Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kunngjøringer og høringer 2016

Høring forskrift om feiing og tilsyn av brannobjekter

Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg, Utsira kommune

Høring forslag til reguleringsplan for Utsira Laks

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike har utarbeidet forslag til reguleringsplan R11 som i hovedsak gjelder gnr 26 bnr 15 i Utsira Kommune. Der Utsira Laks har planer om et landbasert settefiskanlegg som kan håndtere 1500 tonn sjøklar smolt pr år.

Vi har revidert kulturplan 2016 - 2019

Nytt i planen er at det legges opp til to årlige åpne kontaktmøter (august og januar) mellom kulturavdeling og interesserte innen det helhetlige kulturområdet. Samt mer struktur på kontinuitet i årlig rullering av handlingsprogram. Planen gir også en retning for jobbing med kulturbasert reiseliv, folkevandringstuft og biotopforbedringer på fugl o.l.

Vi rullerer planstrategi 2016-2019

Planstrategi er planen over alle planer. Hvilke planbehov har vi for perioden 2016-2019? Formannskapet sitt forslag til planstrategi ligger ute til høring med frist 18. juni 2016 for høringsinnspill

Innspill på helhetlig kulturplan

Utsira Formannskap vedtok i f- sak 8/16 den 25.01 å legge ut kulturplan 2016-2019 på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 25. februar 2016

Lokal forskrift om feiing og tilsyn

Formannskap vedtok i formannskap 25. januar å legge ut lokal forskrift om feiing og tilsyn. Høringsfrist er satt til 6 uker og innspill innen 10. mars 2016

File Helhetlig kulturplan 2016 - 2019

Delplan til kommuneplan innen utvidet kulturområde, kulturminne, idrett og friluftsliv. Del A Statusdel sist revidert i 2007 2008-2012.

File Handlingsprogram 2016 til kulturplan

Revideres årlig innen mai måned. Basert på status del 2016-2019. Prioritert liste til søknad nærmiljø og andre tilskuddsordninger.