Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Søknad om utlegging av flytebrygge

Kvarkaneset, Sørevågen f-64/13 og f-77/13

Saksframlegg 64 og 77/13 i formannskap vedtatt lagt ut på 6 ukers høring med frist: 6. desember 2013

 

Høring - søknad om utlegging av flytebrygge

Formannskap vedtok i sak 77/13 å legge ut søknad om flytebrygge på Kvarkaneset i Sørevågen til offentlig høring. Høringsfrist er satt til 6 uker med frist den 6. desember 2013