Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

EIENDOMSSKATTELISTE 2019 UTSIRA KOMMUNE

Eiendomsskatteliste for 2019 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2019.

Eiendomsskatteliste 2019 (klikk for liste)

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2019 og med
hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2019 for Utsira
kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-23. mars 2019. Samt i denne lenke som vi være aktiv i gjeldende tidsrom. Er du i tvil om dine gårdsnummer og bruksnummere kan du velge eiendom og klikke på ditt hus på fonnakart.no

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.
For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget.
Det gis et brunnfradrag på kr 100.000.