Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Nytt kommunestyre for Utsira Kommune

Nytt kommunestyre 2016 til 2019
Utsira Kommune har fått ny politisk ledelse. Våre nye folkevalgte representanter hadde konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015. Bildet har med vararepresentanter for Frode Skare og Arvid Hansen.

Ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste beholdt sine verv fra forrige kommunestyreperiode. Kommunestyret 2016 - 2019 består av 6 representanter fra Utsira Fellesliste og 5 representanter fra Utsira Bygdeliste. 

Se møteprotokoll fra konstituerende kommunestyre den 19. oktober 2015 med oppnevning av representanter til de ulike styre og råd. 

Vi takker for innsatsen til representanter som har hatt verv i forrige valgperiode og ønsker velkommen til nye representanter fra Utsira Fellesliste og Utsira Bygdeliste. 

 Kommunestyre 2016 - 2019

Fv. Håvard Nordvik (FL), Vibeke Thomassen (BL), Tove Helen Grimsby (FL), Vebjørn Botn (BL) vara for Arvid Hansen, Marte Eide Klovning (ordfører FL), Geir Helge Rasmussen (BL), Daniella de Vreeze (BL), Irene Klovning (BL), Maria Vorre (FL) vara for Frode Skare, Tor Erling Skare (vara FL), Bjørn Sandmo (FL).