Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 1 halvår 2015

Formannskapsmøter:

Tirsdag 27. januar 15      Saksframlegg         refleksjon til prosessmøte    PROTOKOLL

Tirsdag 24. februar 15    Saksframlegg   årsregnskap 2014 før revisjon   forprosjekt kommunestruktur         PROTOKOLL

Tirsdag 24. mars 15     Saksframlegg  kvalitet i skole/barnehage  helse fonna årlig samarbeid  kulturmidler-søknader  grunnlag   PROTOKOLL

Tirsdag 21. april 15      saksframlegg    Boligplolitisk plan  Hamarøy-modellen   Energi og klimaplan   Kvalitetsmeld bhg og skole     PROTOKOLL               

Tirsdag 26. Mai 15       saksframlegg     årsregnskap 2014 før revisjon   Årsmelding 2014  Eierstrategi Haugaland Kraft - vedlegg PROTOKOLL   

Tirsdag 16. juni 15      saksframlegg   MØTEPROTOKOLL

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1000.

Kommunestyremøter:

Fredag 6. mars 15        Saksframlegg            Forprosjekt kommunestruktur på Haugalandet   PROTOKOLL 

Fredag 24. april 15    saksframlegg      Protokoll

Fredag 19. juni 15     saksframlegg    Protokoll  

Kommunestyremøtene starter kl 1000.

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Kontrollutvalget: - Møtene starter kl 1230

Fredag 30. januar 2015     AVLYST

Mandag 18. mai 2015    Sakskart 18 mai     PROTOKOLL fra møte 

Fredag 18. september 2015

Fredag 13. november 2015

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen innen en uke før formannskapsmøtene, for at

de kan tas opp.

Utsira 17.november 2015