Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Høring - forslag til Reguleringsplan Tuevågen Vest

Tuevågen i vinterdrakt
Forslag til reguleringsplan Tuevågen Vest foreslått lagt ut til høring i f-sak 21/13 den 28.02.13

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres forslag til
Reguleringsplan for Tuevågen Vest. Forslag ble vedtatt lagt ut til høring av
Formannskap i sak F-21/13 den 28.02.13. Reguleringsplanen omfatter
eiendommene gnr/bnr: 28/7, 28/15, 28/23, 28/24, 28/25, 28/27, 28/28, 28/29 og
28/30 i Utsira Kommune

Forslag til reguleringsplan består av følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser
2. Plankart med ulike arealformål

Etter høringsperioden vil forslag til reguleringsplan bli lagt fram for
kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak om arealbruk og utfyllende
bestemmelser får direkte rettsvirkninger.
Planforslaget er lagt ut på kommunen sin hjemmeside på:
www.utsira.kommune.no


Evt. høringer må framsettes skriftlig innen den 15. april 2013.
Sendes til: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira. Eller via mail
til: post@utsira.kommune.no


Utsira, 04.03.13


Arvid Helgesen
Drift- og utviklingssjef