Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt våren 2016

Alle veier fører til Rom,.. her fra Utsiraveien.

Formannskapsmøter:

Måndag 25. januar 16 Saksframlegg referatsaker Vedlegg til saksframlegg PROTOKOLL

Måndag 14. mars 16 Saksframlegg referatsaker årsmelding 2015 skeiv på bygda kulturmidler PROTOKOLL

Måndag 2. mai 16 Saksframlegg,    PROTOKOLL

Torsdag 2. juni 16  Saksframlegg,  kulturplan ,  kommunereform sluttbehandling, Kvalitetsmelding skole og bhg,  årsregnskap, kommentarer til åresregnskap

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1000.

Kommunestyremøter:

Måndag 8. februar 16 Sakspapirer PROTOKOLL

Onsdag 13. april 16 Sakspapirer Årsmelding 2015 PROTOKOLL

Måndag 9. mai 16   Sakspapirer,  PROTOKOLL

Måndag 13. juni 16  Sakspapirer,      kulturplan ,  kommunereform sluttbehandlingKvalitetsmelding skole og bhg,  årsregnskap,kommentarer til åresregnskap

Kommunestyremøtene starter kl 1000.

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

 

Kontrollutvalget: - Møtene starter kl 1230

Fredag 27. mai 2016    Sakskart    Signert uttale til regnskap 2015  brev regnskap 15   særutskrift sak 3-16  PROTOKOLL  

Fredag 9. september 2016

Fredag 4. november 2016

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen 10 dager før formannskapsmøtene, for at

de kan tas opp.

Utsira 24. november 2015

Arnstein Eek