Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kunngjøringer og høringer 2018

Eiendomsskatteliste 2018

Eiendomsskattelisten 2018 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2018.

Oppstart rullering av kommuneplanens arealdel/samfunnsdel

Planutvalg vedtok i møte den 29.01.18 oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kunngjøring av vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplan 2018-2030.

File Behandling av planprogram for kommuneplan 2018-2030

Plan for planen, hvordan vi skal rullere kommuneplan 2018-2030

Høring - økonomiplan 2019-2022

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2019-2022, kommunebudsjett 2019 og betalingssatser/gebyrsatser for 2019 legges ut til høring med høringsfrist 19. desember