Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt høsten 2011

Oversikt over møtedatoerer og lenker til saksframlegg fra de ulike møter.

Formannskapsmøter:

Torsdag 25. august 11. Ettersendt Sak 58 og 59

Torsdag 29. September 11.

Mandag 17. oktober 11. – kl 0830 sak 64/11, budsjettkontroll 3 kvartal

Mandag  7. November 11. – kl 1800   Adm. Forslag til Økonomiplan 2012-2015

Mandag 28. November 11 (sakspapirer) –  kl 1030. (øk.plan, delegasjonsreglement, budsjett, budsjettkontroll, delegasjonsreglement og kommunale avgifter til høring).

Kommunestyremøter:

Torsdag 25. august 11

Onsdag 5. Oktober 11 – Konstituerende kommunestyremøte.

Torsdag 27. Oktober 2011

Torsdag  13. desember 11. (Økonomiplan, kommunebudsjett budsjett, budsjettkontroll, delegasjonsreglement og kommunale avgifter).  MØTEPROTOKOLL med endelige vedtak

Kommunestyremøtene starter kl 1800.

Faglederne må ha levert sakene til administrasjonssjefen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Kontrollutvalg:

Fredag 2. desember 11 - Om åpne eller lukkede møter, organisering og møteplan mv

 

Utsira 03.10.2011

Arnstein Eek