Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Endring i reglement for mottak av etablerertilskudd

I kommunestyre sak 82/14 den 18. desember 2014 ble det vetatt å gjøre endringer i retningslinjer for mottak av etablerertilskudd i Utsira Kommune

Vesentligste endringer er at det gis tilskudd til nybygg og ikke restaurering av eldre bygg og at aldersgrenser er opphevet. 

Bricks CC foto: Nick Cowie, fra Perth i Australia
Utsira Kommune har avsatt et eget fond som skal brukes til førstegangsetablerere som ønsker å bosette seg på Utsira.

Hovedmål med ordningen: Å bistå personer økonomisk med å skaffe seg egen ny heilårsbolig i Utsira kommune. I all hovedsak skal etableringen være knyttet til at personene er sysselsatt med fast arbeid tilknyttet Utsira. Det er ingen aldersgrense for å motta tilskudd.

I retningslinjer som ble vedtatt i Kommunestyre sak 82/14 den 18. desember 2014 er Hovedregel at 10% av totalkostnader for nye eneboliger/leiligheter oppad til kr 200.000,- Les hele retningslinjene her

Kontaktperson for nyetableringer i kommunen er:

Les også: Boligpolitiske ordninger på Utsira