Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Utsira kommune består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lodvar Mathiassen (BL) – leder – e-post: lodvar@haugnett.no – tlf. 970 37 247
Elisabeth  Austrheim (FL), nestleder (utenlandsopphold 1. halvår 2017)
Vibeke Thomassen (BL)medlem og kommunestyrerepresentant

Varamedlemmer:
Vara for Bygdelista (BL): 1. vara Vebjørn Botn 2. vara: Einar Thomassen
Vara for  Felleslista (FL): Kai Børresen

Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Du kan lese mer om kontrollutvalgene på Haugalandet på http://kontrollutvalgene.no/

Behandlede saker nedenfor: