Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kunngjøringer og høringer i 2014

Høring - Økonomiplan 2015-18 og Budsjett 2015

Formannskapets forslag til økoniomiplan og budsjett for 2015 er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 17. desember 2014.

Høring Settefiskanlegg Utsira Laks As

Utsira Laks AS har søkt om tillatelse til produksjon av storsmolt i landbasert settefiskanlegg ved Nordvikvågen.

Eksportløsning for olje og gass fra Johan Sverdrup feltet

Utsira Kommune blir berørt med 9,1 km gassrørledning. Det er også vurdert konsekvenser for en eventuell Utsira Nord utbygging. Høringsfrist er satt til 23. desember 2014.

Folkemøte om Utsira II

NVE inviterer til folkemøte i Sirakompasset tirsdag 11. mars kl 19.00. Der Solvind AS informerer om planer for bygging av inntil 5 nye møller og forslag til utredningsprogram.

NVE har mottatt melding for Utsira II vindkraftverk

Solvind Prosjekt AS er tiltaksmelder og har levert melding med forslag til utredningsprogram for Utsira II vindkraftverk i Utsira kommune i Rogaland.