Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Mindre endring Reguleringsplan Utsira Laks

Det er foretatt en mindre utvidelse i areal for å gi plass til en ny løsning. Se vedlagt plankart.

Utsira Kommune har ingen innvendinger på mindre endring i arealplan så fremt det ikke kommer naboprotester. 

Involverte høringsinnstanser og naboer er hørt.

Eventuelle høringer sendes:

John Alvseike

Rådgivende Ingeniørfirma

Breidablikkgata 143

5527 Haugesund 

 

 Høringsfrist: 28. februar 2017

 

Kart   høringsbrev til høringsinnstanser/naboer