Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomsskatteliste 2018

Eiendomsskattelisten 2018 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2018.

våpen

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2018 og med
hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2018 for Utsira
kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-23. mars 2018.

Eiendomsskatteliste 2018 - NB lenken er kun aktiv i perioden 1.- 23. mars 2018  (listen er sortert etter gårds og bruksnummer)

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.
For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget.
Det gis et brunnfradrag på kr 100.000.

Utsira, 15.februar 2018
Utsira kommunekasse