Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan våren 2020

Fra åpning av fyrvokterne av Christian Sunde

Formannskapsmøte

Torsdag 6. februar 2020   Sakspapirer  ekstrasak   justert plan for kommuneplan  protokoll  
Torsdag 26. mars 2020     saksframlegg (Møtet er utsatt)

Torsdag 16. april 2020   Saksframlegg   årsmelding 2019    regional reiselivplan   tillegg VAR   referatsaker  kulturkort pr  protokoll

Torsdag 4. juni 2020   Saksframlegg,   Næringsplan 2020-23   Eierstrategi Rutebåten   kommuneregnskap  detaljert    kommunal planstrategi  referatsaker   økonomireglement mal økonomireglement Utsira kommune  Protokoll

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1000.

Kommunestyremøte

Torsdag 13. februar 2020  sakspapirer    protokoll  
Torsdag 30. april 2020 kl 14.00 Allrom og Teams    Saksframlegg    Abb.vilkår vann og avløp 
Torsdag 18. juni 2020 kl. 10.00  Saksframlegg  kontrollutvalgets årsmelding, forvaltningsrevisjon vannverk, økonomireglement, MAL, Reglement Kontrollutvalg, Årsmelding Utsira kommune, Kommuneregnskap 2019, Eierstrategi RutebåtenProtokoll  

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800.

Kontrollutvalget  egne hjemmesider

Torsdag 13. februar 2020   saksframlegg   protokoll
Fredag 8. mai 2020
Fredag 11. september 2020
Fredag 13. november 2020

AMU - Arbeidsmiljøutvalg

Onsdag 1. april kl. 1230 - 1330

Ungdomsråd

Utsira Ungdomsråd publiserer sine møtereferat her.     

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.
Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.
Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 23. desember 2020 – Arnstein Eek.