Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Høring økonomiplan 2020 - 2023

forsidebildet til økonomiplanen
Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2020-2023, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2020 legges ut til høring med høringsfrist 17. desember

 

OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette 

følgende dokumenter ut til offentlig høring:

Økonomiplan 2020-2023

Kommunebudsjett 2020

Betalingssatser og gebyrer 2020

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider 

www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket. Andre 

som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens 

servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost 

post@utsira.kommune.no. 

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig 

vedtak i kommunestyret 19. desember 2019.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning