Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.

Generelt

Beskrivelse

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din.

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Pris

Du betaler egenandel.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Når du flytter til en ny kommune, vil du motta legevalgsskjema med tilbud om å velge fastlege i den nye kommunen. Hvis du ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, beholder du den legen du hadde før flytting. Når du ønsker å bytte fastlege, går du fram på en av følgende måter:

  • Send inn det mottatte skjemaet
  • Gå inn på lenke under og foreta byttet selv på nettet
  • Hvis du ikke har anledning til å bruke Internett, kan du ringe fastlegekontoret på telefon 810 59 500. Ha ditt fødselsnummer (11 sifre) klart før du ringer. Fastlegekontoret forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-20 08:49:07

Se også

Kontaktinformasjon