Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt høsten 2016

Formannskapsmøter:

Mandag 22. august 16.    Saksframlegg , rammesøknad,  rødliste,   Kommunal planstrategi, reguleringsplan, reguleringsbestemmelser  og planbeskrivelse Utsira Laks   PROTOKOLL

Mandag 12. September 16.   Saksframlegg   PROTOKOLL 

Mandag 17. oktober 16.  (økonomiplan, budsjett og komm avgifter)?  saksframlegg,   R11 Utsira Laks AS,    Interkommunalt KØH  PROTOKOLL

Mandag 14. november 16   Saksframlegg    forsl økonomiplan   forsl budsjett   ønskeliste etater  budsjett rapp 3 kvartal   trafikksikkerhetsplan  arkivplan   nordsjøvegen  

Fredag 02. desember 16. NB. kl 12.30  (økonomiplan, budsjett og kommunale avgifter –høring).  Saksframlegg

Mandag 19. desember 16 Saksframlegg  Formannskapets forslag øk/bud/avg 

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1000.

 

Kommunestyremøter:

Mandag 19. september 16.  Saksframlegg  budsjett 1 halvår   planstrategi 2016  

Tirsdag 29. november 16  NB kl 1800  Saksframlegg  plandokumenter se formannskap 14 november for vedlegg

Mandag 19. desember 16 NB kl 1800. (Økonomiplan, budsjett og komm.avgifter).   Saksframlegg   Formannskapets forslag øk/bud/avg    PROTOKOLL 

Kommunestyremøtene starter kl 1000.


Kontrollutvalget: - Møtene starter kl 1230

Fredag 09. september 16    Saksframlegg    PROTOKOLL 

Fredag 4. november 16   Saksframlegg     PROTOKOLL 

Sakspapirer til kontrollutvalget finnes også på kontrollutvalgets egne nettsider www.kontrollutvalgene.no

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen.

Utsira 24.juni 2016

Arnstein Eek