Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Folkemøte 3 - Boligbygging og samfunn..

Bebyggelse i fortettingsområdet i Sørevågen - Sentrumsformål.
Det gode sted å bo.. ikke bygge. Strategier og verdier i boligmasse. Samt ulike utfordringer og veiskiller i de ulike sektorer i Utsira Kommune.

Velkommen til åpent møte på Allrom på Siratun  mandag 16.april, kl. 17:00.

Kommunen sin rolle som samfunnsbygger og tilrettelegger for ulike tjenester. Hvor går veien inn i framtiden? Vi skal tenke 12 år fram i tid i denne revisjonen av kommuneplan for Utsira 2019-2031.

 Hele kommuneplanprosessen kan du følge på kommuneplan - siden