Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 2 halvår 2014

Høstens møte agenda, med saksframlegg og møteprotekoller.

Formannskapsmøter:

Mandag 18. august 14.    Sakspapirer ,  sak 54/14,   budsjettrapport 1. halvår       MØTEPROTOKOLL  

Onsdag 17. September 14.   Sakspapirer   ettersendt sak    MØTEPROTOKOLL

Torsdag 16. oktober 14.  Sakspapirer  Budsjettrapport 3 kvartal   transportplan asplan viak    NB. MØTE 06.30 Rutebåt og fastlandet    

Fredag 7. November 14. (økpl, bud og avg.) Sakspapirer  rådmannen sitt forslag økonomiplan  hjelpedokument øk plan transportplan       PROTOKOLL

Torsdag 13. november 14 – NB. Merk tidspunkt 0930-1230 - befaring Karmøy

Tirsdag 2. Desember 14. – (øk.plan, bud.komm. avg. ut til høring). Saksframlegg  forslag økonomiplan  forslag budsjett   komm avgifter 2015   Høringsutalelse Utsira Laks   PROTOKOLL 

Tirsdag 16. desember 14. sakspapirer  PROTOKOLL

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1230.

Kommunestyremøter:

Onsdag 17. september 14.  Sakspapirer,   klage disp reg plan,   budsjettrapport 1 havår,  transport rapport    PROTOKOLL

Torsdag 16.oktober 14   Sakspapirer   budsjettrapport 3 kvartal    PROTOKOLL

Torsdag 6. november 14  Saksliste    PROTOKOLL  

Onsdag 12. november 14  Sakspapirer     transportplan     PROTOKOLL

Torsdag 18. desember 14. (Økonomiplan, budsjett og komm. avgifter).  NB. Kl 1000.  Sakspapirer    PROTOKOLL   Vedtatt økonomiplan og budsjett

Kommunestyremøtene starter kl 1800. 

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Kontrollutvalg:

Fredag 19. september 14    Sakspapirer    Protokoll  

Fredag 14. november 14   Sakspapirer    Protokoll  

 

Denne mappen er tom.