Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Øyeblikkelig hjelp

Haugesund kommune har nå flyttet driften av sine øh-senger fra Vardafjell Helsehus til Sentrum behandlingssenter (SBS) som ligger i det nye bygget til Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus (HSR). Sengene er lokalisert i 6. etasje.

Fra Haugesund Kommune som har ansvar for Helesfonna tilbud med ØH-sengeposter:

Flytter inn på Sentrum behandlingssenter

Flyttingen inn på Sentrum behandlingssenter er i full gang. Brukere og ansatte vil i løpet av et par dager være på plass i nye flott lokaler på revmatismesykehuset (HSR) sentralt i Haugesund.

Oppstart Sentrum behandlingssenter var planlagt til 18. januar 2016, men på grunn av tekniske problemer med gassanlegget ble oppstarten utsatt frem til i dag. 

Dersom pårørende eller andre vil ha kontakt med brukere eller ansatte kan de ringe telefon 52 74 38 00 som vil være hovednummeret fra den 21.09. Ved behov for kontakt direkte til avdelingen kan telefonnummer 52743810 benyttes

HSR har vært gjennom en stor opprustning de siste årene. Sentrum behandlingssenter er i 5. etasje (korttids- og rehabiliteringsavdeling) og 6. etasje (mottak-, øyeblikkelig hjelp- og lindrende avdeling).

Sentrum behandlingssenter