Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan høst 2017

Formannskapsmøter:

Mandag 4. september 17. Saksframlegg     høring Utsira 2    konsesjonssøknad Utsira 2

Mandag 23. oktober 17.      Saksframlegg     protokoll

Mandag 6. november 17    Saksframlegg     utsatt sak boligbygging      

Mandag 27. november 17  (Legges ut høring: prosess øk.plan, budsjett og kommunale avgifter på egne sider )

Mandag 11. desember 17  Saksframlegg     protokoll

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 10.00.

Kommunestyremøter:

Mandag 25. september 17.  Saksframlegg     protokoll

Torsdag 14. desember 17    Saksframlegg    sak miljøvennlig drift rutebåt    vedlegg rutebåt   protokoll 

Kommunestyremøtene starter kl 1800.

Kontrollutvalget:

Fredag 15. september 17   møteplan    møteprotokoll 

Fredag 8. november 17  kl 12.30   sakskart      møteprotokoll

Møtene starter kl 1230

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 5. mai 2017

Marte Eide Klovning

Ordfører