Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 1 halvår 2013

Formannskapsmøter:

Fredag  11. januar 13    Sakspapirer                    

Torsdag 7. februar 13   Sakspapirer   tilleggsak 13/13  Protokoll/møtebok

Torsdag 28. februar 13  Sakspapirer   Ettersendt - retningslinjer reg.plan Tuevågen    Protokoll/møtebok                          

Fredag  26. april 13  Sakspapirer,   ROS 2013Regnskap 13,   Regnskap 13 detaljer,  årsmelding 2012  Ettersendt 33/13 og 34/13  Protokoll  

Tirsdag 21. Mai 13 Utgår

Tirsdag  18.juni 13  Sakspapirer,  Planstrategi,   Samfunnsdel,    Arealkart,   endringer i kart,  Bestemmelser,   høringer,  møtereferat,  KU/ROS      MØTEPROTOKOLL

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1230.

Kommunestyremøter:

Mandag 28. Januar 13  Sakspapirer   Tileggsak til saksliste

Torsdag 7. mars 13     Sakspapirer       Protokoll / møtebok    

Torsdag 2. mai 13   Sakspapirer   sak om stortingsvalget    protokoll    

Torsdag 20. juni 13  Sakspapirer     MØTEPROTOKOLL

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Kommunestyremøtene starter kl 1800.

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen innen en uke før formannskapsmøtene, for at

de kan tas opp.

Kontrollutvalgsmøter:

Fredag 1. Februar 13 kl 12:30 Møteinkalling   Selskapskontroll 2013

Fredag 26. April 13 kl 12:30  Møteinnkalling sakskart     protokoll fra møte  

Kontrollutvalg møter på Allrom, Siratun

Kultur og folkehelsestyremøter:

Torsdag 28. Februar 13 kl 21.00  Sakspapirer, forslag til statutter kulturmidler, forslag lysningstekst, forslag søknadsskjema  Møteprotokoll

Tirsdag 26. mars 13 kl 17.00 Sakspapirer         Møteprotokoll   

Torsdag 16. mai 13 kl 18.00  Sakspapirer         Møteprotokoll

Havnestyremøter: