Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Godkjente valglister

Utsira Fellesliste og Utsira Bygdeliste har levert inn følgende godkjente valglister.

nullhttps://www.regjeringen.no/contentassets/c28bcddf4d93438e8bfd717ddf65b57a/valg-logo.gif     Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015


Det skal avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 14. september 2015.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget behandler saker som gjelder videregående opplæring, fylkesveger og ferjestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som blant annet gjelder barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester og kultur.

Valgstyret i Utsira Kommune har godkjent to lister til Kommuestyre og fylkestingsvalget 2015:

GODKJENTE VALGLISTER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Utsira Valgstyre har i møte den 26. mai 2015 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget i Utsira kommune 2015:

UTSIRA FELLESLISTE

1.       Marte Eide Klovning                   1983      Stemmetillegg

2.       Bjørn Jostein Sandmo                1963

3.       Maria Vorre Thomassen            1986

4.       Tor Erling Skare                           1978

5.       Elisabeth Austrheim                   1996

6.       Kai Børresen                                1962

7.       Katrine Klovning                         1988

8.       Frode Skare                                 1972

9.       Anny Austrheim                          1959

10.    Håvard Nordvik                           1975

11.    Bjørg Skålnes                               1946

12.    Knut Ese                                       1979

13.    Tove Helen Grimsby                   1969

14.    Gunnar Eek                                  1995

15.    Erik Sandmo Eriksen                   1995

16.    Arne Klovning jr.                         1980

17.    Eivind Haugen                             1989

 

UTSIRA BYGDELISTE

1.       Geir Helge Rasmussen                       1967      Stemmetillegg

2.       Daniella de Vreeze                             1961

3.       Margrethe Lindestad                         1982

4.       Arvid Magne Hansen                         1962

5.       Irene Austrheim                                1961      

6.       Vebjørn Botn                                       1996

7.       Florinda Ellingsen                               1963

8.       Jan Kristian Mathiassen                               1976

9.       Josephine Nesse                            1977

10.    Borislav Angelov Angelov                1983

11.    Vibeke Thomassen                             1990

12.    Johannes van Kampen                       1961

 Vedtatt av Utsira Valgstyre den 26. mai 2015.    Utsira 3. juni 2015 – Arnstein Eek, sekretær i Utsira Valgstyre.