Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Folkehelseprofiler for Utsira Kommune

Her finner du informasjon om arbeidet med folkehelseprofiler i kommunen. Første nasjonale folkehelseprofiler kom ut i 2012. Profilene blir utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Folkehelseprofiler fra de ulike kommuner/fylker kan genereres her: Folkehelseprofiler fra folkehelseinstituttet

Nasjonale Kvalitetsindikatorer Helse Fonna via helsenorge.no (behandlingsstedets måloppnåelse)

 

File Folkehelseprofil 2018

God drikkevannforsyning, god valgdeltakelse og dårlige på antibiotikabruk, i forhold til landsgjennomsnitt. Sjekk ut flere data i kommunen sin folkehelseprofil.

Ny folkehelseprofil for Utsira - 2013

Folkehelseinstituttet har publisert nye folkehelseprofiler for de ulike kommuner.