Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Folkemøte Utsira II

Oversikt over Fotomontasjer i Konsesjonssøknad med konsekvensutredning.
Det inviteres til folkemøte i Sirakompasset på tirdag 20. juni kl 18.00

Høring i NVE - Høringsfrist 20. august 2017

 

Utsira II

Tiltakshaver:
SOLVIND PROSJEKT AS
Sakstype(r) Vind
Saksnummer 201305775;201703459
Status Høring
Utsira
Søkt produksjon
45,00 GWh
Søkt effekt
15,00 MW
 

 

Høringsfrist: 20.08.2017

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad i medhold av energiloven § 3-1 for etablering av Utsira II vindkraftverk i Utsira kommune, Rogaland fylke. Tiltakshaver, Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW. Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW.

Søknad om konsesjon med konsekvensutredning sendes herved på høring. Gjennom høringen ønsker NVE å få innspill på etableringen av det nye vindkraftverket, og om virkningene av tiltaket er tilstrekkelig utredet.

NVE inviterer til møter om saken. Det inviteres til åpent folkemøte om saken Tirsdag 20 juni kl 18.00 på Sirakompasset. NVE inviterer også kommunen og regionale myndigheter til møte om saken onsdag 21 juni kl 10.00 i Utsira kommune - møterom Studierommet.

Solvind Prosjekt AS, har i dag konsesjon for Utsira vindkraftverk, med installert effekt på 1,2 MW

Dette anlegget planlegges nå erstattet med et nytt vindkraftverk med installert effekt 15 MW. NVE fastsatte utredningsprogram for dette tiltaket 3.7.2014.

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Fotomontasje