringer i retningslinjer for mottak av etablerertilskudd i Utsira Kommune

File retningslinjer for etablerertilskudd

Gyldig dokument: Sist vedtatt av Utsira kommunestyre i møte den 18. februar 2019