Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ny folkehelseprofil for Utsira - 2013

'Abstract birders at Utsira' - Foto: Atle Grimsby
Folkehelseinstituttet har publisert nye folkehelseprofiler for de ulike kommuner.

Folkehelse Utsira Direktelenke til ny Folkehelseprofil Utsira 2013

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler 2013 for kommunene. Profilene kommer i 428 utgaver – en for hver av de 428 kommunene i landet. Dette er andre gangen folkehelseprofilene blir utgitt.

2013-profilene inneholder flere nye emner, som nye tilfeller av kreft og årsaker til besøk hos fastlegen.

Profilene inneholder på samme måte som i fjor et folkehelsebarometer på side 4. I arbeidet med å forbedre barometeret har instituttet fått data fra nye kilder: Kreftregisteret, vaksinasjonsregisteret SYSVAK, Forsvarets helseregister og KUHR-databasen som inneholder data fra fastlege og legevakt. Denne databasen viser blant annet hvor mange som oppsøker fastlege for ulike helsetilstander.

Dette er nytt i 2013-profilene
Data til profilene er i hovedsak hentet fra helseregistrene og andre sentrale registre. I tillegg kommer noe data fra landsomfattende undersøkelser. De ulike temaene i profilene er valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer, men innholdet i hvert temaområde er også preget av hva som er tilgjengelig statistikk på kommunenivå.

Folkehelseprofilene kan lastes ned fra Folkehelseinstituttet sine nettsider. Profilene kan skrives ut fra nettsiden eller lagres på datamaskinen. De er publisert i PDF-format.

Les mer om saken på Folkehelseinstituttet sine nettsider>>>

Mer om folkehelse på våre hjemmesider