Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan våren 2020

Fra åpning av fyrvokterne av Christian Sunde

Formannskapsmøte

Torsdag 6. februar 2020
Torsdag 26. mars 2020
Torsdag 16. april 2020
Torsdag 4. juni 2020
Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1000.

Kommunestyremøte

Torsdag 13. februar 2020
Torsdag 30. april 2020
Torsdag 18. juni 2020
Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800.

Kontrollutvalget

Fredag 07. februar 2020
Fredag 15. mai 2020
Fredag 18. september 2020
Fredag 13. november 2020

AMU - Arbeidsmiljøutvalg

Onsdag 1. april kl. 1230 - 1330

Ungdomsråd

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.
Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.
Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 23. desember 2020 – Arnstein Eek.