Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kunngjøring av vedtatte gateadresser på Utsira

Kart over endelige gateadresser på Utsira
Utsira Kommunestyre vedtok i k-sak 61/15 den 26. november 2015 endelige gateadresser og vei navn på Utsira.

Den digitale hverdag vil bli enklere med endelige gateadresser og husnummer på alle husstander og feriehus på Utsira. De fleste digitale tjenester er lenket opp mot gateadresser/veiadresser. Entydige gateadresser for alle adresserverdige bygg er viktig for nødetatene (Ambulanse, Politi, Brann og redningsetat), Posten, Taxi og de som driver med varelevering. Kommunene har fått frist til innen utgangen av 2015 med å gå over fra Matrikkeladresser med gårdsnummer og bruksnummer til entydige gateadresser.

De framtidige gateadresser til de ulike adresseverdige bygg vil bli slik:

Endelige gateadresser i kommunen klikk for større utgave

Hus-nummereringen vil bli etter avstandsadresseprinsippet med start i sør mot nord, med partall på venstre side og oddetall på høyre side av veien. Ved å måle avstand fra veiens startpunkt er det mulig å anslå hvilket husnummer de ulike hus/feriehus vil få. (ved mange stikkveier kan det bli justeringer i husnummer). Er avstand fra startpunkt 0-100 meter vil disse få husnummer mellom 1-10, 250-350 meter husnummer 25-35, 1 km - 1,1 km husnummer 100-110,.. osv. Utsira sin lengste gate vil bli Utsiraveien som går fra kai i sør til kai i nord er 2,1 km lang. Les mer om diskusjon i saksframlegg 61/15.

De ulike adresseverdige eiendommer vil bli tilskrevet med endelig tildelt adressenummer og regler for skilting av husnummer i løpet av vårparten. 

Denne høringen gjelder i første omgang Endringer som er gjort i Utsiraveien, Nynorskveien og forlegning av Fyrveien. Valgte gatenavn er endelige og må påklages til kommunestyre for omgjøring og fylkesmann for endring. Les mer om kommunen sin tjeneste om adressetildeling

Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager sendes med begrunnelse til post@utsira.kommune.no, eller pr post til Utsira Kommune postboks 63, 5547 Utsira.