Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.
Folkehelse

Folkehelse

Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

  • Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
  • Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
  • Forebygge sykdommer og skader

Her er en del nettlenker som kan gi hjelp og veiledning:

Allergi

Bioteknologi

Blodgivning

Ernæring

Fysisk aktivitet

Gift

Innemiljø

Organdonasjon

Skadedyr

Smittevern

Støy

Strålevern

Tobakk