Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Høring forskrift om feiing og tilsyn av brannobjekter

Photo: Pipe i snø CC Sergiu Bacioiu, Romania
Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg, Utsira kommune

Hensikten med denne saken er å få på plass en lokal forskrift om gebyrordning slik at den blir i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

I Forskrift om brannforebygging er det også kommet inn krav om feiing i hytter/fritidsboliger, og det gis med denne lokale forskriften anledning for å kunne ta inn gebyr basert på samme praksis som for boliger.

Karmøy kommune har også tatt initiativ til at forslaget til lokal forskrift også kan bli tatt opp til vurdering i de andre kommunene i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Se forslag til forskrift og saksframlegg 

Det foreslås en høringsfrist fram til 15. feb. 2017

Høring sendes post@utsira.kommune.no 

Eller pr post: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira.