Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Gravplass

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass på en kirkegård eller gravlund i kommunen.

Generelt

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass på en kirkegård eller gravlund i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig kirkegård. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Kriterier/vilkår

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

Partnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens kirkegårder, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 16:59:05

Se også

Kontaktinformasjon