Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan 2021

Formannskapsmøter:

Mandag 8. februar 2020

Onsdag 17. mars 2020

Onsdag 14. april 2020

Onsdag 5. mai 2020

Onsdag 9. juni 2020

Onsdag 18. august 2020

Onsdag 29. september 2020

Onsdag 20. oktober 2020

Onsdag 17. november 2020

Mandag 29. november 2020

Mandag 13. desember 2020

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1000.


Kommunestyremøter:

Torsdag 18. februar 2020

Torsdag 29. april 2020

Torsdag 17. juni 2020

Torsdag 16. september 2020

Torsdag 4. november 2020

Torsdag 16. desember 2020

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800

 

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 1230

Fredag 12. februar 2020

Fredag 7. mai 2020

Fredag 10. september 2020

Fredag 12. november 2020

 

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest ti dager før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 28. desember 2020 – Arnstein Eek