Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan 2022

Utsikt fra Klovningsneset
våren 2022
Formannskapsmøter:

Mandag 31. januar 2022   Saksframlegg   sak organisering UKL    protokoll 

Mandag 7. mars 2022  saksframlegg   referatsaker     flytebrygge    høring til metcenter   privat reguleringsforslag Kvalvikvågen

Mandag 9. mai 2022  Saksframlegg    årsmelding   planprogram kommunedelplan biologisk mangfold   protokoll  

Mandag 13. juni 2022   Saksframlegg  Næringsstrategi og utvikling Utsira Nord  Næringsstrategi Utsira N  forvaltingskontroll  retningslinjer byggeprosjekt   protokoll  

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 10:00.


Kommunestyremøter:

Torsdag 10. februar 2022   Saksframlegg    KS debatthefte      protokoll   

Ekstra Tirsdag 22. mars 2022   Saksframlegg   årsmelding KS Vest IKS   protokoll  

Tirsdag 24. mai 2022    Saksframlegg        Protokoll   

Torsdag 16. juni 2022   saksframlegg   årmelding menighet  eieravtale IA IKS   næringsstrategier Utsira nord se fmsk 13 juni  protokoll

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 18:00

 

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 12:30

Fredag 18. februar 2022   Sakspapirer  – protokoll

Fredag 13. mai 2022 sakspapirer – protokoll – årsmelding – regnskap 2021

Fredag 9. september 2022

Fredag 11. november 2022 

De som har spørsmål til ordfører og Kommunedirektør, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til Kommunedirektøren seinest ti dager før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 17. desember 2021 – Arnstein Eek