Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Lokal forskrift om feiing og tilsyn

Formannskap vedtok i formannskap 25. januar å legge ut lokal forskrift om feiing og tilsyn. Høringsfrist er satt til 6 uker og innspill innen 10. mars 2016

Det er nå utarbeidet forslag til lokal forskrift knyttet til feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Utsira Kommune. 

I forslaget til forskrift legger vi oss på samme praksis som i vår nabokommune karmøy. i dette ligger en vurdering av at det er opp til brannsjefen å ta stilling til om også fritidsboliger og hytter skal omfattes av forskriften. I dette ligger en vurdering av eiendommens ildsted, fyringen sin art og omfang. 

Les forskriften 

Saksframlegg 

Høringer sendes til: post@utsira.kommune.no 

eller pr post til : Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira 

sendinger merkes: 'høring lokal forskrift om feiing'

Høringsfrist 10. mars 

Photo: Pipe i snø CC Sergiu Bacioiu, Romania