Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kommuneplan

Vi har nå startet opp med revisjon av kommuneplan 2019 - 2030. Planprogram (planen for planen) er sendt ut på høring og vil bli behandlet i april 2018. Folkemøter i forbindelse med planen vil bli gjennomført i løpet av våren 2018.

Forslag til planprogram 2019 - 2030 - høringsutkast høringsfrist 15. mars 2018

Gjeldende Plandokumenter:

Kommuneplanen rulleres hvert 12 år og har en revisjon i hver valgperiode hvert 4'de år. Gjeldende kommuneplan gjelder for 2012 - 2022 og er tredje generasjons kommuneplan (første 1989-2003)

- Kommuneplan - samfunnsdel/måldel 2012 - 2022: Endelig vedtak k-sak 37/13 20 juni 2013

- Gjeldende retningslinjer og orienteringer til arealdel 2012 - 2022: Vedtatt i k-sak 37/13 

- Arealplan - Kommuneplankart 2012 - 2022. Vedtatt arealdel ligger ute på http://fonnakart.no/ - velg karttype 'kommuneplanens arealdel'

Tilleggsdokumenter i behandling av endelig kommuneplan 2012 - 2022:

- KU/ROS for samtlige nye tiltak i kommuneplan - Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse av nye tiltak

- Behandling av innkomne høringer til kommuneplan 2012 - 2022

- Kommunal Planstrategi - Oversikt over planer som trenger rullering, Siste planstrategi vedtatt 19 september 2016 

 

Delplaner til Kommuneplan.

Vi har også en egen side på Facebook for de som vil følge med på planarbeide i kommunen.

 

Neste revisjon av kommuneplan skjer i valgperioden 2015-2018

Historikk: gml kommuneplan - Arealplan med retningslinjer og arealkart. Klikk på 'Kommuneplan 2008' for kommuneplan 2004-2016